Top

Loviri si alte vatamari

JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA PENALĂ NR. 101/21.2.2011.

Asupra cauzei penale de faţă,

Constată că prin rechizitoriul nr…../P/2009 al Parchetului Moineşti,

jud. Bacău şi înregistrată sub nr…./260/2010 pe rolul Judecătoriei Moineşti, a fost trimis în judecată inculpatul M N G- pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.180 alin.2 Cod penal, art.l indice 1 pct.l din Legea 61/1991 , cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.

în actul de sesizare a instanţei se arată că inculpatul M N G în seara de 19.08.2009 cu un cuţit pe care îl purta în mod ilegal asupra sa , a lovit pe partea vătămată D C M în zona coapsei dreapta , provocându-i leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare un număr de 14-15 zile îngrijiri medicale, cu spitalizare.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

în seara de 19.08.2009 , D S , soţia părţii vătămate Darie Costel Mitică a avut o discuţie contradictorie cu minora MCE, sora inculpatului MNG.

Aceasta a degenerat într-un conflict care a fost auzit de către inculpat. La rândul său a devenit violent verbal cu D S ,într-un final fiind antrenat şi soţul său D C M.

Partea vătămată a aplicat o lovitură în zona feţei inculpatului care şi-a pierdut conştiinţa.

Scena a fost văzută de mama, tatăl , surori ale inculpatului şi alertaţi de ţipetele minorei M C E au coborât în faţa blocului , unde s-a petrecut incidentul.

MNG împreună cu rudele sale au alergat după partea vătămată şi în momentul în care a ajuns-o i-a aplicat o lovitură cu un cuţit pe care îl avea în mână, în zona coapsei dreapta.

Partea vătămată şi-a pierdut conştiinţa , fiind transportată la spital de către o ambulanţă care trecea din întâmplare prin zonă.

Conform certificatului medico legal depus la dosarul cauzei , partea vătămată a suferit un traumatism coapsă dreapta obiectivat prin plagă tăiată profundă , fiind internat în perioada 19-20.08.2009 în Spitalul Moineşti şi având nevoie de 14-15 zile îngrijiri medicale.

Inculpatul prezent în instanţă recunoaşte conflictul ,relatează cele întâmplate dar neagă că ar fi avut asupra sa un cuţit cu care să lovească pe partea vătămată.

Declară că exista posibilitatea ca partea vătămată să fi căzut peste un gard ascuţit din fier , împiedecându-se atunci când a alergat şi de asemenea că întregul conflict putea fi observat de către nişte taximetrişti care se aflau în zonă.

Unul dintre taximetrişti,martorul L F(fila 59) spune că deşi nu a văzut ca inculpatul să aibă vreun briceag asupra sa , a atenţionat despre acest pericol pe partea vătămată şi un alt coleg a făcut acelaşi lucru.

Martora A D(fila 60) a auzit pe acelaşi taximetrist care striga la partea vătămată să se ferească deoarece inculpatul îl urmăreşte cu un cuţit.

Martorul B V (fila 94) a fost acela care a observat mai bine conflictul încă de la început şi a avertizat pe partea vătămată că va fi lovită cu cuţitul ,situaţie confirmată şi prin depoziţia martorului B C (fila 95).

Faptul că inculpatul a fost lovit de către partea vătămată care s-a împiedecat şi astfel s-a şi rănit este relatat prin declaraţia dată de tatăl său M I-M(fila 96).

Declaraţia acestuia va fi înlăturată deoarece nu este în concordanţă cu probele dosarului, inclusiv concluziile certificatului medico-legal.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal cu 10.000 lei daune morale şi 10.000 lei despăgubiri civile.

Pentru despăgubirile civile D C M nu a formulat probatorii.

S-a pus în discuţia părţilor de către instanţă reţinerea în favoarea inculpatului a prevederilor art.73 lit.b Cod penal, respectiv scuza provocării.

întrucât pentru a se face aplicarea art. 73 lit.b Cp este necesar să se constate o comportare din partea părţii vătămate care să fi generat în psihicul inculpatului o tulburare reducându-i posibilităţile de autocontrol şi de evaluare exactă a gravităţii faptei, iar el să fi acţionat în această stare.

Acest proces psihic şi actul său material, respectiv de a se înarma cu un obiect deosebit de contondent nu sunt compatibile, apreciază instanţa cu starea de puternică tulburare sau emoţie la care se referă art. 73 lit. b Cp

Situaţia de fapt fiind dovedită , în drept faptele inculpatului M N G care în seara de 19.08.2009 cu un cuţit pe care îl purta în mod ilegal asupra sa , a lovit pe partea vătămată D C M în zona coapsei dreapta , provocându-i leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare un număr de 14-15 zile

îngrijiri medicale , cu spitalizare , întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. art.180 alin.2 Cod penal, art.l indice 1 pct.l din Legea 61/1991 , pentru care se va dispune pedepse cu închisoarea.

La individualizarea pedepselor conform art.72 Cod penal se va ţine seama de gradul de pericol social ale infracţiunilor , de modalitatea de săvârşire dar şi de persoana inculpatului care este la prima încălcare a legii penale.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.63 indice 1 Cod penal în sensul că dacă cu rea-credinţă nu achită amenda penală ,aceasta va fi înlocuită cu închisoarea.

In ceea ce priveşte daunele morale solicitate de către partea vătămată deşi au cuantum ridicat , instanţa apreciază că se cuvin în parte deoarece lovitura aplicată cu cuţitul a cauza stare de temere şi suferinţă acesteia.

In baza art. 14, 346 Cod proc penală cu aplicarea art.998 Cod civil vor admise în parte pretenţiile civile ale părţii vătămate, va fi obligat inculpatul M N G către partea vătămată la plata daunelor morale .

în baza art.313 din Legea 95/2006 va fi obligat inculpatul M N G către Spitalul Moineşti la plata sumei reprezentând cheltuieli de spitalizare ale părţii vătămate D C M.

în baza art. 193 Cod proc penală va fi obligat inculpatul către partea vătămată la plata cheltuielilor de judecată, reprezentând onorariu apărător.

în baza art. 191 alin.l Cod proc penală ,obligă pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Etichete: