Top

Nelegală citare

Prin sentinţa penală nr.838 din 5 mai 2006 Judecătoria Bârlad l-a condamnat, printre alţii, pe inculpatul P.N. la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208, 209 Cod penal şi l-a achitat, în temeiul disp. art. 11 pct.2 lit.a şi art. 10 lit.b Cod procedură penală, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 288 şi art. 291 Cod penal.

Prin decizia penală nr.341/A din 5 decembrie 2007 s-a desfiinţat această sentinţă, iar cauza a fost trimisă spre rejudecare aceleeaşi instanţe, întrucât pentru termenul de judecată când au avut loc şi dezbaterile în fond procedura de citare cu inculpatul nu a fost legal îndeplinită, iar inculpatul P.N. nu a avut cunoştinţă despre proces.

Etichete: