Top

Loviri si alte violente

SENTINŢA PENALĂ NR. 508 Şedinţa publică de la 18 nov. 2008

Prin Rechizitoriul nr. …. al Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului VG cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de lovire şi alte violenţe prev. de art. 180 alin. 2 Cp, constând în aceea că la data de 16.04.2008 a lovit-o cu mâinile şi cu picioarele pe partea vătămată BV, cauzându-i acesteia leziuni corporale vindecabile într-un număr de 14 – 15 zile de îngrijiri medicale.

Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru aceeaşi faptă prev. de art. 180 alin. 2 Cp faţă de numiţii VA şi VV.

în faza de urmărire penală au fost administrate următoarele probe: plângerea prealabilă a părţii vătămate (fila 5), declaraţiile părţii vătămate (filele 7,8), certificatul medico-legal nr. 215/A1/18.04.2008 al CML Oneşti (fila 6), declaraţia martorului PC (filele 10-11), declaraţia martorului ÎV (fila 12), declaraţiile învinuitului VG (filele 19, 20), declaraţie de învinuit VV (fila 14), declaraţie de învinuit VA (fila 16).

In faza de cercetare judecătorească, în şedinţa publică din data de 21.10.2008 au fost audiaţi sub prestare de jurământ martorul PC, declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei la fila 24 şi martorul ÎV, declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei la fila 25. La termenul de astăzi instanţa a audiat sub prestare de jurământ martorii din oficiu VA şi VV, declaraţiile acestora consemnate aflându-se ataşate la dosarul cauzei.

Inculpatul nu a fost audiat în cursul cercetării judecătoreşti întrucât deşi legal citat acesta nu s-a prezentat la niciunul din termenele de judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie

de fapt:

In seara zilei de 16.04.2008 partea vătămată împreună cu martorii PC şi ÎV s-au deplasat cu autoturismul părţii vătămate în cartierul Lapoş din oraşul Dărmăneşti, unde s-au oprit la barul aparţinând lui Coman Costel pentru a consuma diverse băuturi, aşa cum reiese din declaraţiile martorilor PC (filele 10-11 dup, fila 24 dosar instanţă) şi ÎV (fila 12 dup, fila 25 dosar instanţă) coroborat cu declaraţiile părţii vătămate (filele 7-8 dup). în jurul orei 22.30 partea vătămată a ieşit din bar indreptându-se către maşină, moment în care a fost lovită de inculpat cu palmele, pumnii şi cu picioarele în diverse zone ale corpului, situaţia de fapt reţinută rezultând din coroborarea declaraţiei părţii

vătămate (filele 7-8 dup) cu declaraţiile martorilor IV şi PC precum şi cu declaraţia de recunoaştere parţială a învinuitului (fila 20 dup).

în urma loviturilor primite partea vătămată a suferit multiple plăgi contuze, escoriaţii şi hematoame la nivelul capului, mâinilor şi picioarelor, ce au avut nevoie pentru vindecare de 14 – 15 zile de îngrijiri medicale aşa cum rezultă din certificatul medico – legal nr. 215/A1/18.04.2008 al CML Oneşti aflat la fila 6 din dosarul de urmărire penală.

Instanţa nu poate reţine declaraţia învinuitului care susţine că a lovit-o pe partea vătămată doar cu palma peste faţă, declaraţia sa fiind contrazisă de multiplele leziuni suferite de partea vătămată aşa cum rezultă din certificatul medico-legal precum şi din declaraţiile martorului IV (fila 25 dosar instanţă) care susţine că după incident a văzut-o pe partea vătămată cu un ochi umflat şi plină de sânge pe faţă şi haine. De asemenea instanţa nu poate reţine nici declaraţia părţii vătămate că a fost lovită de inculpat cu o bâtă, această declaraţie nefiind confirmată de nici un alt mijloc de probă administrat în cauză.

Instanţa urmează de asemenea să înlăture declaraţiile date în cursul judecăţii de martorii VA (fila 46) şi VV (fila 45), fraţii inculpatului, ca nesincere întrucât au declarat că nu au văzut incidentul deşi în cursul urmăririi penale declaraseră că l-au văzut pe inculpat când i-a aplicat lovituri cu palma peste faţă părţii vătămate, situaţie confirmată chiar de către inculpat care în declaraţia dată în faţa organelor de urmărire penală a susţinut că fraţii săi se aflau la o distanţă de 5 metri de locul incidentului.

în consecinţă, reţinând vinovăţia inculpatului în săvârşirea faptei, instanţa urinează să-1 condamne pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de lovire şi alte violenţe prev. de art. 180 alin. 2 Cp.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii îl reprezintă fapta inculpatului care a lovit partea vătămată cu pumnii şi picioarele, provocându-i leziuni pentru a căror vindecare a avut nevoie de 14-15 zile de îngrijiri medicale, între fapta ilicită şi rezultatul periculos existând o legătură de cauzalitate ce rezultă din modalitatea de săvârşire a faptei.

Sub aspectul laturii subiective fapta a fost săvârşită cu forma de vinovăţie a intenţiei directe, inculpatul prevăzând rezultatul faptei sale şi urmărind producerea lui prin săvârşirea faptei. Forma de vinovăţie rezultă din coroborarea declaraţiilor inculpatului care a recunoscut fapta şi a susţinut că a lovit-o pe partea vătămată ca să o pedepsească ca urmare a unui conflict anterior.

Având în vedere vinovăţia dovedită a inculpatului instanţa urmează să-1 condamne Ia o pedeapsă cu amenda. La individualizarea pedepsei instanţa urmează să aibă în vedere dispoziţiile art. 72 Cp, respectiv gradul de pericol social scăzut al faptei, limitele de pedeapsă, respectiv închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă, persoana inculpatului, acesta neavând antecedente penale conform fişei de cazier judiciar de la fila 40 din dosar dar şi atitudinea parţial sinceră a inculpatului pe parcursul urmării penale, şi să-i aplice o pedeapsă cu

amendă penală în cuantum de 1.000 de lei considerându-se că în acest fel scopul pedepsei prev. de art. 52 Cp poate fi mai bine atins.

De asemenea, având în vedere dispoziţiile art. 631 C.pen., instanţa urmează să atragă atenţia inculpatului că dacă se sustrage cu rea credinţă de la executarea amenzii instanţa poate înlocui această pedeapsă cu pedeapsa închisorii.

Sub aspectul laturii civile instanţa constată că la termenul de judecată din data de 7.10.2008 procuratorul părţii vătămate a declarat că partea vătămată se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 2.000 de euro, reprezentând daune materiale, respectiv contravaloarea medicamentelor şi îngrijirilor medicale necesare pentru vindecare părţii vătămate. In baza art. 998 – 999 C.civ pentru a fi întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale este necesar a se face dovada existenţei unei faptei ilicite, a unui prejudiciu, a raportului de cauzalitate între faptă şi prejudiciu precum şi a vinovăţiei făptuitorului. Deşi în cauză s-a făcut dovada faptei ilicite a inculpatului şi a vinovăţiei acestuia, partea vătămată nu a flcut dovada prejudiciului, respectiv a cheltuielilor făcute pentru vindecarea rănilor provocate de inculpat părţii vătămate. In consecinţă, în baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. raportat la art. 998-999 C.civ. instanţa urmează să respingă acţiunea civilă formulată de partea civilă, ca neîntemeiată.

In baza art. 191 alin. 1 C.pr.pen. instanţa va obliga inculpatul la plata sumei de 250 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACEASTA

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

In baza art. 180 alin. 2 Cp. condamnă pe inculpatul VG, fiul lui …, născut la 07.03.1974, în oraşul …, judeţul Bacău, domicilat în oraşul … judeţul Bacău, cetăţean român, CNP …, studii 10 clase, stagiu militar satisfăcut, fără ocupaţie, necăsătorit, fără copii, fără antecedente penale, la o pedeapsă cu amendă penală în cuantum de 1.000 de lei pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, proces penal pornit la plângerea prealabilă a părţii vătămate BV, domiciliat în oraşul …., str. …, nr. .., judeţul Bacău.

Face aplicarea art. 631 C.pen.

în baza art. 14 şi art. 346 C.pr.pen. raportat la art. 998-999 C.civ. respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă BV, ca neîntemeiată.

în baza art. 191 alin. 1 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 250 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de recurs în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi partea civilă, şi de la comunicare pentru inculpat.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.11.2008.

PREŞEDINTE GREFIER

Etichete: