Top

Inlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertismentului

Domeniu:Civil Tip:sentinta NR/Data:167/29.01.2010 Autor:Judecatoria Adjud

Contraventii. Inlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertismentului.

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Adjud la data de 07.12.2009, petenta S.C. X S.R.L. a solicitat in contradictoriu cu intimata AUTORITATEA RUTIERA ROMANA –A.R.R. – Agentia Vrancea, inlocuirea sanctiunii amenzii in cuantum de 4000 lei aplicata prin procesul-verbal seria AIR nr. 0143167/19.11.2009 cu sanctiunea avertismentului.

In motivarea plangerii, petenta a aratat ca a depus diligentele necesare in vederea reinnoirii avizelor medicale ale conducatorilor auto, astfel cum prevede O.U.G. nr.109/2005. A mai aratat ca s-a conformat dispozitiilor legale, motiv pentru care sanctiunea aplicata prin procesul-verbal este vadit disproportionata fata de gradul de pericol social redus al faptei.

In dovedirea plangerii, petenta a solicitat proba cu inscrisuri si a depus la dosar copia procesului-verbal contestat.

In drept au fost invocate dispozitiile O.G. nr.2/2001 si O.U.G nr.109/2005.

Intimata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii ca nefondata, aratand in esenta ca petenta a utilizat pentru transportul rutier de marfa conducatori auto care nu erau avizati din punct de vedere medical pentru a conduce vehicule supuse O.U.G. nr.109/2005, incalcand in mod vadit si cu buna stiinta dispozitiile legale si imperative in acest sens. Procesul-verbal a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor O.G. nr.2/2001, iar solicitarea petentei de a fi inlocuita amenda contraventionala cu avertismentul este nefondata, gravitatea faptei fiind indiscutabila in conditiile in care nu a prezentat dovada ca acei conducatori auto erau apti din punct de vedere medical pentru a ocupa o functie ce concura la siguranta rutiera.

In dovedirea sustinerilor din intampinare, petenta a depus la dosar copia procesului-verbal contestat si nota de constatare.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 115-118 Cod proc.civila, O.G. nr. 2/2001, O.U.G. nr. 109/2005, Ordin MTCT nr. 1892/2006.

La data de 08.01.2010, petenta a depus la dosar prin serviciul registratura, concluzii scrise prin care a reluat motivele expuse in cuprinsul plangerii, a invocat gradul de pericol scazut al faptei savarsite si faptul ca societatea se afla la prima abatere de acest fel, solicitand inlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertismentului.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri.

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta a retinut ca prin procesul-verbal seria AIR nr. 0143167/19.11.2009 petenta a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 4000 lei pentru savarsirea contraventiei prevazuta de art. 58 lit.m si sanctionata de art. 59 alin.1 lit.b din O.U.G. nr.109/2005 privind transporturile rutiere, modificata si aprobata prin Legea nr. 102/2006 (f.5).

In procesul-verbal s-a retinut ca in urma controlului efectuat in data de 13.11.2009 la sediul operatorului de transport S.C. X S.R.L. pe tema inspectarii legislatiei in vigoare referitoare la transporturile rutiere, s-a constatat ca societatea petenta utilizeaza conducatori auto fara ca acestia sa detina avize medicale valabile.

Analizand din oficiu legalitatea procesului-verbal seria AIR nr. 0143167/19.11.2009, instanta a retinut ca acesta cuprinde mentiunile obligatorii prevăzute sub sanctiunea nulitatii de art.16 si art. 17 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si nu contine nici alte vicii de forma care sa atraga anularea.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, din interpretarea sistematică a prevederilor art.16 şi art.34 din O.G.nr.2/2001 şi în conformitate cu art.6 CEDO, rezultă că procesul-verbal de contravenţie, în măsura în care cuprinde constatările personale ale agentului constatator, are forţă probantă prin el însuşi şi constituie o dovadă a situaţiei de fapt reţinută şi a vinovăţiei contestatorului cât timp acesta din urmă nu este în măsură să prezinte o probă contrară.

Potrivit art.58 lit.m din O.U.G. nr.109/2005 constituie contraventie “ utilizarea de catre intreprindere sau de catre operatorul de transport a unor conducatori auto fara contract de munca, aviz medical, aviz psihologic sau certificat de competenta profesionala”.

Petenta nu a contestat situatia de fapt retinuta in procesul-verbal si nu a facut dovada contrara acesteia, imprejurari fata de care, instanta a apreciat ca sanctionarea petentei conform art. 58 lit.m si art. 59 alin.1 lit.b din O.U.G. nr.109/2005 este legala.

Cu privire la individualizarea sanctiunii aplicate in speta, instanta a retinut ca pentru contraventia prevazuta de art.58 lit.m din O.U.G. nr.109/2005, amenda contraventionala este cuprinsa intre 4000 si 5000 lei.

Petentei i-a fost aplicata sanctiunea minima prevazuta de art. 59 alin.1 lit.b din O.U.G. nr.109/2005, respectiv amenda in cuantum de 4000 lei.

In ceea ce priveste solicitarea petentei de inlocuire a sanctiunii amenzii aplicate cu sanctiunea avertismentului, s-a retinut ca, desi petenta a aratat in cuprinsul plangerii ca a efectuat diligentele necesare pentru obtinerea avizelor medicale, aceasta nu a depus la dosar dovada acestor demersuri sau copiile avizelor medicale obtinute, instanta aflandu-se astfel in imposibilitatea de a verifica daca petenta s-a conformat dispozitiilor legale.

Retinand totodata ca fapta de a utiliza conducatori auto fara avize medicale valabile prezinta un grad de pericol social ridicat pentru siguranta circulatiei rutiere, instanta a apreciat ca minimul amenzii aplicat petentei este proportional cu gradul de pericol social al faptei si nu se impune inlocuirea amenzii cu sanctiunea avertismentului.

In consecinta, constatând legalitatea si temeinicia procesului-verbal seria AIR nr. 0143167/19.11.2009, în baza art. 34 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, instanta a respins plângerea ca neîntemeiată si a mentinut procesul-verbal contestat.

Etichete: