Top

Cheltuieli judiciare. Nu se impune plata acestora de inculpat în solidar cu părţile responsabile civilmente

Prima instanţă: În baza art. 208 al.1-209 al.1 lit.e Cod penal cu aplic. art. 99 al.2 C.pen a fost condamnat inculpatul minor la 2 ani închisoare. A fost descontopită pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1415/2008 în pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată pentru fapta dedusă judecăţii şi pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1217/2007, pentru care în baza art 83 C.pen s-a revocat suspendarea condiţionată a pedepsei, iar în baza art. 33 lit. a-34 lit. b C.p. a contopit pedeapsa de 2 ani închisoare cu pedeapsa de 1 şi 6 luni închisoare (pedeapsă componentă a pedepsei de 3 ani), aplicând inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare. S-a menţinut revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplic prin s.p. 1217/2007, definitivă la 10.07.2007 prin neapelare şi s-a dispus ca inculpatul să execute alături de această pedeapsă, pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin prezenta sentinţă, în total inc execută 3 ani şi 6 luni închisoare. S-a dispus executarea pedepsei prin privare de libertate. În baza art. 71 alin 2 C.p au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit a teza a II-a şi lit.b C.p A fost anulat MEPI emis în baza s.p. 1415/2008 a Judecătoriei Brăila şi s-a dispus emiterea unui nou mandat aferent pedepsei aplicate prin prezenta sentinţă. În temeiul art.14 Cod pr. pen. rap. la art 346 Cpp art 998 C.civ a respins ca nefondate pretenţiile civile ale părţii vătămate constând în reparaţiile aduse mopedului. În temeiul art. 118 lit e Cp a fost confiscată de la inculpat suma dobândită de inculpat prin vânzarea mopedului, şi cu care martorul cumpărător nu s-a constituit parte civilă. În temeiul art. 189-191 Cpp a fost obligat inculpatul în solidar şi cu părţile responsabile civilmente la plata cheltuielilor judiciare către stat din care 200 lei reprezintă onorariile avocaţilor din oficiu.

Apel: Tribunalul Brăila a admis apelul, a desfiinţat în parte sentinţa penală atacată numai în ce priveşte obligarea la plata cheltuielilor judiciare către stat şi în rejudecare a desfăcut solidaritatea şi a obligat pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare.

Pentru a dispune astfel, instanţa de apel a avut în vedere că fapta dedusă judecăţii nu a creat un prejudiciu care să fie recuperat, astfel solidaritatea părţilor responsabile civilmente nu se impunea, iar cheltuielile judiciare sunt suportate de inculpat.

Etichete: