Top

Rejudecare. Contradicţie între considerente şi minută

Prin sentinţa penală nr. 1816 din 15 noiembrie 2007 Judecătoria Vaslui a respins propunerea formulată de Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului cu regim închis Vaslui cu privire la liberarea condiţionată a deţinutului T.F., stabilindu-se termen pentru reiterarea cererii după data de 5 mai 2008.

Prin decizia penală nr.607/R din 5 decembrie 2007 s-a casat această hotărâre, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare aceleeaşi instanţe deoarece, în considerentele hotărârii se face referire la termenul de reiterare a cererii ca fiind după data de 25 februarie 2008 deşi în minută acest termen este fixat după data de 5 mai 2008.

Etichete: