Top

Săvârşirea infracţiunii prev. de art.87 alin.1 din OUG NR. 192/2002 republicată

în deliberare asupra cauzei penale de faţă constată următoarele.

Prin rechizitoriu Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr. Y, înregistrat la această instanţă sub nr. X, a fost trimis în judecată inculpatul M. V., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 87 alin. .1 din OUG nr. 192/2002, republicată, constând în aceea că în data de 20.04.2008, la orele 21, 40, a condus autoturismul marca VW, având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşea limita legală.

In cursul urmăririi penale s-a întocmit un proces verbal de constatare, s-au prelevat probe biologice, s-a efectuat o expertiză privind calculul retroactiv al alcoolemiei, au fost audiaţi martorii N. M. şi G. G., precum şi învinuitul M. V..

In cadrul cercetării judecătoreşti a fost au fost audiaţi martorii N. M. şi G. G..

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine în fapt următoarele.

în data de 20.04.2008, a fost depistat în trafic inculpatul, conducând un autoturism pe str. V. U., din D.; prezentând balenă alcoolică, a fost condus la spitalul oraşului C., unde i s-au prelevat probe biologice; a rezultat o alcoolemie de 1, 35 – 1, 15 gr. 0/00 ; potrivit expertizei administrate, învinuitul prezenta o alcoolemie de 1, 40 – 1, 45 gr. 0/00 la momentul depistării în trafic -20.04.2008, ora 21, 40.

învinuitul a recunoscut faptul că în ziua de 20.04.2008 a consumat un litru. de bere, 200 gr. vişinată şi 100 ml. şampanie.

Aşa fiind, instanţa concluzionează că fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată există şi a fost comisă cu vinovăţie de către inculpat.

In drept, fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe dramurile publice a unui autoturism având o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, prev. de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, republicată.

Aşa fiind, inculpatul va fi condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică peste limita legală.

La individualizarea cuantumului pedepsei, instanţa va avea în vedere, conform art. 72 C, pen., faptul că pericolul social concret al faptelor săvârşite este mediu, precum şi faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale şi a avut o atitudine procesuală sinceră. Astfel, se apreciază că pedeapsa de 1 închisoare asigură realizarea scopurilor prev. la art. 52 C. pen..

în ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, în temeiul art. 71 alin. 2 C. pen. şi văzându-se atitudinea inculpatului de nesocotire a siguranţei persoanei pe drumurile publice, se consideră că este proporţionat şi just a se interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 Iii a) teza a II a şi lit. b) C. pen., pe durata prevăzută de art. 71 alin. 2 C. pen., în scopul îndepărtării inculpatului, în complinirea funcţiilor pedepsei principale, de la activităţile ce presupun resposabilitate civică, încredere publică sau exerciţiul autorităţii.

Se mai apreciază, în contextul celor deja menţionate, că scopul pedepsei poate fi atins tară a fi privat inculpatul de libertate; aşa fiind, executarea acesteia

va fi suspendată condiţionat, conform ari 81 C. pen., pe durata unui termen de încercare de 3 ani, conform art. 82 alin. l C. pen..

în baza art. 71 alin. 5 C. pen., se va suspenda condiţionat executarea pedepsei accesorii, pe un termen de încercare de 3 (trei) ani, conform art. 71 alin. 5 C. pen..

în baza art. 359 C. pr. pen., se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen..

în baza art. 191 alin. 1 C. pr. pen.« va fi obligat inculpatul la plata sumei de 240 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 200 lei reprezintă onorariu avocaţial penîra asistenţă juridică obligatorie.

în baza art. 189 C. pr. pen, se va dispune plata onorariului în cuantum de 200 lei către av. D. C, din fondurile MJLC.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

în baza art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, republicată, condamnă pe inculpatul M. V., la pedeapsa de 1 (un) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice cu o îmbibaţie alcoolică peste limita legală.

în baza art. 71 alin. 2 C. pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II a şi lit. b) C. pen., pe durata prevăzută de art. 71 alin. 2 C. pen..

în baza art. 81 C. pen., suspendă condiţionat executarea pedepsei principale, pe un termen de încercare de 3 (trei) ani, conform art. 82 alin. 1 C. pen..

în baza art. 71 alin. 5 C. pen., suspendă condiţionat executarea pedepsei accesorii, pe un termen de încercare de 3 (trei) ani, conform art. 71 alin. 5 C. pen..

în baza art. 359 C. pr. pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen..

în baza art. 191 alin. 1 C. pr. pen., obligă inculpatul la plata sumei de 240 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 200 lei reprezintă onorariu avocaţial pentru asistenţă juridică obligatorie.

în baza art. 189 C. pr. pen, dispune piaţa onorariului în cuantum de 200 lei către av. D. C, din fondurile MJLC.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru Ministerul Public şi de la comunicare pentru inculpat.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 16.02.2009.

Etichete: