Top

Furt

Sentinţa penală nr. 446 din 29 septembrie 2010

Constată că prin rechizitoriul Parchetului cu nr. 3569/P/2009 a fost trimisă in judecată inculpata minoră A.G.G, pentru art. 208-209 Cp. cu aplicarea art. 99 Cod penal întrucât în noaptea de 11/12.09.2009 a sustras de la P. S.A componente electronice şi cabluri automatizare, cauzând un prejudiciu de 7910 lei nerecuperat.

Instanţa constată din declaraţiile martorilor, actele dosarului şi declaraţia inculpatei în care aceasta recunoaşte fapta săvârşită că inculpata minoră s-a deplasat la parcul petrolier, pe timp de noapte, a spart acoperişul de la o magazie de unde a scos mai multe componente electronice şi de automatizare cu căruţa luată de la domiciliul bunicilor ei.

S-a întors a doua zi, a încărcat bunurile şi le-a transportat la R pentru a le vinde. Aici a fost depistată de organele de politie.

Martorii audiaţi în cauză, infirmă săvârşirea faptei de către inculpată, aspect de asemenea recunoscut şi de către părinţii acesteia – părţile responsabile civilmente.

Instanţa apreciază fapta ca fiind săvârşită şi în individualizarea pedepsei conform art. 72 Cp. va tine cont de starea de minoritate a inculpatei, dar si de gradul de pericol social al faptei, motiv pentru care va dispune condamnarea inculpatei la pedeapsa închisorii cu aplicarea art. 99 Cp. şi art. 74 lit c- 76 lit c Cod penal, prin reţinerea circumstanţelor atenuante legale, legate de lipsa antecedentelor penale şi de poziţia sinceră în faţa instanţei.

Scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea efectivă a acesteia, motiv pentru care instanţa va face aplicarea art. 81 Cp. , stabilind un termen de încercare raportat la art. 110 Cp.

Pe latură civilă prejudiciul a fost dovedit cu fişa de calcul a P SA, nu a fost contestat de către inculpată şi părţile responsabile civilmente, motiv pentru care având în vedere şi principiul disponibilităţii în materie civilă, raportat la art. 14 , 346 CPP şi 998 Cod civil va obliga inculpata în solidar cu părţile responsabile civilmente la plata prejudiciului creat părţii civile.

Raportat la art. 191 al. 1 şi 3 Cod procedură penală, pe ideea culpei procesuale va obliga inculpata în solidar cu părţile responsabile civilmente la cheltuieli judiciare către stat.

Faţă de considerentele arătate, urmează ca în baza art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. g, i Cod penal, cu aplicarea art. 99 şi următoarele Cod penal şi art. 74 lit. a,c – 76 lit. c Cod penal, va condamnă pe inculpata minoră A.G.G,

Va interzice inculpatei drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II a şi b Cod penal pe durata şi în condiţiile art. 71 al. 2 Cod penal.

In baza art. 81 Cod penal va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe un termen de încercare de 10 luni prev. de art. 110 Cod penal.

Va atrage atenţia inculpatei asupra prevederilor art. 83 Cod penal.

In baza art. 71 al. 5 Cod penal va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionată a executării pedepsei închisorii.

în baza art. 14, 346 Cod procedură penală şi 998 Cod civil va obliga pe inculpată în solidar cu părţile responsabile civilmente la plata către partea civilă a sumei de 7910 lei contravaloare sumei sustrase.

în baza art. 191 al. 1 şi 3 Cod procedură penală va obliga pe inculpată în solidar cu părţile responsabile civilmente la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare, din care 200 lei reprezentând onorariu avocat oficiu plătit pentru avocat D.E. din fondurile M.J.

Etichete: