Top

Recurs

Dosar nr. 8014/333/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIA CIVILA Nr. 1277/R

Sedinta publica de la 29 Septembrie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE ADINA ALEXANDRU

Judecator DANIELA MIHAELA MANOLE

Judecator IOLANDA-MIHAELA PASCARU

Grefier MANUELA RUSU

Pe rol fiind la ordine spre solutionare cererea de recurs formulata de Agentia Nationala de Integritate Bucuresti în calitate de agent constatator cu sediul în Bucuresti , în contradictoriu cu petenta AM împotriva sentintei civile nr. 1116 din 22.03.2010 pronuntata de Judecatoria Vaslui .

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta petenta intimata AM , lipsa fiind recurenta.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier, ocazie cu care s-a aratat ca:

– procedura de citare a fost legal îndeplinita;

– cauza se afla la primul termen de judecata;

– cererea de recurs a fost formulata si motivata în termen legal;

– s-a solicitat ca judecata cauzei sa se faca si în lipsa partilor.

S-au citit si verificat actele si lucrarile de la dosar, dupa care nemaifiind alte acte de depus sau cereri noi de formulat, instanta constata cauza în stare de judecata acordând cuvântul partilor la fond.

Petenta intimata având cuvântul solicita respingerea recursului si mentinerea hotarârii instantei de fond ca fiind legala si temeinica.

S-au declarat dezbaterile închise instanta lasând cauza în pronuntare.

Deliberând s-a dat solutia de mai jos;

TRIBUNALUL

Asupra recursului civil de fata;

Prin sentinta civila nr. 1116 din 22.03.2010 Judecatoria Vaslui a admis plângerea formulata de petenta AM în contradictoriu cu intimata AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE.

A înlocuit sanctiunea amenzii aplicata prin procesul verbal de contraventie seria DD nr. 0003007/9.12.2009 cu sanctiunea avertisment si a exonerat petenta de plata amenzii în cuantum de 500 lei.

A atras atentia petentei ca pe viitor sa respecte dispozitiile legale.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca:

Prin procesul verbal de contraventie seria DD nr. 0003007 întocmit la data de 9.12.2009 de catre intimata AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE, petenta AM, a fost sanctionata contraventional cu 500 lei amenda pentru savârsirea faptei prevazuta si sanctionata de art.54, alin. 1 din Legea 144/2007 retinându-se ca nu a respectat termenul de depunere a declaratiei de avere si declaratia de interese, prevazut de art. 44, alin.2 din Legea 144/2007.

Fiind investita, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. 2/2001 cu verificarea legalitatii si temeiniciei procesului verbal, instanta a constatat urmatoarele:

Analizând actul de sanctionare sub aspectul legalitatii sale, instanta a retinut ca acesta a fost întocmit cu respectarea dispozitiilor prevazute de art. 16 si art. 17 din O.G. 2/2001, cu prinzând toate mentiunile prevazute delege sub sanctiunea nulitatii absolute.

Instanta a mai retinut ca faptelor li s-a dat o corecta încadrare juridica.

În privinta temeiniciei actului de sanctionare, instanta a apreciat ca situatia de fapt retinuta de organul constatator a fost recunoscuta de petenta si confirmata de probatoriul administrat în cauza.

Astfel, a rezultat din adresa nr. 8607/24.11.2009 împrejurarea ca petenta nu a depus pâna la data de 15.06.2009 declaratia de avere si declaratia de interese pentru anul fiscal 2008. Obligatia depunerii declaratiilor are caracter personal astfel încât în mod corect s-a retinut calitatea de subiect activ al contraventiei în persoana petentei.

Prin urmare, procesul verbal de contraventie a fost temeinic întocmit.

Având în vedere gradul mai redus de pericol social al faptei, împrejurarea ca petenta este la prima abatere de acest gen instanta a apreciat ca se poate dispune reindividualizarea sanctiunii prin aplicarea sanctiunii avertisment. În consecinta, instanta a admis plângerea petentei, a înlocuit sanctiunea amenzii cu sanctiunea avertisment si a exonerat petenta de plata amenzii în cuantum de 500 lei.

Instanta a atras atentia petentei ca pe viitor sa respecte dispozitiile legale.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs Agentia nationala de Integritate invocând urmatoarele motive:

În mod incorect instanta de fond a apreciat ca fapta savârsita nu prezinta pericol social si a înlocuit sanctiunea amenzii cu sanctiunea avertisment.

Recurenta nu poate fi de acord cu înlocuirea amenzii deoarece scopul esential al Legii144/2007 este acela de a asigura transparenta privind averea persoanelor care ocupa anumite functii prevazute de lege precum si evitarea conflictelor de interese, elemente menite sa asigure prevenirea si combaterea coruptiei precum si refacerea încrederii publice în institutiile statului.

Aceasta lege are un caracter special în care sunt reglementate valori minime si maxime pentru fiecare fapta în parte, valori între care se situeaza dreptul de apreciere al organului sanctionator.

Din actele si lucrarile dosarului de fata, Tribunalul constata ca recursul formulat este nefondat.

Instanta de fond a retinut în mod corect ca fapta savârsita de petenta are un grad de pericol social redus ,fiind la prima abatere de acest fel.

Pentru aceste considerente, Tribunalul va respinge recursul declarat de Agentia Nationala de Integritate si va mentine sentinta civila nr. 1116/22.03.2010 a Judecatoriei Vaslui în baza art. 312 cod procedura civila.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge recursul declarat de Agentia Nationala de Integritate Bucuresti împotriva sentintei civile nr. 1116 din 22.03.2010 pronuntata de Judecatoria Vaslui, pe care o mentine.

IREVOCABILA.

Pronuntata în sedinta publica de la 29 Septembrie 2010

Etichete: