Top

Plângere contravenţională. Inlocuirea amenzii contravenţionale cu sancţiunea avertismentului. Reaua-credinţă a petentei.

Prin plangerea contraventionala, petenta SC P. SRL a solicitat inlocuirea cu avertisment a sanctiunii amenzii contraventionale, arătând că autocamionul sau poseda autorizatie speciala de transport, pentru masa totala autorizata de 45 t.

Prin intampinare, intimata a solicitat respingerea plangerii contraventionale si mentinerea procesului-verbal ca fiind legal si temeinic intocmit, arătând că în momentul efectuarii controlului petenta nu a facut dovada ca ar fi detinut autorizatie speciala de transport pentru autovehiculul supus controlului. Petenta a achitat contravaloarea autorizatiei speciale de transport ulterior constatarii faptei contraventionale, la ora 11.10 a aceleiasi zile, dupa cum reiese din factura . Petenta nu este la prima abatere de acest gen, astfel ca nu se impune inlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertisment.

Prin procesul-verbal de constatare a contraventiei nr. …, petenta SC P. SRL a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 5000 lei, conform prev. art. 60 alin. 1 lit. d din OG 43/1997.

În fapt, s-a constatat ca vehiculul de transport marfa, detinut de catre SC P. SRL a circulat pe traseul DN 2 km 348+0, int DN 2 – DN 28, avand masa totala de 42,90 t, fata de 40.00 t admisa, cu masa pe axa 3-5 de 25,80 t fata de 24,00 t admisa. Petenta a fost sanctionata contraventional in temeiul art. 41 alin. 1 raportat la art.60 alin. 1 lit.d din OG 43/1997 cu amenda de 5000 lei si obligatia de a achita contravaloarea AST.

În aceeasi zi dar ulterior sanctionarii contravaentionale, la ora 11,10, conform facturii nr. .., petenta a achitat contravaloarea AST.

[…]

Verificând legalitatea şi temeinicia procesului-verbal, conform prev. art. 34 alin. 1 din O.G. 2/2001, instanţa constată că acesta a fost întocmit cu respectarea condiţiilor de formă prev. de art. 17 şi 19 din O.G. 2/2001. Totodată instanţa reţine că petenta nu a contestata situatia de fapt retinuta de agentul constatator, astfel ca procesul-verbal de contravenţie face dovada deplină asupra situaţiei de fapt reţinută.

În acelasi timp, instanta constata ca nu se justifica in cauza inlocuirea sanctiunii amenzii cu avertismentul, in conformitate cu prev. art. 21 alin. 3 din OG 2/2001. In acest sens instanta are in vedere, pe de o parte, faptul ca petenta nu este la prima abatere de acest gen, iar pe de alta parte faptul ca desi a achitat contravaloarea autorizatiei speciale de transport ulterior constatarii faptei contraventionale (in aceeasi zi dar la ora 11.10 fata de ora controlului 09.02, dupa cum reiese din factura nr. ..), cu rea-credinta petenta sustine ca avea aceasta autorizatie la data controlului.

Etichete: