Top

Contestaţie decizie de concediere

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 6841 din 7.12.2007 d-na D.I.Ş. a solicitat anularea deciziei nr. 354/9.11.2007 a CNPR SA, integrarea sa în funcţia de director al D.R.P. Bacău, plata drepturilor salariale cuvenite calculate de la data desfacerii contractului individual de muncă şi până la integrare şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii a arătat contestatoarea că nu se face vinovată de săvârşirea nici uneia din abaterile reţinute în sarcina sa, în cei 18 ani în care a fost salariata C.N.P.R. obţinând rezultate foarte bune în muncă şi calificative profesionale excelente.

În dovedirea susţinerilor sale, contestatoarea a depus la dosar înscrisuri (f. 11-17, 90-129 vol. I, f. 11-39, 43-155 vol. II, f. 11-77, 91-100 vol. III), a solicitat administrarea probei testimoniale precum şi a probei cu interogatoriul intimatei (f. 7-10 vol. II, f. 1-10, 101-111 vol. III).

Acţiunea este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru potrivit art.285 Codul muncii.

Formulând întâmpinare prin reprezentanţii săi legali, C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A. a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată cu motivarea că decizia de sancţionare disciplinară este legală şi temeinică (f. 20-29 vol. I). În dovedirea susţinerilor sale, a depus intimata la dosar înscrisuri (f. 30-84, 141-302 vol. I), a solicitat administrarea probei cu interogatoriul contestatoarei (f. 3-6 vol. II).

La termenul de judecată din 19.12.2009, prin reprezentantul său convenţional, intimata a invocat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin (2) cpc (f. 86-90 vol. III), instanţa dispunând sesizarea Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiei invocate şi suspendarea judecăţii cauzei în temeiul art. 29 alin. (5) din L. 47/1992.

Prin decizia nr. 1101/8.09.2009 Curtea Constituţională a respins ca neîntemeiată excepţia invocată (f. 115-118 vol.III), cauza fiind repusă pe rol la 30.10.2009, termen la care reprezentantul intimatei a prezentat instanţei tranzacţia încheiată de părţi înregistrată sub nr. 101/2284/15.04.2009 precum şi decizia nr. 141/22.04.2009 emisă de C.N. Poşta Română S.A. prin care se anulează decizia contestată, nr. 354/9.11.2007 şi se dispune reintegrarea contestatoarei în funcţia de consilier al directorului generat al C.N. Poşta Română SA începând cu 1.05.2009 (f. 124-131 vol. III).

Faţă de dispoziţiile acestei decizii şi de conţinutul tranzacţiei încheiate potrivit căreia d-na S. D. a renunţat la reintegrarea în funcţia avută anterior şi la plata daunelor morale, acceptând postul de consilier al directorului general, iar intimata s-a obligat la plata tuturor drepturilor salariale de care ar fi beneficiat contestatoarea în perioada 14.11.2007-1.05.2009, instanţa urmează a constata că acţiunea formulată, de anulare a deciziei 354/9.11.2007 şi de reintegrare a contestatoarei în funcţia de director al D.R.P. Bacău cu plata drepturilor salariale corespunzătoare şi de daune morale, a rămas fără obiect.

Etichete: