Top

Calomnie

DOSAR PENAL NR. 29120/212/2008

JUDECATORIA CONSTANTA

SECŢIA PENALĂ

SENTINTA PENALA NR. 612

Sedinţa publică din data de 15.05.2009

Pe rol soluţionarea plângerii formulată de petenta SC împotriva rezoluţiei pronunţată în dos.nr.13135/P/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa la data de 29.04.2008.

Dezbaterile asupra cererii au avut loc în şedinţa publică din data de 08.05.2009 consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre când instanţa, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 15.05.2009.

I N S T A N Ţ A:

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, reţine următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa sub nr.29120/212/2008 petenta SC a solicitat desfiinţarea rezoluţiei nr.13135/P/2007 din data de 29.04.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa. În motivare plângerii petenta arată că în mod greşit prin rezoluţia atacată s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numiţii CI şiCA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de calomnie, prevăzută de art.206 Cod penal, întrucât, prin decizia nr.62/2007 a Curţii Constituţionale s-a statuat că dispoziţiile art.I din Legea nr.278/2006 referitoare la abrogarea art.205, 206 şi 207 din Codul penal sunt neconstituţionale.

A fost ataşat dosarul nr.13135/P/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 13.11.2007 petenta CS a formulat plângere penală împotriva numiţilor CI şiCA , sub aspectul săvârşirii infracţiunii de calomnie, prevăzută de art.206 Cod penal.

Prin rezoluţia nr.13135/P/2007 din data de 29.04.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de numiţii CI şiCA , sub aspectul săvârşirii infracţiunii de calomnie, prevăzută de art.206 Cod penal. S-a reţinut că prin art.I din Legea nr.278/2006 au fost abrogate dispoziţiile art.206 Cod penal.

Instanţa constată că în mod corect s-a dispus neînceperea urmăririi penale prin rezoluţia atacată, întrucât infracţiunea prevăzută de art.206 Cod penal a fost dezincriminată. Deşi ulterior, prin decizia nr.62/2007 a Curţii Constituţionale s-a statuat că dispoziţiile art.I din Legea nr.278/2006 referitoare la abrogarea art.205, 206 şi 207 din Codul penal sunt neconstituţionale, este de menţionat că reincriminarea faptelor de insultă şi calomnie este atributul exclusiv al legiuitorului, dar legiuitorul nu a intervenit în acest sens. De altfel, după intrarea în vigoare a dispoziţiilor art.I din Legea nr.278/2006 nu mai este posibilă tragerea la răspundere penală a celor care au săvârşit faptele prevăzute de art.205 şi 206 Cod penal, întrucât legea penală trebuie să fie accesibilă şi previzibilă, astfel cum a statuat constant în jurisprudenţa sa Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Or, în cauză nu se poate vorbi de o lege previzibilă în sensul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, care să permită celor vizaţi să îşi adapteze comportamentul conform rigorilor legii.

Pentru considerentele mai sus arătate, apreciind că soluţia procurorului este legală şi temeinică, în baza art.2781 alin.8 lit.a Cod procedură penală instanţa va respinge plângerea formulată de petenta SC ca nefondată şi va menţine rezoluţia nr.13135/P/2007 din data de 29.04.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.

În temeiul art.192 alin.2 Cod procedură penală va obliga petenta la plata sumei de 200 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art.2781 alin.8 lit.a Cod procedură penală respinge plângerea formulată de petenta SC ca nefondată.

Menţine rezoluţia nr.13135/P/2007 din data de 29.04.2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.

În temeiul art.192 alin.2 Cod procedură penală obligă petenta la plata sumei de 200 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de recurs în 10 zile de la pronunţare pentru părţile prezente şi de la comunicare pentru cele lipsă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.05.2009.

Red./dact.jud.A.I./08.06.2009

Ex.4

Etichete: