Top

Înşelăciune

Prin sentinţa penală nr. 317/17 iunie 2009 a Judecătoriei Moineşti pronunţată în dosar nr. 2200/ 260/ 2008 s-a dispus, următoarele:

În baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art 10 lit. a Cod procedură penală a fost achitat inculpatul P.I., actualmente arestat în altă cauză în Penitenciarul Bacău, pentru infracţiunea prev de art. 84 pct. 2 din Legea 59/1934.

În baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art 10 lit. c Cod procedură penală a fost achitat inculpatul P.I., cu datele de stare civilă de mai sus, pentru infracţiunea prev de art. 215 alin. 1,4 pentru actul materiale din datele de 23.08.2004, parte civilă SC P. SRL Craiova.

În baza art. 215 alin. 1,4 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi 37 lit.a Cod penal a fost condamnat inculpatul P.I., cu datele de stare civilă de mai sus la pedeapsa 3 ani pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prin cecuri, cu părţi civile SC R. C. SRL Săcele, SC V. SRL Bacău, SC S. S. SRL Mărgineni, SC P. D&V SRL Iaşi şi SC E. U. SRL Vaslui.

În baza art. 83 alin. 1 Cod penal, s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală 368/24.02.2004 de Judecătoria Moineşti, rămasă definitivă prin decizia penală 838/18.11.2004 a Curţii de Apel Bacău.

În baza art. 83 alin. 1 teza ultimă Cod penal s-a dispus executarea alături de pedeapsa aplicată prin prezenta a pedepsei revocate, respectiv 6 ani închisoare.

În baza art. 83 alin. 1 Cod penal, s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală 199/2005 de Judecătoria Moineşti.

În baza art. 83 alin. 1 teza ultimă Cod penal s-a dispus executarea alături de pedeapsa aplicată prin prezenta a pedepsei revocate, respectiv 6 ani închisoare.

În baza art. 83 alin. 1 Cod penal, s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală 493/10.03.2004 de Judecătoria Moineşti, rămasă definitivă prin decizia penală 723/14.10.2004 a Curţii de Apel Bacău.

În baza art. 83 alin. 1 teza ultimă Cod penal s-a dispus executarea alături de pedeapsa aplicată prin prezenta a pedepsei revocate, respectiv 6 ani închisoare.

În baza art. 84 pct. 3 din Legea 59/1934 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal a fost condamnat inculpatul P.I., la pedeapsa închisorii de 6 luni.

În baza art. 290 Cod penal a fost condamnat inculpatul P.I., cu datele de stare civilă de mai sus, la pedeapsa închisorii de 3 luni.

S-a luat act că pedepsele de 6 luni şi 3 luni aplicate prin prezenta sunt concurente cu pedepsele de 3 ani închisoare din s.p. 368/24.02.2004 a Judecătoriei Moineşti definitivă prin DP 838/18.11.2004 a Curţii de Apel Bacău şi de 3 ani închisoare din s.p. 493/10.03.2004 a Judecătoriei Moineşti, rămasă definitivă prin DP nr.723/14.10.2004 a Curţii de Apel Bacău şi cea rezultantă din sp nr.504/17.11.2008 de 7 ani închisoare sunt concurente cu prezenta.

În baza art.85 Cod penal s-a dispus anularea suspendării condiţionate a executării pedepselor de 3 ani închisoare din s.p. 368/24.02.2004 a Judecătoriei Moineşti definitivă prin DP 838/18.11.2004 a Curţii de Apel Bacău şi de 3 ani închisoare din s.p. 493/10.03.2004 a Judecătoriei Moineşti, rămasă definitivă prin DP nr.723/14.10.2004 a Curţii de Apel Bacău.

I. S-a descontopit pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată prin sp 504/17.11.2008 a Judecătoriei Moineşti definitivă prin dp 104/A/27.02.2009 a Tribunalului Bacău în pedepsele componente.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare din DP nr.314/08.05.2008 a Curţii de Apel Bacău şi doi ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal, în pedepsele componente.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare şi 2(doi) ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a,b din Codul penal aplicată prin s.p.94/13 martie 2006 a Tribunalului Hunedoara, definitivă la 30 mai 2006 în pedepsele componente:

a) – 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a,b din C.p., pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri prev.de art.2 alin.1 din L.143/2000, cu aplicarea art.37 lit.a din C.p.(fapta din 23 august 2005);

b). – 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de denunţare calomnioasă prev.de art.259 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art.37 lit.a din C.p.(faptă din 24 august 2005);

c) – 3 ani închisoare(s.p.368/2004 a Judecătoriei Moineşti);

d) – 3 ani închisoare(s.p.493/2004 a Judecătoriei Moineşti);

e) – 3 ani închisoare(s.p.199/2005 a Judecătoriei Moineşti);

f)- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev de art. 215 alin. 1,4 Cod penal (fapta din 11.10.2004), aplicată prin sp 504/2008 a Judecătoriei Moineşti;

g) – 2 ani spor de pedeapsă, pe care l-a îndepărtat.

II. S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 6(şase) ani închisoare aplicată prin s.p.271/27.11.2006 a Tribunalului Alba, aşa cum a fost modificată prin d.p.41/A/6 martie 2007 a Curţii de Apel Alba, pronunţată în dosar 473/107/2006 în pedepsele componente:

a) – 3 ani închisoare pentru art.215 alin.1,3 C.p.cu aplicarea art.37 lit.a din C.p.(fapta din 8 iulie 2005);

b) – 3 ani închisoare, pedeapsa rezultantă obţinută prin contopirea celor două pedepse a câte 3(trei) ani închisoare aplicată prin s.p.493/2004 şi s.p.199/2005 ale Judecătoriei Moineşti a căror suspendare condiţionată şi sub supraveghere a fost revocată potrivit art.83 şi 84/1 C.p.

În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b din C.p.; s-a contopit pedeapsa de 3 ani închisoare de la pct.II lit.b, cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin s.p.368/24.02.2004 a Judecătoriei Moineşti, definitivă prin d.p.838/18.11.2004 a Curţii de Apel Bacău (pct.I lit.c), în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare.

S-a constatat că pedepsele de la pct.I lit.d,e cu privire la care s-a dispus iniţial anularea suspendării condiţionate şi suspendării sub supraveghere se regăsesc la pct.II lit.b (suspendarea condiţionată şi sub supraveghere a pedepselor respective fiind revocată potrivit art.83 şi 84 Cod penal).

În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b, art. 36 alin. 1, şi 39 alin. 1 Cod penal, s-au contopit pedepsele din prezenta şi cele de la pct.I lit.a,b,f cu pedepsele de la pct.II în pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare la care adaugă un spor de 1 an şi 6 luni închisoare.

S-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 al.1 lit. a teza a-2a şi b Cod penal în condiţiile şi pe durata celor prevăzute art.71 Cod penal.

Inculpatul execută 7 ani şi 6 luni închisoare, 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a,b din Cod penal.

S-a dedus din pedeapsa stabilită prin contopire perioada executată începând din 27 iulie 2005 până pe 8 august 2005, inclusiv şi de la 6 septembrie 2005, la zi.

S-a anulat mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea emis în baza s.p.504/17.11.2008 a Judecătoriei Moineşti, definitivă prin dp 104/A/27.02.2009 a Tribunalului Bacău şi s-a dispus emiterea altor forme de executare în baza prezentei hotărâri.

În baza art 14 şi art 346 C proc pen raportat la art 998, 1000 alin.3 Cod civ, a fost obligat inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente PF D. O. V. la plata sumei de 62866,98 lei către partea vătămată SC R. C. SRL Săcele, 14218,83 lei către partea civilă SC P. SRL Craiova.

În baza art 14 şi art 346 C proc pen raportat la art 998, 1000 alin.3 Cod civ, a fost obligat inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC B. M. SRL Comăneşti la plata sumei de 38285,45lei către partea vătămată SC E. U. SRL Vaslui, şi 7353,5 lei către partea civilă SC P. D&V SRL Iaşi.

În baza art 14 şi art 346 C proc pen raportat la art 998 Cod civ, a fost obligat inculpatul la plata sumei de 9229,44 lei către partea civilă SC S. S. SRL Mărgineni.

În baza art. 445 Cod procedură penală s-a dispus anularea înscrisului fals aviz de însoţire seria B lba, nr. 5154202/31.05.2004.

În temeiul art.189 C.proc. pen, s-a dispus plata din fondurile Ministerului de Justiţie a sumei de 200 lei pentru avocat B.V. în cadrul Baroului Moineşti, reprezentând onorariu apărător din oficiu.

În baza art. 191 al 1 C proc pen, a fost obligat inculpatul în solidar cu părţile responsabilă civilmente la plata sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care 200 lei onorariu apărător oficiu.

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Prin rechizitoriul 334/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti a fost trimis în judecată inculpatul P.I. actualmente arestat în altă cauză în Penitenciarul Bacău, pentru săvârşirea infracţiunilor prev de art. 215 alin. 1,4 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 84 pct. 2 şi art. 84 pct. 3 din Legea 59/1934 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, şi art. 290 Cod penal cu aplicarea 33 lit. a şi art. 37 lit. a Cod penal, constând în aceea că în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale în perioada august 2004-iunie 2005 a emis un număr de 6 file CEC, unele doar semnate şi ştampilate, iar altele fără a avea disponibil în cont sau fiind în interdicţie bancară, producând un prejudiciu de 208891,77 lei, ce nu a fost recuperat, iar la data de 31.05.2004 a completat în fals un aviz de exploatarea materialului lemnos.

Se arată în actul de sesizare al instanţei sub aspectul stării de fapt că numitul C. L. I., director comercial la SC R. C. SRL Săcele, jud. Braşov a formulat o plângere penală împotriva învinuitului, întrucât ca împuternicit al PF D. O. V. Comăneşti, a achiziţionat produse metalurgice de la societatea în cauză, iar după completarea facturilor la data de 27.07.2004 şi 11.08.2004 a lăsat ca mijloc de plată filele CEC 00624654 în valoare de 41140,79 lei şi 00624656 în valoare de 62866,98 lei. Martorul P.C.T. arată că filele CEC erau semnate şi ştampilate de către inculpat doar parţial, respectiv doar semnate şi ştampilate, ea trecând restul datelor, iar când au fost trecute la plată, acestea au fost refuzate pentru lipsă de disponibil în cont.

SC V. SRL Bacău a formulat plângere penală împotriva adm. AF D. O. V., întrucât acesta, la data de 12.08.2004 a emis o filă CEC nr. 00624658 în valoare de 46884,05 lei, reprezentând plata contravalorii unor materiale de construcţii cumpărate de către inculpat la data de 06.08.2004 şi pentru care îi fusese eliberată factură fiscală, iar când a fost introdusă la plată a fost refuzată pentru lipsă de disponibil în cont. Şi în acest caz fila CEC a fost doar semnată şi ştampilată de către inculpat, restul menţiunilor fiind completate de către angajaţii societăţii reclamante care se constituie parte civilă cu suma indicată mai sus.

SC P. SRL Craiova a formulat plângere prin administratorul său P. C., întrucât ar fi vândut un cântar electronic tot către AF D. O. V. Comăneşti, pentru care plata s-a făcut cu fila CEC 00624660 emisă la 23.08.2004 în valoare de 14218,83 lei, filă refuzată ulterior pentru lipsă de disponibil în cont, societatea constituindu-se parte civilă cu această sumă. Inculpatul susţine că fila CEC a fost eliberată de către fostul administrator SC D. O. V. Comăneşti, însă acesta neagă, arătând că de administrarea societăţii se ocupa inculpatul conform procurii speciale, acesta ridicând filele CEC de la bancă şi fiind în posesia ştampilei societăţii.

BRD Agenţia Moineşti a sesizat organele de poliţie deoarece în calitate de administrator la SC B.P.C. SRL a emis fila CEC 00624664 la data de 11.10.2004, în valoare de 9229,44 lei către SC S. S. SRL Mărgineni ce a fost refuzată la plată pentru lipsă de disponibil în cont. S-a stabilit că inculpatul a reparat un autoturism la societatea respectivă care a eliberat o factură ce reprezenta contravaloarea lucrărilor efectuate, primind ca mijloc de plată de la acesta fila CEC indicată mai sus, care a fost refuzată la plată. Societatea se constituie parte civilă cu suma respectivă.

SC P. D&V SRL Iaşi a formulat plângere penală împotriva lui D. M., administrator şi el la SC B. M.C. SRL C. şi faţă de inculpat pentru că aceştia ar fi prejudiciat societatea cu o suma de bani. Din verificările efectuate a rezultat că în luna mai 2005, la punctul de lucru din mun. Bacău s-a prezentat D. M. care a încercat să încheie un număr de 5 abonamente pentru telefoane mobile, însă i s-a solicitat achitarea unei sume în cont mai întâi, motiv pentru care acesta a renunţat. Martora A. A. M. confirmă acest lucru şi totodată mai arată că la data de 19.05.2005, inculpatul P.I. personal s-a prezentat la punctul de lucru respectiv ca asociat al lui D. M. şi a achiziţionat telefoane în valoare de 7353,5 lei, întocmindu-i-se facturi fiscale, iar plata a făcut-o cu fila CEC 00624671. Când a fost introdusă la plată aceasta a fost refuzată. Societatea în cauză se constituie parte civilă cu suma respectivă.

SC E. U. SRL Vaslui reclamat faptul că inculpatul a emis în schimbul unor mărfuri livrate către societatea sa SC B. M. C. SRL Comăneşti trei file CEC nr. 00624668 emisă pe 15.06.2005, în valoare de 17500, 00624669 emisă pe 16.06.2005 în valoare de 11085,45 lei şi 006246670 emisă pe 14.06.2007 în valoare de 9700 lei, file CEC care atunci când au fost introduse la plată au fost refuzate întrucât erau retrase din circulaţie, societatea fiind în interdicţie bancară şi pentru lipsă totală de disponibil în cont. Societatea se constituie parte civilă cu suma de 38285,45 lei.

La data de 22.11.2005 Direcţia Silvică Bacău a formulat o plângere împotriva inculpatului, întrucât în calitate de administrator al SC R. P. SRL Comăneşti a emis în fals şi a folosit un aviz de expediţie. În urma cercetărilor efectuate a rezultat că avizul respectiv seria B lba nr. 5154202 a fost eliberat de I.N. către B.W.N. SRL Buzău, care l-ar fi folosit legal prin numitul D. V. Inculpatul recunoaşte că ar fi achiziţionat avizul de la o persoană necunoscută şi l-a completat în fals cu data de 31.05.2004, în ceea ce priveşte transportul a 47,1 mc cherestea către SC M.I. SRL Dărmăneşti.

În cauză au fost audiaţi inculpatul, martori din lucrări, probatorii coroborate cu materialul de urmărire penală, din analiza cărora instanţa reţine următoarele:

Conform procurii autentificate sub numărul 1570/14.04.2004 D. O. V. a împuternicit inculpatul să se prezinte la BRD GSG Moineşti pentru a reprezenta interesele PF D.O.V. Comăneşti. Pentru aceasta mandatarul are dreptul să prezinte actele necesare, să întocmească orice fel de cereri şi declaraţii oral sau scris, va achita taxele, va depune sau ridica orice sumă de bani din contul deschis în bancă, va semna toate actele necesare, va ridica extrasele de cont şi va semna în numele mandantului şi pentru PF D. O. V..

În această calitate inculpatul a achiziţionat produse metalurgice de la SC R.C. SRL, iar după completarea facturilor la data de 27.07.2004 şi 11.08.2004 a lăsat ca mijloc de plată filele CEC 00624654 în valoare de 41140,79 lei şi 00624656 în valoare de 62866,98 lei, doar semnate şi ştampilate de el personal. Martorul C.L. (fila 184) arată că a desfăşurat relaţii comerciale cu firma inculpatului exclusiv telefonic. Astfel inculpatul a trimis un camion pentru a fi încărcat cu marfă, martorul a făcut verificări privind contul PF D. la Agenţia BRD Moineşti, şi a primit fila CEC semnată şi ştampilată. Inculpatul recunoaşte Martorul P. C.T. arată că filele CEC erau semnate şi ştampilate de către inculpat doar parţial, respectiv doar semnate şi ştampilate, ea trecând restul datelor, iar când au fost trecute la plată, acestea au fost refuzate pentru lipsă de disponibil în cont.

La data de 12.08.2004 inculpatul a emis o filă CEC nr.00624658 în valoare de 46884,05 lei, în favoarea SC V. SRL reprezentând plata contravalorii unor materiale de construcţii cumpărate de către inculpat la data de 06.08.2004 şi pentru care îi fusese eliberată factură fiscală, iar când a fost introdusă la plată a fost refuzată pentru lipsă de disponibil în cont. Şi în acest caz fila CEC a fost doar semnată şi ştampilată de către inculpat, restul menţiunilor fiind completate de către angajaţii societăţii reclamante care se constituie parte civilă cu suma indicată mai sus. Inculpatul recunoaşte şi această faptă

SC P. SRL Craiova a formulat plângere prin administratorul său P. C., întrucât ar fi vândut un cântar electronic tot către AF D. O. V. Comăneşti, pentru care plata s-a făcut cu fila CEC 00624660 emisă la 23.08.2004 în valoare de 14218,83 lei, filă refuzată ulterior pentru lipsă de disponibil în cont, societatea constituindu-se parte civilă cu această sumă. Inculpatul susţine că fila CEC a fost eliberată de către fostul administrator SC D. O. V. Comăneşti, însă acesta neagă, arătând că de administrarea societăţii se ocupa inculpatul conform procurii speciale, acesta ridicând filele CEC de la bancă şi fiind în posesia ştampilei societăţii. Potrivit depoziţiei martorului P. C. (fila 186) acesta a stabilit ca delegat pentru firma sa pe B.Ş. care s-a deplasat la Comăneşti cu bunul comandat şi s-a întors cu o filă CEC, care introdusă fiind la plată a fost refuzată pentru lipsă de disponibil. B.Ş. (fila 187) precizează că s-a întâlnit cu o persoană care s-a recomandat P., dar căreia nu îi mai ţine minte figura. Întâlnirea a avut loc lângă un PECO, iar persoana a venit cu un autoturism albastru.

BRD Agenţia Moineşti a sesizat organele de poliţie deoarece în calitate de administrator la SC B. P. C. SRL a emis fila CEC 00624664 la data de 11.10.2004, în valoare de 9229,44 lei către SC S. S. SRL Mărgineni ce a fost refuzată la plată pentru lipsă de disponibil în cont. S-a stabilit că inculpatul a reparat un autoturism la societatea respectivă care a eliberat o factură ce reprezenta contravaloarea lucrărilor efectuate, primind ca mijloc de plată de la acesta fila CEC indicată mai sus, care a fost refuzată la plată. Societatea se constituie parte civilă cu suma respectivă. Potrivit martorei P.G. (fila 229), inculpatul a reparat maşina la service, iar pentru plată a emis un CEC completat, care fiind introdus ulterior la plată a fost refuzat pentru lipsă de disponibil. Aceeaşi situaţia este relatată de martorul G.D. (fila 230), cu precizarea suplimentară că în momentul primirii filei CEC nu a verificat bonitatea clientului la bancă.

SC P. D&V SRL Iaşi a formulat plângere penală împotriva lui D. M., administrator şi el la SC B. M. C. SRL Comăneşti, şi faţă de inculpat pentru că aceştia ar fi prejudiciat societatea cu o suma de bani. Din verificările efectuate a rezultat că în luna mai 2005, la punctul de lucru din mun. Bacău s-a prezentat D. M. care a încercat să încheie un număr de 5 abonamente pentru telefoane mobile, însă i s-a solicitat achitarea unei sume în cont mai întâi, motiv pentru care acesta a renunţat. Martora A. A. M. confirmă acest lucru şi totodată mai arată că la data de 19.05.2005, inculpatul P.I. personal s-a prezentat la punctul de lucru respectiv ca asociat al lui D. M. şi a achiziţionat telefoane în valoare de 7353,5 lei, întocmindu-i-se facturi fiscale, iar plata a făcut-o cu fila CEC 00624671. Când a fost introdusă la plată aceasta a fost refuzată. Societatea în cauză se constituie parte civilă cu suma respectivă. Martora A. A. M. (fila 147-151 dosar urmărire penală) confirmă exact situaţia de fapt reţinută, şi anume că în luna mai 2005 s-a prezentat D. M. care a dorit încheierea unui număr de 5 abonamente, nu a realizat acest lucru întrucât nu a achitat în contul societăţii o anumită sumă de bani, după care pe data de 19.05.2005 s-a prezentat inculpatul care a depus fila CEC 30300624671 şi care a solicitat să ridice aparatele telefonice, acestea i s-au livrat alături de facturi, iar ulterior, fila cec care era doar semnată şi ştampilată a fost introdusă la plată fiind refuzată din lipsă de disponibil.

SC E. U. SRL Vaslui reclamat faptul că inculpatul a emis în schimbul unor mărfuri livrate către societatea sa SC B. M. C. SRL Comăneşti trei file CEC nr. 00624668 emisă pe 15.06.2005, în valoare de 17500, 00624669 emisă pe 16.06.2005 în valoare de 11085,45 lei şi 006246670 emisă pe 14.06.2007 în valoare de 9700 lei, file CEC care atunci când au fost introduse la plată au fost refuzate întrucât erau retrase din circulaţie, societatea fiind în interdicţie bancară şi pentru lipsă totală de disponibil în cont. Societatea se constituie parte civilă cu suma de 38285,45 lei. H.G. (fila 264) arată că în cursul anului 2006 când era angajat la E. U. a avut în calitate de reprezentant al acestei societăţi relaţii comerciale cu firma B. SRL, reprezentată de P.I.. Inculpatul a livrat companiei sale material lemnos, iar ei materiale de construcţii. Plăţile s-au făcut parţial cash, parţial s-au realizat compensări, iar pentru diferenţă inculpatul a emis file CEC. A primit personal filele cec de la inculpat, iar acestea erau completate la toate rubricile. P.G. (fila 296) a fost în perioada respectivă reprezentantul legal al societăţii SC E. U. şi în această calitate a desfăşurat relaţii comerciale cu SC B. SRL, pe o perioadă mai îndelungată, astfel că activitatea începuse să fie bazată şi pe încredere, până în momentul în care în toamna 2005 au fost introduse la plată trei file CEC fără acoperire. Acestea au fost girate către alţi furnizori, astfel că aceştia au obţinut titluri executorii, iar martorul a fost nevoit să acopere prejudiciul prin diverse alte modalităţi. Inculpatul recunoaşte activitatea desfăşurată cu această societate însă precizează că nu îşi mai aduce aminte dacă a semnat sau nu filele CEC care nu au putut fi decontate din lipsă de disponibil.

Inculpatul a devenit la data de 12.06.2002 unic asociat şi administrator al SC R.P. SRL Comăneşti iar în această calitate emis la data de 31.05.2004 în fals avizul de expediţie seria B lba, nr.5154202 privind transportul a 47,1 mc cherestea către SC M.I. SRL. Inculpatul recunoaşte săvârşirea acestei fapte necondiţionat.

Din probatoriile sus analizate instanţa a apreciat că inculpatul a săvârşit 5 acte materiale ale infracţiunii continuate de înşelăciune prin CEC-uri, cele la care părţi civile sunt SC R.C. SRL, SC V. Bacău, SC S. S., SC P. D&V SRL Iaşi şi SC E.U. Aceste fapte sunt parţial recunoscute de către inculpat, şi confirmate de martorii din lucrări audiaţi pentru fiecare dintre ele, cu excepţia ultimei, care va fi însă reţinută de către instanţă raportat la situaţia că martorul H.G. îl identifică clar pe inculpat ca fiind cel care s-a prezentat în vederea încheierii afacerii, iar în declaraţia de la urmărire penală inculpatul însuşi arată că a semnat personal filele cec. Fapta cu parte vătămată SC P. D&V SRL Iaşi a fost reţinută chiar în lipsa recunoaşterii raportat la depoziţia martorilor A. A. M. şi D. M., prima fiind cea care îl plasează pe inculpat la societatea parte civilă la momentul prezentării filei CEC, iar al doilea fiind care arată modalitatea în care inculpatul ar fi putut intra în posesia filei CEC. De asemenea s-au reţinut trei acte materiale ale infracţiunii prev de art. 84 pct. 3 din Legea 58/1934, respectiv cele la care părţi vătămate la înşelăciune sunt SC R.C., SRL, SC V. SRL, şi SC P. D&V SRL, raportat la faptul că atât inculpatul cât şi martorii din lucrări arată că filele CEC prezentate au fost doar semnate şi ştampilate.

De asemenea instanţa a reţinut fapta de fals săvârşită în data de 31.05. 2004, ea fiind recunoscută de inculpat şi susţinută de martorii N.M. şi M. M.

Instanţa nu a reţinut fapta la care parte civilă este SC P. SRL Craiova, raportat la situaţia că nici unul dintre martorii din lucrări, respectiv P. C. şi B. Ş. nu îl recunoaşte pe inculpat, ca fiind cel cu care s-a negociat în vederea realizării tranzacţiei. De asemenea nu s-a reţinut fapta care are drept parte civilă P. SRL Iaşi raportat la situaţia că martorul D. M., chiar dacă în declaraţia sa de la instanţă nu îşi mai aminteşte exact cele întâmplate, declară totuşi că inculpatul nu avea specimen de semnătură în bancă pentru SC B. SRL.

Instanţa nu a reţinut de asemenea fapta imputată prin rechizitoriu prev de art. 84 pct. 2 din Legea 58/1934, întrucât s-a reţinut înşelăciunea prin cecuri, iar potrivit Deciziei ÎCCJ 5/2005 cele două fapte se exclud reciproc.

Faptele comise de către inculpatul P.I. care în calitate de reprezentant al diferitelor societăţi comerciale a prezentat drept mijloace de plată file CEC care au fost respinse pentru lipsă de disponibil sau pentru interdicţie bancar, parţial aceste file CEC fiind doar semnate şi ştampilate, precum şi cea de a completa în fals un aviz de însoţire al materialului lemnos, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev. şi pedepsită de art.215 alin. 1,4 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 83 pct. 3 din Legea 58/1934 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 290 Cod penal, pentru care se va dispune câte o pedeapsă cu închisoarea.

Sub aspectul laturii subiective inculpatul a săvârşit fapta cu forma de vinovăţie a intenţiei având reprezentarea faptei sale şi a consecinţelor păgubitoare asupra patrimoniului părţii vătămate.

În timpul cercetării judecătoreşti, inculpatul a solicitat contopirea prezentei cu toate pedepsele concurente pe care le are conform fişei cazier.

La aplicarea pedepsei, instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prev. de art. 72 Cp, respectiv gradul de pericol social concret al faptei, periculozitatea infractorului şi împrejurările concrete în care s-a comis infracţiunea. Astfel instanţa a reţinut că inculpatul este recidivist post condamnatoriu şi a dovedit perseverenţă infracţională, fapt desprins din perioada extrem de mare de timp în care s-a desfăşurat activitatea infracţională, prejudiciul în valoare mare şi neacoperit. Totodată s-a reţinut şi comportarea relativ sinceră în cursul urmăririi penale şi în faza de cercetare judecătorească, precum şi disponibilitatea arătată în vederea recuperării prejudiciului, dar în acelaşi timp şi de antecedenţa infracţională a inculpatului.

Instanţa a aplicat inculpatului o pedeapsă cu închisoarea în regim de detenţie, orientată spre minimul special apreciind că prin executarea acestei pedepse vor fi atinse scopurile preventiv, educativ, dar şi coercitiv al acesteia prevăzute de art. 52 Cp.

În baza art. 83 alin. 1 Cod penal, s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicate prin sentinţa penală 368/24.02.2004 de Judecătoria Moineşti, rămasă definitivă prin decizia penală 838/18.11.2004 a Curţii de Apel Bacău, sentinţa penală 199/2005 de Judecătoria Moineşti şi respectiv sentinţa penală 493/10.03.2004 de Judecătoria Moineşti, rămasă definitivă prin decizia penală 723/14.10.2004 a Curţii de Apel Bacău, iar ulterior, în baza art. 83 alin. 1 teza ultimă Cod penal a dispus executarea alături de pedeapsa aplicată prin prezenta a pedepsei revocate.

S-a luat act că pedepsele pentru fals şi Legea cecului aplicate prin prezenta sunt concurente cu pedepsele de 3 ani închisoare din s.p. 368/24.02.2004 a Judecătoriei Moineşti definitivă prin DP 838/18.11.2004 a Curţii de Apel Bacău şi de 3 ani închisoare din s.p. 493/10.03.2004 a Judecătoriei Moineşti, rămasă definitivă prin DP nr.723/14.10.2004 a Curţii de Apel Bacău şi cea rezultantă din sp nr.504/17.11.2008 de 7 ani închisoare sunt concurente cu prezenta.

În baza art.85 Cod penal s-a dispus anularea suspendării condiţionate a executării pedepselor de 3 ani închisoare din s.p. 368/24.02.2004 a Judecătoriei Moineşti definitivă prin DP 838/18.11.2004 a Curţii de Apel Bacău şi de 3 ani închisoare din s.p. 493/10.03.2004 a Judecătoriei Moineşti, rămasă definitivă prin DP nr.723/14.10.2004 a Curţii de Apel Bacău.

I. S-a descontopit pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată prin sp 504/17.11.2008 a Judecătoriei Moineşti definitivă prin dp 104/A/27.02.2009 a Tribunalului Bacău în pedepsele componente.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare din DP nr.314/08.05.2008 a Curţii de Apel Bacău şi doi ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a,b Cod penal, în pedepsele componente.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare şi 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev.de art.64 lit.a,b din Codul penal aplicată prin s.p. 94/13 martie 2006 a Tribunalului Hunedoara, definitivă la 30 mai 2006 în pedepsele componente:

a) – 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.64 lit.a,b din C.p., pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri prev.de art.2 alin.1 din L.143/2000, cu aplicarea art.37 lit.a din C.p.(fapta din 23 august 2005);

b).–1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de denunţare calomnioasă prev.de art.259 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art.37 lit.a din C.p. (faptă din 24 august 2005);

c) – 3 ani închisoare(s.p.368/2004 a Judecătoriei Moineşti);

d) – 3 ani închisoare(s.p.493/2004 a Judecătoriei Moineşti);

e) – 3 ani închisoare(s.p.199/2005 a Judecătoriei Moineşti);

f)- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev de art. 215 alin. 1,4 Cod penal (fapta din 11.10.2004), aplicată prin sp 504/2008 a Judecătoriei Moineşti;

g) – 2 ani spor de pedeapsă, pe care l-a îndepărtat.

II. S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 6(şase) ani închisoare aplicată prin s.p.271/27.11.2006 a Tribunalului Alba, aşa cum a fost modificată prin d.p.41/A/6 martie 2007 a Curţii de Apel Alba, pronunţată în dosar 473/107/2006 în pedepsele C.ponente:

a) – 3 ani închisoare pentru art.215 alin.1,3 C.p. cu aplicarea art.37 lit.a din C.p. (fapta din 8 iulie 2005);

b) – 3 ani închisoare, pedeapsa rezultantă obţinută prin contopirea celor două pedepse a câte 3(trei) ani închisoare aplicată prin s.p.493/2004 şi s.p.199/2005 ale Judecătoriei Moineşti a căror suspendare condiţionată şi sub supraveghere a fost revocată potrivit art.83 şi 84/1 C.p.

În baza art.33 lit.a şi art.34 lit.b din C.p., s-a contopit pedeapsa de 3 ani închisoare de la pct.II lit.b, cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin s.p.368/24.02.2004 a Judecătoriei Moineşti, definitivă prin d.p.838/18.11.2004 a Curţii de Apel Bacău(pct.I lit.c), în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare.

S-a constatat că pedepsele de la pct.I lit.d,e cu privire la care s-a dispus iniţial anularea suspendării condiţionate şi suspendării sub supraveghere se regăsesc la pct.II lit.b (suspendarea condiţionată şi sub supraveghere a pedepselor respective fiind revocată potrivit art.83 şi 84 Cod penal).

În baza art.33 lit.a, art.34 lit.b, art. 36 alin. 1, şi 39 alin. 1 Cod penal, s-au contopit pedepsele din prezenta şi cele de la pct.I lit.a,b,f cu pedepsele de la pct.II în pedeapsa cea mai grea la care s-a adăugat un spor raportat la multitudinea infracţiunilor şi persistenţa dovedită de inculpat.

S-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 al.1 lit. a teza a-2a şi b Cod penal în condiţiile şi pe durata celor prevăzute art.71 Cod penal.

S-a dedus din pedeapsa stabilită prin contopire perioada executată începând din 27 iulie 2005 până pe 8 august 2005, inclusiv şi de la 6 septembrie 2005, la zi.

S-a anulat mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea emis în baza s.p.504/17.11.2008 a Judecătoriei Moineşti, definitivă prin dp 104/A/27.02.2009 a Tribunalului Bacău şi s-a dispus emiterea altor forme de executare în baza prezentei hotărâri.

Sub aspectul laturii civile, instanţa a apreciat că sunt întrunite condiţiile cerute de art. 998 – 999 C. civil pentru angajarea răspunderii civile delictuale, respectiv existenţa unui prejudiciu, fapta ilicită – infracţiunea săvârşită de inculpat, vinovăţia, constatată prin prezenta sentinţă precum şi legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu, existând o legătură directă între micşorarea patrimoniului părţii civile şi fapta inculpatului.

Astfel, în baza art 14 şi art 346 C proc pen raportat la art 998, 1000 alin.3 Cod civ, a fost obligat inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente PF D. O. V. la plata sumei de 62866,98 lei către partea vătămată SC R. C. SRL Săcele, 14218,83 lei către partea civilă SC P. SRL Craiova.

În baza art 14 şi art 346 C proc pen raportat la art 998, 1000 alin.3 Cod civ, a fost obligat inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC B. M. SRL Comăneşti la plata sumei de 38285,45lei către partea vătămată SC E. U. SRL Vaslui, şi 7353,5 lei către partea civilă SC P. D&V SRL Iaşi.

În baza art 14 şi art 346 C proc pen raportat la art 998 Cod civ, a fost obligat inculpatul la plata sumei de 9229,44 lei către partea civilă SC S. S. SRL Mărgineni.

În baza art. 445 Cod procedură penală s-a dispus anularea înscrisului fals aviz de însoţire seria B lba, nr. 5154202/31.05.2004.

Împotriva acestei sentinţe, au declarat apel, în termen legal, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA MOINEŞTI cât şi inculpatul P.I.

Parchetul critică soluţia primei instanţe sub următoarele aspecte:

netemeinică, sub aspectul greşitei achitări a inculpatului pentru infracţiunea prev. de art. 84 pct 2 din Legea nr 59/1934 şi pentru infracţiunea prev de art . 215 Cod penal.

Nelegală, întrucât nu s-a menţionat data faptelor pentru pedepsele pentru care s-a dispus revocarea măsurii suspendării condiţionate şi nu a dispus anularea conform art 85 cod penal.

Nu rezultă clar în ceea ce a constat descontopirea şi apoi a contopirii pedepselor aplicate anterior inculpatului, astfel că nu se poate verifica legalitatea contopirilor dispuse în cauză.

Netemeinică, pedeapsa aplicată în cauză inculpatului fiind prea blândă, în raport de gradul de pericol social al faptei comisă de acesta.

Inculpatul nu şi-a motivat în scris cererea de apel, însă oral, în instanţă, prin apărător, critică soluţia atacată sub aspectul laturii penale, arătând că pedeapsa aplicată este mult prea aspră şi solicită redozarea acesteia.

Pe latură civilă, critică ca nelegală soluţia, arătând că deşi a fost achitat conform 10 lit. c cod pr penală, pentru fapta de înşelăciune privind partea civilă SC P. SRL CRAIOVA, a fost totuşi obligat la plata de despăgubiri civile.

Tribunalul, analizând hotărârea atacată în raport de motivele invocate, sub toate aspectele de fapt şi de drept, consideră că apelurile sunt întemeiate, se impune admiterea acestora şi trimiterea cauzei spre rejudecare, pentru următoarele considerente:

În art. 32. cod pr penală, cu privire la reunirea cauzelor – se arată că, în caz de indivizibilitate sau de conexitate, judecata în primă instanţă, dacă are loc în acelaşi timp pentru toate faptele şi pentru toţi făptuitorii, se efectuează de aceeaşi instanţă.

De asemenea în art. 34 se precizează că este conexitate:

a) când două sau mai multe infracţiuni sunt săvârşite prin acte diferite, de una sau de mai multe persoane împreună, în acelaşi timp şi în acelaşi loc;

d) când între două sau mai multe infracţiuni există legătură şi reunirea cauzelor se impune pentru o bună înfăptuire a justiţiei.

În cauză, tribunalul, constată, în raport de hotărârile de condamnare anterioare, că unele fapte C.ise de inculpat, şi care sunt în concurs cu faptele deduse judecăţii, au fost C.ise de inculpat în aceeaşi perioadă de timp şi prin aceeaşi modalitate.

Art. 37 cod pr penală prevede că:

(1) În cazurile de indivizibilitate prevăzute în art. 33 lit. a) şi b), precum şi în cele de conexitate, cauzele sunt reunite dacă ele se află în faţa primei instanţe de judecată, chiar după desfiinţarea hotărârii cu trimitere de către instanţa de apel sau după casarea cu trimitere de către instanţa de recurs.

(2) Cauzele se reunesc şi la instanţele de apel, precum şi la cele de recurs, de acelaşi grad, dacă se află în acelaşi stadiu de judecată.

Astfel, fapta dedusă judecăţii a fost comisă în perioada august 2004 – iunie 2005, când apelantul a emis un număr de 6 file CEC, unele doar semnate şi ştampilate, iar altele fără a avea disponibil în cont sau fiind în interdicţie bancară, producând un prejudiciu de 208891,77 lei, ce nu a fost recuperat, iar la data de 31.05.2004 a completat în fals un aviz de exploatarea.

De asemenea, aceeaşi modalitate de comitere a infracţiunii a fost folosită de inculpat şi prin faptele pentru care a fost condamnat prin 504/2008 a Judecătoriei Moineşti – faptă din 10. 09 2004, prin sentinţa penală nr 271/ 2006 a Tribunalului Alba, – fapta din 20.07 2005.

Având în vedere că toate fapte reţinute prin aceste hotărâri sunt în concurs cu faptele C.ise prin faptele deduse judecăţii, avându-se vedere nelegalităţile C.ise prin sentinţa penală nr 127/ 2008 a Tribunalului Bacău constatate prin decizia nr 314/ 2008 a CURŢII DE APEL BACĂU, cât şi a modului de operare identic, prima instanţă trebuia să dispună anularea tuturor hotărârilor penale susmenţionate, şi care sunt în concurs, să dispună schimbarea de încadrare juridică prin reţinerea în cauză atât a prevederilor art. 41 alin 2 cod penal – fapte C.ise în perioada august 2004 – iulie 2005 cât şi a celor prev de art 37 lit. a cod penal şi să pronunţe o singură condamnare pentru aceste acte materiale.

Cum în art. 36. cod pr se arată că reunirea cauzelor se hotărăşte de instanţa căreia îi revine competenţa de judecată, potrivit dispoziţiilor art. 35, tribunalul, în baza art.379 pct.2 lit. b cod pr penală va admite apelurile formulate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA MOINEŞTI şi de inculpatul P.I. împotriva sentinţei penale nr. 317/17.06 2009 a Judecătoriei Moineşti, pronunţată în dosar nr. 2200/260/2008 pe care o desfiinţează în totalitate;

Se va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, Judecătoria Moineşti deoarece nu se poate reţine cauza spre rejudecare aşa cum se precizează în art 37 alin 2 cod pr penală, cauzele nu sunt în acelaşi stadiu de judecata, unele sunt definitive iar altele în curs de judecată.

Cu ocazia rejudecării, instanţa va proceda la anularea sentinţelor penale care sunt în concurs, va dispune schimbarea de încadrare juridică a faptelor, prin reţinerea prev art 41 alin 2 cod penal; va avea în vedere şi criticile formulate de parchet şi de inculpat cu privire la achitarea inculpatului, a cuantumului pedepsei cât şi rezolvării laturii civile a cauzei. Se va avea în vedere şi starea de recidivă post condamnatorie în care se află inculpatul.

Se va constata că inculpatul este arestat în altă cauză.

Onorariu avocat oficiu în sumă de 200 lei va fi suportat din fondul MJ.

Cheltuielile judiciare avansate de stat, vor rămâne în sarcina acestuia.

Etichete: