Top

10. Validare poprire. Debit reprezentand daune cominatorii. Debitor – primar, in calitate de presedinte al Comisiei locale pentru L.18/91. Nelegalitate.

Reclamanta obtinand prin hotarare judecata definitiva, obligarea „primarului” comunei Volovat, la plata daunelor cominatorii , a cerut ulterior, validarea popririi asupra veniturilor lui P.G. – primarul comunei, pentru suma de 15.510.000 lei cu acest titlu.

Judecatoria Radauti, prin sentinta civila nr. 3157 din 10.11.2003 a respins cererea de validare a popririi, desfiintand totodata, poprirea infiintata.

Curtea de Apel Suceava, prin decizia civila nr.602 din 11.03.2004 , a admis apelul creditoarei, sentinta a fost schimbata si cererea admisa , in limita sumei de 19.740.000 lei datorate de debitorul P.G. , tert poprit fiind primaria com. Volovat.

Recursurile declarate de debitor si tertul poprit sunt fondate.

In sentinta civila 2171/2000 a Judecatoriei Radauti ce constituie titlu executoriu, recurentul P.G. nu a figurat ca parte , fiind obligat „ primarul” comunei la daune cominatorii si nu P.G. in aceasta calitate.

Daunele cominatorii, spre deosebire de daunele interese, constituie o sanctiune civila, un mijloc de constrangere in favoarea creditorului, fata de refuzul nejustificat al debitorului de a executa o obligatie de a face sau nu a face.

Or, in cauza, reclamantii au fost pusi efectiv in posesie si nu au cerut convertirea daunelor cominatorii in daune interese pentru a se putea obtine executarea lor.

Ca atare , recursurile vor fi admise , decizia modificata si apelul creditoarei respins, mentinandu-se sentinta Judecatoriei Radauti.

(Curtea de Apel Suceava – decizia 1045/14.06.2005)

Etichete: