Top

INFRACŢIUNEA DE ULTRAJ SĂVÂRŞITĂ ÎN CONDIŢIILE ART. 239 AL 1 COD PENAL. DISCRIMINARE

Inculpatul I.O. a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 43 din o3.02.2005 a Judecătoriei Roman, la pedeapsa de 3 luni închisoare cu privare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, prevăzută şi pedepsită de art. 239 al. 1 Cod penal.

S-a reţinut că la data de 23 mai 2004, inculpatul l-a insultat şi calomniat în biserica din Comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ pe primarul comunei, în localitatea sa oficială.

Tribunalul Neamţ prin decizia penală 2lo din l8.o5.2005 a admis apelul declarat de inculpat şi a schimbat modalitatea de executare a pedepsei, din privare de libertate, cu suspendarea executării pedepsei, potrivit art. 8l Cod penal.

Impotriva deciziei penale sus-menţionate a declarat recurs inculpatul, solicitând achitarea, deoarece nu se face vinovat de săvârşirea faptei ce i s-a reţinut în sarcină.

Curtea de Apel Bacău, prin decizia penală nr. 558/R/ din 22.09.2005 a admis recursul declarat de inculpat, a admis recursul declarat de inculpat, a casat hotărârile primei instanţe şi a instanţei de apel şi reţinând cauza spre rejudecare, iar în baza art. Ll pct. 2 lit. a, raportat la art. Lo lit. b, Cod pr. Penală, l-a achitat pe inculpatul O.I. pentru săvârşirea infracţiuniii de ultraj, prevăzută de art. 239 al. l Cod penal, deoarece fapta este dezincriminată.

S-a dispus, de asemenea, trimiterea dosarului la Judecătoria Roman, sub aspectul judecării inculpatului pentru săvârşirea infracţiuniunilor de insultă şi calomnie, prevăzute de art. 205 ţi art. 206 Cod penal.

Pentru a pronunţa această decizie, Curtea de Apel Bacău a constatat că prin Legea l6o din 2 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial Nr. 47o/2005, a fost abrogată infracţiunea de ultraj, prevăzută de art. 239 al. l Cod penal.

Urmare a dezincriminării infracţiunii de ultraj prevăzută de art. 239 al. l Cod penal, faptele de insultă şi calomnie, ce intră în conţinutul laturii obiective a infracţiunii de ultraj, au devenit infracţiuni de sine stătătoare (independente).

Pe cale de consecinţă, inculpatul a fost achitat pentru fapta de ultraj săvârşitâ în condiţiile art. 239 al. l Cod penal, în baza textelor de lege susmenţionate, iar pentru săvârşirea faptelor de insultă şi calomnie, cauza a fost trimisă spre rejudecare la Judecătoria Roman.

decizia penala 558/R/ din 22.09.2205

Etichete:

Infractiunea de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice

Sentinta penala nr. 175/23.02.2009 – infractiunea de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea linistii publice

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria P.N. nr. 1662/P/15.07.2008, a fost trimis în judecata inculpatul B.D. pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 321 al. 1, 193 si 217 al. 1 Cod penal , cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Inculpatul, prin declaratiile date, nu recunoaste faptele pentru care a fost trimis în judecata , aratând ca partea vatamata , împreuna cu sotia si fiul lor au aruncat cu pietre spre el , astfel încât el doar a reusit sa deschida portile de la locuinta sa , intrând cu caruta în curte( fila 17 ds.).

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Între partea vatamata B.V. si inculpat B.D., vecini în satul Z., comuna Z., judetul N., exista o stare conflictuala mai veche.

La 10 04 2008, în jurul orei 20, inculpat B.D., aflat în stare avansata de ebrietate, a început sa provoace scandal, a venit în fata curtii partii vatamate, a adresat injurii si a amenintat pe B.M. si B.I., care s-au alarmat.

Inculpatul a revenit la locuinta sa, a aruncat cu pietre spre locuinta partii vatamate si a distrus un geam, a amenintat familia partii vatamate cu moartea.

Incidentul a fost observat de mai multe persoane adunate în strada, între care si martorii C.C. si A.N.

Inculpatul a continuat sa provoace scandal, a aruncat cu pietre în directia persoanelor din strada, pe care le-a amenintat. Dupa aproximativ o ora, inculpatul a fost imobilizat de lucratorii de politie din cadrul S.P.I.R.

Partea vatamata , audiata în instanta s-a constituit parte civila cu suma de 1.000 lei despagubiri civile , reprezentând distrugerile provocate de inculpat si 1.000 lei daune morale .

În drept, faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prev. si ped. 321 al. 1 , 193 si 217 al. 1 cod penal , cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal.

Vinovatia inculpatului se dovedeste cu:

– declaratii de martori

– declaratii inculpat

– declaratii parte vatamata

– proces verbal de cercetare la fata locului si plansa fotografica

La individualizarea pedepsei, instanta va avea în vedere criteriile prev. de art. 72 Cod penal .

Astfel fiind, va condamna inculpatul la pedeapsa închisorii, tinându-se cont si de antecedentele penale ale acestuia , din care rezulta comportamentul sau violent , fiind condamnat de mai multe ori pentru infractiuni de violenta. Se vor retine în cauza însa si circumstantele atenuante prev. de art. 74, 76 Cod penal, având în vedere vârsta inculpatului, prejudiciul modic produs partii vatamate, cât si de conditiile concrete în care faptele au fost savârsite si de situatia conflictuala existenta între parti.

Potrivit art. 71 cod penal se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza a II-a si lit. b cod penal.

În temeiul art. 14 cod pr. penala , raportat la art. 998 cod civil instanta , tinând cont de prejudiciul efectiv constatat prin cercetarea la fata locului, respectiv distrugerea geamului de la o fereastra de dimensiuni relativ mici ( fila 28 ds. U.p. ), partea vatamata neaducând alte probe în dovedirea pretentiilor sale materiale, instanta va admite în parte actiunea civila si va obliga inculpatul sa plateasca acesteia suma de 200 lei cu titlu de despagubiri civile.

Se va respinge ca neîntemeiata cererea partii vatamate privind obligarea inculpatului la plata de daune morale .

Vazând si prevederile art. 189 si 191 cod pr. penala.

Etichete: