Top

Obligatii contractuale. Neindeplinire. Contractului de credit prin care Banca Comerciala Romana Sucursala B a acordat un imprumut paratului l, paratul obligandu-se sa restituie suma cu dobinzile aferente in 36 rate lunare, potrivit graficului de ramburs

JUDECATORIA BARLAD

JUDB

SENTINTA CIVILA Nr. 68

Obligatii contractuale. Neindeplinire. Contractului de credit prin care Banca Comerciala Romana Sucursala B a acordat un imprumut paratului l, paratul obligandu-se sa restituie suma cu dobinzile aferente in 36 rate lunare, potrivit graficului de rambursare. Prin contractul de asigurare nr.RCC 003 incheiat intre reclamanta S.C.”BCR ASIGURARI” S.A. si Banca Comerciala Romana, reclamanta s-a obligat sa preia riscul de neplata a ratelor de credit .

Aplicarea dispozitiile art.969 C.civ., potrivit carora “conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante”, obligatia contractuala de a plati ratele imprumutului acordat, si aaplicarea disp.art. 22 din Legea nr. 136/1995, in baza carora reclamanta s-a subrogat in drepturile imprumutatorului, paratul sa fie obligat la plata catre reclamanta a debitului precum si la plata dobanzii legale pana la achitarea debitului de catre parat.

Cu nr. 2834 din data de 25.08.2008 s-a inregistrat pe rolul instantei actiunea formulata de reclamanta S.C.” BCR ASIGURARI” S.A., prin Sucursala Vaslui, prin imputernicit in calitate de director, care a solicitat obligarea paratului VE la plata sumei de 150,63 lei si a dobanzii legale aferente acestei sume de la data platii catre BCR pana la achitarea integrala a debitului, cu cheltueli de judecata.

In motivarea actiunii, reclamanta S.C.” BCR ASIGURARI” S.A., prin Sucursala Vaslui, a aratat ca la data de 18.06.2003, VE a incheiat cu Banca Comerciala Romana Sucursala Barlad contractul de credit 160 AL pentru suma de 1856,08 lei, obligindu-se sa restituie suma imprumutata si dobanzile aferente in 36 de rate lunare. Intre Banca Comerciala Romana si BCR Asigurari SA a fost incheiat contractul de asigurare a riscului financiar RCC care prevede ca asiguratorul, respectiv BCR Asigurari SA, va despagubi asiguratul, respectiv Banca Comerciala Romana, pentru riscul de neplata a ratelor de credit de catre clientii sai persoane fizice, subrogindu-se in drepturile asiguratului.

Intrucat paratul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale, in temeiul contractului de asigurare incheiat, reclamanta S.C.” BCR ASIGURARI” S.A., prin Sucursala Vaslui a achitat debitul cu titlu de rate restante ale imprumutului pentru lunile iunie, iulie 2005, ianuarie, februarie 2006, subrogandu-se in drepturile bancii pentru recupararea de la parata a sumei de 150,63 lei.

In drept, S.C.” BCR ASIGURARI” S.A., prin Sucursala Vaslui, a invocat dispozitiile art. 969 C. civ., art. 22 din Legea nr. 136/1995 si art. 43 C.comercial.

In dovedirea actiunii reclamanta a folosit proba cu acte: contract de asigurare a creditelor RCC 003, contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. 160 AL din 18 iunie 2003, grafic de rambursare, extras de cont din 30.08.2005, adresele prin care BCR a solicitat reclamantei plata despagubirii, ordinele de plata, notificarea nr.6297/12.11.2007

Paratul s-a prezentat in instanta si a aratat ca el a achitat debitul si nu mai are nici o datorie la banca, urmand sa faca dovada in acest sens prin actele pe care le va depune, ulterior insa nu s-a mai prezentat pentru a depune actele.

Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

In baza contractului de credit nr. 160 AL din18.06.2003(f.15-20) Banca Comerciala Romana Sucursala B a acordat un imprumut paratului VE in valoare de 1856,08 lei, paratul obligandu-se sa restituie suma cu dobinzile aferente in 36 rate lunare, potrivit graficului de rambursare din Anexa contractului(f.21).

Paratul nu si-a indeplinit obligatia de plata a ratelor conform graficului de rambursare, astfel incat aceasta nu a achitat ratele din lunile iunie, iulie 2005 si ianuarie,februarie 2006.

Prin contractul de asigurare nr.RCC 003 incheiat intre reclamanta S.C.”BCR ASIGURARI” S.A. si Banca Comerciala Romana, reclamanta s-a obligat sa preia riscul de neplata a ratelor de credit. Drept urmare, reclamanta a achitat catre Banca Comerciala Romana, prin ordinele de plata nr.510/24-03-2006 (fila 22 dosar), 348/29.08.2005 (fila 24 dosar),) datoriile paratului in suma totala de 307,65 lei.

Potrivit extrasului de cont din 30.08.2005(f.26), la data de 29.08.2005 paratul a achitat suma de 157,02 lei, raminind de achitat suma de 150,63 lei.

Paratul a fost notificat de reclamanta S.C.” BCR ASIGURARI” S.A., prin Sucursala Vaslui, la data de 12.11.2007(f.27) sa plateasca contravaloarea debitului restant de 150,63 lei.

Vazind dispozitiile art.969 C.civ., potrivit carora “conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante”, si constatind din probatoriul administrat ca paratul nu si-a indeplinit obligatia contractuala de a plati ratele imprumutului acordat, si tinind cont de disp.art. 22 din Legea nr. 136/1995, in baza carora reclamanta s-a subrogat in drepturile imprumutatorului, urmeaza ca actiunea reclamantei sa fie admisa, iar paratul sa fie obligat la plata catre reclamanta a sumei de 150,63 lei reprezentand debit precum si la plata dobanzii legale de la data de 25.08.2008 pana la achitarea debitului de catre parat. .

In temeiul art. 274 alin.1 C.pr.civ., instanta va obliga paratul sa achite reclamantei cheltuielile de judecata efectuate reprezentand taxa de timbru si timbru judiciar.

Actiunea a fost timbrata cu taxa de timbru de 17 lei si timbru judiciar de 1,50 lei.

Etichete: