Top

LEGEA NR.18/1991 DAUNE COMINATORII CONDITII DE ACORDARE

In cazul în care instanţa admite plângerea, pârâtul este obligat de îndată la înmânarea titlului sau la punerea efectivă în posesie. Sub sancţiunea obligării la daune cominatorii conform art. 64 (2) din lege.

Este, însă, de principiu că daunele cominatorii reprezintă un mijloc de constrângere a debitorului la îndeplinirea obligaţiei, suma stabilită de instanţă, ca şi încasarea acesteia de către creditor, având un caracter provizoriu.

In cauză, s-a făcut dovada îndeplinirii obligaţiei de punere în posesie, acest lucru însemnând că instanţa nu poate da o nouă hotărâre de obligare la o nouă constrângere.

Astfel, în mod greşit a procedat instanţa de apel când, deşi a înlăturat dispoziţia primei instanţe cu privire la sancţiunea amenzii civile în favoarea statului de 200.000 lei pentru fiecare zi de întârziere de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la executarea obligaţiei, aplicată pârâtului, a dispus în schimb, obligarea acestuia să plătească reclamantului daune cominatorii în sumă de 10.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, începând cu data introducerii acţiunii şi până la data întocmirii procesului verbal de punere în folosire.

In cazul în care debitorul şi-a executat obligaţia, daunele cominatorii ar urma, deci, să fie reduse la cuantumului despăgubirilor datorate pentru întârzierea executării iar, în cazul când debitorul refuză executarea, cuantumul lor trebuie să fie convertit la valoarea exactă a prejudiciului suferit prin neexecutare cu titlu de daune interese compensatorii.

In cauză, nu se impune, aşadar, obligarea pârâtului la plata de daune cominatorii.

Decizia civilă nr.758/23.09.2005 Curtea Apel Bacău

Etichete: