Top

Lovire sau alte violenţe

Prin rechizitoriul procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău nr. 2806/P/2008 din de 08.07.2008 înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 10865/180/14.07.2008 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor DO, VC, pentru comiterea infracţiunii de loviri şi alte violenţe prev. şi ped. de art.180 al.2 C.p.

În fapt prin actul de sesizare s-a reţinut că cei doi inculpaţi în data de 5.04.2008 au lovit partea vătămată PH cu pumnii, picioarele şi o coadă de bici provocându-i leziuni ce au necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Prin sentinţa penală nr. 1111/28.05.2009 a Judecătoriei Bacău s-a dispus condamnarea inculpaţilor la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 700 lei atrăgându-se atenţia asupra dispoziţiilor art. 631 Cpen.

Prin decizia penală nr. 658/R/13.10.2009 a Tribunalului Bacău au fost admise recursurile declarate de inculpaţi împotriva sentinţei penale nr. 1111/ 28.05.2009 a Judecătoriei Bacău ce a fost casată în totalitate cauza fiind trimisă spre rejudecare la aceiaşi instanţă.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 477/180/12.01.2010.

Analizând întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti instanţa reţine următoarea situaţie de fapt

În data de 5.04.2008, în jurul orei 22,oo partea vătămată se deplasa pe raza comunei spre domiciliul părinţilor săi. În dreptul unei locuinţe s-a întâlnit cu inculpaţii care se aflau împreună cu martorul FA, lângă căruţa cu care se deplasau.

După ce i-a salutat pe toţi trei, partea vătămată PH şi-a continuat drumul însă după aproximativ 50 de metri a fost ajuns din urmă de inculpaţi.

Aceştia au început să-l lovească cu pumnii, picioarele şi o coadă de bici, abandonându-l ulterior în drum.

Partea vătămată a reuşit să ajungă acasă de unde a anunţat salvarea fiind transportat şi internat la Spital.

Conform certificatului medico-legal întocmit în cauză, Partea vătămată PH a suferit multiple contuzii la cap şi la genunchi, leziuni ce au necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Situatia de fapt reţinută de instanţă se probează cu următoarele mijloace de probă: – plângerea şi declaraţiile părţii vătămate ,

– declaratiile martorilor

– certificat medico-legal

În drept, faptele inculpaţilor care în data de 5.04.2008 au lovit partea vătămată PH cu pumnii, picioarele şi o coadă de bici provocându-i leziuni ce au necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violente prev. de art.180 alin.2 C.p.

În temeiul art.345 C.p.p. având în vedere că faptele există, fiecare constituie infracţiune şi că au fost săvârşite de către inculpaţi, urmează a dispune condamnarea acestora.

La individualizarea judiciară a pedepselor, instanţa va ţine seama de criteriile generale prev. de art.72 C.p. respectiv dispozitiile părţii generale ale C.p., limitele de pedeapsă fixate în partea specială, gradul de pericol social al faptelor săvârşite, împrejurările concrete in care a fost comisă fapta, urmările produse sau care s-ar fi putut produce, numărul de zile de îngrijiri medicale necesar pentru vindecarea părţii vătămate..

Instanţa va avea in vedere si circumstantele personale ale fiecărui inculpat care nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale si care nu s-au prezentat in faţa organelor judiciare , împrejurări ce vor fi reţinute ca circumstanţe atenuante cf. art.74-76 C.pen în temeiul cărora instanţa va aplica pedeapsa amenzii penale.

În consecinţă, instanţa în baza art. 180 alin.2 C.pen.cu aplic.art.74 lit.a C.pen. si art.76 lit.e C.pen. va condamna pe inculpatul DO, la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 700 lei.

In baza art. 180 alin.2 C.pen.cu aplic.art.74 lit.a C.pen. si art.76 lit.e C.pen. va condamna pe inculpatul Cercel Vasilică, la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 700 lei.

Instanţa va atrage atenţia inculpatului, asupra prevederilor art.63 ind.1 C.p.

Sub aspectul laturii civile:

Părţile vătămate PH, Spitalul şi Serviciul de Ambulanţă Bacău s-au constituit părţi civile.

PH a cerut obligarea inculpatilor la plata sumelor de 3000 lei cu titlu de daune materiale şi 7000 lei cu titlu de daune morale.

Spitalul şi Serviciul de Ambulanţă au solicitat obligarea inculpatilor la plata sumelor de 198,90 lei, respectiv 304,80 lei reprezentând pretul serviciilor medicale furnizate părţii vătămate PH.

Privitor la daunele morale instanţa constată că partea vătămată a suferit un cert prejudiciu moral având în vedere că aceasta a fost lovită în public. În mod repetat, lăsată fără ajutor într-un şanţ, suferind multiple contuzii ce au necesitat pentru vindecare un nr. de 11-13 zile de îngrijiri medicale, însă instanţa apreciază că suma solicitată este exagerată , suma 4000 lei fiind justă şi echitabilă pentru repararea prejudiciului moral şi respectă şi principiul neagravării situaţiei în propria cale de atac.

În ceea ce priveşte prejudiciul material din declaraţia martorului CV rezultă că partea vătămată l-a plătit cu suma de 3000 lei pentru îngrijirile acordate.

Întrucât doar inculpaţii au exercitat calea de atac a recursului, instanţa dând eficienţă principiului neagravării situaţiei în propria cale de atac va reţine un prejudiciu material cert şi nereparat în cuantum de 1000 lei.

În baza art.14 ,art.346 alin 1 C.prpen , art.998 C.civ. şi art. 1003 C.civ. şi art.313 din Lg.95/2006 instanţa constatînd îndeplinite în mod cumulativ condiţiile răspunderii civile delictuale subiective pentru fapta proprie respectiv fapta ilicită prezentata mai sus, raportul de cauzalitate între aceasta şi prejudiciul produs, existenţa prejudiciului şi culpa inculpaţilor, urmează a dispune obligarea acestora în solidar la repararea pagubelor produse părţilor civile ca rezultat al săvârşirii infractiunilor.

La stabilirea despăgubirilor cuvenite părţile civile Spitalul Judetean şi Serviciul de Ambulanţă, instanţa va avea în vedere contravaloarea serviciilor medicale acordate părţii vătămate pe durata spitalizării şi a transportului la unitatea sanitară.

În temeiul art.191 alin.1, 2 C.prpen instanţa va obliga fiecare inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

În temeiul art.193 C.p.p. va obliga inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare efectuate de către partea vătămată.

Etichete: