Top

Munca in folosul comunitatii

R O M A N I A

INSTANTA

Cu nr.X din 06 noiembrie 2009 s-a inregistrat cererea prin care IPJ V a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa aplice contravenientului PV sanctiunea muncii in folosul comunitatii pentru contraventia prev.de Lg. 61 /1991.

Adresei de investire a instantei i-a fost anexat procesul –verbal de constatare a contraventiei seria A X NR. Z din 12.10.2005 emis de IPJ.V-Politia B.

Contravenientul nu a formulat intampinare.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Prin procesul-verbal de constatarea contraventiei seria seria A X NR. 2096650 din 12.10.2005 emis de IPJ.V-Politia B s-a retinut in sarcina contravenientului PV savarsirea contraventiei prev. de art. 2 pct.3, din Legea nr. 61/1991, republicata.

In fapt, prin procesul-verbal de contraventie s-a retinut ca, contravenientul, a apelat la mila publicului, cerand bani de la diversi cetateni.

Organul constatator si-a intemeiat cererea pe disp. O.G. nr.2/12.07.2001.

Potrivit .art.9 alin.(1) si (2) din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile ulterioare, conform carora:

“(1) Prestarea unei activitati in folosul comunitatii poate fi stabilita numai prin lege si numai pe o durata ce nu poate depasi 300 de ore.

(2) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se stabileste alternativ cu amenda.”

Intrucat contravenientul nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, a fost sesizata instanta in circumscriptia careia s-a savarsit contraventia, in vederea inlocuirii amenzii cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii

In cauza sunt aplicabile prev. art.1 din O.G. nr. 55/ 2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii, conform carora:

„(1) Sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii poate fi prevazuta numai in legi sau in ordonante ale Guvernului, prin care se stabilesc si se sanctioneaza anumite fapte ce constituie contraventii.

(2) Sanctiunea contraventionala prevazuta la alin. (1) se stabileste intotdeauna alternativ cu amenda si poate fi aplicata numai de instanta de judecata”.

Din textele de lege sus invocate, rezulta ca sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii va putea fi aplicata numai daca, pentru contraventia pentru care a fost sanctionat contravenientul, legea prevede aceasta sanctiune alternativ cu sanctiunea amenzii.

Asadar, pentru contraventia prev. de art. 2 pct.3, din Legea nr. 61/1991 este prevazuta numai sanctiunea amenzii, nefiind prevazuta, ca sanctiune alternativa, prestarea unei activitati in folosul comunitatii.

Cum instanta de judecata este numai organ de aplicare a legii, in litera si spiritul ei, ea nu poate aplica o sanctiune pe care legea nu o prevede.

Pentru aceste considerente, cererea prin care IPJ V-Politia B a solicitat sa se aplice contravenientului P V sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati in folosul comunitatii este neintemeiata, urmand sa fie respinsa.

Etichete: