Top

Circulaţie rutieră

In deliberare asupra cauzei penale de faţă constată următoarele.

Prin rechizitoriu Parchetului de pe lângă Judecătoria Momeşti nr. 1270/P/2008, înregistrat la această instanţă sub nr. 3931/260/2008, a fost trimis în judecată inculpatul M A, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 192/2002, republicată, constând în aceea că în data de 20.04.2008, la orele 21, 40, a condus autoturismul marca VW cu nr. , având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşea limita legala.

în cursul urmăririi penale s-a întocmit un proces verbal de constatare, s-au prelevat probe biologice, s-a efectuat o expertiză privind calculul retroactiv al alcoolemiei, au fost audiaţi martorii N M şi G G, precum şi învinuitul M V.

în fata instanţei a fost audiat inculpatul M V, martorii N M, G G, C M, N D, si s-a efectuat o expertiza privind calculul retroactiv al alcoolemiei.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine în fapt următoarele.

în data de 20.04.2008, a fost depistat în trafic inculpatul, conducând un autoturism pe str. Uzinei, din Dărmăneşti; prezentând halenă alcoolică, a fost condus la spitalul oraşului Comăneşti, unde i s-au prelevat probe biologice; a rezultat o alcoolemie de 1, 30 – 1, 10 gr. 0/00 ; potrivit expertizei administrate, învinuitul prezenta o alcoolemie de 1, 40 la momentul depistării în trafic -20.04.2008, ora 21, 30.

învinuitul a recunoscut faptul că în ziua de 20.04.2008 a consumat un litru de bere, 200 gr. vişinată şi 100 ml. şampanie.

Nu pot fi reţinute expertizele privind calculul retroactiv al alcoolemiei, deoarece a cestea se bazează pe situaţii ipotetice şi elemente nedovedite în cauză (referitoare la cantitatea exactă de băutură şi mâncare consumată); de altfel, concluziile celor 2 expertize administrate sunt incompatibile; faţă de acestea, se constată că analiza probelor biologice prelevate în condiţii regulate are caracter cert.

Aşa fiind, instanţa concluzionează că fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată există şi a fost comisă cu vinovăţie de către inculpat.

în drept, fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism având o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, prev. de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, republicată.

Aşa fiind, inculpatul va fi condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică peste limita legală.

La individualizarea cuantumului pedepsei, instanţa va avea în vedere, conform art, 72 C. pen., faptul că pericolul social concret al faptelor săvârşite

este mediu, precum şi faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale. Astfel, se apreciază că pedeapsa de 1 închisoare asigură realizarea scopurilor prev. la art. 52 C. pen..

în ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, în temeiul art. 71 alin. 2 C. pen. şi văzându-se atitudinea inculpatului de nesocotire a siguranţei persoanei pe drumurile publice, se consideră că este proporţionat şi just a se interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II a şi lit. b) C. pen., pe durata prevăzută de art. 71 alin. 2 C. pen., în scopul îndepărtării inculpatului, în complinirea funcţiilor pedepsei principale, de la activităţile ce presupun resposabilitate civică, încredere publică sau exerciţiul autorităţii.

Se mai apreciază, în contextul celor deja menţionate, că scopul pedepsei poate fi atins fără a fi privat inculpatul de libertate; aşa fiind, executarea acesteia va fi suspendată condiţionat, conform art. 81 C. pen., pe durata unui termen de încercare de 3 ani, conform art. 82 alin. 1 C. pen..

In baza art. 71 alin. 5 C. pen., se va suspenda condiţionat executarea pedepsei accesorii, pe un termen de încercare de 3 (trei) ani, conform art. 71 alin. 5 C. pen..

In baza art. 359 C. pr. pen., se va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C. pen..

în baza art. 191 alin. 1 C. pr. pen., va fi obligat inculpatul la plata sumei de 50 lei.

Etichete: