Top

Plângere contravenţională. Termen legal de formulare a plângerii

Prin sentinta civilă 4105/10.12.2007 Judecatoria Vaslui a respins ca tardiva plangerea contraventionala formulata de S.C. „B.S.” SRL impotriva procesului verbal de contraventie incheiat de D.R.D.P. Iasi la 05.05.2006.

S-a retinut ca procesul verbal de contraventie a fost comunicat petentei la 18.05.2006 prin scrisoarea recomandata cu confirmare de primire,, iar plangerea contraventionala a fos depusa la instanta la 21.02.2007 mult peste termenul de 15 zileimpus de art. 31 al. 1 din O. 2/2001.

Tribunalul Vaslui a casat cu trimitere spre rejudecare hotararea Judecatoriei Vaslui retinand urmatoarele:

Agentul constatator a comunicat procesul verbal de contraventie la 8.05.2006, iar contravenientul a expediat prin prioripost plangerea la 23.05.2008. Termenul de depunere a plangerii contraventionale expira la 24.05.2008.

Comentarii:

In opinia tribunalului termenul de formulare a plangerii contraventionale este de 2 ani si 15 zile de la comunicare?! (de lege ferenda)

Etichete: