Top

Raporturi de muncă

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.3578 din 22.06.2009 d-l C.B.P. a formulat contestaţie împotriva deciziei de sancţionare nr.828/18.05.2009 emisă de Primăria municipiului Moineşti, solicitând a se constata încălcarea dispoziţiilor art.268 alin.(1) din codul muncii, având în vedere sesizarea nr.3648/9.02.2009 precum şi a dispoziţiilor art.268 alin.(2) lit.a-d din acelaşi act normativ. A arătat, de asemenea, contestatorul că sancţiunea aplicată este neîntemeiată, fapt ce rezultă fără echivoc din declaraţiile martorilor audiaţi cu ocazia efectuării cercetării disciplinare prealabile şi din înscrisurile depuse la dosarul comisiei de disciplină.

Contestaţia este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru potrivit dispoziţiilor codului muncii.

La cererea instanţei, Primăria Moineşti a trimis la dosar documentaţia în temeiul căreia a fost emisă decizia contestată, nr.828/18.05.2009 (f.19-65, 118-120).

Examinând înscrisurile aflate la dosar, în soluţionarea excepţiei dreptului angajatorului de a aplica sancţiunea disciplinară, instanţa reţine următoarele:

Prin dispoziţia nr.828/18.05.2009 Primarul municipiului Moineşti a aplicat d-lui C.B.P. sancţiunea disciplinară a reducerii salariului de bază şi a indemnizaţiei de conducere cu 10% pentru o perioadă de 3 luni, avându-se în vedere sesizarea d-nei C.T., şef serviciu –Serviciul Economic din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială (f.7).

Potrivit art. 268 alin.(1) din Codul muncii angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. Chiar dacă textul conţine formularea „de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare”, considerăm că s-a avut în vedere, de fapt, data la care persoana îndreptăţită a aplica sancţiunea a luat cunoştinţă de săvârşirea unei fapte care ar putea fi calificată drept abatere disciplinară, aceeaşi persoană fiind în drept să stabilească şi dacă o anumită faptă este sau nu abatere, indiferent de concluziile comisiei de cercetare pe care tot ea a numit-o, astfel încât nu poate fi acceptată susţinerea potrivit căreia termenul de 30 de zile începe să curgă de la data de 29.04.2009, data înregistrării raportului comisiei de cercetare disciplinară (f.21).

Prin urmare, data de la care începe să curgă termenul de 30 de zile este data înregistrării sesizării formulate de C.T., 9.02.2009, sesizare prin care se relatează fapte ce pot fi calificate drept abateri disciplinare, fiind identificată şi persoana care le-ar fi săvârşit (f.59).

Raportat la această dată, aplicarea sancţiunii prin dispoziţia emisă la 18.05.2009 încalcă dispoziţiile legale citate, motiv pentru care, admiţând excepţia invocată, instanţa va constata prescris dreptul angajatorului de a aplica sancţiunea şi va anula dispoziţia de sancţionare.

Etichete: