Top

Despagubiri comerciale, formulata de reclamanta societate de asigurari. Reclamanta nu a facut dovada ca procesul-verbal de contraventie ar fi fost comunicat.Potrivit art. 37 din O.G. nr. 2/2001, procesul-verbal neatacat in termenul prevazut la art.31

R O M A N I A

JUDECATORIA BARLAD

JUDB

Despagubiri comerciale, formulata de reclamanta societate de asigurari. Reclamanta nu a facut dovada ca procesul-verbal de contraventie ar fi fost comunicat.Potrivit art. 37 din O.G. nr. 2/2001, procesul-verbal neatacat in termenul prevazut la art.31 din actul normativ mentionat, precum si hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plangerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate. Reclamanta nu a dovedit ca procesul-verbal de contraventie ar fi fost comunicat catre paratul, ca urmare procesul-verbal de contraventie nu constituie titlu executoriu. De asemenea, din probele administrate rezulta indoiala cu privire la culpa paratului si este de natura sa profite acestuia.

Sub nr. x din 4.12.2008, a fost inregistrata la instanta adresa nr. y nov. 2008, prin care Judecatoria Vaslui a trimis, spre competenta solutionare, cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta societate de asigurare , impotriva paratului ID.

Prin cererea inregistrata initial la Judecatoria Vaslui cu nr. 4618/333 din 13.10.2008, reclamanta a chemat in judecata paratul ID, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa fie obligat paratul sa plateasca reclamantei suma de 1.880 lei, reprezentand despagubiri delictuale, dobanda legala aferenta acestei sume, precum si cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca ea a despagubit pe PD pentru daunele cauzate autoturismului Dacia 1310 X , la data de 24.07.2008, in timp ce acesta conducea autoturismul pe DE 581 in apropierea Complexului de Sere din Barlad, daunele fiind cauzate de o bovina, aflata in paza paratului, si pe care paratul a lasat-o nesupravegheata.

In dovedirea cererii, reclamanta a folosit proba cu inscrisuri, depunand la dosar, in copie: procesul-verbal de constatarea contraventiei seria AY nr. 0006727/24.07.2008; „avizare de accident” intocmita de SC „A”; autorizatie de reparatii nr. 0076805/24.07.2008 intocmita de Politia Barlad; polita de asigurare facultativa de avarii si furt a autovehiculelor AAC 256503/29.08.2007 emisa de SC „A”; procesul-verbal de constatare a pagubelor la autovehicule intocmit la 24.07.2008; factura nr. 0001785/5.08.2008; comanda service nr. 1247/1.08.2008; ordinul de plata nr. 699/19.08.2008; notificarile nr. 7960/24.07.2008 si nr. 9141/25.08.2008; proba cu martori.

Paratul ID nu a formulat intampinare.

Prin sentinta comerciala nr.3334/19 nov.2008, pronuntata de Judecatoria Vaslui, s-a dispus declinarea competentei teritoriale de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Barlad.

In considerentele sentintei comerciale nr.3334/19 nov.2008 s-a retinut ca faptul ilicit s-a petrecut langa Complexul de Sere B si ca domiciliul paratului se afla in satul S, com. Z, jud. V, situatie care, potrivit art. 5, art. 10 pct. 8 Cod. proc. civ., atrage competenta teritoriala a Judecatoriei Barlad.

Astfel investita, din analiza probelor administrate, instanta retine urmatoarele:

Numitul PD este proprietarul autoturismului Dacia 1310 X. La data de 24.07.2008, ora 9, acest autoturism era condus de catre ID, pe str. R din B, in apropierea Complexului de Sere.

In aceleasi conditii de loc si de timp, paratul ID avea in grija un grup de bovine, aflat pe spatiul verde de langa Complexul de Sere. La un moment dat, o bovina a traversat DE 581 fara sa fie insotita si apoi a fost acrosata de autoturismul Dacia 1310 X, condus de ID, autoturism care circula regulamentar din directia de mers Barlad- Crasna.

In urma acestui impact, avariile cauzate autoturismului Dacia 1310 X au fost urmatoarele:

– capota motor infundata;

– cupola infundata;

– parbriz spart;

– stop oblic cupola stanga fata infundat;

– far stanga fata spart;

– portiera stanga fata deplasata;

– tripla stanga fata infundata;

– geam portiera stanga fata spart;

– oglinda retrovizoare stanga rupta.

Evenimentul rutier din data de 24.07.2008 a fost retinut prin procesul-verbal de constatarea contraventiei seria AY nr. 0006727 din 24.07.2008, incheiat de Politia Barlad.

Prin acest proces-verbal s-a retinut in sarcina paratului ID, conducatorul grupului de animale, contraventia prev. de art. 99 alin.1 din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, pentru care paratul a fost sanctionat cu amenda de 100 lei.

La data evenimentului rutier din 24.07.2008, autoturismul Dacia 1310 X era asigurat facultativ pentru avarii si furt, conform politei AAC 256503 din 29.08.2007, emisa de „Asirom”, cu durata de valabilitate 2.09.2007-1.09.2008.

Pagubele cauzate autoturismului Dacia 1310 X au fost constatate prin procesul-verbal de constatare a pagubelor la autovehicule, intocmit de „A”-Sucursala Vaslui la data de 24.07.2008.

Avariile cauzate autoturismului Dacia 1310 X au fost remediate se catre SC „II” SRL B, care a emis factura nr. 0001785/5.08.2008, in valoare de 1.880 lei.

Cu ordinul de plata nr.699 din 19.08.2008, SC „A” SA-Sucursala Vaslui a platit suma de 1.880 lei catre beneficiarul asigurarii PD, astfel ca, potrivit art. 22 din Legea nr. 136/1995, SC „Asirom” s-a subrogat in drepturile beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei.

Prin adresele nr. 7960/24.07.2008 si nr. 9141/25.08.2008, SC „A” a solicitat paratului ID plata sumei din 1.880 lei si l-a invitat pe parat la concilierea acestui litigiu, invitatie care a ramas fara raspuns.

Conform art. 42 alin.1 din Legea nr. 136/1995, drepturile persoanelor pagubite se vor exercita impotriva celor raspunzatori de producerea pagubei.

Paratul ID nu a recunoscut ca el ar fi avut in paza bovina care, la data de 24.07.2008, a avariat autoturismul Dacia 1310 X. Paratul a sustinut ca la data de 24.07.2008 el avea in paza 15 bovine, din care 14 bovine erau proprietatea satenilor si o bovina era proprietatea sa. Paratul a mai sustinut ca el nu cunoaste despre procesul-verbal de contraventie prin care el sa fi fost sanctionat – incheierea de sedinta din 29.01.2009, fila 10 dosar.

In aparare, paratul a folosit proba cu martori.

Prin declaratiile date in instanta, martorii PD, ID si PV, audiati la propunerea reclamantei, au aratat ca ei au presupus ca paratul era persoana care avea in paza bovina care a avariat autoturismul Dacia 1310 X, deoarece paratul se afla in acea zona si pazea un grup de bovine.

Din declaratiile martorilor BF si BF, audiati la propunerea paratului, rezulta ca bovina care a intrat in coliziune cu autoturismul Dacia 1310 VS-27-PDV nu se afla in paza paratului, si nici nu se cunostea care era persoana in paza careia se afla acea bovina.

Pentru temeinica solutionare a cauzei, s-a pus in vedere reclamantei sa faca dovada ca procesul-verbal de constatarea contraventiei seria AY nr. 0006727 din 24.07.2008, incheiat de Politia Barlad, prin care ID a fost sanctionat contraventional, a fost comunicat paratului

La aceasta solicitare, reclamanta nu a facut dovada ca procesul-verbal de contraventie ar fi fost comunicat catre ID.

Potrivit art. 37 din O.G. nr. 2/2001, procesul-verbal neatacat in termenul prevazut la art.31 din actul normativ mentionat, precum si hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plangerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.

Or, in cauza de fata, reclamanta nu a dovedit ca procesul-verbal de contraventie seria AY nr. 0006727 din 24.07.2008 ar fi fost comunicat catre paratul ID, ca urmare procesul-verbal de contraventie nu constituie titlu executoriu.

De asemenea, din probele administrate nu rezulta cu certitudine ca paratul ID ar fi fost persoana care a avut in paza animalul care a avriat autoturismul Dacia 1310 X, iar indoiala cu privire la culpa paratului este de natura sa profite acestuia.

Apreciind ca nu a fost dovedita culpa paratului conform cerintelor art. 1169 din Codul civil, actiunea formulata de reclamanta este nedovedita, neintemeiata, urmand sa fie respinsa.

Potrivit art. 274 alin.1 Cod.proc. civ., cheltuielile de judecata efectuate in cauza de catre reclamanta raman in sarcina acesteia.

Tags: