Top

Alocatie de stat

Sentinta civila Nr. 2371

Sedinta publica de la 01 Septembrie 2009

Prin cererea inregistrata sub nr. 983 din 16.03.2009 ,pe rolul Judecatoriei Barlad, reclamanta D E a chemat in judecata pe paratul A S pentru ca, prin hotararea ce se va pronunta, paratul sa fie obligat la plata sumei de 592 lei reprezentand contravaloarea alocatiei de stat cuvenita minorului A A M.

In motivarea cererii reclamanta a aratat ca, din casatoria incheiata cu paratul a rezultat minorul A A M.

Prin sentinta nr. 2662/5.11.2008 a Judecatoriei Barlad, ramasa definitiva si irevocabila, casatoria dintre parti a fost desfacuta din culpa paratului A S, iar minorul a fost incredintat reclamantei.

Reclamanta a precizat ca pana in luna decembrie a anului 2007 alocatia de stat cuvenita minorului a fost virata la CEC, iar din luna ianuarie 2008 a inceput sa fie platita prin serviciul de Posta din Barlad, fiind incasata de parat pana in martie 2009, inclusiv. Suma incasata in total de acesta este de 592 lei.

Din aceasta suma, paratul nu i-a platit nimic copilului sau, desi reclamanta i-a solicitat acest lucru de mai multe ori.

Cererea nu a fost intemeiata in drept.

In temeiul art.15 lit.e) din Legea nr. 146/1997 cererea este scutita de taxa judiciara de timbru.

Paratul, legal citat, nu a formulat intampinare si nu a fost prezent la nici un termen de judecata.

Pe parcursul procesului, reclamanta a solicitat proba cu inscrisuri si a depus copii de pe urmatoarele inscrisuri: sentinta nr. 2664 din 05.11.2008, prin care s-a pronuntat divortul partilor din aceasta cauza si carte de identitate.

A solicitat de asemenea proba testimoniala, interogatoriul paratului, precum si efectuarea unei adrese catre Oficiul de Posta pentru a se comunica instantei cine a ridicat alocatia minorului A A M si in ce cuantum.

Instanta a incuviintat proba cu inscrisuri, interogatoriul paratului si a dispus efectuarea adresei catre Oficiul postal Barlad in legatura cu ridicarea alocatiei minorului A A M.

In ceea ce priveste proba testimoniala, instanta a prorogat discutarea ei dupa administrarea interogatoriului.

La solicitarile instantei au fost comunicate adresa nr.654 din 27.04.2009 a Oficiului postal Barlad (fila 15) si adresa nr.270/17770 din 03.06.2009 a Directiei Regionale de Posta Iasi ( fila 25).

Desi citat pentru doua termene cu mentiunea de a i se lua interogatoriu,

paratul A S nu s-a infatisat.

Reclamanta a solicitat proba testimoniala pentru a dovedi faptul ca paratul

nu a predat alocatia incasata, proba incuviintata de instanta, fiind apreciata ca pertinenta si concludenta.

La termenul acordat pentru audierea martorului propus de reclamanta, D M, aparatoarea reclamantei a depus interogatoriul pentru parat si a aratat ca martorul este la munca in mun. Timisoara si nu se poate prezenta in instanta, solicitand inlocuirea acestuia cu martora D N, prezenta la acel termen.

Instanta constatand intemeiata cererea de inlocuire a martorului D M, a admis-o si a audiat martora D N, declaratia acesteia fiind consemnata in procesul verbal atasat la dosar, la fila 30.

Analizand cererea de fata prin prisma motivelor invocate, a apararilor expuse si a probelor administrate, instanta constata urmatoarele:

I. 1. In fapt, reclamanta D E a fost casatorita cu paratul A S, iar din casatoria lor a rezultat minorul A A M, nascut la data de 10.04.1997.

Prin sentinta nr. 2662/5.11.2008 a Judecatoriei Barlad, ramasa definitiva si irevocabila, a fost desfacuta casatoria celor doi, iar minorul A A M a fost incredintat mamei sale.

2. Pana in luna decembrie 2008 alocatia de stat cuvenita minorului A A M a fost virata intr-un cont deschis la CEC.

Din adresa nr. 270/17770 din 03.06.2009 a Directiei Regionale de Posta Iasi ( fila 25) rezulta ca, incepand din luna februarie 2008 si pana in luna mai 2009 drepturile banesti ale minorului pe perioada ianuarie 2008 – aprilie 2009 au fost ridicate de paratul A S, intrucat era titularul cuponului de alocatie, iar suma incasata de acesta totalizeaza 592 lei.

3. Din declaratia martorei D Natalia, mama reclamantei, reiese ca paratul nu l-a mai vazut pe minor din luna noiembrie 2008, cand a fost ziua acestuia, ca minorul locuieste la mama sa, iar alocatia a fost ridicata de parat, care a refuzat sa predea sumele astfel incasate reclamantei sau minorului, pe motiv ca mai are copii de intretinut.

4. Lipsa nejustificata a paratului la interogatoriu, desi citat in acest sens la doua termene, va fi considerat de instanta, in baza art.225 Cod procedura civila, ca un inceput de dovada a faptelor pretinse de reclamanta, ce se coroboreaza cu celelalte probe administrate in cauza.

II. In drept, in cauza sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 61/1993 republicata privind alocatiile de stat pentru copii care, la art. 3 alin. 2, prevede ca titularul dreptului la alocatie de stat pentru copii este copilul, iar la art.4 alin.1 stabileste ca alocatia de stat pentru copii se plateste unuia dintre parinti pe baza acordului acestora sau, in caz de neintelegere, pe baza deciziei autoritatii tutelare ori a hotararii judecatoresti, parintelui caruia i s-a incredintat copilul spre crestere si educare.

In speta, intrucat prin sentinta nr. 2662/5.11.2008 minorul A A M a fost incredintat mamei sale, reclamanta D E, in baza acestei sentinte reclamanta era indreptatita sa ridice sumele de bani cuvenite minorului cu titlu de alocatie.

Pentru aceste considerente instanta constata ca cererea reclamantei este intemeiata, astfel incat o va admite si va obliga paratul sa plateasca recalamantei suma de 592 lei reprezentand alocatia de stat cuvenita minorului A A M pe perioada ianuarie 2008 – aprilie 2009.

In baza art.274 alin.1 Cod procedura civila instanta va obliga paratul la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata in cuantum de 100 lei, reprezentand onorariu de avocat, dovedit cu chitanta atasata la fila 32 din dosar.

Admite actiunea formulata de reclamanta D E, i, reprezentanta legala a minorului A A M, impotriva paratului A S, Obliga pe paratul A S la plata catre reclamanta a sumei de 592 lei (RON) reprezentand alocatie de stat pentru copii.

Obliga pe acelasi parat la plata catre reclamanta a sumei de 100 lei, reprezentand cheltuieli de judecata.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Tags: