Top

CONFORM ART.9 DIN OG NR.2 /2001 NEACHITAREA AMENZII IN TERMEN DE 30 DE ZILE DE LA RAMNEREA DEFINITIVA A SANCTIUNII -NU EXISTA POSIBILITATEA EXECUTARII SILITE , ORGANUL DIN CARE FACE PARTE AGENTUL CONSTATATOR VA SESIZA INSTANŢA DE JUDECATĂ ÎN VEDEREA INLOCUIRII AMENZII CU SANCTIUNEA OBLIGĂRII CONTRAVENIENTULUI LA PRESTAREA UNEI ACTIVITATI IN FOLOSUL COMUNITATII,– LIPSA ACORDULUI CONTRAVENIENTULUI NU POATE DUCE LA INLOCUIREA SANCTIUNII

DOSAR NR .1246 / 324/2008

SENTINTA CIVILĂ NR.809/2008

I N S T A N T A :

Asupra procesului civil de fata.

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.

1246/324 din data de 09.04.2008 P T a solicitat referitor la

contravenienta B L înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale de

100,00 lei cu sancţiunea obligării contravenientei la prestarea unei

activităţi în folosul comunităţii.

Verificând actele şi lucrările dosarului instanţa retine

următoarele:

In fapt, se arată în motivarea cererii că prin adresa nr.

302005/2008 a Primăriei Tecuci s-a făcut cunoscut că nu exista

posibilitatea executării silite a debitorului B L.

In aceste condiţii se solicită a se face aplicarea disp art.

9 din OG 2/2001 modificată prin OG 352/21.07.2006.

La dosarul cauzei s-a depus adresa nr. 30265/2008

emisă de Primăria D, somaţia emisă de organul financiar, procesul

verbal de contravenţie seria AM nr. 32200 încheiat la 19.00.2006 din

care rezultă că i s-a aplicat o amendă contravenţionala în sumă de

100,00 lei contravenientei B L pentru săvârşirea contravenţiei prev de

art. 2 pct.3 din LG 61/1991 rep.

Potrivit disp art. 9 alin(3) din OG 2/2001 „În cazul în

care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de

la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării

silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza

instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit

contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării

contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii,

ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.”

Potrivit alin. (5)” În cazul în care contravenientul nu a

achitat amenda în termenul prevăzut(……), instanţa procedează la

înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi

în folosul comunităţii, cu acordul acestuia.”

Legal citat petentul nu s-a prezentat în fata instanţei .

Având în vedere că pentru a proceda la înlocuirea

sancţiunii este nevoie de acordul contravenientului şi că acest acord

nu a fost dat, instanţa priveşte sesizarea de fată ca nefondată şi

urmează a o respinge ca atare.

Instanţa urmează a dispune restituirea procesului

verbal organului constatator pentru continuarea executării silite a

amenzii rămase neachitate.

Sentinta civila a rămas definitivă prin nerecurare.

Etichete: