Top

Infracţiuni

JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA PENALĂ Nr. 1083 din 25 mai 2009

Infracţiunea prevăzută de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002 republicată

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Bacău nr 331/P/ 2009 înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 2610/180/2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului BV pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002 republicată . În fapt , prin actul de sesizare s-a reţinut că în ziua de 20-10-2008 a condus autoturismul marca Opel Corsa cu nr de înmatriculare … , pe care a dorit să-l parcheze în parcarea din strada Milcov având în sânge o alcoolemie peste limita legală prevăzută de lege respectiv 1,85 gr %o .

Analizînd întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

La data de 20.10.2008, organele de poliţie au fost sesizate că în parcarea imobilului nr.– de pe str.Milcov din mun.Bacău s-a produs un eveniment rutier .

La faţa locului, agenţii de poliţie au constatat că inculpatul BV, după ce a consumat băuturi alcoolice, s-a urcat la volanul autoturismului Opel

Corsa cu nr. De înmatriculare ……., intenţionând să îl parcheze , moment în care a acroşat un stâlp de iluminat .

Fiind testat etilotest, rezultatul a fost de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care I s-au recoltat probe biologice de sânge .

Din buletinul de analiză toxicologică a alcoolemiei a rezultat că inculpatul avea o alcoolemie în sânge de 1,85 gr%0- prima probă, respectiv 1,70 gr%0- a doua probă .

Mijloace de probă : proces-verbal de constatare a infracţiunii, proces verbal de prelevare; buletin de analiză toxicologică-alcoolemie nr.3276-3277, declaraţiile martorilor CZ şi AS, coroborate cu declaraţiile inculpatului.

Fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art.87 al.1 din OUG 195/2002 .

Audiat în instanţă inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor . În conformitate cu dispoziţiile art. 17 Cod penal infracţiunea este fapta socială care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală. în ceea ce priveşte pericolul social, în conformitate cu dispoziţiile art. 18 Cod penal., acesta are în vedere orice acţiune sau inacţiune prin care se aduce atingere uneia dintre valorile apărate de legea penală şi pentru sancţionarea căreia este necesară aplicarea undei pedepse.

În baza art. 18’Cod penal nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă prin atingerea minimă adusă uneia dintre valorile aparate de lege si prin conţinutul ei concret, fiind lipsită în mod vădit de importanţă, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

La stabilirea în concret a gradului de pericol social se ţine seama de modul şi de mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi conduita făptuitorului.

Pentru ca o pedeapsă să-şi atingă scopul preventiv, ea trebuie să fie asfel aleasă şi dozată încât, prin fiecare din funcţiile ei, să realizeze un efect preventiv maxim. Individualizarea legală se face prin stabilirea pedepsei pentru fiecare infracţiune în parte în raport de gradul de pericol social abstract al faptei, ţinând cont de importanţa valorii sociale lezate şi de gravitatea vătămării la care e supusă acesta dar individualizarea judecătorească se face post delictum de instanţa judecătorească şi constă în adecvarea pedepsei la o anumită faptă concretă şi la un infractor care trebuie reeducat.

Este de necontestat faptul că o pedeapsă-de acelaşi gen şi cuantum- nu produce acelaşi efect educativ asupra tuturor infractorilor, instanţa fiind datoare să ţină seama de elementele care caracterizează persoana infractorului: starea psihofizică a acestuia, mediul în care s-a dezvoltat şi trăieşte, comportarea sa înainte şi după săvârşirea infracţiunii.

În speţă, inculpatul , a avut o conduită bună în societate înainte de săvârşirea infracţiunii, acesta nemaiavând de a face cu rigorile legii, nu poate fi caracterizat ca o persoană cu predispoziţie la săvârşirea de infracţiuni ori fapte antisociale , nu a dorit să conducă autoturismul ci doar a dorit la ora 1 noaptea să –şi parcheze autoturismul , iar distanţa pe care a fost condus autoturismul , aproximativ 5m , instanţa apreciază că fapta săvârşită nu prezintă pericol social .

La determinarea cauzei şi condiţiilor care au dus la săvârşirea faptei nu au stat manifestări negative ale inculpatului care să genereze ideea că există manifestări antropologice, fizico.logice, psihologice, etc. care să conducă la ideea că acesta nu poate fi resocializat decât prin aplicarea unei pedepse cu închisoarea, chiar şi în condiţiile în care s-ar aplica dispoziţiile art. 81 Cod penal.

De asemenea trebuie avut în vedere comportamentul sincer al inculpatului

care ar fi putut să conteste că ar fi condus autoturismul şi în aceste condiţii având în vedere că cei doi martori nu au văzut personal ca inculpatul să conducă efectiv autoturismul , ci li s-a povestit fie de inculpat fie de către poliţişti , singura probă pertinentă este recunoaşterea inculpatului care a înţeles să-şi asume răspunderea pentru gestul său .

Având în vedere cele expuse anterior, faptul că martorii audiaţi şi

caracterizarea depusă la dosar de la locul de muncă al inculpatului dovedesc că a fost un accident în viaţa inculpatului ,că este un bun familist , instanţa apreciază că fapta dedusă judecăţii nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.

În consecinţă, în temeiul art.11 pct. 2 lit. a şi al art. 10 lit. b1 cu art. 181 Cod penal, va achita inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publicea unui autoturism, având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală, prevăzută de art. 87 al. 1 din OUG 195/2002 republicată, întrucât fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infractiuni.

În temeiul art. 91 lit. c Cod penal, va aplica inculpatului sancţiunea de 1000 lei amendă administrativă.

Va lua act că inculpatul a avut apărător ales.

În temeiul art . 192 pct. 1 lit.d Cod procedură penală va obliga inculpatul la plata sumei de 50 lei, cheltuieli judiciare către stat.

Etichete: