Top

Tâlhărie

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Bacău nr 1088 / P / 2009 înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr 17367/180/2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţ penale şi trimiterea în judecată a inculpatului MS pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev de art art 211 alin 1, alin 2 lit c CPen .

În fapt , prin actul de sesizare s-a reţinut că în data de 11.11.2008 , în jurul orelor 17,00 , partea vătămată VM împreună cu colegul său AG, ambii elevi la Şcoala ….., se îndreptau după terminarea orelor de curs către domiciliu. Cei doi au traversat strada şi se deplasau prin parcul “ Catedralei”.

În acelaşi timp prin parc trecea şi inculpatul AS, împreună cu un coleg de-al său GA, ambii elevi în clasele a VII-a , respectiv a VIII-a

La un moment dat, inculpatul AS s-a îndreptat către partea vătămată SM întrebând cât e ceasul. Partea vătămată a scos telefonul mobil din buzunar, i-a comunicat inculpatului ora, şi în acelaşi timp a întors ecranul telefonului către inculpate pentru a se uita la ceas.

Inculpatul a apucat-o pe partea vătămată de mână încercând să-i smulgă telefonul, însă acesta a opus rezistenţă.

În urma încercării de a smulge telefonul, acesta s-a desfăcut şi a căzut pe jos, după care inculpatul l-a lovit pe VM cu genunchiul în piept şi a plecat. Martora AB, colegă de clasă cu partea vătămată , se afla în apropiere şi a observat că VM plânge, întrebându-l ce s-a întâmplat.

Aceasta auzind că inculpatul AS a încercat să-i sustragă telefonul l-a întrebat pe inculpat ce s-a întâmplat , însă acesta a început să râdă , după care şi-a continuat drumul spre parc.

Situaţia de fapt prezentată a fost confirmată atât de martorul AG, cât şi de martorul IA, ambii declarând că inculpatul a încercat să smulgă telefonul mobil al părţii vătămate, însă acesta s-a opus , fapt pentru care inculpatul i-a aplicat o lovitură cu genunchiul în piept.

Fiind audiat cu privire la fapta reţinută în sarcina sa, inculpatul AS declară că a pus mâna pe telefon pentru a se uita la ceas, însă nu a intenţionat să-l sustragă, lovind ulterior partea vătămată cu piciorul, întrucât acesta îl muşcase de mână pentru a da drumul telefonului.

În cursul urmăririi penale a fost audiat inculpatul care a recunoscut fapta , ulterior în cursul cercetării judecătoreşti .

Instanţa a procedat la audierea martorilor din lucrări declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar . Analizând întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

Mijloacele de probă :

– plângerea reprezentantului legal apă părţii vătămate ,declaraţia părţii vătămate , declaraţii martori, Expertiza medico legală , -declaraţia inculpatului

În fapt, fapta inculpatului MS , care în data de 11.11.2008 , în timp ce se afla în parcul catedralei, a încercat să sustragă prin violenţă telefonul mobil al părţii vătămate VM, lovindu-l pe acesta cu piciorul în piept, întruneşte elementele constitutive ale tentativei la infracţiunea de tâlhărie, faptă prevăzută de art. 20 Cod penal raportat la art. 211 alin.2 lit. c C.p. cu aplicarea art. 99 al.2 C.p.

Având în vedere că probele administrate în cauză sunt de natură să înlăture prezumţia de nevinovăţie ce operează în favoarea inculpatului , fiind dovedită săvârşirea de către inculpat a unei fapte pedepsite de legea penală , cu vinovăţie urmează ca instanţa să dispună aplicarea unei pedepse cu închisoarea La individualizarea pedepsei instanţa va avea în vedere criteriile de individualizare prevăzute de art 72 CPen şi anume : vârsta inculpatului la data săvârşirii faptei , acesta fiind minor , gradul de pericol social al faptei , împrejurările concrete în care a fost comisă ,urmările produse atitudinea sinceră de recunoaştere şi regret , de valoarea prejudiciului cauzat recuperat prin restituirea acestuia părţii vătămate , urmează să aplice inculpatului o pedeapsă privativă de libertate orientată sub minimul special prevăzute de lege Apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privare de libertate şi văzînd că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, instanţa în baza art 81CPen va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi va stabili termen de încercare în condiţiile art 82 CPen

În baza art 359 CPP va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art 83 CPen a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării Se va lua act că partea vătămată şi-a recuperat bunul şi nu s-a constituit parte civilă .

Tags: