Top

Solicitare de inlocuire a amenzii contraventionale

Sentinţa civilă nr. 2014 din 24 septembrie 2010

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti, sub nr…….

petenta P C a chemat în judecată pe intimatul M R, solicitând înlocuirea amenzii

contravenţionale aplicată prin procesul verbal seria……nr…….cu sancţiunea

obligării la prestarea unei acţiuni în folosul comunităţii.

în motivarea cererii, petenta a arătat că amenda aplicată prin procesul-verbal menţionat este de …. lei şi nu există posibilitatea executării silite, intimatul nefigurând cu bunuri mobile în evidenţele fiscale ale comunei Asău.

In drept au fost invocate prevederile art. 39 al. 1 din OG 2/2001.

In susţinerea cererii, au fost depuse înscrisuri.

Legal citat intimatul nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nu a formulat întâmpinare.

La termenul din ……. instanţa a invocat din oficiu excepţia

inadmisibilităţii acţiunii faţă de dispoziţiile art. 9 din OG 2/2001.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria……

nr………..intimatul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum

de 25 lei în temeiul art. 7 lit. a din Legea nr. 24/2007.

în speţa de faţă, Legea nr. 24/2007 în temeiul căruia a fost sancţionat contravenientul nu stabileşte niciun caz în care ar putea fi aplicată sancţiunea contravenţională a prestării unei activităţi în folosul comunităţii.

Conform art. 9 al. 3 din OG 2/2001, în cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenţionale la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.

Ţinând seama de dispoziţiile art. 9 al. 1 şi 2 din OG 2/2001, conform cărora prestarea unei activităţi în folosul comunităţii poate fi stabilit numai prin lege şi numai pe o durată ce nu poate depăşi 300 de ore sancţiunea prevăzută la al. 1 stabilindu-se alternativ cu amenda, instanţa reţine că prevederile art. 9 al. 3 din OG 2/2001 sunt aplicabile numai în situaţia în care actul normativ prevede pentru contravenţia săvârşită sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii alternativ cu sancţiunea amenzii.

Aşa cum s-a evidenţiat anterior, pentru contravenţia reţinută în sarcina intimatului, actul normativ incident, respectiv Legea nr. 24/2007, prevede doar

sancţionarea cu amendă contravenţională, sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii nefiind prevăzută în mod alternativ.

Având în vedere toate considerentele expuse anterior, instanţa va admite excepţia inadmisibilitătii acţiunii şi va respinge cererea de înlocuire a amenzii contravenţionale ca inadmisibilă.

Etichete: