Top

Viol

JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA PENALĂ NR: 43/15.01.2008 Cod: 218

Infracţiuni de viol şi tâlhărie, prev. de art. 197 al.1 şi art. 211 al.1,2 lit. b,c Cp cu aplic. art. 33 lit. a Cp şi art. 37 lit. b Cp.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău nr. ….. din 08.06.2007 înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău ……, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului DP pentru săvârşirea infracţiunilor de: viol şi tâlhărie, prev. de art. 197 al.1 şi art. 211 al.1,2 lit. b,c Cp cu aplic. art. 33 lit. a Cp şi art. 37 lit. b Cp.

In fapt , prin actul de sesizare s-a reţinut că: la data de ….2007, prin violenţă şi ameninţare a deposedat-o pe partea MA de bunuri în valoare de 300 lei după care a întretinut raporturi sexuale cu aceasta prin constrângere fizică şi morală .

In cursul cercetării judecătoreşti in conformitate cu dispozitiile at. 323 Cpp şi art. 69-74 Cp a fost audiat inculpatul care a arătat că partea vătămată a fost de acord să întreţină relaţii sexuale şi să-I dea bunurile fără să o ameninţe sau să o lovească.

Potrivit art. 326 Cpp a fost audiată partea vătămată care a declarat că se constituie parte civilă cu suma de 10.000 lei daune morale si 500 lei daune materiale .

Instanţa a procedat la audierea martorilor : SG, MP declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Analizând întregul material probator administrat în cursul urmăriri penale şi cercetări judecătoreşti instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :În nopatea de …..2007 , în jurul orelor 24:00 ,partea vătămată MA domiciliată …. se întorcea acasă la volanul autoturismului său cu nr. BB_11_PSY. În timp ce încerca să-şi parcheze autoturismul în apropierea bocului , s-a apropiat inculpatul care i-a cerut bani părtii vătămate prin geamul întredeschis al portierei . Aceasta i-a răspuns că nu are bani , după care s-a îndreptat la intrarea în boc cu scopul de a urca in apartamentul unde locuieste.

În această împrejurare inculpatul a urmărit-o îndeaproape pe patea vătămată , fortând uşa de la intrarea în scara bocului , prevăzută cu interfon , sub motivul că nu are unde dormi si vrea să înopteze aici. Deoarece partea vătămată s-a opus a fost lovită de inculpat cu pumnzl în zona feţei si apoi împinsă spre uşile de la lift. Aici sub ameninţarea cu un cutit , inculpatul i-a cerut ărtii vătămate telefonul mobil care îl avea în mână , fiind lovită din nou cu pumnul si amenintată cu moartea , apoi condusă cu forta in lift unde au ijtrat împreună , punându-l în mişcare şi apoi blocându-l prin deschideerea uşilor în timpul ascensiunii.

În aceste conditii inculpatul i-a cerut părtii vătămate să aibă raporturi sexuale cu aceasta dar fiind refuzat a ovit-o din nou si sub ameninţarea cu moartea , MA a fost dezbrăcată de pantalonii şi lenjerie intimă si obligată astfel să aibă raport sexual. Deoarece la acel moment se auzeau zgomote în scara bocului , inculpatul a deblocat liftul şi sub amenintarea cu un cutit a coborât cu partea vătămată la maşina acesteia din parcarea din faţa blocului , unde i-a cerut să-l conducă pe un teren viran în zona ….. , unde părtile au continuat să aibă raporturi sexuale până către dimineaţă în jurul orelor 4:00.

După cele întâmplate în apropierea oraşului inculpatul i-a cerut părtii vătămate să-l ducă la domiciliu ….. . Odată ajunşi în locul unde dorea inculpatul , acesta tot sub amenintare i-a cerut părtii vătămate să-I înmâneze şi inelele pe care le purta pe degete , în număr de două şi confectionate din argint. Între timp DP şi-a însuşit fără drept , profitând de situatia constrângerii morale a părtii vătămate , o sticlă de parfum din torpedoul maşinii.

La despărtire inculpatul a amenintat-o pe partea vătămată să nu facă cunoscut organelor de politie cele întâmplate că va suferi un rău mai mare decât cel produs până atunci.

Datorită stării de tulburarea în care s-a aflat partea vătămată , la care s-a adăgat şi starea de boală în care se aflau părintii acesteia , MA a sesizat faptele comise de inculpat după un interval de două zile când DP a fost identificate de lucrătorii de poliţie în zona domiciliului …. Cu acest prilej au fost găsite asupra inculpatului bunurile însuşite pe nedrept si prin violenţă de la partea vătămată , respectiv: un telefon mobil marca : Nokia , restituit pe timpul urmăririi penale . de asemenea au fost recuperate si acele indele din argint apartinând părtii vătămate si vândute lui AD , fără ca aceasta să cunoască provenienţa.

Partea vătămată a suferit pe timpul comiterii faptelor , leziuni care au necesitat pentru vindecare 5-7 zile de ingrijiri medicale.

Situaţia de fapt rezultă din declaratiile părtii vătămate ( f.6-10,12-15 d.u.p, f. 47,49) coroborate cu procesul verbal de conducere în teren ( f. 16-17 d.u.p), planşa foto (f. 19-21 d.u.p ), declaraţiile martorilor , raportul de expertiză medico-legală ( f.11) din care rezultă că partea vătămată prezinte multiple tumefacţii şi echimoze ce s-au putut produce prin loviri cu corpuri /mijloace contondente ,strângere cu mâna , necesitând 5-7 zile îngrijiri medicale , leziunile putându-se produce într-o agresiune sexuală si declaratiile inculpatului care a recunoscut că a intretinut raporturi sexuale cu partea vătămată.

Declaraţia inculpatului prin care acesta arată că partea vătămată a fost de acord să întretină relaţii sexuale şi să-I dea bunurile nu poate fi reţinută având în vedere că această declaraţie nu se coroborează că celelate mijloace de probă.

In drept faptele inculpatului intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de viol şi tâlhărie, prev. de art. 197 al.1 şi art. 211 al.1,2 lit. b,c Cp cu aplic. art. 33 lit. a Cp şi art. 37 lit. b Cp.

In tem. art. 345 Cpp având în vedere că fapta există , constituie infractiune si a fost săvârşită de către inculpat , instanţa urmează să dispună condamnarea acestuia.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 Cp si anume : gradul de pericol social al faptelor , împrejurările concrete în care au fost comise faptele ,urmările produse sau care s-ar fi putut produce.

Instanta va avea în vedere circumstanţele personale ale ale inculpatului care este cunoscut cu antecedente penale în stare de recidivă postexecutorie prev. de art. 37 lit. b Cpp şi care nu a recunoscut săvârşirea faptelor ,

Constantând îndeplinite conditiile prev. de art. 33 lit. a Cp la aplicarea pedepsei rezultanta instanţa va avea în vedere tratamentul sanctionator propriu concursului de infractiuni prev. de art. 34 lit. b Cp.

In baza art. 71 alin. 2 Cp va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cp pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 65 Cp va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a şi b cp pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art. 350 Cpp va mentine starea de arest preventiv a inculpatului.

În baza art. 88 Cp va deduce din durata pedepsei durata reţinerii şi a arestării preventive de la …. la zi.

Sub aspectul laturii civile instanţa retine că partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 10.000 lei dau8ne morale şi 500 lei daune materiale .

În cauză sunt îndeplinite conditiile răspunderii civile delictuale prev. de art. 998 şi urm. Cod civil respectiv fapta ilicită ( prejudiciul material astfel cum rezultă din înscrisurile ataşate la fila 84-90 ) şi prejudiciul moral – suferinţa psihică şi fizică , suferită de către patea vătămată ca urmare a săvârşirii faptelor), legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciul produs şi culpa inculpatului , astfel încât instanţa în baza art. 14 cpp şi art.346 cpp, art 998 şi urm. c.civ. va obliga inculpatul să plătească părţii civile MA suma de 10500 lei din care 10000 lei daune morale şi 500 lei daune materiale.

Văzând şi dispoziţiile art. 189 şi 191 alin. 1 Cpp,………

Etichete: