Top

DAUNE COMINATORII. ADMISIBILITATEA OBLIGĂRII LA DAUNE COMINATORII AVÂND ÎN VEDERE DISPOZIŢIILE ART. 580/3 COD PR. CIVILĂ

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta – societate comercială a solicitat obligarea pârâtului să restituie documentele societăţii şi obligarea la plata daunelor cominatorii. Prin hotărârea pronunţată, Tribunalul Neamţ a admis acţiunea, a obligat pârâtul să restituie documentele societăţii şi l-a obligat la plata către reclamant a sumei de 15.000.000 lei pe zi de întârziere cu titlu de daune cominatorii.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că pârâtul şi-a însuşit documentele şi bunurile mobile precizate în acţiune cu scopul de a bloca activitatea societăţii, daunele cominatorii impunându-se ca o măsură de constrângere.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâtul, care arată că la data formulării acţiunii era încă administratorul societăţii, iar daunele au fost stabilite cu ignorarea art. 580/3 Cod pr. civilă, apelul fiind susţinut numai cu privire la stabilirea daunelor cominatorii.

Apelul a fost considerat fondat.

S-a reţinut de instanţa de apel că bunurile puteau fi predate în condiţiile art. 575 Cod pr. civilă iar constrângerea pârâtului debitor, în cazul în care obligaţia nu putea fi îndeplinită, putea fi realizată numai prin aplicarea unei amenzi civile în favoarea statului, potrivit art. 580/1 Cod pr. civilă, că reclamantul ar fi avut îndreptăţirea să solicite doar daune – interese a căror întindere trebuiau dovedite.

Decizia civilă nr. 70/11.10.2005

Etichete: