Top

Contracte

Prin sentinta civila nr.1849/23.06.2008, pronuntata în dosarul nr.1142/270/2008 al Judecatoriei Onesti, s-a admis actiunea formulata de reclamantele D.P. si D. V. în contradictoriu cu pârâtii A.I. si A.M., G.M., C.R.M. si Unitatea Administrativ Teritoriala a municipiului O. si, ca urmare, s-a constatat nulitatea absoluta a contractului de întretinere nr.3233/2007 al Biroului Notarial L.V.. Pârâtii au fost obligati la plata cheltuielilor de judecata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca, la 31.10.2007 s-a încheiat contractul de întretinere intervenit între pârâtul G.M. – în calitate de curator al lui D.T. si pârâtii A.I. si A.M., transmitându-se acestora din urma dreptul de proprietate asupra unui apartament situat în Onesti, cu clauza uzufructului viager. A retinut instanta de fond ca pârâtii A. au dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentului anterior mentionat cu obligatia de a acorda întretinere numitului D.T. pe timpul vietii si cu obligatia de a suporta cheltuieli de înmormântare la decesul acestuia. A retinut instanta de fond ca la perfectarea contractului de întretinere a participat si reprezentantul autoritatii tutolare-C.R.M., data fiind starea de sanatate a înstrainatorului D.T.. Analizând modalitatea de încheiere a contractului de întretinere instanta a retinut ca numitul D.T. nu si-a dat consimtamântul la încheierea acestui act, neexistând dovezi în acest sens.

Instanta de fond a retinut ca, din cuprinsul contractului rezulta ca, la încheierea contractului si.a dat consimtamântul C.R.M., reprezentantul autoritatii tutolare, în calitate de curator. Raportat la dispozitiile art.152 Codul familiei instanta a retinut ca autoritatea tutelara poate institui curatela daca o persoana , desi capabila, din cauza batrânetii, a bolii sau a infirmitatii fizice, nu poate, personal, sa-si administreze bunurile sau sa-si apere interesele. D.T. se afla într-o astfel de situatie astfel încât, în mod corect, autoritatea tutelara a luat hotarârea emiterii unei decizii de numire a curatorului. Curatorul, a aratat instantei de fond, are competenta limitata la efectuarea actelor mentionate în decizie, însa nu are competenta de a încheia acte de dispozitie, or încheierea contractului de întretinere reprezinta un act de dispozitie si ca atare prezenta curatorului nu poate suplini consimtamântul lui D.T..

Fata de dispozitiile art.948 pct. 2 cod civil, instanta de fond a retinut ca, în cauza, nu s-a facut dovada consimtamântului D.T. si-n consecinta s-a constatat nulitatea contractului nr.3233/2007.

Impotriva acestei sentinte au declarat recurs, în termen legal G.M., în calitate de curator a numitului D.T. si de asemenea recurentul pârât A.I..

Recursurile au fost legal timbrate cu cîte 6 lei taxa de timbru si timbru judiciar 0,15 lei.

In motivarea recursului, G.M. a aratat în mod gresit instanta a admis actiunea în constatarea nulitatii contractului si aceasta deoarece la momentul încheierii contractului D.T. era grav bolnav, neputând sa-si dea acordul pentru perfectare, de altfel acesta a si declarat a doua zi tocmai datorita starii grave a sanatatii. Instituirea curatorului era impusa de faptul ca D.T. era lipsit de întretinerea reclamantelor si de asemenea încheierea contractului trebuia facuta având în vedere ca pârâtii A. au fost cei care s-au preocupat îndeaproape de îngrijirea numitului D. T. care nu se putea întretine singur. Instanta de fond, în mod gresit a retinut ca recurentul A. a fost numit curator pentru cardul bancar si nu a avut în vedere ca prin decizia 2861/2008 a fost instituita curatele si pentru G.M. pentru reprezentarea acestuia la Notar.Instanta de fond în mod gresit, a ignorat decizia nr.2861/2007, atunci când a pronuntat hotarârea de constatare nulitate. Instutirea curatelei s-a facut în mod legal, în urma anchetei sociale nr.10533/2007 si având în vedere tocmai comportamentul reclamantelor care au refuzat, în mod constant, acordarea aricarui sprijin tatalui lor D.T.. D.T. a fost de acord cu încheierea contractului si si-a exprimat acordul, chiar daca cu dificultate, prin semne. Instanta de fond de asemenea a ignorat prezenta reprezentantului autoritatii tutelare si care reprezinta o garantie în plus a încheierii în mod legal a contractului, dorinta înstrainatorului D. fiind cunoscuta de reprezentantul autoritatii tutelare în cursul numeroaselor vizite.

A aratat recurentul ca nu exista nici un document valabil din care sa rezulte ca D.T. nu avea discernamânt adresa IML arata ca nu se poate stabili pe baza actelor medicale daca la momentul încheierii contractului D.T. avea sau nu discernamânt. Având în vedere ca nu s-a facut dovada lipsei discernamântului, având în vedere ca D.T. si.a dat consimtamântul la încheierea contractului prin curatorul G.M. si prin reprezentantul autoritatii tutelare, prezent la încheierea contractului, recurentul a solicitat admiterea cererii de recurs si respingerea actiunii.

Recurentul A.I. a invocat motivarea recursului sau aceleasi motive de recurs invocate si de G.M..

Intimatele D.P. si D.V. au formulat întâmpinare, în recurs, prin care au solicitat respingerea recurentilor întrucat nu exista dovezi din care sa rezulte exprimarea consimtamântului numitului D.T. si ca, în speta, atâta vreme cât nu avem dovada instituirii interdictiei judecatoresti erau aplicabile regulile de la mandat. Reprezentantul autoritatii tutelare nu putea decât si asiste persoana vârstnica dar capabila nu putea sa o si reprezinte.

Au aratat intimatele ca, din adresa IML Iasi rezulta, având în vedere diagnosticul retinut pentru D.T., ca exista o mare probabilitate ca discernamântul persoanei sa fie afectat.

Unitatea Administrativ Teritoriala – autoritatea tutelara a municipiului O. a solicitat admiterea recursurilor având în vedere ca instituirea curatelei s-a facut în mod legal având în vedere starea de sanatate a numitului D.T., respectându-se, la momentul încheierii contractului, dispozitiile Legii 17/2000 în conditiile în care familia a refuzat sa externeze pacientul D.T.. Ancheta sociala efectuata în vederea instituirii curatelei a constatat ca numitul D.T. avea discernamânt si ca urmare având în vedere doar starea de neputinta fizica s-a dispus instituirea curatelei. La momentul încheierii contractului D.T. a fost reprezentat prin curatorul G.M. si de asemenea a participat si reprezentantul autoritatii tutelare în conditiile art.30 Legea 17/2000. Cum rudele numitului D.T. nu au manifestat nici un interes în ceea ce-l priveste pe acesta se impunea încheierea unui contract de întretinere pentru o buna administrare a bunurilor numitului D.T..

In recurs s-au depus înscrisuri : sentinta civila nr. 1281/1999 a Judecatoriei Focsani, sentinta civila nr.3160/201 a Judecatoriei Focsani, acte de stare civila, încheiere de îndreptare a erorii materiale nr.540/27.01.2009 a B.N.P.G.D., adresele nr. 3704/2004 si nr. 3480/2007 ale Spitalului Municipal O., înscrisuri medicale, rezolutia nr. 603/P/2008 a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bacau, dispozitii de curatela, anchete sociale.

Prin încheierea din 02.02.2009, instanta a calificat calea de atac a apelului promovat, în recurs, raportat la valoarea imobilului ce a facut obiectul contractului de întretinere.

Analizând motivele de recurs invocate si din oficiu, tribunalul retine ca recursurile sunt nefondate pentru urmatoarele considerente:

Criticile aduse sentintei sub aspectul neluarii în considerare a dispozitiei nr.2861/17.07.2007 nu sunt întemeiate întrucât din cuprinsul acestei dispozitii rezulta, asa cum au aratat si recurentii, ca s-a numit G.M. în calitate de curator pentru D.T., „bolnav, imobilizat la pat” în vederea reprezentarii acestuia la Notarul Public O. într-un contract de întretinere.

Dispozitia sus mentionata a fost emisa în conditiile art.152 Codul familiei, dispozitii care stabilesc conditiile de instituire a curatelei pentru persoana care desi capabila nu poate, din cauza batrânetii, bolii sau infirmitatii fizice sa-si administreze bunurile.

Asadar aceasta dispozitie da dreptul curatorului de a face acte de administrare si chiar de a-l reprezenta la notar dar aceasta dispozitie nu suplineste si obligatia exprimarii consimtamântului de catre D.T., G.M. putea sa-l reprezinte la notariat pe D.T., suplinind absenta fizica, dar aceasta dispozitie nu suplineste si conditia consimtamântului exprimat la încheierea actului, care reprezinta o conditie de valabilitate a contractului.

Asa cum au aratat si recurentii si cum si intimata autoritatea tutelara a aratat, în speta, nu s-a facut dovada lipsei discernamântului numitului D.T., or în aceste conditii erau aplicabile regulile de la mandat, la care face trimitere si art.155 Codul Familiei. Dispozitia de curatela da dreptul la efectuarea de acte de administrare dar nu si la efectuarea de acte de dispozitie, astfel cum este încheierea contractului de întretinere, or pentru încheierea contractului, era necesara încheierea unui contract de mandat prin care recurentul G.M. sa fie împuternicit de D.T. si cu încheierea unui contract de întretinere, mandat care trebuia sa îmbrace forma autentica.

Având în vedere starea de sanatate a înstrainatorului D.T., mandatul putea fi încheiat prin deplasarea notarului la domiciliul înstrainatorului, luarea consimtamântului fiind facuta de notar.

Asadar dispozitia nr.2861/2007 este legal emisa dar ea suplineste doar absenta fizica a lui D.T., însa nu face dovada consimtamântului la înstrainare. Consimtamântul nu ptea fi luat de reprezentantul autoritatii tutelare care nu putea face decât actele pe care legea i le recunoaste.

Asa cum au aratat si recurentii, prezenta reprezentantului autoritatii tutelare a fost justificata de starea de sanatate a înstrainatorului si de dispozitiile Legii 17/2000. Cu toate acestea nici prezenta reprezentantului autoritatii tutelare nu suplineste conditia exprimarii consimtamântului de înstrainator întrucat reprezentantul autoritatii tutelare nu reprezinta înstrainatorului ci doar îl asista în conditiile în care sunt îndeplinite conditiile Legii 17/2000.

Imprejurarea ca starea de sanatate a numitului D.T. impunea cu necesitate încheierea contractului întrucât nu exista nicio persoana care sa-i administreze bunurile si aceasta în conditiile refuzului intimatelor de a acorda sprijin înstrainatorului D.T., este irelevanta sub aspectul analizarii conditiilor de valabilitate ale caracterului deoarece aceste împrejurari de fapt nu exclud dovada consimtamântului.

In consecinta, tribunalul retine ca niciunul din înscrisurile depuse la dosar nu face dovada exprimarii consimtamântului D.T. la înstrainare si, ca urmare, vazând dispozitiile art.304 pct.9 si art. 312 cod procedura civila, tribunalul va respinge recursurile ca nefondate.

Fata de dispozitiile art.274 cod procedura civila, tribunalul va obliga recurentii la plata cheltuielilor de judecata avansate de intimatele D. în recurs, cheltuieli reprezentând onorariu avocat.

Etichete: