Top

ÎNLOCUIREA AMENZII CONTRAVENŢIONALE CU SANCŢIUNEA OBLIGĂRII CONTRAVENIENTULUI LA PRESTAREA UNEI ACTIVITĂŢI ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII. DISTINCŢIE ÎNTRE ART.9 ŞI ART.39/1 DIN OG 2/2001

Sentinţa civilă nr.814 -dosar nr.1266/269/2010

Cu adresa nr. 12045 din 22.03.2010 a I. P. Judeţean C. a fost trimisă sesizarea primarului comunei S. B., jud.V., privind înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea de muncă în folosul comunităţii privind pe contravenientul B.D.

Se arată în sesizare că a primit spre executare procesul-verbal de contravenţie seria 00nr.0000000 din 00.00.0000 privind pe numitul B.D. amendat cu suma de 120 lei. Întrucât susnumitul nu a achitat c/valoarea amenzii în termen de 30 de zile şi nu este posibilă executarea silită, a restituit procesul-verbal de contravenţie.

În adresa I.P.J. C. s-a invocat drept temei art.9 pct.3 din OG nr.2/2001, astfel cum a fost modificată.

Având în vedere de s-a aplicat contravenientului B. D. amenda contravenţională de 120 lei de către Politia mun. O., la data de 1.10.2009, că s-a încercat executarea acestei sancţiuni prin organele fiscale de la Primăria S. B. unde susnumitul are domiciliul şi că nu s-a reuşit aceasta procedură în termen de 30 de zile, urmează a face în cauza aplicaţia art.39/1, urmând a înlocui sancţiunea amenzii cu 50 de ore de muncă în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei S.-B., jud.V.

Prin sentinţa civilă nr.814/2010, instanţa a admis sesizarea formulată de Primarul comunei S.B. privind pe contravenientul B.D. şi a înlocuit sancţiunea amenzii contravenţionale de 120 lei cu 50 de ore de muncă în folosul comunităţii din cadrul Primăriei S.B.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

S-a indicat drept temei al înlocuirii sancţiunii amenzii cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii art.39/1 din OG 2/2001 pentru că sesizarea s-a făcut de către Primarul localităţii în care domiciliază contravenientul, conform art.39 alin.2 pct.a.

Art.9 din OG 2/2001, ce constituie legea cadru privind sancţionarea contravenţiilor, defineşte o modalitate de sancţionare a contravenţiilor şi este necesar ca această modalitate să fie expres prevăzută de legea specială, ce reglementează contravenţiile într-un anumit domeniu.

Conform art.9 din OG 2/2001, durata sancţiunii este cuprinsă între 50 şi 300 de ore prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, spre deosebire de durata sancţiunii ce poate fi aplicată conform art.39/1 care este de maxim 50 de ore.

Sentinţa civilă nr.814 -dosar nr.1266/269/2010

Cu adresa nr. 12045 din 22.03.2010 a I. P. Judeţean C. a fost trimisă sesizarea primarului comunei S. B., jud.V., privind înlocuirea sancţiunii amenzii cu sancţiunea de muncă în folosul comunităţii privind pe contravenientul B.D.

Se arată în sesizare că a primit spre executare procesul-verbal de contravenţie seria 00nr.0000000 din 00.00.0000 privind pe numitul B.D. amendat cu suma de 120 lei. Întrucât susnumitul nu a achitat c/valoarea amenzii în termen de 30 de zile şi nu este posibilă executarea silită, a restituit procesul-verbal de contravenţie.

În adresa I.P.J. C. s-a invocat drept temei art.9 pct.3 din OG nr.2/2001, astfel cum a fost modificată.

Având în vedere de s-a aplicat contravenientului B. D. amenda contravenţională de 120 lei de către Politia mun. O., la data de 1.10.2009, că s-a încercat executarea acestei sancţiuni prin organele fiscale de la Primăria S. B. unde susnumitul are domiciliul şi că nu s-a reuşit aceasta procedură în termen de 30 de zile, urmează a face în cauza aplicaţia art.39/1, urmând a înlocui sancţiunea amenzii cu 50 de ore de muncă în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei S.-B., jud.V.

Prin sentinţa civilă nr.814/2010, instanţa a admis sesizarea formulată de Primarul comunei S.B. privind pe contravenientul B.D. şi a înlocuit sancţiunea amenzii contravenţionale de 120 lei cu 50 de ore de muncă în folosul comunităţii din cadrul Primăriei S.B.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

S-a indicat drept temei al înlocuirii sancţiunii amenzii cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii art.39/1 din OG 2/2001 pentru că sesizarea s-a făcut de către Primarul localităţii în care domiciliază contravenientul, conform art.39 alin.2 pct.a.

Art.9 din OG 2/2001, ce constituie legea cadru privind sancţionarea contravenţiilor, defineşte o modalitate de sancţionare a contravenţiilor şi este necesar ca această modalitate să fie expres prevăzută de legea specială, ce reglementează contravenţiile într-un anumit domeniu.

Conform art.9 din OG 2/2001, durata sancţiunii este cuprinsă între 50 şi 300 de ore prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, spre deosebire de durata sancţiunii ce poate fi aplicată conform art.39/1 care este de maxim 50 de ore.

Etichete: