Top

Furt

Titlu

Furt

Tip speta

Sentinţă civilă

Numar speta

224

Data speta

17.04.2012

Domeniu asociat

Infracţiuni

Continut speta

Prin sentinţa  penală   nr. 224/2012 , pronunţată  în  dosar  nr.  733/208/2012, instanţa în baza art. 208. 209 alin. 1 lit. a, g Cod penal, cu aplicarea art. 320 ind. 1 Cod procedură penală a condamnat  inculpatul PSF, la:
–  2 ( doi) ani închisoare.
În baza art. 81 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 4 ani, potrivit art. 82 Cod penal.
Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 Cod penal privitoare la revocare.
Pe durata executării pedepsei inculpatul va fi lipsit de exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II – a şi b Cod penal, potrivit art. 71 Cod penal.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei complementare pe durata termenului de încercare de 4 ani.
1. În baza art. 208, 209 lit. a , g Cod penal cu aplicarea art. 320 ind. 1 Cod
procedură penală, condamnă inculpatul GI, la:
– 2 ( doi) ani închisoare
În baza art. 81 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei pe durata
termenului de încercare de 4 ani, potrivit art. 82 Cod penal.
Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 Cod penal privitoare la revocare.
Pe durata executării pedepsei inculpatul va fi lipsit de exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal, potrivit art. 71 Cod penal.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei
complementare pe durata termenului de încercare de 4 ani.
În baza art. 346 Cod procedură penală constată recuperat integral prejudiciul material, prin restituirea bunurilor sustrase.
În baza art. 346 Cod procedură penală rap. la art. 998, 999 Cod civil, respinge acţiunea civilă promovată de partea civilă OO pentru daune morale, precum şi cea promovată de  martorul BN pentru daune materiale.
În baza art. 191 Cod procedură penală obligă inculpatul PSF să plătească statului cheltuieli judiciare avansate în sumă de 800 lei, iar inculpatul GI în sumă de 1000 lei, din care 200 lei pentru avocat din oficiu II

Pentru a  hotărî astfel  instanţa  a reţinut  că :
Prin   rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria  Caransebeş   din data de   28.02.2012, înregistrat  la această instanţă sub nr.  733/208/02.03.2012   s-a   dispus  trimiterea în judecată a inculpaţilor PSF şi GI pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, g Cod penal.
S-a  reţinut în sarcina inculpaţilor că în perioada 29.10.2011-31.10.2011 au sustras din incinta SC …………. un nr. de cinci monumente funerare de granit, de culoare neagră, pe care le-au vândut numitului Boldea Nicolae, fără ca acesta să cunoască că monumentele funerare erau sustrase.
La  primul termen de judecată  inculpaţilor le-au  fost  aduse la cunoştinţă prev.  art.  320 ind.1  Cod procedură penală aşa cum a fost introdus  prin Legea nr. 202/2010.
Analizând probele administrate în  faza de urmărire penală ( proces verbal de reconstituire şi planşe foto, proces verbal de cercetare la faţa locului, declaraţiile unui număr de cinci martori) pe  care inculpaţii le-au   cunoscut şi   le-au  însuşit,  şi în urma  audierii acestora,  instanţa  constată că în noaptea de 29/30 octombrie 2011 cei doi au sustras din incinta SC ………… un nr. de cinci cruci de granit negru, pe care le-au transportat apoi cu o maşină împrumutată în loc. Simeria unde le-au vândut numitului BM, fără ca acesta să cunoască că monumentele funerare erau sustrase.
În drept, fapta inculpaţilor  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, g Cod penal.
Pentru a justifica aplicarea pedepsei în această cauză, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare judiciară a pedepsei prev. de art. 72 Cod penal, respectiv dispoziţiile generale privind temeiul răspunderii penale, limitele de pedeapsă fixate în partea specială, gradul de pericol social al faptei săvârşite, prevederile   art. 320 ind.1     al. 6 Cod pr. penală,  introdus  de Lg.  202/2010 .
Pe cale de consecinţă, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 345 alin. 2 Cod procedură penală, în sensul că fapta săvârşită de inculpaţi este prevăzută de legea penală, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpaţi cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa va dispune condamnarea inculpatului PSF la pedeapsa de 2 ani închisoare.
Văzând atitudinea sinceră a inculpatului şi având în vedere că acesta nu a mai săvârşit fapte cu caracter penal, instanţa apreciază că în raport de persoana sa scopul pedepsei poate fi atins chiar şi fără executare în regim de penitenciar. Prin urmare, în baza art. 81 Cod penal va suspenda condiţionat executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 4 ani, potrivit art. 82 Cod penal şi va atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 Cod penal privitoare la revocare.
Pe durata executării pedepsei inculpatul va fi lipsit de exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II – a şi b Cod penal, potrivit art. 71 Cod penal, întrucât inculpatul prin fapta pe care a săvârşit-o a dovedit că nu respectă valorile sociale pe care legea penală le ocroteşte şi prin urmare cel puţin pentru o perioadă de timp determinată, nu i se poate acorda nici demnitatea de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal va suspenda condiţionat executarea pedepsei complementare pe durata termenului de încercare de 4 ani.
În baza art. 208, 209 lit. a , g Cod penal cu aplicarea art. 320 ind. 1 Cod procedură penală, va condamna inculpatul GI la pedeapsa de 2 ani închisoare.
Prin urmare, în baza art. 81 Cod penal va suspenda condiţionat executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 4 ani, potrivit art. 82 Cod penal şi va atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 Cod penal privitoare la revocare.
Pe durata executării pedepsei inculpatul va fi lipsit de exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II – a şi b Cod penal, potrivit art. 71 Cod penal, întrucât inculpatul prin fapta pe care a săvârşit-o a dovedit că nu respectă valorile sociale pe care legea penală le ocroteşte şi prin urmare cel puţin pentru o perioadă de timp determinată, nu i se poate acorda nici demnitatea de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal va suspenda condiţionat executarea pedepsei complementare pe durata termenului de încercare de 4 ani.
În baza art. 346 Cod procedură penală va constata recuperat integral prejudiciul material, prin restituirea bunurilor sustrase către partea civilă Boldea Nicolae.
În baza art. 346 Cod procedură penală rap. la art. 998, 999 Cod civil, va respinge acţiunea civilă promovată de partea civilă OO pentru daune morale, precum şi cea promovată de martorul BN pentru daune materiale. La pronunţarea acestei soluţii instanţa a avut în vedere că fapta inculpaţilor de a sustrage bunuri din patrimoniul SC ………nu este de natură a produce administratorului acesteia OO nici un prejudiciu moral. De altfel partea civilă OO nu a motivat în ce anume constă prejudiciul moral pe acre l-a suferit. În ce priveşte acţiunea civilă promovată în cadrul procesului penal de cumpărătorul de bună credinţă al bunurilor sustrase, respectiv de BN, această acţiune este inadmisibilă pentru că persoana în cauză a  fost citată în cadrul procesului în calitate de martor. Din punct de vedere juridic prezenţa acestuia la  cercetarea judecătorească într-o altă calitate nu era posibilă întrucât nu există nici o legătură de cauzalitate între fapta penală comisă de către inculpaţi şi prejudiciul suferit. Singura cale de recuperare a acestui prejudiciu este eventual promovarea uneia acţiuni  civile împotriva inculpaţilor.
În baza art. 191 Cod procedură penală va obligă inculpatul PSF să plătească statului cheltuieli judiciare avansate în sumă de 800 lei, iar inculpatul GI în sumă de 1000 lei, din care 200 lei pentru avocat din oficiu II

Jurisprudenta

1

Institutie

Judecătoria CARANSEBEŞ

Etichete:

Furt. Achitare in baza art.11 pct.2 Lit.a.

ip: Sentinţă penală

Nr./Dată: 361 (28.02.2012)

Autor: Sectia Penala

Domenii asociate: Furt

Prin Sentinţa Penală Nr.361 / 28.02.2012 instanta a dispus: În baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit.b ind.1 C.p.p., dispune achitarea inculpatei: D.A., fiica lui I. si M. născută la data de 05.10.. în B., judetul Pr., domiciliata in comuna F., sat F., nr. 6., judetul P., fara forme legale in P., strada R., nr.3. judetul P., CNP 293100., pentru sav. infracţiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1, art.209 alin.l, lit. e alin.2 lit.b Cp. cu aplic. art.99 si urm. C.p, parte vatamata G.m.R.a, fapta din data de 22.12.2009.

In baza art.18 ind.1 rap. la art.91 alin.1 lit.c C.pen, aplica inculpatei D. A., fiica lui I. si M., născută la data de 05.10.. în B., judetul Pr., domiciliata in comuna F., sat F., nr. 6, judetul P., fara forme legale in P, strada R., nr.3, judetul P., CNP 293100. sanctiunea amenzii administrative in cuantum de 300 lei.

În baza art.346 rap. la art 14 si art 15 C.proc.pen ia act ca partea vatamata G. M. R., domiciliata in P.N., sat Sf. nr.5, jud. P. nu s-a constituit parte civila in cauza, prejudiciul fiind recuperat prin restituire.

În baza art. 192 alin.1 lit.d C.p.p., obliga inculpata la plata plata sumei in cuantumde 500 lei reprezentand cheltuieli judiciare catre stat.

In baza art.189 alin.1 C.proc.pen onorariul aparatorului din oficiu in cuantum de 200 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului de Justitie catre Baroul Prahova.

Cu drept de recurs în 10 zile de la poronunţare pentru Reprezentantul Ministerului Public si pentru inculpata si de la comunicare pentru partea vatamata.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.02.2012.”

Pentru a ajunge la această soluţie, instanţa a reţinut următoarele:

Prin Rechizitoriul nr.13038/P/2009 din data de 13.12.2011, al Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti, s-a pus in miscare actiunea penala si s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpatei D.A., fiica lui I. si M., născută la data de 05.10.. în B., judetul P., domiciliata in comuna F., sat F., nr.6., judetul P., fara forme legale in P., strada R., nr.3., judetul P., CNP 293100. pentru sav. infracţiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1, art.209 alin.l, lit. e alin.2 lit.b Cp. cu aplic. art.99 si urm. C.p.

În cuprinsul actului de sesizare al instanţei, s-a reţinut următoarea situaţie de fapt,

La data de 22.12.2009, in jurul orelor 11,30 in timp ce se afla in statia de tranvai a Halelor Centrale din mun. Ploiesti, profitand de neatentia partii vatamate G.M.R., a sustras poseta acesteia ce continea un portofel ce continea acte de identitae si suma de 12 lei, prejudicial cauzat fiind integral recuperate.

Fiind audiata pe parcursul urmaririi penale, invinuita a recunoscut comiterea faptei retinute in sarcina sa.

Situatia de fapt a fost expusa pe baza următoarelor mijloace de probă: process verbal de sesizare din oficiu(filele5-7 dosar urmarire penala), declarative parte vatamata(filele 8-9 dosar urmarire penala),declaratii martori (filele11-12 dosar urmarire penala), declarative invinuita(filele14-16 dosar urmarire penala)

Inainte de inceperea cercetarii judecatoresti instant a adus la cunostiinta inculpatei posibilitatea pe care o are de a solicita ca solutionarea cauzei sa se faca in procedura simplificata in baza probelor care au fost administrate in faza de urmarire penala, in masura in care aceasta isi insuseste probele si recunoaste fapta astfel cum a fost descrisa in actul de sesizare.

Inculpata prin aparator a aratat la termenul din 23.02.2012, ca intelege sa se prevaleze de dispoz. art 320 ind.1 c.p.p si judecata sa se faca in procedura simplificata, invederand instantei ca isi insuseste probele administrate in faza de urmarire penala si le cunoaste, nemaisolicitand alte probe noi, intelegand totodata sa recunoasca in totalitate si neconditionat fapta retinute in sarcina sa.Inainte de a ii fi luata o declaratie, instant a explicat inculpatuli in ce consta invinuirea ce i se aduce prin rechizitoriu.

Instanţa avand in vedere dispozitiile art. 320 ind.1 C,p,p al.1 referitoare la imprejurarea ca pana la inceperea cercetarii judecatoresti, daca instant se considera lamurita, iar inculpatul recunoaste in totalitate si neconditionat faptele retinute in sarcina sa si nu mai solicita probe noi fiind de acord cu cele administrate in cursul urmaririi penale pe care le cunoaste si le insuseste, a procedat la audierea inculpatului, care a recunoscut săvârşirea faptelor.

Inculpatul nu a solicitat probe in circumstantiere.Prin raportare la declaratia inculpatului care a recunoscut fapta retinuta in sarcina sa, astfel cum a fost descrisa in actul de sesizare instant, considerandu-se lamurita asupra tuturor imprejurarilor a admis cererea acestuia si a procedat la solutionarea cauzei in procedura simplificata.

Fata de imprejurarea ca fapta a fost comisa in perioada minoratului, instanta a dispus emiterea unei adrese catre Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Prahova in vederea intocmirii referatului de evaluare a inculpatei.

Analizând materialul probator administrat în cauză pe parcursul urmăririi penale dat fiind ca inculpatul a inteles sa se prevaleze de procedura simplificata instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 22.12.2009 in jurul orelor 13,10 partea vatamata G.M.R.se afla in statia de tranvai ,,Halele Centrale,, din mun.Ploiesti, insotita fiind de marorul T.F.La un moment dat profitand de neatentia partii vatamate si de aglomeratia specifica mijloacelor de transport in comun,inculpata avand mana dreapta acoperita cu o esarfa a sustras din geanta partii vatamate un portofel. Imediat dupa comiterea faptei aceasta a fost depistata de catre organelle de politie care se aflau in acelasi mijloc de transport in comun.

Fiind audiata inculpate a recunoscut fapta comisa restituind totodata portofelul partii vatamate, si aratand in fata organelor de urmarire penal ca a ajuns sa comita fapta pentru ca avea nevoie de bani.

În drept, fapta inculpatei care la data de 22.12.23009 a sustras din geanta partii vatamate un portofel in care se afla suma de 12 lei si acte care servesc la stabilirea identitatii, intruneste elemntele constitutive ale infractiunii de furt calificat prevazuta si pedepsita de dispozitiile art 208 alin.1-209 alin.1 lit.e si alin.2 litera b C.pen.

Fata de imprejurarea ca fapta a fost comisa la momentul la care inculpata era minora, instanta constata ca in cauza sunt incidente dispozitiile art 99 si urm C.pen.

În ceea ce priveşte latura obiectivă, instanţa reţine că probele administrate în cauză evidenţiază realizarea elementului material specific infracţiunii, constând in actiunea de a lua din posesia partii vatamate portmoneul cu scopul vadit de a si-l insusi pe nedrept.

In ceea ce priveste gradul de pericol social al faptei comise instanta apreciaza potrivit dispozitiilor art. 18 ind.1 C.proc.pen ca fapta prin natura sa nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, in concreto aducand o atingere minima valorii sociale(patrimoniale) aparate de lege fiind in mod vadit lipsita de importanta.

Potrivit dispozitiilor art 18 in.1 C.pen in evaluarea gradului de pericol social, instanta va avea in vedere, modul si mijloacele de savarsire a faptei,scopul urmarit de inculpata in comiterea fapte, urmarea produsa, persoana si conduita inculpatei.

Astfel prin raportare la referatul de evaluare existent la filele 18-20 dosar instanta apreciaza ca actul antisocial, a fost o atitudine de moment creata pe fondul unei situatii pecuniare, inculpata regretand ulterior comiterea faptei.

In mod evident ca pe langa factorul (dificultati finaniciare) principal care a influentat in mod negativ conduita inculpatei din data de22.12.2009, instanta apreciaza ca varsta frageda a acesteia si mediul ineluctibil in care s-a dezvoltat au contribuit in egala masura la luarea deciziei din data anterior mentionat.In ceea ce priveste urmarea produsa, respective repercusiunea fapetei, instanta conchide in a aprecia vis a vis de cuantumul prejudiciului(12 lei care a si fost recuperate), ca fapta prin natura mijloacele de comitere nu constituie gradul de pericol social al unei infractiuni.

In plus este de observant ca inculpata nu este cunoscuta cu antecedente penale, iar suportul afectiv oferit de familie pe viitor,cu atat mai mult cu cat aceasta este si insarcinata, va contribui in mod neechivoc la inhibarea unor eventuali factori care sa influenteze conduit antisocial a inculpatei.

Este adevarat ca fapta s-a comis in loc public insa, asa cum am mentionat anterior hotararea luata de catre inculpata a fost una de moment aceasta nepregatindu-se din timp, prin studierea locului, procurarea unor instrumente sau prin utilizarea altor mijloace care sa contribuie la atingerea scopului urmarit-respectiv la procurarea unei sume de bani de care sa se si foloseasca.

In evaluarea pericolului social concret instanta va tine seama de periclitarea efectiva a valorii sociale respective patrimoniale, ocrotita de lege si de urmarea produsa.

Se retiene asadar prin raportare la probele administrate in cauza ca inculpate a asustras portofelul partii vatamate G.m. in care se afla suma de 12 lei, iar raportat la urmarea imediata, deci la rezultatul pagubitor instanta va aprecia ca fapta este lipsita in concret de gradul de pericol social specific infrractiunii

Avand in vedere considerentele expuse anterior instanta urmeaza ca in temeiul dispozitiilor art 11 pct.2 lit.a rap. 10 lit.b ind.1urmeaza a dispune acchitarea inculpatei fata imprejurarea ca fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, in temeiul art 18 ind.1 rap. la art 91 C.pen urmand a dispune aplicarea unei amenzi administrative in cuantum de 300 lei.

In ceea ce priveste latura civila instanta urmeaza a lua act de faptul ca partea vatamata nu s-a constituit parte civila in procesul penal, bunul sustras fiind recuperat.

Vazand dispoz. art 192 alin.2 si art 189 alin.1 C.proc.pen

Etichete: ,

Furt.Declaratii succesive ale inculpatului.Aprecierea probelor

Asupra prezentului apel penal

Prin sentinţa penală nr. 50 din 27.04.2009 pronunţată de Judecatoria Pogoanele a fost condamnat inculpatul R. S. la 3 pedepse de cate 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de violare de domiciliu prevazute de art. 192 alin.2 Cod penal , de furt calificat prevazuta de art. 208 alin.1 raportat la art. 209 alin.1 lit g Cod penal si de furt calificat prevazuta de art. 208 alin.1 raportat la art. 209 alin.1 lit g,i Cod penal.

Au fost contopite cele trei pedepse in pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare si s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 lit a teza a II-a si lit b Cod penal.

S-a dedus din pedeapsa de executat retinerea din data de 22.10.2008 şi s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 360 lei.

S-a luat act că partile vatamate N. P. N. si N. D. D. nu s-au constituit parti civile si a fost obligat inculpatul la 200 euro despagubiri materiale catre partea civila S. I.

A fost obligat inculpatul la 1250 lei cheltuieli judiciare catre stat.

In fapt, s-au retinut urmatoarele : inculpatul R.S. locuieste pe raza comunei Rusetu, judetul Buzau, fiind consatean cu partea vatamata S. I. In aceste conditii, acesta, stiind unde locuieste partea vatamata, faptul ca aceasta lucreaza in municipiul Buzau, s-a hotarat sa-i sustraga de la domiciliu o bicicleta.

In baza acestei rezolutii infractionale, la data de 08.10.2008, in jurul orei 05.00, in timp ce afara era intuneric, inculpatul s-a deplasat la locuinta partii vatamate. Dupa ce s-a asigurat ca nu este vazut de vreo persoana a patruns in curte pe poarta neasigurata si apoi in prima camera a casei, de unde a sustras bicicleta. S-a deplasat cu bicicleta spre comuna Largu si in apropierea unei liziere a ascuns bicicleta intr-o groapa.

In cursul urmaririi penale, inculpatul a recunoscut savarsirea faptei in modalitatea descrisa, sustinand ca a avut loc pe fondul consumului de bauturi alcoolice.

In perioada iunie – octombrie 2008 inculpatul R.S.a lucrat la o societate comerciala din municipiul Buzau, facand naveta. Astfel inculpatul le-a cunoscut pe partile vatamate N.D. D. si N.P.N. din comuna Largu, judetul Buzau, care faceau la randul lor naveta cu acelasi mijloc de transport in comun si a hotarat sa le sustraga bunuri din locuinta. Inculpatul i-a urmarit pe cei doi si a aflat unde locuiesc, iar la data de 09.10.2008 s-a deplasat la domiciliul lor pe timp de noapte, in jurul orei 05.00, cu scopul de a sustrage bunuri. A patruns in curte pe poarta neasigurata si dupa aceea in locuinta, prin folosirea fara drept a unei chei adevarate, lasata de partile vatamate pe o etajera, in imediata apropiere a usii de acces.

Din diferite camere ale imobilului, inculpatul a sustras un casetofon, un telefon mobil marca Sharp, o bormasina rotopercutoare impreuna cu trusa acesteia, doua incarcatoare pentru telefoane mobile. A ascuns initial bunurile intr-o liziera de la marginea localitatii Largu si dupa cateva ore le-a transportat la domiciliul sau.

La scurt timp inculpatul a vandut bormasina rotopercutoare si trusa acesteia martorului B. N., in schimbul sumei de 300 lei, si radiocasetofonul unei persoane necunoscute, in schimbul sumei de 60 lei.

Autorul furtului a fost gasit pe baza urmelor papilare gasite si prelevate de la fata locului. De asemenea, cu ocazia perchezitiei efectuate la domiciliul inculpatului au fost gasite lelefonul mobil si cele doua incarcatoare, fiind predate partii vatamate N.P.N..

Partile vatamate au sustinut ca in aceasta imprejurare le-a fost sustrasa si suma de 1.800 lei, insa cu ocazia perchezitiei domiciliare nu au fost gasit acesti bani, iar in urma verificarilor efectuate nu a rezultat ca inculpatul a cheltuit sume mari de bani ulterior comiterii furtului.

Initial inculpatul a negat savarsirea faptei, insa dupa efectuarea perchezitiei domiciliare si-a recunoscut vinovatia. Nu a recunoscut sustragerea sumei de 1.800 lei si a afirmat ca a patruns in locuinta pe usa de acces neasigurata, insa din declaratiile celor doua parti vatamate rezulta cu certitudine ca au incheiat usa inainte de a pleca. Sustinerile partilor vatamate se coroboreaza cu declaratiile martorilor R.G. si R. A., persoane care aveau grija de gospodaria partilor vatamate in lipsa acestora.

In declaratia data in cursul cercetarii judecatoresti la termenul de 18.02.2009, inculpatul a sustinut ca a semnat declaratiile date anterior trimiterii in judecata, aflate la dosar, insa a procedat astfel intrucat se intelesese cu politistii ca dosarul nu va ajunge in instanta si ca s-a simtit obligat sa dea acele declaratii intrucat erau multi politisti de fata. A mai declarat inculpatul ca a avut relatii cu ambele parti vatamate, S. I.si N. D. D., si ca s-a dus in casa partii vatamate S. I., insa nu a sustras bunuri; a intrat in casa partii vatamate N. D. D., pe usa lasata neincuiata de catre aceasta, urmand ca partea vatamata sa se intoarca si sa se intalneasca cu acesta, insa partea vatamata nu a revenit si atunci inculpatul a luat din casa o bormasina, trusa acesteia, un telefon mobil si un incarcator; nu a luat radiocasetofonul.

Instanta a inlaturat aceasta declaratie intrucat din coroborarea declaratiilor inculpatului date in timpul urmaririi penale cu procesul – verbal de reconstituire datat 27.10.2008, declaratiile partii vatamate S.I. si declaratiile martorului U. C.reiese ca sustinerile inculpatului prin care acesta si-a infirmat declaratiile anterioare sunt necorespunzatoare adevarului. Astfel, conform procesului – verbal de reconstituire din 27.10.2008, acesta a aratat cum a patruns in casa partii vatamate S. I., din ce camera a luat bicicleta, in ce directie s-a deplasat dupa aceea cu bicicleta si unde a lasat-o, iar martorul U.C., care a asistat la reconstituire, a declarat ca inculpatul a aratat cum a savarsit fapta si ca nu a avut impresia ca inculpatul a fost nesincer si ca a spus ceva ce era obligat sa spuna. In declaratiile date de partile vatamate N. D. D. si N. P.N., acestea au sustinut ca le-a fost sustras la data de 09.10.2008 si un radiocasetofon, iar in declaratia data in cursul urmaririi penale inculpatul a recunoscut sustragerea acestui bun. Inculpatul nu a probat acordul partilor vatamate S. I. si N. D. D. pentru ca acesta sa intre in curtile si locuintele acestora, iar potrivit dispozitiilor art.69 C. proc.pen., declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului făcute în cursul procesului penal pot servi la aflarea adevărului, numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte şi împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel inculpatul R.S. .

Prin declaratia de apel acesta nu a mentionat motivele de nelegalitate ori de netemeinicie vute in vedere la exercitarea caii de atac.

Prezent personal in sedinta din 25.06.2009 inculpatul a solicitat amanarea cauzei in vederea angajarii unui aparator.. La termenul din 24.09.2009 inculpatul nu s-a mai prezentat in instanta , iar la data de 29.10.2009 a solicitat din nou amanarea pentru a-şi angaja apărător.

Inculpatul s-a prezentat la termenul din 26.11.2009 , după ce au avut loc dezbaterile si a solicitat din nou amanarea cauzei cu mentiunea ca si-a angajat apărător ales. Dosarul a fost repus pe rol si s-a acordat termen la 28.01.2010 , dată la care inculpatul nu a răspuns la strigarea cauzei. . Avocatul desemnat din oficiu a precizat ca a luat legatura cu apărătorul mentionat de inculpat la termenul anterior si acesta i-a precizat ca nu a fost contactat de catre inculpat si nu a incheiat contract de asistenta juridica.

In aceste conditii s-a trecut la dezbaterea cauzei in lipsa inculpatului.

Examinand sentinta , din oficiu, sub toate aspectele de fapt si de drept , tribunalul constata ca apelul este nefondat pentru considerentele ce vor fi arătate in continuare .

Situatia de fapt , decrisa pe larg mai sus , a fost in mod corect retinuta de prima instanta , aceasta rezultand din plangerile si declaratiile părtilor vatamate , procesul-verbal de cercetare la fata locului , procesele – verbale de efectuare a perchezitiei domiciliare, plansele fotografice anexate , raportul de constatare tehnico-stiintifica a urmelor papilare intocmit de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. Buzau , procesele-verbale de predare-primire a bunurilor sustrase , procesul-verbal de reconstituire , precum si din declaratiile martorilor audiati in cursul urmaririi penale si cu ocazia cercetarii judecatoresti.

Coroborand probatoriile administrate prima instanta a retinut in mod judicios ca inculpatul a patruns in data de 8.10.2008 pe timp de noapte in locuinta partii vatamate S. I.de unde a sustras o bicicleta , iar in data de 9.10.2008 a patruns pe timp de noapte si prin folosirea fara drept a unei chei adevarate in locuinta partilor vatamate N. D.D. si N. P. N. de unde a sustras un telefon mobil , un casetofon , o bormasina si doua incarcatoare pentru telefoane mobile. Inculpatul a vandut bormasina si trusa acesteia martorului B. N. in schimbul sumei de 300 lei , iar radiocasetofonul l-a vandut unei persoane necunoscute pentru suma de 60 lei. De la locul comiterii faptelor au fost prelevate urme papilare , iar in urma examinarii acestora Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J. Buzau a concluzionat ca au fost create de impresiunea degetului mare de la mana stanga a inculpatului. De asemenea, cu ocazia perchezitiei efectuate la domiciliul inculpatului au fost gasite telefonul mobil si doua incarcatoare care au fost restituite lui N. P. N.pe baza de dovada.

Inculpatul a patruns fara drept in locuinta partii vatamate S. I. pentru a sustrage o bicicleta , cunoscand ca aceasta din urma face naveta in municipiul Buzau unde isi are locul de munca . După ce s-a asigurat ca partea vatamata nu este in locuinta a patruns in prima camera a imobilului si a sustras o bicicleta . S-a deplasat cu bicicleta spre comuna Largu si a ascuns-o in aproprierea unei liziere. Inculpatul a recunoscut comiterea acestei fapte , iar cu ocazia reconstituirii a indicat modul concret de operare si a precizat locul unde a ascuns bicicleta sustrasa.

In cursul cercetarii judecatoresti inculpatul a revenit asupra declaratiilor si a precizat ca nu a sustras bicicleta de la partea vatamata S. I. , desi a recunoscut ca a patruns in domiciliul acesteia intr-.o dimineata pe poarta care nu era incuiată si a constatat ca aceasta nu este in domiciliu. Cu privire la furtul comis de la partea vatamata N. D. a precizat ca a mers la locuinta acesteia , a intrat in casa pe poarta de acces care nu era incuiată , iar la plecare a luat o bormasina , un telefon mobil , un incarcator si trusa bormasinei.

Potrivit art. 63 alin.2 Cod procedura penala ,probele nu au o valoare mai dinainte stabilită . Aprecierea fiecarei probe se face de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata in urma examinarii tuturor probelor administrate , in scopuil aflarii adevarului.

Cat priveste declaratiile succesive ale inculpatului , care initial , in cursul urmaririi penale, a recunoscut comiterea faptelor de care este invinuit, iar in cursul cercetarii judecatoresti a revenit asupra depozitiilor anterioare , tribunalul considera ca in mod judicios prima instanta de judecata a avut in vedere declartiile date in cursul urmaririi penale care se coroboreaza cel mai bine cu celelalte mijloace de proba administrate de către organele judiciare , respectiv cu plangerile si declaratiile partilor vatamate, declaratiile martorilor, procesele-verbale de cercetare la fata locului, procesele – verbale de perchezitie domiciliara la locuinta inculpatului , dovezile de restituire a bunurilor si raportul de constatare tehnico-stiintifica pentru examinarea urmelor papilare prelevate de la locul comiterii faptelor.

Prima instanta de judecata a dat o justa evaluare tuturor mijloacelor de proba administrate in cursul urmaririi penale si cu ocazia cercetarii judecatoresti , atunci cand a stabilit existenta faptelor si incadrarea juridica a acestora , precum si vinovatia inculpatului in forma prevazuta de lege pentru antrenarea raspunderii penale.

La individualizarea pedepselor aplicate inculpatului , instanta de fond a dat o interpretare corecta criteriilor generale prevazute de art. 72 Cod penal si in raport de gradul de pericol social al faptelor comise, de limitele de pedeapsa prevazute de lege , de modalitatile de comitere , de imprejurarile care agraveaza ori atenueaza raspunderea penala si de persoana inculpatului , pedepsele individuale si pedeapsa rezultanta apar ca fiind bine stabilite si de natura a realiza scopul preventiv si educativ la care face referire art. 52 Cod penal.

Inculpatul a fost condamnat anterior de mai multe ori pentru savarsirea unor infractiuni de furt calificat si violare de domiciliu , in privinta carora s-a implinit termenul de reabilitare.

Asa fiind , raportat la considerentele mai sus expuse si intrucat la examinarea sentintei sub toate aspectele de fapt si de drept nu se constată existenta altor motive susceptibile sa determine desfiintarea ori modificarea sentintei, tribunalul urmeaza sa respinga apelul ca nefondat potrivit dispozitiilor art., 379 alin.1 pct.1 lit b Cod procedura penala.

In baza art. 192 alin.2 din acelasi cod va obliga apelantul la 300 lei cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 lei reprezinta onorar avocat din oficiu.

Etichete:

Furt

Domeniu: FURT

Tip: sentinta

Nr. 90/04.04.2011

Autor: Judecatoria Adjud

Furt

Asupra procesului penal de fată

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Adjud nr. 134/P/2008 s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor: V.I. pentru savarsirea infr. de furt calificat prev. de art.208 al.1,209 al.1 lit.a C.P. cu aplicarea art.41 al.2 si 37 lit.b C.P. şi N.V., pentru infracţiunea de complicitate la furt calificat, prev. de art.26 al.1 C.P. raportat la art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal si 37 lit.b C.P..

S-a reţinut in actul de sesizare ca in perioada ianuarie-februarie 2008, in mod repetat şi in realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împreuna in calitate de autor si complice au furat de la 4 parti vatamate suma de 4350 lei.

Partile vatamate s au constituit partii civile in prezenta cauza cu prejudiciile suferite.

In cursul cercetarii judecatorestii au fost audiatii cei 2 inculpatii respectiv V.I. care a declarat ca recunoaste si regreta faptele comise si prejudiciile produse declarand ca va incerca sa le repare si inculpatul N.V. care nu a recunoscut faptele comise motivand ca la acel moment se afla internat in Spitalul Mun.Barlad.

In cursul cercetarii judecatorestii au fost audiatii si martorii N. M.,S. N.,N. C.,A.G.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză, în ambele faze ale procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

In acest dosar au fost trimişi in judecata pentru ca in perioada ianuarie 2008, au comis 4 furturi, pe raza municipiului Adjud si a comunelor invecinate, după cum urmează:

În ziua de 25.01.2008 inculpatii s-au deplasat din mun.Barlad spre mun. Adjud cu autoturismul condus de martorul N. C. cu intentia de a fura bani de la diferite persoane prin metoda „Taca„prevalandu-se ca ar cauta oferte de cumparat vin.

Astfel inculpatii s-au deplasat in cartierul Burcioaia al mun. Adjud la locuinta partii vatamate N.C. spunandu-i ca ar dori sa cumpere vin. Dupa ce au degustat vinul i-au comandat partii vatamate cantitatea de 100 litri la 2,5 lei litrul si i-au inmanat o bancnota de 500 lei cu care sa achite.

In timp ce partea vatamatea a mers in alta camera ca sa aduca restul inculpatul V.I. s a dus dupa aceasta spunandu-i ca va numara el restul ocazie cu care i-a luat din mana toti banii respectiv bancnota de 500 lei pe care i o daduse anterior si suma de 1200 lei.

Partea vatamata a ramas fara reactie iar inculpatii au parasit locul faptei.

Inculpatul V I a recunoscut fapta comisa aratand ca a savarsit o impreuna cu inculpatul N.V. si ca martorul N.Ch. a ramas in tot acest timp la autoturism si ca nu le cunoscut intentia.

De aici inculpatii s-au deplasat la locuinta partii vatamate M.N. din aceeasi localitate .Cei doi inculpatii au intrat in casa acestei si au intrebat pe partea vatamata daca are vin si tuica de vanzare si daca are sa le schimbe o bancnota de 500 lei mai marunt.

Partea vatamata a luat bancnota de la V. si a mers in alta camera sa o schimbe si s-a intors cu echivalentul in bancnote de 5 si 50 lei.Vazand acest lucru inculpatul V. a intrebat-o pe partea vatamata daca mai are bancnote de 5 lei.

Parte vatamata a mers sa mai caute alte bancnote moment in care inculpatul V.I. a sustras din teanc 200 lei.

Dupa plecarea celor 2 inculpatii partea vatamata a constatat furtul si a anuntat organele de politie.

Si despre aceasta fapta inculpatul V.I. a declarat ca a comis o impreuna cu inculpat N.V.

De aici cei 2 inculpatii impreuna cu martorul N.C. s au deplasat in com. Paunesti cu aceleasi ganduri infractionale.

Aici s-au intalnit cu martorul S.N. pe care l-au intrebat daca sunt cetateni care au vin de vanzare.Acesta i-a indrumat spre locuinta partii vatamate O.D..Ajunsi aici cei 2 inculpatii au intrat in locuinta acestuia si i au spus ca doresc sa cumpere 40 l de vin dar ca nu au bani potriviti aratandu i partii vatamate o bancnota de 500 lei.

Partea vatamata a mers intr o camera alaturata fiind urmata de incp.V.I. care s a oferit sa o ajute sa gaseasca banii potrivitii.

In tot acest timp inculpatul N.V. a sigurat locul faptei.

Profitand de neatentia partii vatamate i au sustras acesteia suma de 1800 lei dupa care au parasit locuinta pe motiv ca vinul ar fi prea scump.

Tot in aceasi zi si in aceasi localitate in jurul orei 14,00 cei doi inculpatii impreuna cu martorul N.C. au ajuns in com. Homocea in satul Lespezii.

Aici au mers la locuinta partii vatamate I.V. si l au intrebat daca nu are vin de vanzare spunandu i ca doresc sa cumpere 50 de litri dandu-i partii vatamate o bancnota de 500 lei ca pret.

Partea vatamata a mers la un sertar ca sa schimbe banii iar incp V.I. a mers dupa ea si profitand de neatentia acestei a sustras suma de 1150 lei. In tot acest timp inculpatul N.V. a asigurt locul faptei.

Dupa ce au sustras banii inculpatii au parasit locul faptei.

Inculpatul V.I. a recunoscut faptele comise.

Inculpatul N.V. nu a recunoscut faptele comise aratand ca la momentul savarsirii acestora se afla internat in Spitalul Elena Beldiman din Barlad.

Aceasta aparare a inculpatului nu poate fi primita de instanta din urmatoarele considerente;

Din adresa Spitalului Elena Beldiman rezulta intradevar ca inculpatul a fost internat in perioada 21-30.01.2008 dar tot din aceasta si din completarile ulterioare rezulta ca inculpatul putea sa paraseaca spitalul avand in vedere ritmul de administrare a medicatiei respectiv la un interval orar de 12 ore respectiv la ora 06.00 si 18,00 si ca in data de 25.01.2008 acesta ar fi putut sa paraseasca spitalul.

Din probele administrate in cauza rezulta ca cele 4 infractiunii au fost comise in intervalul orar 10,30-14,00 astlel ca inculpatul a avut timp suficient ca sa se intoarca la spital pana la ora 18,00 cand ii era administrata medicatia luand in considerare si distanta relativ mica dintre mun.Barlad si mun.Adjud de aproximativ 50 km.

De altfel declaratia martorului N.C. contrazice apararea inculpatului ,martorul declarand ca sa deplasta cu autoturismul fiind insotit de inculpatii V.I. si N.V .

Tot astfel rezulta si din alte probe respectiv procesele verbale de recunoastere dupa fotografie si din care reiese ca inculpatul N.V. a fost recunoscut de toate cele 4 parti Vatamate ca fiind cel care impreuna cu V.I. le au furta sume de bani.

De altfel si declaratiile inculpatului V.I. date in cursul procesului penal intaresc convingerea participarii inculpatului N.V. la comiterea infractiunilor.

Toate aceste probe coraborate duc la concluzia participarii inculpatului N.V. la savarsirea faptelor descrise mai sus.

Situaţia de fapt expusa este dovedita in cauza cu declaraţiile de recunoaştere ale inculpaţului Voicu Iulian, manifestate in cursul urmăririi penale, coroborate cu plângerile şi declaraţiile părţilor vătămate, procesele-verbale de cercetare la faţa locului şi planşele fotografice, procesele-verbale de recunoasrere dupa fotografie ale inculpatilor, şi declaraţiile martorilor din lucrări.

În drept, faptele inculpaţilor, care in perioada ianuarie 2008, in mod repetat şi in realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, împreuna au comis 4 acte materiale de furt pe raza municipiului Adjud si a comunelor limitrofe sustrăgând bunuri in valoare totala de 4350 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de furt calificat in forma continuată, prev. de art. 208 alin.1-209 alin.1 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal.

Din examinarea fişelor de caziere judiciare se constata ca inculpatul V.I. are antecedente penale in forma recidivei post condamnatorii,iar inculpatul N.V. are antecedente penale.

La individualizarea pedepselor, a cuantumului acestora, instanţa, conform art. 72 din Cod penal, va avea în vedere pericolul social concret al faptelor săvârşite, determinat atât de modul de producere, cât şi de importanţa valorilor sociale afectate, limitele de pedeapsă prevăzute de lege pentru aceste infracţiuni, datele ce caracterizează persoana inculpaţilor, dar şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În concret instanţa constată că faptele inculpaţilor prezintă pericol social pentru valorile ocrotite de art.208-209 Cod penal (pentru bunurile aparţinând domeniului privat), prejudiciile cauzate părţilor vătămate prin aceste fapte, împrejurarea că mare parte din acestea au rămas nerecuperate, comportarea inculpaţilor pe durata urmăririi penale, dar şi perseverenta infracţionala a inculpaţilor.

Instanta retine in favoare inculpatului V.I. circumstanta atenuanta prev. de art.74 lit. c C.P. avand in vedere comportarea sincera a acestuia pe toata durata procesului penal ca a recunoscut faptele de la urmarirea penal si pana in fata instantei de judecata dandu i eficienta prev. de art.76 lit.c C.P. in sensul de a scadea pedeapsa sub minimul special al infractiunii.

Având în vedere aceste aspecte, instanţa va stabili câte o pedeapsă sub minim pentru incp.V.I. si la minimum special prevăzut de lege pentru inculpaţul N.V., dar cu executare in regim de detenţie având in vedere cele expuse anterior.

Aplica inculpatilor pedeapsa accesorie a interzicerii derpturilor prev. de art.64 lit a teza a 2 a si lit. b C.P. in conditiile art.71 al. 2 C.P. respectiv pe durata executarii pedepselor.

Conform art. 346 şi art. 14 Cod procedura penală, art. 998-999 Cod civil, art. 1000 alin. 2 şi art. 1003 Cod civil, urmează a-i obliga pe inculpaţi in solidar, la plata despăgubirilor civile solicitate de părţile civile care nu si-au recuperat prejudiciile avand in vedere ca acestea au fost dovedite.

Etichete:

Furt

Domeniu: furt calificat

Tip: sentinţă

NR. 46/05.02.2008

Autor: Judecătoria Adjud

Furt

Inculpatul V. I. a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt , prev. de art.208 al. 1 din C.p cu aplic. art.41 al.2 din C.p. constând în aceea că în perioada ianuarie – martie 2007 a sustras de pe terenurile a trei părţi vătămate mai multe spaliere de viţă de vie.

Inculpatul nu a comis faptele de care a fost acuzat.

Principala probă pentru stabilirea vinovăţiei inculpatului era identificarea unor spaliere la un martor, acesta la rândul lui recunoscând că le-a cumpărat de la inculpat. Părţile vătămate au recunoscut aceste spaliere ca fiind ale lor.

În realitate, spalierele fuseseră identificate la martorul respectiv la începutul lunii martie, acesta fusese audiat anterior sesizării organelor judiciare, 13.03.2007, procesul verbal de sesizare fiind din 28.03.2007, în condiţiile în care părţile vătămate au precizat că în urmă cu trei zile ( de la data sesizării ) au efectuat lucrări agricole şi via era intactă.

Una din părţile vătămate a declarat că spalierele prezentate de organele de poliţie nu erau ale sale , dar a spus altceva în acel moment pentru a-şi recupera paguba .

Având în vedere aceste probe din care rezultă că spalierele vândute de inculpat martorului nu fuseseră sustrase de pe terenurile părţilor vătămate , s-a dispus achitarea inculpatului conform art.10 lit.c din C.p.p.

Etichete:

Furt. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Aplicarea pedepsei accesorii. Suspendarea executării şi a acestei pedepse

Dosar nr.: 1615/233/2007

Fond: Judecătoria Galaţi, sent.pen. nr.350/27.02.2008

Apel : Tribunalul Galaţi, dec.pen. nr.426/2008

Prin sentinţa penală nr. 72/2008 pronunţată în dosar nr. 6979/233/2006,

Judecătoria Galaţi a condamnat pe inculpatul FCD la o pedeapsă de 1 (un) an

închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.208,

alin.1 – 209, lit.a, e şi g Cod penal cu aplicarea art.74–76 Cod penal. Conform

art. 81–82 Cod penal instanţa a dispus suspendarea executării pedepsei pe

durata termenului de încercare de 3 (trei) ani. Instanţa a constatat prejudiciul civil

integral acoperit prin restituire şi a obligat inculpatul la 200 lei cheltuieli judiciare

către stat.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi a formulat apel împotriva

hotărârii, criticând-o pentru nelegalitate.

Prin decizia penală nr.426/2008, Tribunalul Galaţi a admis apelul şi a

desfiinţat în parte hotărârea instanţei de fond. În rejudecare a făcut aplicarea

art.71 şi art.64, lit.a, teza a II-a şi lit.b din Codul penal pe durata termenului de

încercare de 3 ani.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de apel a reţinut că instanţa de fond, deşi a

dispus suspendarea executării pedepsei, nu a aplicat pedeapsa accesorie

prevăzută de art.64, lit.a, teza a II-a şi lit.b din Codul penal şi nu a dispus

suspendarea executării şi a acestei pedepse pe durata termenului de încercare

conform art.71, alin.5 Cod penal.

Etichete:

Furt, violare domiciliu

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr.2265/270/2010

Înreg. 30.03.2010 furt, violare domiciliu

SENTINTA PENALA NR. 169

Sedinta publica din data de 9.03.2011

Completul de judecata format din:

Presedinte – ….

Grefier – …

Ministerul Public reprezentat de procuror – …

Pe rol fiind judecarea actiunii penale pusa in miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor …., trimis in judecata pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 192 al.2, 208-209 al.1 lit.a,g Cod penal, cu aplicarea art.75 lit.c si 33 lit.a Cod penal; ……, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii prev. de art.192 al.2 cu aplicarea art.99 si urm. Cod penal si 208-209 al.1 lit.a,g,i cod penal cu aplicarea art.41 al.2 si 99 si urm.Cod penal si ……. trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii prev. de art.208-209 al.1 lit.a,g,i cod penal cu aplicarea art.41 al.2 si 99 si urm.Cod penal .

Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta publica din data de 3.03.2011 fiind consemnate în încheierea din aceeasi data, parte integranta din prezenta sentinta, când instanta, având nevoie de timp pentru a delibera, în aceeasi compunere, a amânat pronuntarea la data de 9.03.2011, când a hotarât urmatoarele:

I N S T A N T A

-deliberând-

Deliberând asupra cererii de fata, constata ca:

Prin rechizitoriul nr. 2834/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti au fost trimisi în judecata ,în stare de libertate , inculpatii …., cercetat pentru comiterea infractiunilor de furt calificat si violare de domiciliu ,prevazute si pedepsite de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal, ambele cu aplicarea art. 75 lit. c Cod Penal si art. 33 lit. a c.p.; … , cercetat pentru comiterea infractiunilor de furt calificat si violare de domiciliu ,prevazute si pedepsite de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g , i Cod Penal ,cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal ,ambele cu aplicarea art. 99 si urm. Cod Penal si art. 33 lit. a c.p. ; … , cercetat pentru comiterea infractiunii de furt calificat ,prevazuta si pedepsita de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g , i Cod Penal ,cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal, cu aplicarea art. 99 si urm. Cod Penal.

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca în noaptea de 17/18.10.2009, inculpatul …., împreuna cu minorul .., a patruns fara drept în curtea locuintei partii vatamate .. din …, de unde a sustras un porc în valoare de 1.000 lei.

În perioada octombrie 2009-februarie 2010, inculpatul …., pe timp de zi si de noapte, împreuna cu …., …. sau …, a patruns, fara drept, prin escaladare sau prin efractie, în curtea sau locuintele partilor vatamate …, …, …., … si .., situate pe raza ….., de unde a sustras mai multe bunuri.

În lunile septembrie 2009 si februarie 2010, inculpatul …., în doua rânduri, împreuna cu minorul ….., pe timp de zi si de noapte , prin escaladare si efractie, a patruns în locuintele partilor vatamate …, ….. si ….., situate pe raza ….., de unde a sustras mai multe bunuri.

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat urmatorul probatoriu : plângeri si declaratii parti vatamate, plângeri si declaratii parti civile, procese verbale de cercetare la fata locului, , procese verbale de reconstituire, planse fotografice, dovezi predare-primire, declaratii învinuiti, declaratii inculpati, declaratii parti civile, declaratii martori.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea probelor administrate în faza de urmarire penala , materializate în: declaratiile invinuitilor, ale martorilor, procesele verbale de constatare, procese verbale de reconstituire, planse fotografice etc.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza în ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Într-una din zilele lunii septembrie 2009, respectiv în perioada cuprinsa între 10-15.09.2009, inculpatii minori ……. si …, dupa o întelegere prealabila, pe timp de zi, s-au deplasat la locuinta partii vatamate …., din ……., în a carei curte au patruns printr-un spatiu din gardul împrejmuitor, apoi într-o magazie, de unde au sustras o drujba marca “Motosega 4500”, în valoare de 500 lei.

Dupa circa o saptamâna, bunul a fost vândut de inculpatul ….. unei personae de etnie rroma din ….., cu suma de 400 lei, care i-a revenit în totalitate, întrucât celuilalt minor i-a relatat o situatie neadevarata, potrivit careia a fost tâlharit de personae necunoscute si nu a putut valorifica bunul.

Partea vatamata … se constituie parte civila în procesul-penal cu suma de 500 lei.

În noaptea de 17/18.10.2009, inculpatul major ….., împreuna cu inculpatul minor …., dupa o întelegere prealabila, au patruns fara drept în curtea locuintei partii vatamate …… si dintr-un grajd au sustras un porc, de 100 de kg, în valoare de 1.000 lei.

Bunul sustras a fost transportat pâna în curtea scolii din localitate, de unde minorul …., împreuna cu învinuitii ….. si …. au sacrificat porcul, facându-le cunoscut ca apartine inculpatului ….., fara ca în acel moment, acestia sa aiba reprezentarea ca provine din furt. În acest timp, inculpatul ….. s-a deplasat la domiciliul lui …. si au convenit ca porcul sa fie pârlit si transat în curtea locuintei acestuia.

În intervalul orar 24-03.00, ….., …..si … au avut diferite grade de participatie cu prilejul sacrificarii, transarii si depozitarii procului sustras, având anumite avantaje materiale, dupa ce au realizat ca bunul provine din furt.

Partea vatamata nu se constituie parte civila în procesul penal, întrucât prejudiciul cauzat prin infractiune a fost achitat.

În ziua de 08.01.2010, inculpatul minor …. si învinuitul major ….., în urma unei întelegeri prealabile, au patruns prin escaladarea gardului, în curtea locuintei partii vatamate ….. din …, de unde au sustras o ovina, în valoare de 200 lei.

Bunul a fost transportat la locuinta lui ……, din aceeasi localitate, cu intentia de a o vinde, însa acesta a sesizat organele de politie si partea vatamata a intrat în posesia ovinei sustrase, astfel ca nu se mai constituie parte civila în cauza.

În noaptea de 18/19.02.2010, inculpatii minori ….. si ……., au patruns în podul grajdului partii vatamate ….., apoi într-una din încaperi, prin desprinderea unor scânduri din tavan, de unde au sustras 21 litri de tuica si 2 curcani, în valoare totala de 600 lei.

Bunurile sustrase au fost transportate la locuinta învinuitului …., unde cu ajutorul acestuia au sacrificat cei doi curcani, au pregatit friptura si au consumat-o împreuna, ……. având cunostinta ca bunurile provin din furt.

Partea vatamata …. se constituie partea civila în cauza cu suma de 600 lei.

În noaptea de 28.02.2010, aceiasi inculpati minori, dupa o întelegere prealabila, s-au deplasat la locuinta paratii vatamate …. din ….., cu intentia de a sustrage bunuri.

Au patruns curtea locuintei partii vatamate prin escaladarea gardului, iar inculpatul …., prin spargerea geamului unei ferestre de catre celalalt inculpate, a patruns în locuinta, de unde a sustras o unitate de calculator si un sistem audio, pe care … le-a preluat prin geamul spart.

S-a constatat ca bunurile sustrase apartin lui …, fiul numitei …… Partea vatamata … precizeaza ca inculpatii i-au sustras si un sistem HI-FI Alwin, un telefon mobil Samsung, o lanterna, un aparat foto Kodak, cabluri alimentare, 2 telecomenzi TV, camera video, consola Play Station si un decoder TV, însa nu a facut dovada existentei acestor bunuri si nu s-a putut proba sustragerea acestora. Precizeaza ca valoarea totala a bunurilor sustrase este de 5.363 lei (2743 lei + 639 euro), însa în timpul cercetarilor, partea vatamata recuperate unitatea de calculator, astfel ca se mai constituie parte civila în cauza cu suma de 1.284 lei.

Inculpatii recunosc doar sustragerea unitatii de calculator si a unui sistem audio, acest din urma bun fiind aruncat în albia râului Trotus de catre ….., când a aflat ca este cautat de catre organele de politie.

Cu ocazia cercetarii la fata locului, au fost identificate mai multe urme papilare în camera din care s-a sustras sistemul audio si unitatea de calcutor si în urma compararilor dactiloscopice efectuate, s-a stabilit ca acestea apartin inculpatului ….. (fl. 259).

Situatia de fapt retinuta a fost confirmata prin probele administrate nemijlocit în fata instantei, respectiv declaratiile partilor civile, declaratiile martorilor, înscrisurile depuse etc.

Fiind legitimati si interogati în fata instantei inculpatii .. , ….. si …. s-au prevalat de dreptul la tacere si nu au dat declaratii în fata instantei , dar au aratat ca îsi mentin declaratiile date în faza de urmarire penala. Instanta a dispus citirea în sedinta publica a declaratiilor date de inculpati în faza de de urmarire penala, în baza dispozitiilor art. 325 alin. 2 Cod proced. Penala. Astfel, din aceste declaratii rezulta ca inculpatii au avut o pozitie sincera si au recunoscut comiterea faptelor. Actele materiale recunoscute de catre inculpati au fost dovedite si prin probele administrate în cauza.

Situatia de fapt retinuta a fost confirmata prin probele administrate nemijlocit în fata instantei, respectiv declaratiile inculpatilor ( citite în sedinta publica), declaratiile partilor civile ,declaratiile partilor responsabile civilmente, declaratiile martorilor, înscrisurile prezentate etc. În fata instantei au fost audiati martorii …., …., …., …, …, …., …., …., …., care au confirmat implicarea celor 3 inculpati în comiterea faptelor retinute în sarcina lor.

Astfel, fata de starea de fapt expusa ,instanta retine ca inculpatul …. , a patruns fara drept , în timpul noptii, în curtea locuintei partii vatamate …… împreuna cu un inculpat minor si a sustras un porc, actiunea acestuia întrunind, ÎN DREPT, elementele constitutive ale infractiunilor de de furt calificat si violare de domiciliu ,prevazute si pedepsite de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal.

Faptele inculpatului …. care în perioada octombrie 2009-februarie 2010 , pe timp de zi si noapte , împreuna cu mai multi inculpati majori si minori , a patruns fara drept, prin escaladare sau prin efractie, în curtea sau locuintele mai multor parti vatamate , situate în aceeasi comuna, de unde au sustras mai multe bunuri, întrunesc ÎN DREPT, elementele constitutive ale infractiunilor de furt calificat si violare de domiciliu ,prevazute si pedepsite de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g , i Cod Penal ,cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal.

De asemenea, fapta inculpatului … care în lunile septembrie 2009 si februarie 2009, pe timp de zi si noapte , împreuna cu inculpatul minor .. a patruns fara drept, prin escaladare sau prin efractie, în curtea sau locuintele mai multor parti vatamate, situate în aceeasi comuna, de unde au sustras mai multe bunuri, întruneste ÎN DREPT, elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat, prevazuta si pedepsita de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g , i Cod Penal ,cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal .

Furtul calificat, ca orice forma calificata a unei infractiuni presupune realizarea continutului legal al infractiunii tip-furt în prezenta unor împrejurari care ridica gradul de pericol social al faptei si care, din aceasta cauza sunt prevazute ca circumstante agravante.

Sub aspectul laturii obiective infractiunea de furt se poate realiza potrivit art.208 al.1 C.P., printr-o actiune de sustragere a unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamântul acestuia.

Având în vedere modalitatea de comitere a faptelor de sustragere bunuri de catre inculpatii minori ….. si …. (prin efractie si escaladare), caracterul similar al bunurilor sustrase (pasari, animale, etc.), raza teritoriala de activitate (aceeasi comuna, Urechesti, jud. Bacau), durata de timp dintre faptele savârsite, instanta apreciaza ca actele materiale au fost comise în baza aceleasi rezolutii infractionale, urmând a se face aplicarea prevederilor art.41 alin.2 Cod Penal .

Totodata, activitatea infractionala desfasurindu-se pe timp de noapte , de cel putin doi inculpati, acestia profitând de conditiile deosebit de favorabile pe care întunericul le ofera sustragerii de bunuri ,instanta constata ca în cauza s-a realizat si continutul legal al infractiunii de furt calificat prev. de art. 209 al.1 lit a si g C.P. , pentru inculpatii …. , …. si . .

Având în vedere ca bunurile au fost sustrase de catre inculpatii … si … prin escaladare sau efractionarea sistemelor de închidere a portilor partilor vatamate, instanta constata ca în cauza s-a realizat si continutul legal al infractiunii de furt calificat prev. de art. 209 al.1 lit. i C.P.

Sub aspectul laturii obiective infractiunea de violare de domiciliu se poate realiza potrivit art. 192 al.1 C.P., printr-o actiune de patrundere fara drept , în orice mod , într-o locuinta, dependinta sau loc împrejmuit tinând de acestea, fara consimtamântul persoanei care le foloseste…

Totodata, activitatea infractionala desfasurindu-se pe timp de noapte , de cel putin doi inculpati, acestia profitând de conditiile deosebit de favorabile pe care întunericul le ofera, instanta constata ca în cauza s-a realizat continutul legal al infractiunii prev. de dipoz. Art. 192 al. 2 Cod Penal.

De asemenea, având în vedere faptul ca inculpatul major …a comis faptele retinute în sarcina sa împreuna cu inculpatul minor … instanta va retine pentru acest inculpat si circumstanta agravanta prev. de art. 75 lit. c Cod Penal .

Totodata, faptele fiind comise de catre inculpatii … si …. în stare de minoritate, instanta va face aplicarea pentru acesti inculpati si a dispozitiilor prev. de art. 99 si urm. Cod Penal.

Sub aspectul laturii subiective toti inculpatii au actionat cu vinovatie, sub forma intentiei directe deduse din aceea ca au avut reprezentarea clara a faptelor savârsite si a rezultatului, urmarind producerea acestuia.

Astfel, fiind administrate probe concludente si pertinente în cauza (declaratii inculpati, declaratii parti vatamate si declaratii martori, înscrisuri) din care rezulta vinovatia celor 3 inculpati în savârsirea infractiunilor deduse judecatii, instanta va dispune condamnarea acestora.

La individualizarea judiciara a pedepselor ce vor fi aplicate inculpatilor minori … si ….. , instanta va tine seama de criteriile legale de individualizare prev. de art.72 c.p., de starea de minoritate a acestora, dându-se eficienta disp. art. 99 C.p., art.100 C.p., art. 109 C.p. ,respectiv gradul de pericol social al faptelor savârsite, persoana inculpatilor minori, respectiv faptul ca acestia se afla la prima încalcare a legii penale . Astfel, inculpatul minor …… nu a mai fost cercetat pentru comiterea de infractiuni si nici amendat contraventional, pâna în momentul implicarii în faptele ce constituie obiectul prezentului dosar iar inculpatul minor … este cercetat în alte dosare penale, pentru fapte concurente, fara a se pronunta o hotarâre definitiva, inculpatul fiind arestat în alta cauza.

De asemenea, din întreg materialul probator administrat în cauza rezulta faptul ca motivatia savârsirii faptelor de catre inculpatii minori a fost dorinta de a obtine bani pentru acoperirea unor nevoi personale. Factorii favorizanti ai comiterii faptelor au fost în strânsa legatura cu oportunitatea ivita, cu teribilismul specific vârstei si cu slaba constientizare a gravitatii faptelor , pe fondul unei supravegheri diminuate din partea familiei.

Instanta va tine seama si de pozitia sincera a inculpatilor minori pe parcursul procesului penal, acestia recunoscând faptele comise înca de la primele cercetari si manifestându-si regretul fata de comportamentul lor antisocial si de faptul ca prejudiciul a fost acoperit partial ,prin restituirea bunurilor sustrase .

De asemenea, din întreg materialul probator administrat în cauza rezulta faptul ca motivatia savârsirii faptelor de catre inculpatii minori a fost dorinta de a obtine bani pentru acoperirea unor nevoi personale. Factorii favorizanti ai comiterii faptelor au fost în strânsa legatura cu oportunitatea ivita, cu teribilismul specific vârstei si cu slaba constientizare a gravitatii faptelor , pe fondul unei supravegheri diminuate din partea familiei.

Instanta va avea în vedere la individualizarea pedepselor aplicate si concluziile referatelor de evaluare întocmite de catre Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Bacau. Astfel, în ceea ce îl priveste pe inculpatul minor …, Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Bacau a concluzionat ca acest prezinta un comportament infractional în curs de structurare pe fondul influentei stradale în care petrece mult timp . S-a subliniat ,de asemenea, ca parintii inculpatului minor nu detin autoritatea si resursele necesare corectarii conduitei acestuia .

În ceea ce îl priveste pe inculpatul minor ….., Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Bacau a concluzionat ca nu prezinta un comportament infractional structurat, incidentele în care a fost implicat fiind unele izolate ce nu caracterizeaza conduita lui. Supravegherea mai atenta a minorului , în special al modului în care acesta îsi petrece timpul liber, controlul asupra anturajului sau si motivarea acestuia din partea membrilor familiei sale în vederea finalizarii cursurilor scolare si ulterior a obtinerii unei calificari profesionale, ar putea contribui la stoparea dezvoltarii comportamentului deviant si reducerea riscului de implicare în noi fapte penale. S-a subliniat ,de asemenea, ca parintii inculpatului si-au luat angajamentul sa-l supravegheze mai atent pe copilul lor în vederea finalizarii cursurilor scolare si ulterior a obtinerii unor calificari profesionale. În prezent, inculpatul este elev , frecventeaza cursurile unei scoli profesionale.

Astfel, având în vedere cele aratate mai sus ,pentru comiterea infractiunii de furt calificat în forma continuata prevazuta de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g , i Cod Penal , cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal raportat la art. 74 alin. 1 litera a Cod Penal ( 74 alin. 1 lit. a si c. Cod Penal , pentru inculpatul …. ) ,cu aplicarea art. 76 alin.1 litera d Cod Penal si art.99, 100 si 109 Cod Penal urmeaza a condamna pe fiecare inculpat minor , la câte o pedeapsa cu închisoarea ,pornind de la minimul special prevazut de legiuitor ,de 3 ani închisoare, redus la 1 an si 6 luni conform art. 109 Cod Penal si coborând pedeapsa datorita circumstantelor atenuante retinute. De asemenea, pentru comiterea infractiunii de violare de domiciliu ,prev. De art. 192 alin. 2 Cod Penal, raportat la art. 74 alin. 1 litera a Cod Penal, cu aplicarea art. 76 alin.1 litera d Cod Penal si art.99, 100 si 109 Cod Penal urmeaza a condamna pe inculpatul ….. la o pedeapsa cu închisoarea ,pornind de la minimul special prevazut de legiuitor, de 3 închisoare, redus la 1 an si 6 luni conform art. 109 Cod Penal si coborând pedeapsa datorita circumstantelor atenuante retinute.

Având în vedere faptul ca inculpatul minor …. a savârsit cele doua infractiuni în concurs real, în baza art. 33. lit.a, 34 lit. b Cod Penal va contopi pedepsele aplicate ,urmând ca acesta sa execute pedeapsa cea mai grea .

La individualizarea judiciara a pedepselor ce vor fi aplicate inculpatului major …. instanta va tine seama de criteriile legale de individualizare prev. de art.72 c.p., respectiv gradul de pericol social al faptelor savârsite, persoana acestuia, împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

Fapta inculpatului prezinta pericol social deoarece acesta , prin actele lui a adus atingere relatiilor sociale referitoare la posesia si detentia bunurilor mobile si, implicit, celor care ocrotesc dreptul de proprietate, dar si la libertatea si inviolabilitatea vietii private a persoanelor.

La stabilirea pedepselor instanta va lua în considerare si persoana inculpatului. Astfel, instanta constata ca acesta a avut o atitudine sincera , fiind prezent la toate chemarile organelor judiciare , ca a mai comis fapte penale,fiind condamnati în trecut pentru fapte de acelasi gen, dând dovada de perseverenta infractionala,în prezent fiind reabilitat.

De asemenea, instanta va retine si circumstanta agravanta prev. de art. 75 lit. c Cod Penal având în vedere faptul ca inculpatul major ….. a comis faptele retinute în sarcina sa împreuna cu inculpatul minor ….

Astfel, având în vedere cele aratate mai sus ,pentru comiterea infractiunilor de furt calificat si violare de domiciliu, prevazute si pedepsite de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal, raportat la art. 74 alin. 1 litera c Cod Penal, cu aplicarea art. 76 alin.1 litera c Cod Penal ,ambele cu aplicarea art. 75 lit. c Cod Penal si art. 80 c.p. ,urmeaza a condamna pe inculpatul .., la câte o pedeapsa cu închisoarea, pornind de la minimul special prevazut de legiuitor, de 3 ani închisoare ( pentru fiecare infractiune retinuta) si coborând pedeapsa datorita circumstantelor atenuante retinute sub minimul prev. de lege.

Având în vedere faptul ca inculpatul major ….. a savârsit cele doua infractiuni în concurs real, în baza art. 33 lit.a, 34 lit. b Cod Penal va contopi pedepsele aplicate ,urmând ca acesta sa execute pedeapsa cea mai grea .

În ceea ce priveste pedeapsa accesorie, instanta va avea în vedere atât art. 71 si 64 Cod penal cât si prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, a Protocoalelor aditionale si a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului care în conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. 2 si art. 20 din Constitutia României fac parte din dreptul intern.

Având în vedere natura faptelor savârsite, instanta va interzice în baza art. 71 Cod penal exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit. a, teza a II-a si b Cod penal, respectiv inculpatului major îi va fi interzis dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat.

Prin urmare, instanta apreciaza ca, fata de natura faptei savârsite de catre inculpat nu se impune interzicerea dreptului de a alege, motiv pentru care nu îi va interzice acestora exercitarea acestui drept.

În ceea ce îi priveste pe inculpatii minori , instanta va avea în vedere atât art. 71 si 64 Cod penal cât si prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, a Protocoalelor aditionale si a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului care în conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. 2 si art. 20 din Constitutia României fac parte din dreptul intern.

Având în vedere natura faptei savârsite, instanta va interzice în baza art. 71 Cod penal exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit. a, teza a II-a si b Cod penal, respectiv inculpatilor minori le va fi interzis dreptul de a fi alesi în autoritatile publice sau în functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat, dupa împlinirea vârstei de 18 ani.

Referitor la modalitatea de executare a pedepselor aplicate ,în ceea ce îi priveste pe inculpatii … si …., apreciind în contextul celor deja mentionate, ca scopul pedepsei poate fi atins si fara privare de libertate , urmeaza a dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei si va stabili pentru fiecare câte un termen de încercare , conform art. 81 CP combinat cu art. 82Cod Penal , respectiv art. 81 C.p. combinat cu art. 110 C.P. ,apreciindu-se, în raport cu persoana acestora, ca o astfel de modalitate de executare constituie un avertisment pentru inculpati, si, chiar fara executarea pedepsei, nu vor mai savârsi alte infractiuni.

Totodata, pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei va suspenda celor doi inculpati si executarea pedepselor accesorii.

Instanta va atrage atentia celor doi inculpati asupra dispozitilor art. 83 C.P. , în conditiile art. 359 C.P.P, privind revocarea suspendarii.

În ceea ce îl priveste pe inculpatul minor …., apreciind în contextul celor deja mentionate, ca scopul pedepsei poate fi atins doar cu privare de libertate, instanta urmeaza a dispune executarea pedepsei rezultante în stare de detinere, constatând ca inculpatul este arestat în alta cauza.

Sub aspectul laturii civile se va lua act ca partile vatamate … si … nu s-au constituit parti civile în cauza, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

De asemenea, sub aspectul laturii civile , se va constata ca partile vatamate …., … si .. s-au constituit parti civile în procesul penal, solicitând obligarea inculpatilor la plata contravalorii bunurilor sustrase si nerestituite.

Potrivit art.998 c.civ. orice fapta a omului care cauzeaza altuia un prejudiciu obliga pe cel din vina caruia s-a ocazionat a-l repara.

Analizând materialul probator administrat in prezenta cauza, prin raportare si la solutia ce va fi data în latura penala a cauzei instanta constata ca fapta ilicita a inculpatilor de a sustrage bunuri de la partile vatamate constituite parti civile, fara a plati contravaloarea acestora, a cauzat prejudicii in patrimoniile partilor civile care se impune a fi reparate. Pentru acest motiv, in baza art.14 al. 3 rap.la art.346 c.p.p cu aplic.art.998, c.civ. si art. 1003 Cod Civil instanta urmeaza a obliga inculpatii , în solidar, iar pe cei minori în solidar si cu partile responsabile civilmente la plata contravalorii bunurilor sustrase si nerestituite .

Se va dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a onorariilor pentru avocatii desemnati din oficiu pentru inculpati, în ambele faze ale procesului penal.

Se va dispune confiscarea speciala de la inculpatul ….. a unui cutit ( plicul nr. 1), folosit la comiterea infractiunii, aflat la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti si confiscarea speciala de la inculpatii … si .. a urmatoarelor bunuri : un cutit ( plicul nr. 4) , o sacosa din rafie (plicul nr. 5) si mai multe pene de curcan ( plicurile nr. 2 si nr. 3), folosite la comiterea infractiunii, respectiv dobândite prin savârsirea infractiunii, aflate la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti.

Ca o consecinta a condamnarii si admiterii actiunilor civile , inculpatii vor fi obligati si la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala si în faza de judecata , inculpatii minori fiind obligati la cheltuieli judiciare si în solidar cu partile responsabile civilmente .

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 208 -209 alin. 1, litera a si g Cod Penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod Penal, raportat la art. 74 alin. 1 lit. c Cod Penal si cu aplicarea art. 76 alin. 1 lit. c Cod Penal si art. 80 Cod Penal condamna pe inculpatul …, fiul lui .. si .., nascut la data de .. în .., domiciliat în …., studii generale, cu antecedente penale, în prezent reabilitat, fara ocupatie, necasatorit, stagiu militar neîndeplinit, CNP-….. la o pedeapsa de :

— 1 ( un) an si 6( sase) luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de „furt calificat ”.

În baza art. 192 alin. 2 Cod Penal , cu aplicarea art. 75 lit. c Cod Penal raportat la art. 74 alin. 1 litera c Cod Penal cu aplicarea art. 76 alin.1 litera c Cod Penal condamna pe acelasi inculpat ,la o pedeapsa de :

— 1 ( un ) an si 8 ( opt) luni închisoare, pentru comiterea infractiunii de „violare de domiciliu”.

În baza art. 33 lit. a Cod Penal, art. 34 lit. b Cod Penal contopeste pedepsele aplicate si inculpatul … executa pedeapsa cea mai grea de 1 ( un ) an si 8 ( opt) luni închisoare.

În temeiul art. 71 Cod Penal interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II a si lit. b Cod Penal pe durata executarii pedepsei principale.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 3( trei ) ani si 8 ( opt) luni reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 Cod Penal.

În baza art. 71 alin.5 Cod Penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei suspenda inculpatului si executarea pedepselor accesorii.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 Cod Penal în conditiile art. 359 Cod procedura penala privind revocarea suspendarii.

II. În baza art. 208 -209 alin. 1, litera a , g si i Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal, raportat la art. 74 alin. 1 lit. a Cod Penal si cu aplicarea art. 76 alin. 1 lit. d Cod Penal si art. 99 si urm. Cod Penal, condamna pe inculpatul minor ….., arestat în alta cauza, fiul lui ..si .., nascut la data de …, în …., domiciliat în .., fara ocupatie, necasatorit, fara antecedente penale, stagiu militar neîndeplinit, CNP-….. la o pedeapsa de :

— 1 ( un) an închisoare, pentru savârsirea infractiunii de „furt calificat în forma continuata ”.

În baza art. 192 alin. 2 Cod Penal raportat la art. 74 alin. 1 lit. a Cod Penal si cu aplicarea art. 76 alin. 1 lit. d Cod Penal , cu aplicarea art. 99 si urm. Cod Penal condamna pe acelasi inculpat, la o pedeapsa de :

— 8 ( opt) luni închisoare, pentru comiterea infractiunii de „violare de domiciliu”.

În baza art. 33 lit. a Cod Penal , art. 34 lit. b Cod Penal contopeste pedepsele aplicate si inculpatul …… executa pedeapsa cea mai grea de 1 ( un ) an închisoare.

În temeiul art. 71 Cod Penal interzice inculpatului minor drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a si lit. b Cod Penal pe durata executarii pedepsei principale, dupa împlinirea vârstei de 18 ani.

Constata ca inculpatul ….. este arestat în alta cauza.

V. În baza art. 208 alin. 1 -209 alin. 1 litera a, g ,i Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal , raportat la art. 74 alin. 1 lit. a si c Cod Penal si cu aplicarea art. 76 alin. 1 lit. d Cod Penal si cu aplicarea art. 99 si urm. Cod Penal condamna pe inculpatul minor .. fiul lui ….si …, nascut la …, în …., domiciliat în …., fara ocupatie, necasatorit, elev, fara antecedente penale, CNP-…, stagiu militar neîndeplinit, la o pedeapsa de :

— 2 (doua) luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de „furt calificat în forma continuata”.

În temeiul art. 71 Cod Penal interzice inculpatului minor drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a si lit. b Cod Penal pe durata executarii pedepsei principale, dupa împlinirea vârstei de 18 ani.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 8 (opt) luni reprezentând termen de încercare, potrivit art. 110 Cod Penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod Penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei suspenda inculpatului si executarea pedepselor accesorii.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 Cod Penal în conditiile art. 359 Cod procedura penala privind revocarea suspendarii.

Ia act ca partile vatamate … si …. nu s-au constituit parti civile în cauza, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

În temeiul art. 14 alin. 3 litera b si art. 346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art. 998 si urm. Cod Civil admite actiunile civile formulate si obliga în solidar pe inculpatul minor … , acesta în solidar si cu partile responsabile civilmente … si .. si pe inculpatul minor …. , acesta si în solidar cu partile responsabile civilmente … si …. sa achite despagubiri civile partilor civile, dupa cum urmeaza:

– 500 lei catre partea civila … ;

– 600 lei catre partea civila …;

– 1284 lei catre partea civila .. .

Dispune plata din fondul Ministerul Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 900 lei reprezentând onorariu pentru avocatii desemnati din oficiu în instanta (av. …- suma de 300 lei, av. … –suma de 300 lei si av. …. –suma de 300 lei) si a sumei de 800 lei reprezentând onorariu pentru avocatii desemnati din oficiu în faza de u.p. (av…….- suma de 400 lei si av. …. –suma de 400 lei ).

În baza art. 118 alin. 1 lit. b Cod Penal dispune confiscarea speciala de la inculpatul ….. a unui cutit ( plicul nr. 1), folosit la comiterea infractiunii, aflat la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti .

În baza art. 118 alin. 1 lit. b si art. 118 alin. 1 lit. e Cod Penal dispune confiscarea speciala de la inculpatii … si … a urmatoarelor bunuri : un cutit ( plicul nr. 4) , o sacosa din rafie (plicul nr. 5) si mai multe pene de curcan ( plicurile nr. 2 si nr. 3) , folosite la comiterea infractiunii , respectiv dobândite prin savârsirea infractiunii, aflate la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti .

În baza art. 191 alin. 1 , 2 si 3 Cod Procedura Penala obliga inculpatii la cheltuieli judiciare catre stat dupa cum urmeaza: pe inculpatul …. la plata sumei de 550 lei reprezentând cheltuieli judiciare în faza de urmarire penala si în faza de judecata ( care includ si onorariul din oficiu ) ; pe inculpatii minori …. , acesta în solidar si cu partile responsabile civilmente … si …. si pe inculpatul minor …, acesta si în solidar cu partile responsabile civilmente .. si .. la plata a câte 950 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare în faza de urmarire penala ( 450 lei) si în faza de judecata (500 lei), care includ si onorariile de avocat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru partile lipsa si pentru inculpatul arestat ……

Pronuntata în sedinta publica, azi 09.03.2011.

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr.2265/270/2010

Înreg. 30.03.2010 furt, violare domiciliu

SENTINTA PENALA NR. 169

Sedinta publica din data de 9.03.2011

Completul de judecata format din:

Presedinte – ….

Grefier – …

Ministerul Public reprezentat de procuror – …

Pe rol fiind judecarea actiunii penale pusa in miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatilor …., trimis in judecata pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 192 al.2, 208-209 al.1 lit.a,g Cod penal, cu aplicarea art.75 lit.c si 33 lit.a Cod penal; ……, trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii prev. de art.192 al.2 cu aplicarea art.99 si urm. Cod penal si 208-209 al.1 lit.a,g,i cod penal cu aplicarea art.41 al.2 si 99 si urm.Cod penal si ……. trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii prev. de art.208-209 al.1 lit.a,g,i cod penal cu aplicarea art.41 al.2 si 99 si urm.Cod penal .

Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta publica din data de 3.03.2011 fiind consemnate în încheierea din aceeasi data, parte integranta din prezenta sentinta, când instanta, având nevoie de timp pentru a delibera, în aceeasi compunere, a amânat pronuntarea la data de 9.03.2011, când a hotarât urmatoarele:

I N S T A N T A

-deliberând-

Deliberând asupra cererii de fata, constata ca:

Prin rechizitoriul nr. 2834/P/2009 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti au fost trimisi în judecata ,în stare de libertate , inculpatii …., cercetat pentru comiterea infractiunilor de furt calificat si violare de domiciliu ,prevazute si pedepsite de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal, ambele cu aplicarea art. 75 lit. c Cod Penal si art. 33 lit. a c.p.; … , cercetat pentru comiterea infractiunilor de furt calificat si violare de domiciliu ,prevazute si pedepsite de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g , i Cod Penal ,cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal ,ambele cu aplicarea art. 99 si urm. Cod Penal si art. 33 lit. a c.p. ; … , cercetat pentru comiterea infractiunii de furt calificat ,prevazuta si pedepsita de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g , i Cod Penal ,cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal, cu aplicarea art. 99 si urm. Cod Penal.

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca în noaptea de 17/18.10.2009, inculpatul …., împreuna cu minorul .., a patruns fara drept în curtea locuintei partii vatamate .. din …, de unde a sustras un porc în valoare de 1.000 lei.

În perioada octombrie 2009-februarie 2010, inculpatul …., pe timp de zi si de noapte, împreuna cu …., …. sau …, a patruns, fara drept, prin escaladare sau prin efractie, în curtea sau locuintele partilor vatamate …, …, …., … si .., situate pe raza ….., de unde a sustras mai multe bunuri.

În lunile septembrie 2009 si februarie 2010, inculpatul …., în doua rânduri, împreuna cu minorul ….., pe timp de zi si de noapte , prin escaladare si efractie, a patruns în locuintele partilor vatamate …, ….. si ….., situate pe raza ….., de unde a sustras mai multe bunuri.

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat urmatorul probatoriu : plângeri si declaratii parti vatamate, plângeri si declaratii parti civile, procese verbale de cercetare la fata locului, , procese verbale de reconstituire, planse fotografice, dovezi predare-primire, declaratii învinuiti, declaratii inculpati, declaratii parti civile, declaratii martori.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea probelor administrate în faza de urmarire penala , materializate în: declaratiile invinuitilor, ale martorilor, procesele verbale de constatare, procese verbale de reconstituire, planse fotografice etc.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza în ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Într-una din zilele lunii septembrie 2009, respectiv în perioada cuprinsa între 10-15.09.2009, inculpatii minori ……. si …, dupa o întelegere prealabila, pe timp de zi, s-au deplasat la locuinta partii vatamate …., din ……., în a carei curte au patruns printr-un spatiu din gardul împrejmuitor, apoi într-o magazie, de unde au sustras o drujba marca “Motosega 4500”, în valoare de 500 lei.

Dupa circa o saptamâna, bunul a fost vândut de inculpatul ….. unei personae de etnie rroma din ….., cu suma de 400 lei, care i-a revenit în totalitate, întrucât celuilalt minor i-a relatat o situatie neadevarata, potrivit careia a fost tâlharit de personae necunoscute si nu a putut valorifica bunul.

Partea vatamata … se constituie parte civila în procesul-penal cu suma de 500 lei.

În noaptea de 17/18.10.2009, inculpatul major ….., împreuna cu inculpatul minor …., dupa o întelegere prealabila, au patruns fara drept în curtea locuintei partii vatamate …… si dintr-un grajd au sustras un porc, de 100 de kg, în valoare de 1.000 lei.

Bunul sustras a fost transportat pâna în curtea scolii din localitate, de unde minorul …., împreuna cu învinuitii ….. si …. au sacrificat porcul, facându-le cunoscut ca apartine inculpatului ….., fara ca în acel moment, acestia sa aiba reprezentarea ca provine din furt. În acest timp, inculpatul ….. s-a deplasat la domiciliul lui …. si au convenit ca porcul sa fie pârlit si transat în curtea locuintei acestuia.

În intervalul orar 24-03.00, ….., …..si … au avut diferite grade de participatie cu prilejul sacrificarii, transarii si depozitarii procului sustras, având anumite avantaje materiale, dupa ce au realizat ca bunul provine din furt.

Partea vatamata nu se constituie parte civila în procesul penal, întrucât prejudiciul cauzat prin infractiune a fost achitat.

În ziua de 08.01.2010, inculpatul minor …. si învinuitul major ….., în urma unei întelegeri prealabile, au patruns prin escaladarea gardului, în curtea locuintei partii vatamate ….. din …, de unde au sustras o ovina, în valoare de 200 lei.

Bunul a fost transportat la locuinta lui ……, din aceeasi localitate, cu intentia de a o vinde, însa acesta a sesizat organele de politie si partea vatamata a intrat în posesia ovinei sustrase, astfel ca nu se mai constituie parte civila în cauza.

În noaptea de 18/19.02.2010, inculpatii minori ….. si ……., au patruns în podul grajdului partii vatamate ….., apoi într-una din încaperi, prin desprinderea unor scânduri din tavan, de unde au sustras 21 litri de tuica si 2 curcani, în valoare totala de 600 lei.

Bunurile sustrase au fost transportate la locuinta învinuitului …., unde cu ajutorul acestuia au sacrificat cei doi curcani, au pregatit friptura si au consumat-o împreuna, ……. având cunostinta ca bunurile provin din furt.

Partea vatamata …. se constituie partea civila în cauza cu suma de 600 lei.

În noaptea de 28.02.2010, aceiasi inculpati minori, dupa o întelegere prealabila, s-au deplasat la locuinta paratii vatamate …. din ….., cu intentia de a sustrage bunuri.

Au patruns curtea locuintei partii vatamate prin escaladarea gardului, iar inculpatul …., prin spargerea geamului unei ferestre de catre celalalt inculpate, a patruns în locuinta, de unde a sustras o unitate de calculator si un sistem audio, pe care … le-a preluat prin geamul spart.

S-a constatat ca bunurile sustrase apartin lui …, fiul numitei …… Partea vatamata … precizeaza ca inculpatii i-au sustras si un sistem HI-FI Alwin, un telefon mobil Samsung, o lanterna, un aparat foto Kodak, cabluri alimentare, 2 telecomenzi TV, camera video, consola Play Station si un decoder TV, însa nu a facut dovada existentei acestor bunuri si nu s-a putut proba sustragerea acestora. Precizeaza ca valoarea totala a bunurilor sustrase este de 5.363 lei (2743 lei + 639 euro), însa în timpul cercetarilor, partea vatamata recuperate unitatea de calculator, astfel ca se mai constituie parte civila în cauza cu suma de 1.284 lei.

Inculpatii recunosc doar sustragerea unitatii de calculator si a unui sistem audio, acest din urma bun fiind aruncat în albia râului Trotus de catre ….., când a aflat ca este cautat de catre organele de politie.

Cu ocazia cercetarii la fata locului, au fost identificate mai multe urme papilare în camera din care s-a sustras sistemul audio si unitatea de calcutor si în urma compararilor dactiloscopice efectuate, s-a stabilit ca acestea apartin inculpatului ….. (fl. 259).

Situatia de fapt retinuta a fost confirmata prin probele administrate nemijlocit în fata instantei, respectiv declaratiile partilor civile, declaratiile martorilor, înscrisurile depuse etc.

Fiind legitimati si interogati în fata instantei inculpatii .. , ….. si …. s-au prevalat de dreptul la tacere si nu au dat declaratii în fata instantei , dar au aratat ca îsi mentin declaratiile date în faza de urmarire penala. Instanta a dispus citirea în sedinta publica a declaratiilor date de inculpati în faza de de urmarire penala, în baza dispozitiilor art. 325 alin. 2 Cod proced. Penala. Astfel, din aceste declaratii rezulta ca inculpatii au avut o pozitie sincera si au recunoscut comiterea faptelor. Actele materiale recunoscute de catre inculpati au fost dovedite si prin probele administrate în cauza.

Situatia de fapt retinuta a fost confirmata prin probele administrate nemijlocit în fata instantei, respectiv declaratiile inculpatilor ( citite în sedinta publica), declaratiile partilor civile ,declaratiile partilor responsabile civilmente, declaratiile martorilor, înscrisurile prezentate etc. În fata instantei au fost audiati martorii …., …., …., …, …, …., …., …., …., care au confirmat implicarea celor 3 inculpati în comiterea faptelor retinute în sarcina lor.

Astfel, fata de starea de fapt expusa ,instanta retine ca inculpatul …. , a patruns fara drept , în timpul noptii, în curtea locuintei partii vatamate …… împreuna cu un inculpat minor si a sustras un porc, actiunea acestuia întrunind, ÎN DREPT, elementele constitutive ale infractiunilor de de furt calificat si violare de domiciliu ,prevazute si pedepsite de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal.

Faptele inculpatului …. care în perioada octombrie 2009-februarie 2010 , pe timp de zi si noapte , împreuna cu mai multi inculpati majori si minori , a patruns fara drept, prin escaladare sau prin efractie, în curtea sau locuintele mai multor parti vatamate , situate în aceeasi comuna, de unde au sustras mai multe bunuri, întrunesc ÎN DREPT, elementele constitutive ale infractiunilor de furt calificat si violare de domiciliu ,prevazute si pedepsite de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g , i Cod Penal ,cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal.

De asemenea, fapta inculpatului … care în lunile septembrie 2009 si februarie 2009, pe timp de zi si noapte , împreuna cu inculpatul minor .. a patruns fara drept, prin escaladare sau prin efractie, în curtea sau locuintele mai multor parti vatamate, situate în aceeasi comuna, de unde au sustras mai multe bunuri, întruneste ÎN DREPT, elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat, prevazuta si pedepsita de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g , i Cod Penal ,cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal .

Furtul calificat, ca orice forma calificata a unei infractiuni presupune realizarea continutului legal al infractiunii tip-furt în prezenta unor împrejurari care ridica gradul de pericol social al faptei si care, din aceasta cauza sunt prevazute ca circumstante agravante.

Sub aspectul laturii obiective infractiunea de furt se poate realiza potrivit art.208 al.1 C.P., printr-o actiune de sustragere a unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamântul acestuia.

Având în vedere modalitatea de comitere a faptelor de sustragere bunuri de catre inculpatii minori ….. si …. (prin efractie si escaladare), caracterul similar al bunurilor sustrase (pasari, animale, etc.), raza teritoriala de activitate (aceeasi comuna, Urechesti, jud. Bacau), durata de timp dintre faptele savârsite, instanta apreciaza ca actele materiale au fost comise în baza aceleasi rezolutii infractionale, urmând a se face aplicarea prevederilor art.41 alin.2 Cod Penal .

Totodata, activitatea infractionala desfasurindu-se pe timp de noapte , de cel putin doi inculpati, acestia profitând de conditiile deosebit de favorabile pe care întunericul le ofera sustragerii de bunuri ,instanta constata ca în cauza s-a realizat si continutul legal al infractiunii de furt calificat prev. de art. 209 al.1 lit a si g C.P. , pentru inculpatii …. , …. si . .

Având în vedere ca bunurile au fost sustrase de catre inculpatii … si … prin escaladare sau efractionarea sistemelor de închidere a portilor partilor vatamate, instanta constata ca în cauza s-a realizat si continutul legal al infractiunii de furt calificat prev. de art. 209 al.1 lit. i C.P.

Sub aspectul laturii obiective infractiunea de violare de domiciliu se poate realiza potrivit art. 192 al.1 C.P., printr-o actiune de patrundere fara drept , în orice mod , într-o locuinta, dependinta sau loc împrejmuit tinând de acestea, fara consimtamântul persoanei care le foloseste…

Totodata, activitatea infractionala desfasurindu-se pe timp de noapte , de cel putin doi inculpati, acestia profitând de conditiile deosebit de favorabile pe care întunericul le ofera, instanta constata ca în cauza s-a realizat continutul legal al infractiunii prev. de dipoz. Art. 192 al. 2 Cod Penal.

De asemenea, având în vedere faptul ca inculpatul major …a comis faptele retinute în sarcina sa împreuna cu inculpatul minor … instanta va retine pentru acest inculpat si circumstanta agravanta prev. de art. 75 lit. c Cod Penal .

Totodata, faptele fiind comise de catre inculpatii … si …. în stare de minoritate, instanta va face aplicarea pentru acesti inculpati si a dispozitiilor prev. de art. 99 si urm. Cod Penal.

Sub aspectul laturii subiective toti inculpatii au actionat cu vinovatie, sub forma intentiei directe deduse din aceea ca au avut reprezentarea clara a faptelor savârsite si a rezultatului, urmarind producerea acestuia.

Astfel, fiind administrate probe concludente si pertinente în cauza (declaratii inculpati, declaratii parti vatamate si declaratii martori, înscrisuri) din care rezulta vinovatia celor 3 inculpati în savârsirea infractiunilor deduse judecatii, instanta va dispune condamnarea acestora.

La individualizarea judiciara a pedepselor ce vor fi aplicate inculpatilor minori … si ….. , instanta va tine seama de criteriile legale de individualizare prev. de art.72 c.p., de starea de minoritate a acestora, dându-se eficienta disp. art. 99 C.p., art.100 C.p., art. 109 C.p. ,respectiv gradul de pericol social al faptelor savârsite, persoana inculpatilor minori, respectiv faptul ca acestia se afla la prima încalcare a legii penale . Astfel, inculpatul minor …… nu a mai fost cercetat pentru comiterea de infractiuni si nici amendat contraventional, pâna în momentul implicarii în faptele ce constituie obiectul prezentului dosar iar inculpatul minor … este cercetat în alte dosare penale, pentru fapte concurente, fara a se pronunta o hotarâre definitiva, inculpatul fiind arestat în alta cauza.

De asemenea, din întreg materialul probator administrat în cauza rezulta faptul ca motivatia savârsirii faptelor de catre inculpatii minori a fost dorinta de a obtine bani pentru acoperirea unor nevoi personale. Factorii favorizanti ai comiterii faptelor au fost în strânsa legatura cu oportunitatea ivita, cu teribilismul specific vârstei si cu slaba constientizare a gravitatii faptelor , pe fondul unei supravegheri diminuate din partea familiei.

Instanta va tine seama si de pozitia sincera a inculpatilor minori pe parcursul procesului penal, acestia recunoscând faptele comise înca de la primele cercetari si manifestându-si regretul fata de comportamentul lor antisocial si de faptul ca prejudiciul a fost acoperit partial ,prin restituirea bunurilor sustrase .

De asemenea, din întreg materialul probator administrat în cauza rezulta faptul ca motivatia savârsirii faptelor de catre inculpatii minori a fost dorinta de a obtine bani pentru acoperirea unor nevoi personale. Factorii favorizanti ai comiterii faptelor au fost în strânsa legatura cu oportunitatea ivita, cu teribilismul specific vârstei si cu slaba constientizare a gravitatii faptelor , pe fondul unei supravegheri diminuate din partea familiei.

Instanta va avea în vedere la individualizarea pedepselor aplicate si concluziile referatelor de evaluare întocmite de catre Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Bacau. Astfel, în ceea ce îl priveste pe inculpatul minor …, Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Bacau a concluzionat ca acest prezinta un comportament infractional în curs de structurare pe fondul influentei stradale în care petrece mult timp . S-a subliniat ,de asemenea, ca parintii inculpatului minor nu detin autoritatea si resursele necesare corectarii conduitei acestuia .

În ceea ce îl priveste pe inculpatul minor ….., Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Bacau a concluzionat ca nu prezinta un comportament infractional structurat, incidentele în care a fost implicat fiind unele izolate ce nu caracterizeaza conduita lui. Supravegherea mai atenta a minorului , în special al modului în care acesta îsi petrece timpul liber, controlul asupra anturajului sau si motivarea acestuia din partea membrilor familiei sale în vederea finalizarii cursurilor scolare si ulterior a obtinerii unei calificari profesionale, ar putea contribui la stoparea dezvoltarii comportamentului deviant si reducerea riscului de implicare în noi fapte penale. S-a subliniat ,de asemenea, ca parintii inculpatului si-au luat angajamentul sa-l supravegheze mai atent pe copilul lor în vederea finalizarii cursurilor scolare si ulterior a obtinerii unor calificari profesionale. În prezent, inculpatul este elev , frecventeaza cursurile unei scoli profesionale.

Astfel, având în vedere cele aratate mai sus ,pentru comiterea infractiunii de furt calificat în forma continuata prevazuta de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g , i Cod Penal , cu aplicarea art.41 al.2 Cod Penal raportat la art. 74 alin. 1 litera a Cod Penal ( 74 alin. 1 lit. a si c. Cod Penal , pentru inculpatul …. ) ,cu aplicarea art. 76 alin.1 litera d Cod Penal si art.99, 100 si 109 Cod Penal urmeaza a condamna pe fiecare inculpat minor , la câte o pedeapsa cu închisoarea ,pornind de la minimul special prevazut de legiuitor ,de 3 ani închisoare, redus la 1 an si 6 luni conform art. 109 Cod Penal si coborând pedeapsa datorita circumstantelor atenuante retinute. De asemenea, pentru comiterea infractiunii de violare de domiciliu ,prev. De art. 192 alin. 2 Cod Penal, raportat la art. 74 alin. 1 litera a Cod Penal, cu aplicarea art. 76 alin.1 litera d Cod Penal si art.99, 100 si 109 Cod Penal urmeaza a condamna pe inculpatul ….. la o pedeapsa cu închisoarea ,pornind de la minimul special prevazut de legiuitor, de 3 închisoare, redus la 1 an si 6 luni conform art. 109 Cod Penal si coborând pedeapsa datorita circumstantelor atenuante retinute.

Având în vedere faptul ca inculpatul minor …. a savârsit cele doua infractiuni în concurs real, în baza art. 33. lit.a, 34 lit. b Cod Penal va contopi pedepsele aplicate ,urmând ca acesta sa execute pedeapsa cea mai grea .

La individualizarea judiciara a pedepselor ce vor fi aplicate inculpatului major …. instanta va tine seama de criteriile legale de individualizare prev. de art.72 c.p., respectiv gradul de pericol social al faptelor savârsite, persoana acestuia, împrejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.

Fapta inculpatului prezinta pericol social deoarece acesta , prin actele lui a adus atingere relatiilor sociale referitoare la posesia si detentia bunurilor mobile si, implicit, celor care ocrotesc dreptul de proprietate, dar si la libertatea si inviolabilitatea vietii private a persoanelor.

La stabilirea pedepselor instanta va lua în considerare si persoana inculpatului. Astfel, instanta constata ca acesta a avut o atitudine sincera , fiind prezent la toate chemarile organelor judiciare , ca a mai comis fapte penale,fiind condamnati în trecut pentru fapte de acelasi gen, dând dovada de perseverenta infractionala,în prezent fiind reabilitat.

De asemenea, instanta va retine si circumstanta agravanta prev. de art. 75 lit. c Cod Penal având în vedere faptul ca inculpatul major ….. a comis faptele retinute în sarcina sa împreuna cu inculpatul minor ….

Astfel, având în vedere cele aratate mai sus ,pentru comiterea infractiunilor de furt calificat si violare de domiciliu, prevazute si pedepsite de art. 208-209 alin.1 lit.a ,g Cod Penal si art. 192 alin. 2 Cod Penal, raportat la art. 74 alin. 1 litera c Cod Penal, cu aplicarea art. 76 alin.1 litera c Cod Penal ,ambele cu aplicarea art. 75 lit. c Cod Penal si art. 80 c.p. ,urmeaza a condamna pe inculpatul .., la câte o pedeapsa cu închisoarea, pornind de la minimul special prevazut de legiuitor, de 3 ani închisoare ( pentru fiecare infractiune retinuta) si coborând pedeapsa datorita circumstantelor atenuante retinute sub minimul prev. de lege.

Având în vedere faptul ca inculpatul major ….. a savârsit cele doua infractiuni în concurs real, în baza art. 33 lit.a, 34 lit. b Cod Penal va contopi pedepsele aplicate ,urmând ca acesta sa execute pedeapsa cea mai grea .

În ceea ce priveste pedeapsa accesorie, instanta va avea în vedere atât art. 71 si 64 Cod penal cât si prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, a Protocoalelor aditionale si a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului care în conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. 2 si art. 20 din Constitutia României fac parte din dreptul intern.

Având în vedere natura faptelor savârsite, instanta va interzice în baza art. 71 Cod penal exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit. a, teza a II-a si b Cod penal, respectiv inculpatului major îi va fi interzis dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat.

Prin urmare, instanta apreciaza ca, fata de natura faptei savârsite de catre inculpat nu se impune interzicerea dreptului de a alege, motiv pentru care nu îi va interzice acestora exercitarea acestui drept.

În ceea ce îi priveste pe inculpatii minori , instanta va avea în vedere atât art. 71 si 64 Cod penal cât si prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului, a Protocoalelor aditionale si a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului care în conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. 2 si art. 20 din Constitutia României fac parte din dreptul intern.

Având în vedere natura faptei savârsite, instanta va interzice în baza art. 71 Cod penal exercitiul drepturilor prevazute de art. 64 lit. a, teza a II-a si b Cod penal, respectiv inculpatilor minori le va fi interzis dreptul de a fi alesi în autoritatile publice sau în functii elective publice si dreptul de a ocupa o functie implicând exercitiul autoritatii de stat, dupa împlinirea vârstei de 18 ani.

Referitor la modalitatea de executare a pedepselor aplicate ,în ceea ce îi priveste pe inculpatii … si …., apreciind în contextul celor deja mentionate, ca scopul pedepsei poate fi atins si fara privare de libertate , urmeaza a dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei si va stabili pentru fiecare câte un termen de încercare , conform art. 81 CP combinat cu art. 82Cod Penal , respectiv art. 81 C.p. combinat cu art. 110 C.P. ,apreciindu-se, în raport cu persoana acestora, ca o astfel de modalitate de executare constituie un avertisment pentru inculpati, si, chiar fara executarea pedepsei, nu vor mai savârsi alte infractiuni.

Totodata, pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei va suspenda celor doi inculpati si executarea pedepselor accesorii.

Instanta va atrage atentia celor doi inculpati asupra dispozitilor art. 83 C.P. , în conditiile art. 359 C.P.P, privind revocarea suspendarii.

În ceea ce îl priveste pe inculpatul minor …., apreciind în contextul celor deja mentionate, ca scopul pedepsei poate fi atins doar cu privare de libertate, instanta urmeaza a dispune executarea pedepsei rezultante în stare de detinere, constatând ca inculpatul este arestat în alta cauza.

Sub aspectul laturii civile se va lua act ca partile vatamate … si … nu s-au constituit parti civile în cauza, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

De asemenea, sub aspectul laturii civile , se va constata ca partile vatamate …., … si .. s-au constituit parti civile în procesul penal, solicitând obligarea inculpatilor la plata contravalorii bunurilor sustrase si nerestituite.

Potrivit art.998 c.civ. orice fapta a omului care cauzeaza altuia un prejudiciu obliga pe cel din vina caruia s-a ocazionat a-l repara.

Analizând materialul probator administrat in prezenta cauza, prin raportare si la solutia ce va fi data în latura penala a cauzei instanta constata ca fapta ilicita a inculpatilor de a sustrage bunuri de la partile vatamate constituite parti civile, fara a plati contravaloarea acestora, a cauzat prejudicii in patrimoniile partilor civile care se impune a fi reparate. Pentru acest motiv, in baza art.14 al. 3 rap.la art.346 c.p.p cu aplic.art.998, c.civ. si art. 1003 Cod Civil instanta urmeaza a obliga inculpatii , în solidar, iar pe cei minori în solidar si cu partile responsabile civilmente la plata contravalorii bunurilor sustrase si nerestituite .

Se va dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a onorariilor pentru avocatii desemnati din oficiu pentru inculpati, în ambele faze ale procesului penal.

Se va dispune confiscarea speciala de la inculpatul ….. a unui cutit ( plicul nr. 1), folosit la comiterea infractiunii, aflat la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti si confiscarea speciala de la inculpatii … si .. a urmatoarelor bunuri : un cutit ( plicul nr. 4) , o sacosa din rafie (plicul nr. 5) si mai multe pene de curcan ( plicurile nr. 2 si nr. 3), folosite la comiterea infractiunii, respectiv dobândite prin savârsirea infractiunii, aflate la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti.

Ca o consecinta a condamnarii si admiterii actiunilor civile , inculpatii vor fi obligati si la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala si în faza de judecata , inculpatii minori fiind obligati la cheltuieli judiciare si în solidar cu partile responsabile civilmente .

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 208 -209 alin. 1, litera a si g Cod Penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod Penal, raportat la art. 74 alin. 1 lit. c Cod Penal si cu aplicarea art. 76 alin. 1 lit. c Cod Penal si art. 80 Cod Penal condamna pe inculpatul …, fiul lui .. si .., nascut la data de .. în .., domiciliat în …., studii generale, cu antecedente penale, în prezent reabilitat, fara ocupatie, necasatorit, stagiu militar neîndeplinit, CNP-….. la o pedeapsa de :

— 1 ( un) an si 6( sase) luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de „furt calificat ”.

În baza art. 192 alin. 2 Cod Penal , cu aplicarea art. 75 lit. c Cod Penal raportat la art. 74 alin. 1 litera c Cod Penal cu aplicarea art. 76 alin.1 litera c Cod Penal condamna pe acelasi inculpat ,la o pedeapsa de :

— 1 ( un ) an si 8 ( opt) luni închisoare, pentru comiterea infractiunii de „violare de domiciliu”.

În baza art. 33 lit. a Cod Penal, art. 34 lit. b Cod Penal contopeste pedepsele aplicate si inculpatul … executa pedeapsa cea mai grea de 1 ( un ) an si 8 ( opt) luni închisoare.

În temeiul art. 71 Cod Penal interzice inculpatului drepturile prevazute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II a si lit. b Cod Penal pe durata executarii pedepsei principale.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 3( trei ) ani si 8 ( opt) luni reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 Cod Penal.

În baza art. 71 alin.5 Cod Penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei suspenda inculpatului si executarea pedepselor accesorii.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 Cod Penal în conditiile art. 359 Cod procedura penala privind revocarea suspendarii.

II. În baza art. 208 -209 alin. 1, litera a , g si i Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal, raportat la art. 74 alin. 1 lit. a Cod Penal si cu aplicarea art. 76 alin. 1 lit. d Cod Penal si art. 99 si urm. Cod Penal, condamna pe inculpatul minor ….., arestat în alta cauza, fiul lui ..si .., nascut la data de …, în …., domiciliat în .., fara ocupatie, necasatorit, fara antecedente penale, stagiu militar neîndeplinit, CNP-….. la o pedeapsa de :

— 1 ( un) an închisoare, pentru savârsirea infractiunii de „furt calificat în forma continuata ”.

În baza art. 192 alin. 2 Cod Penal raportat la art. 74 alin. 1 lit. a Cod Penal si cu aplicarea art. 76 alin. 1 lit. d Cod Penal , cu aplicarea art. 99 si urm. Cod Penal condamna pe acelasi inculpat, la o pedeapsa de :

— 8 ( opt) luni închisoare, pentru comiterea infractiunii de „violare de domiciliu”.

În baza art. 33 lit. a Cod Penal , art. 34 lit. b Cod Penal contopeste pedepsele aplicate si inculpatul …… executa pedeapsa cea mai grea de 1 ( un ) an închisoare.

În temeiul art. 71 Cod Penal interzice inculpatului minor drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a si lit. b Cod Penal pe durata executarii pedepsei principale, dupa împlinirea vârstei de 18 ani.

Constata ca inculpatul ….. este arestat în alta cauza.

V. În baza art. 208 alin. 1 -209 alin. 1 litera a, g ,i Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal , raportat la art. 74 alin. 1 lit. a si c Cod Penal si cu aplicarea art. 76 alin. 1 lit. d Cod Penal si cu aplicarea art. 99 si urm. Cod Penal condamna pe inculpatul minor .. fiul lui ….si …, nascut la …, în …., domiciliat în …., fara ocupatie, necasatorit, elev, fara antecedente penale, CNP-…, stagiu militar neîndeplinit, la o pedeapsa de :

— 2 (doua) luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de „furt calificat în forma continuata”.

În temeiul art. 71 Cod Penal interzice inculpatului minor drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a si lit. b Cod Penal pe durata executarii pedepsei principale, dupa împlinirea vârstei de 18 ani.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 8 (opt) luni reprezentând termen de încercare, potrivit art. 110 Cod Penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod Penal pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei suspenda inculpatului si executarea pedepselor accesorii.

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.83 Cod Penal în conditiile art. 359 Cod procedura penala privind revocarea suspendarii.

Ia act ca partile vatamate … si …. nu s-au constituit parti civile în cauza, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

În temeiul art. 14 alin. 3 litera b si art. 346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art. 998 si urm. Cod Civil admite actiunile civile formulate si obliga în solidar pe inculpatul minor … , acesta în solidar si cu partile responsabile civilmente … si .. si pe inculpatul minor …. , acesta si în solidar cu partile responsabile civilmente … si …. sa achite despagubiri civile partilor civile, dupa cum urmeaza:

– 500 lei catre partea civila … ;

– 600 lei catre partea civila …;

– 1284 lei catre partea civila .. .

Dispune plata din fondul Ministerul Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 900 lei reprezentând onorariu pentru avocatii desemnati din oficiu în instanta (av. …- suma de 300 lei, av. … –suma de 300 lei si av. …. –suma de 300 lei) si a sumei de 800 lei reprezentând onorariu pentru avocatii desemnati din oficiu în faza de u.p. (av…….- suma de 400 lei si av. …. –suma de 400 lei ).

În baza art. 118 alin. 1 lit. b Cod Penal dispune confiscarea speciala de la inculpatul ….. a unui cutit ( plicul nr. 1), folosit la comiterea infractiunii, aflat la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti .

În baza art. 118 alin. 1 lit. b si art. 118 alin. 1 lit. e Cod Penal dispune confiscarea speciala de la inculpatii … si … a urmatoarelor bunuri : un cutit ( plicul nr. 4) , o sacosa din rafie (plicul nr. 5) si mai multe pene de curcan ( plicurile nr. 2 si nr. 3) , folosite la comiterea infractiunii , respectiv dobândite prin savârsirea infractiunii, aflate la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti .

În baza art. 191 alin. 1 , 2 si 3 Cod Procedura Penala obliga inculpatii la cheltuieli judiciare catre stat dupa cum urmeaza: pe inculpatul …. la plata sumei de 550 lei reprezentând cheltuieli judiciare în faza de urmarire penala si în faza de judecata ( care includ si onorariul din oficiu ) ; pe inculpatii minori …. , acesta în solidar si cu partile responsabile civilmente … si …. si pe inculpatul minor …, acesta si în solidar cu partile responsabile civilmente .. si .. la plata a câte 950 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare în faza de urmarire penala ( 450 lei) si în faza de judecata (500 lei), care includ si onorariile de avocat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru partile lipsa si pentru inculpatul arestat ……

Pronuntata în sedinta publica, azi 09.03.2011.

Etichete: ,

Furt, distrugere

R O M A N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 8064/270/2010

SENTINTA PENALA NR. 75

Sedinta publica din data de 31.01.2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – …..

Grefier – ……..

Ministerul Public reprezentat de procuror – ……

Astazi a fost pe rol judecarea cauzei penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului ….., trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii de furt (art.208 C.p.) – furt calificat (art. 209 C.p.); distrugere (art. 217 C.p.); infractiuni privind circulatia pe drumurile publice (O.U.G nr. 195/2002).

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns avocat din oficiu …., pentru inculpat si partea civila personal.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, instanta, din oficiu, în temeiul art. 300 Cod procedura penala a procedat la verificarea regularitatii actului de sesizare constatând ca este legal investita.

Partea vatamata arata ca se constituie parte civila cu suma de 4.500 lei.

În baza art. 70 Cod pr. pen. instanta aduce la cunostinta inculpatului ca are dreptul sa îsi angajeze aparator chiar daca i s-a numit un avocat din oficiu.

Inculpatul nu solicita termen de aparare.

Instanta aduce la cunostinta inculpatului prevederile art. 3201 al. 2 Cod pr. pen.

Instanta, în temeiul art. 294 alin. 3 Cod procedura penala, permite inculpatului sa ia legatura cu aparatorul din oficiu.

Inculpatul declara ca recunoaste în totalitate fapta retinuta în actul de sesizare si solicita ca judecata cauzei sa aiba loc în baza probatoriului administrat la urmarirea penala, probe pe care le cunoaste si le însuseste, declaratie consemnata la dosar.

S-a dat citire actului de sesizare al instantei si s-a adus la cunostinta inculpatului fapta pentru care a fost trimis în judecata si încadrarea juridica a acesteia.

În baza art. 70 Cod pr. pen. instanta aduce la cunostinta inculpatului ca are dreptul sa nu dea nici o declaratie, iar daca va da aceasta poate fi folosita împotriva sa.

Existând consimtamântul inculpatului în acest sens, în baza art. 323 Cod proc. Penala, instanta a procedat la audierea inculpatului ……., declaratia acestuia fiind consemanata si atasata la dosarul cauzei.

În temeiul art.326 C.p.p. instanta a procedat la audierea partii vatamate ……., declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei.

Inculpatul arata ca nu contesta pretentiile civile, iar daca ar avea posibilitatea le-ar achita.

Procurorul solicita schimbarea încadrarii juridice, din infractiunea prev. de art. 208 alin. 1, 4 -209 alin. 1 lit. e ,g,i cod penal în infractiunea prev. de art. 208 alin. 1 cu ref. la art.209 alin. 1 lit. e ,g,i cod penal, întrucât inculpatul a sustras autoturismul în scopul însusirii pe nedrept si nu al folosirii pe nedrept, pentru a se plimba.

Aparatorul inculpatului, solicita schimbarea încadrarii juridice, întrucât intentia a fost de a însusi pe nedrept bunul.

La solicitarea instantei, procurorul si aparatorul inculpatului, arata ca nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fond.

Procurorul prezinta situatia de fapt, retinuta în rechizitoriu, din care rezulta ca în noaptea de 04/05.12.2010, a sustras autoturismul “Dacia 1300”, cu nr. de înmatriculare ….., pe care l-a condus pâna în com. Sanduleni, fara a poseda permis de conducere si, cu intentie , l-a adus în stare de neîntrebuintare. Probatoriul administrat dovedeste existenta faptei si vinovatia inculpatului si în consecinta, solicita condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 208 al. 1 cu ref. la art.209 alin. 1 lit. e ,g,i cod penal, si infr. Prev. de art. 86 al. 1 O.U.G. nr. 195/2002 cu aplic. Art. 33 lit. a cod penal. Sa se ia act ca inculpatul a recunoscut fapta si sa se deduca perioada starii de arest, cu obligarea la despagubiri civile în suma de 4.500 lei.

Aparatorul inculpatului, solicita aplicarea unei pedepse sub minimum special, având în vedere ca acesta a recunoscut faptele savârsite si le regreta. Sa se tina cont si de situatia sa familiala, are 1 copil în întretinere. Era în stare de ebrietate si nu si-a dat seama de urmarile produse. El a avut ca scop sa-si însuseasca bunul. Inculpatul se poate îndrepta si în stare de libertate, desi a mai fost condamnat, însa condamnarea a suferit-o în stare de minorat.

Partea civila, arata ca îsi mentine pretentiile civile.

Inculpatul arata ca va achita pretentiile civile si se va stradui sa nu mai savârseasca alte fapte penale.

Conform art. 304 al.1 Cod procedura penala, lucrarile sedintei au fost înregistrate cu mijloace tehnice audio.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Asupra cauzei penale de fata,

Constata ca prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, înregistrat la aceasta instanta sub nr.8064/270/2010, s-a dispus trimiterea în judecata în stare de arest preventiv a inculpatului …… pentru comiterea infractiunilor de furt calificat prev. de art.208 alin. 1, 4 -209 alin. 1 lit. e ,g,i cod penal , distrugere prev. de art. 217 alin. 1 cod penal si conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana fara a poseda permis de conducere prev. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002 , modificata prin Legea nr. 49/2006 . cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal, constând în aceea ca , în noaptea de 04/05.12.2010 a sustras autoturismul marca Dacia 1300 cu nr. de inmatriculare ….. , parcat pe str. Perchiului nr. 8 din Onesti , apartinând lui ….. , pe care l-a condus pâna în comuna Sanduleni , fara a poseda permis de conducere si cu intentie l-a adus în stare de neîntrebuintare .

La termenul de judecata din data de 31.01.2011, înainte de începerea cercetarii judecatoresti , inculpatul a solicitat personal ca judecata sa aiba loc în baza probelor administrate în faza de urmarire penala , pe care le cunoaste si le însuseste .

A declarat ca recunoaste în totalitate faptele retinute în actul de sesizare , pe care le regreta .

În faza de urmarire penala a fost administrat urmatorul probatoriu : plângere si declaratie parte vatamata, proces verbal de constatare si planse foto , process verbal de reconstituire , declaratiile martorilor ….. , …… , declaratiile inculpatului .

În faza judecatii s-au luat declaratii incupatului si partii civile.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea probelor administrate în faza de urmarire penala .

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În noaptea de 04/05.12.2010, în jurul orei 01.00- 01.30, inculpatul …… a plecat din discoteca “Baby Star” din Onesti, cu intentia de a ajunge la domiciliul din com. ….., sens în care s-a deplasat în partea de nord a orasului, pentru a gasi un mijloc de transport. Acesta a asteptat o perioada de timp, nu a gasit ocazie si s-a deplasat la un magazin din zona, de unde si-a cumparat tigari si o bere, pe care a consumat-o. Apoi, s-a deplasat pe str. Perchiului din Onesti, cu intentia de a sustrage un autoturism cu care sa se deplaseze spre domiciliu.

Când a ajuns în fata imobilelor cu nr. 6-8, a vazut autoturismul “Dacia 1310” cu nr. …….. si prin spargerea geamului lateral stânga al autoturismului, a patruns în interior si l-a pornit pe direct, conducându-l pe traseul Onesti- Sanduleni, respectiv pe o distanta de circa 30 km, desi nu poseda permis de conducere.

A parcat autoturismul pe o ulita din ….., situata la o distanta de 500 m de locuinta sa si în cursul aceleiasi zile, în jurul orelor 18.00, l-a parcat în curtea locuintei.

Pentru a nu fi descoperit de catre organele de politie, inculpatul s-a folosit de un polidisc, cu care a început sa dezmembreze autoturismul, cu intentia de a-l valorifica la un centru de colectare a fierului vechi.

A doua zi a fost depistat de catre organele de politie, constatându-se ca acesta nu figureaza în evidentele I.P.J. Bacau ca posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

În drept , fapta inculpatului de a sustrage autoturismul partii vatamate în conditiile mai sus aratate , întruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 cu ref. la art.209 alin. 1 lit. e ,g,i cod penal savârsita cu forma de vinovatie a intentiei directe .

Având în vedere activitatea ulterioara a inculpatului, în sensul ca a transportat autoturismul la domiciliul sau unde l-a dezmembrat pt. a-l valorifica, comportându-se fata de acesta ca un proprietar , se retine ca sustragerea s-a realizat în scopul însusirii pe nedrept si nu a folosirii pe nedrept.

În consecinta, se va dispune schimbarea încadrarii juridice, din infractiunea prev. de art. 208 alin. 1, 4 -209 alin. 1 lit. e ,g,i cod penal în infractiunea prev. de art. 208 alin. 1 cu ref. la art.209 alin. 1 lit. e ,g,i cod penal .

Nu poate fi retinuta sustinerea reprezentantului parchetului în sensul ca infractiunea de distrugere intra în continutul formei calificate a infractiunii de furt din urmatoarele considerente :

Efractia care consta în înlaturarea prin violenta a oricarui obiect sau dispozitiv care are menirea de împiedica patrunderea într-un anumit loc . De regula efractia duce la degradarea sau distrugerea obiectului sau dispozitivului asupra caruia se actioneaza .

Or, în cauza, sustragerea autoturismului s-a realizat prin spargerea geamului si în mod corect s-a retinut forma calificata incriminata la lit.i a art. 209.

Infractiunea de furt calificat s-a consumat în momentul în care inculpatul a intrat în stapânirea bunului .

Actiunea de demontare a autoturismului apartinând partii vatamate, a început ulterior consumarii furtului, astfel încât, în drept, aceasta fapta a inculpatului întruneste elementele constitutive ale infractiunii de distrugere prev. de art. 217 al. 1 cod penal .

Pentru aceste motive , se va respinge cererea privind schimbarea încadrarii juridice .

În drept, fapta inculpatului de a conduce pe drumurile publice autoturismul sustras fara a poseda permis de conducere , întruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. de art.86 alin. 1 din OUG 195/2002 , modificata prin Legea nr. 49/2006 .

Retinând vinovatia, se va dispune în baza textelor de lege mentionate condamnarea inculpatului la pedepsele închisorii .

La individualizarea în concret a pedepselor, data fiind manifestarea de vointa a inculpatului în sensul recunoasterii în totalitate a faptelor, se va da eficienta si dispozitiilor art. 321/1 al 7 cod procedura penala , în sensul reducerii cu o treime a limitelor de pedeapsa.

Conform dispozitiilor art.72 Cod penal, se va avea în vedere si pericolul social concret al faptelor, infractiuni de prejudiciu si de pericol, valoarea prejudiciului nerecuperat cât si persoana inculpatului .

Este tânar si pe parcursul procesului penal a manifestat sinceritate .

Din fisa cazier judiciar rezulta ca în perioada minoritatii a fost sanctionat cu masura educativa a internarii într-un centru de reeducare iar ulterior a suferit numeroase condamnari la pedeapsa închisorii , ultima condamnare fiind la pedeapsa de 6 luni închisoare , fiind arestat la data de 19.01.2009 si liberat conditionat la data de 02.06.2009 cu un rest de pedeapsa ramas neexecutat de 48 zile .

În raport de aceste împrejurari , instanta se va orienta spre aplicarea unor pedepse privative .

Înfractiunile fiind comise înainte sa fi intervenit o condamnare definitiva pentru vreuna dintre ele , se vor aplica si dispozitiile art. 3 lit. a , 34 lit. b cod penal referitoare la concursul real de infractiuni .

În baza art. 71 cod penal se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art.64 litera a teza a-II-a si lit.b cod penal.

Inculpatul a fost retinut la data de 06.dec. 2010 iar la data de 07.dec.2010 s-a luat masura arestarii preventive , pe o durata de 29 de zile, masura mentinuta de instanta prin încheierea din data de 29.12.2010 .

Data fiind hotarârea de condamnare , în temeiul art. 350 cod proc.pen. se va mentine starea de arest a inculpatului, iar în baza art. 88 cod penal se va computa din durata pedepsei perioada executata .

Sub aspectul laturii civile, este de precizat ca partea vatamata, s-a constituit parte civila cu suma de 4500 lei reprezentând contravaloarea autoturismului sustras si distrus prin dezmembrare .

Inculpatul a achiesat la aceste pretentii civile .

Asa fiind, dând eficienta principiului disponibilitatii, se constata ca prejudiciul cauzat partii civile este consecinta directa a faptei inculpatului, în cauza fiind îndeplinite conditiile raspunderii civile delictuale .

În consecinta , în temeiul art. 14 , 346 al 1 cod procedura penala, art. 998 cod civil , va fi obligat la plata sumei de 4500 lei catre partea civila .

În baza art. 189 cod procedura penala se va dispune plata din fondurile Ministerului de Justitie a onorariilor pentru avocatii desemnati din oficiu la instanta si urmarirea penala .

În baza art. 191 al. 1 Cod procedura penala inculpatul va fi obligat la cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite în parte cererea privind schimbarea încadrarii juridice.

1)În baza art.208 al. 1, cu ref. la art.209 alin. 1 , lit. e , g , cod penal, cu aplicarea, art. 320/1 al.1 , 7 cod proc. penala , pentru comiterea infractiunii de furt calificat , prin schimbarea încadrarii juridice din infractiunea prev. de art. 208 al. 1, 4 cu ref. la art. 209 alin. 1 , lit. e , g , cod penal condamna pe inculpatul ….. , fiul lui ….. si .. , nascut la data de ….. în ….. , domiciliat în …. , studii …. , fara ocupatie , … , cunoscut cu antecedente penale , arestat , aflat în Penitenciarul Bacau, la o pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare .

2)În baza art. 217 alin. 1 cod penal cu aplicarea , art. 320/1 al.1 , 7 cod proc. penala, pentru comiterea infractiunii de distrugere, condamna inculpatul la o pedeapsa de o luna închisoare .

3) În baza art. 86 al. 1 din O. U. G. nr. 195/2002 modificata prin Legea nr. 49/2006, cu aplicarea art. 320/1 al.1, 7 cod procedura penala, pentru comiterea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana fara a poseda permis de conducere , condamna inculpatul la o pedeapsa de 9(noua) luni închisoare .

În baza art. 33 lit. a , 34 lit. b cod penal , aplica pedeapsa cea mai grea.

Executa pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare .

În baza art. 71 cod penal aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art.64 litera a teza aII-a si lit.b cod penal.

În baza art. 350 cod procedura penala , mentine starea de arest a inculpatului iar în baza art. 88 cod penal deduce din durata pedepsei perioada executata prin arest preventiv si o zi retinere , începând cu 06.12.2010.

În baza art. 14 , 346 al 1 cod procedura penala , art. 998 cod civil obliga

inculpatul la plata sumei de 4500 lei , reprezentând despagubiri civile catre partea civila ….

În baza art. 189 cod procedura penala , dispune plata din fondurile Ministerului de Justitie a onorariilor pentru avocatii desemnati din oficiu , în suma de câte 200 lei la urmarirea penala pt. av. …… si în suma de câte 200 lei pentru av. ….. la instanta .

În baza art. 191 al 1 cod procedura penala obliga inculpatul la 600 lei cheltuieli judiciare catre stat .

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronuntare pentru partea civila si de la comunicare pentru inculpat .

Pronuntata în sedinta publica, azi 31.01.2011 .

Etichete: ,

Furt, lovire, vatamare corporala

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4887/270/2010 – furt, lovire, vat.corporala

Înreg.21.07.2010

SENTINTA PENALA NR. 701

Sedinta nepublica si separata din data de 9.12.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – …….

Grefier – …..

Ministerul Public reprezentat de procuror – …..

Pe rol judecarea actiunii penale pusa în miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului minor ….., trimis in judecata pentru savârsirea infractiunilor prev. de art.208 al.1,180 1 al. 1,2, 181 al.2, 181 al.2, 192 al.1 Cod penal.

La apelul nominal facut in sedinta nepublica si separata a raspuns inculpatul arestat si asistat de avocat ales ….., care reprezinta si pe partea responsabila civilmente …… si aparatorul ales al partii civile ….., lipsind celelalte parti.

Procedura legal îndeplinita .

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care învedereaza instantei ca prin serviciul registratura la data de 8.12.2010, Spitalul Municipal Onesti, a depus la dosar Adresa nr. 19136/07.12.2010, prin care arata ca se constituie parte civila cu suma de 6358.51 lei.

Instanta arata ca Spitalul Municipal Onesti, a depus la dosar adresa solicitata, cauza fiind repusa pe rol pentru acest motiv.

Procurorul si partile, având pe rând cuvântul, arata ca nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta a dispus trecerea la dezbateri, dând cuvântul pe fond.

Procurorul arata ca inculpatul a fost trimis în judecata pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 208 al.1, 180 al.1, art. 182 al.2 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit.a si art. 99 urm. Cod penala, dupa care, precizeaza ca îsi mentine concluziile stabilite prin încheierea din 25.11.2010, sa fie obligat la cheltuieli de judecata si daune civile, catre partea civila, în masura în care au fost dovedite.

Aparatorul partii vatamate, ……., solicita condamnarea inculpatului, la pedeapsa închisorii cu executare, iar pe latura civila, sa fie obligat inculpatul în solidar cu partile responsabile civilmente, la plata cheltuielilor, Cu onorariu pentru avocat. Sa se aiba în vedere concluziile scrise, depuse la termenul anterior.

Aparatorul inculpatului, avocat ……., precizeaza ca partea vatamata ……, nu poate solicita daune civile, întrucât aceasta nu s-a constituit parte civila, dupa care, arata ca îsi mentine punctul de vedere avut la termenul trecut. Sa nu se dispuna condamnarea la pedeapsa închisorii a inculpatului minor, este un caz rar, provocat pe fondul lipsei de carte. Sa i se aplice masura educativa si sa nu fie lipsit de libertate. Doar daca va savârsi o alta infractiune sa-i fie aplicata sanctiunea cu închisoarea. Solicita respingerea pretentiilor partii civile.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, arata ca regreta fapta comisa.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A :

Deliberând asupra cererii de fata, constata ca:

Prin rechizitoriul nr.1394/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata,în stare de arest preventiv,a inculpatului minor ….. , cercetat pentru comiterea infractiunilor de furt ,prev. de art. 208 alin.1, lovire sau sau alte violente , prev. si ped. de art. 180 al. 1 Cod Penal, vatamare corporala grava prev. si ped. de art. 182 alin. 2 Cod , lovire sau sau alte violente , prev. si ped. de art. 180 al. 2 Cod Penal ( în dauna partii vatamate …..) , violare de domiciliu prev. de art. 192 al. 1 Cod Penal ( în dauna partii vatamate …..) si vatamare corporala prev. si ped. de art. 181 alin. 1 Cod penal ( în dauna partii vatamate ……) toate cu aplicarea art. 33 lit. a , art. 41 al. 2 Cod Penal si art. 99 si urm . din Cod Penal.

În esenta, prin actul de sesizare al instantei s-a retinut ca inculpatul în ziua de 27.05.2010 a patruns în locuinta neîmprejmuita a partii vatamate ……., din com. Urechesti, pe usa gasita descuiata, de unde a sustras un aparat de sudura confectionat artizanal, cauzând un prejudiciu de 400 lei si în ziua de 01.06.2010 i-a aplicat mai multe lovituri, cu pumnii, numitei ……., cauzatoare de suferinte fizice, pentru care nu poseda certificat medico-legal. De asemenea, la data de 06.07.2010 a aplicat mai multe lovituri, cu o bâta, partii vatamate ……., cauzându-I leziuni care au pus în primejdie viata victimei.

În faza de urmarire penala si în faza de judecata a fost administrat urmatorul probatoriu : plângeri, declaratii parti vatamate, procese-verbale de cercetare la fata locului, planse foto, dovezi de predare-primire, cazier, declaratii martori, declaratii inculpat, raport constatare medico-legal si certificat medico-legale.

Situatia de fapt retinuta în rechizitoriu a rezultat din coroborarea probelor administrate în faza de urmarire penala, materializate în: declaratiile invinuitului, ale martorilor, procesele verbale de constatare.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauza în ambele faze ale procesului penal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În ziua de 27.05.2010, inculpatul minor …… s-a deplasat de la domiciliul sau, din ……., pâna la locuinta neîmprejmuita a partii vatamate …. si intrând pe usa descuiata, din holul de la intrare a sustras un aparat de sudura confectionat artizanal. Cu bunul sustras, a iesit prin spatele locuintei partii vatamate, prin gradina si a abandonat aparatul de sudura în albia râului Trotus, deplasându-se ulterior la locuinta sa.

Martorul …… l-a observat pe inculpat în momentul în care acesta a parasit locuinta partii vatamate si a abandonat aparatul de sudura.

În ziua de 01.06.2010, în timp ce inculpatul minor ….. se deplasa pe drumul comunal din satul ….., ajungând în dreptul locuintei numitei ……, s-a apropiat de aceasta si pe fondul unei stari conflictuale mai vechi, i-a aplicat acesteia mai multe lovituri cu pumnii si picioarele, iar la strigatele de ajutor ale victimei au intervenit numitii ….. si sotia acestuia, …., motiv pentru care inculpatul a fost nevoit sa paraseasca locul comiterii faptei.

Ulterior, însa, dupa aproximativ 2-3 minute, acesta a revenit cu o bâta, intentionând sa o loveasca din nou pe partea vatamata, însa a fost imobilizat de ………

În ziua de 06.07.2010, în jurul orelor 18:15, acelasi inculpat, se deplasa pe drumul comunal din satul …si întâlnindu-se cu partea vatamata ……, pe care-l banuia ca i-ar fi omorât a cabalina, i-a aplicat acestuia mai multe lovituri cu o bâta de lemn, în cap si peste tot corpul. În ajutorul partii vatamate a intervenit numitul ……

Ca urmare, inculpatul a parasit locul incidentului si s-a deplasat în continuare, în directia statului …..si ajungând în dreptul locuintei numitei ……… si-a amintit de faptul ca sotul acesteia i-a reprosat ca în ziua de 04.07.2010 i-ar fi mutat niste lemne, motiv pentru care a patruns în curtea locuintei partii vatamate si cu bâta din lemn pe care o avea asupra sa i-a aplicat acesteia mai multe lovituri peste corp si picioare.

Strigatele de ajutor ale victimei au fost auzite de martora ….. care a intervenit, inculpatul fiind nevoit sa paraseasca curtea partii vatamate si ajungând în dreptul locuintei numitei ……, s-a întâlnit cu fiica acesteia, ….., careia i-a împartit intentia de a-l omorî pe …….., pe care-l lasase în dreptul imobilului lui …… Ajuns aici, l-a gasit atât pe ……., cât si pe sotia acestuia, …., carora le-a aplicat mai multe lovituri cu aceeasi bâta de lemn.

La fata locului a ajuns numitului …….., alertat de strigatele de ajutor ale victimelor, iar inculpatul a fugit, refugiindu-se în locuinta sa.

În urma loviturilor, numitul ….., în vârsta de 67 de ani, a fost transportat la Spitalul Municipial Onesti, pentru acordarea îngrijirilor medicale, stabilindu-se diagnosticul de „ politraumatism prin agresiune, soc traumatic, echimoze ambele coapse ant. si epicraniene, hematom mâna stânga, deplasare brat si antebrat stg. cu multiple plagi craniene. Leziunile, prin ele însele si la data producerii, aveau capacitate tanato-generatoare si în consecinta au pus în primejdie viata victimei.

Conform certificatului medico-legal cu nr. 222/A1 din 13.07.2010, eliberat de Cabinetul de Medicina Legala Onesti, numita ……, în vârsta de 75 de ani, a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare un numar de 25-30 zile îngrijiri medicale si se constituie parte civila în cauza cu suma de 4000 lei.

De asemenea, partea vatamata ……., în vârsta de 66 de ani a suferit leziuni corporale vindecabile în 8-9 zile îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal cu nr. 216/A1 din 07.07.2010, constituindu-se parte civila în cauza cu suma de 120 lei.

Fiind legitimat în fata instantei , inculpatul minor …… s-a prevalat de dreptul la tacere , dar a declarat ca îsi mentine declaratiile date în faza de urmarire penala , faza în care inculpatul a recunoscut partial comiterea faptelor.

Astfel, au fost administrate probe concludente si pertinente în cauza din care rezulta vinovatia inculpatului minor în savârsirea tuturor infractiunilor deduse judecatii. Astfel, martorii audiati în cauza, respectiv ……, ……., ……, …….., ……., …….., …….., ……, ….., ……, …., …., au relatat situatia de fapt perceputa personal de catre ei, din declaratiile acestora rezultând cu certitudine vinovatia inculpatului minor în comiterea tuturor infractiunilor pentru care a fost trimis în judecata.

Instanta va elimina din ansamblul probelor administrate în cauza, declaratiile martorelor …. ( fila 169 dosar i.), …… ( fila 197 d.i.) ca fiind subiective ( datorita gradului de rudenie apropiata – surori cu inculpatul) si necorespunzatoare adevarului, având în vedere faptul ca aceste persoane au fost indicate ca martori oculari numai în fata instantei de judecata si faptul ca depozitiile lor nu se coroboreaza cu celelate probe din dosar.

În cauza s-a efectuat si o expertiza medico-legala ( fila ) care a concluzionat ca ….., a prezentat în 6.07.2010, leziuni politraumatice cu multiple fracturi- soc traumatic ce au necesitat 90-95 zile îngrijiri medicale, timp corect apreciat si acordat si au fost de natura a-i pune viata în pericol.

Situatia de fapt retinuta de catre instanta a fost confirmata prin probele administrate nemijlocit în fata instantei.

Astfel, fata de starea de fapt expusa ,instanta retine ca inculpatul …… a sustras un bun mobil, însusindu-si-l pe nedrept si a lovit partile vatamate ….., …, Aldea Dorina si …. si a patruns fara drept în domiciliul partii vatamate …… , actiunile acestuia întrunind, ÎN DREPT, elementele constitutive ale infractiunilor de furt ,prev. de art. 208 alin. 1 Cod Penal( în dauna partii vatamate ….) , lovire sau sau alte violente , prev. si ped. de art. 180 al. 1 Cod Penal ( în dauna partii vatamate ……), vatamare corporala grava prev. si ped. de art. 182 alin. 2 Cod penal ( în dauna partii vatamate …..), lovire sau sau alte violente , prev. si ped. de art. 180 al. 2 Cod Penal ( în dauna partii vatamate ……), violare de domiciliu prev. de art. 192 al. 1 Cod Penal ( în dauna partii vatamate ……..) si vatamare corporala prev. si ped. de art. 181 alin. 1 Cod penal ( în dauna partii vatamate …….) toate cu aplicarea art. 33 lit. a , art. 41 al. 2 Cod Penal si art. 99 si urm . din Cod Penal .

Sub aspectul laturii obiective infractiunea de furt se poate realiza potrivit art. 208 al.1 C.P., printr-o actiune de sustragere a unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamântul acestuia.

Sub aspectul laturii subiective inculpatul a actionat cu vinovatie, sub forma intentiei directe deduse din aceea ca a avut reprezentarea clara a faptelor savârsite si a rezultatului ,urmarind producerea acestuia.

De asemenea, si în ceea ce priveste infractiunea de lovire, sub aspectul laturii obiective a existat o actiune de lovire (partile vatamate fiind lovite de catre inculpat ), o urmare periculoasa ( o vatamare ), între lovire si urmare existând legatura de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, instanta retine ca fapta a fost savârsita de inculpat cu vinovatie în forma intentiei indirecte , prevazând rezultatul faptei ( o posibila vatamare ) si acceptând posibilitatea producerii lui, desi nu l-a urmarit .

Pentru ca la data consumarii infractiunilor retinute, inculpatul era minor, urmeaza a-i aplica, dispozitiile referitoare la limitele raspunderii penale, respectiv dispoz. Art. 99 si urmat. Cod penal.

Din raportul de expertiza medico-legala psihiatrica aflat la dosar ( fila 160-161 d. U.p.),eliberat de SML Bacau rezulta ca inculpatul minor prezinta tulburari de comportament si are capacitatea psihica de apreciere critica asupra faptelor de care este învinuit, fata de care discernamântul este pastrat.

Prin referatul de evaluare nr. 3224/09.12.2009 întocmit de catre Serviciul de Probatiune de pe lânga Tribunalul Bacau ( filele 162-166), se concluzioneaza ca minorul este dificil de reintegrat în familie , scoala si societate. Acesta prezinta un comportament infractional care tinde sa se structureze pe fondul influentei stradale în care petrece mult timp , minimalizarii gravitatii faptelor comise , motivatiei scazute pentru schimbare, consumului de alcool si petrecerii timpului într-un mod neconstructiv. Familia minorului nu detine autoritatea si resursele necesare corectarii conduitei minorului. De asemenea, se arata ca factorii de natura sa dezvolte comportamentul infractional al inculpatului minor în viitor sunt: debutul infractional timpuriu si persistenta în conduita devianta, interesul scazut pentru continuarea actului educational si pentru clarificarea situatiei sale juridice, neimplicarea într-o activitate constructiva, firea usor influentabila, precum lipsa de supraveghere si inexistenta unei autoritati în cadrul familiei de origine. Factorul de natura sa inhibe comportamentul infractional în cazul minorului inculpat este în strânsa legatura cu lipsa antecedentelor penale în familie.

Potrivit art.104 Cod penal – Masura educativa a internarii într-un centru de reeducare se ia în scopul reeducarii minorului, caruia i se asigura posibilitatea de a dobândi învatatura necesara si o pregatire profesionala potrivit cu aptitudinile sale.

Fata de situatiile de fapt retinute mai sus si textele de lege aratate , instanta apreciaza ca a fost dovedita savârsirea cu vinovatie de catre inculpatul minor a infractiunilor pentru care a fost trimis în judecata si având în vedere si gradul de pericol social al faptelor savârsite, starea fizica, dezvoltarea intelectuala si morala , persoana si conduita inculpatului pe de o parte , dar si concluziile referatului de evaluare ,referatul de ancheta sociala, situatia familiala a acestuia , lipsa controlului si autoritatii parintesti, precum si vârsta inculpatului pe de alta parte , instanta apreciaza ca pentru îndreptarea acestuia , în cauza se impune luarea unei masuri educative severe si anume cea a internarii într-un centru de reeducare, sens în care se va dispune conf. Art.100 lit. c Cod Penal rap. la art.104 si art.106 cod Penal, celelalte masuri educative fiind neîndestulatoare.

Totodata , se vor pune în vedere inculpatului minor dispoz. art. 108 alin. 2 Cod Penal,privind revocarea masurii internarii în centru de reeducare, daca în timpul internarii sau a liberarii înainte de a fi major va savârsi o noua infractiune.

Instanta se va orienta spre aceasta masura educativa si pentru a asigura minorului posibilitatea de a dobândi învatatura necesara si o pregatire profesionala potrivit cu aptitudinile sale , având în vedere ca este absolvent a 8 clase primare, cu posibilitatea de a-si continua studiile în cadrul unui centru de reeducare , implicarea unei institutii exterioare specializate care sa asigure o supraveghere constanta a acestuia fiind necesara , în conditiile în care acesta a abandonat, anterior, cursurile scolare.

Se va constata ca inculpatul minor a fost retinut , arestat preventiv si mentinut în stare de arest preventiv în prezenta cauza începând cu data de 08.07.2010, ora 17,00.

În baza art. 490 alin. 1 si 2 Cod Procedura Penala , va fi executata de îndata masura luata.

Sub aspectul laturii civile, se va constata ca partile vatamate …., …….. si ….. s-au constituit parti civile în procesul penal , solicitând obligarea inculpatului minor la plata sumelor de 200 lei daune morale si 400 lei daune materiale( parte vatamata ……) , 4000 lei daune materiale ( parte vatamata ……. ) si 20.000 lei daune morale si 2000 lei daune materiale ( parte vatamata ……. .

Apreciind probatoriul cauzei prin raportare la solutia ce va fi data în latura penala a cauzei si la criteriile si elementele ce au stat la baza acesteia, instanta va constata ca partea civila …… a suferit un prejudiciu moral evident. Prejudiciul moral este reprezentat în primul rând de suferinta cauzata partii civile prin lovire repetata cu o bâta , ce i-a produs leziuni importante, fiind diagnosticat cu “ politraumatism prin agresiune, leziunile punând în primejdie viata victimei. Ulterior, partea civila a stat internata în spital mai multe zile , suferind astfel o limitare a libertatii de miscare si fiind nevoit sa renunte la modul sau obisnuit de viata . Toate aceste coordonate dar si faptul ca partea civila este o persoana în vârsta, respectata în comunitate, contureaza un prejudiciu moral evident suferit de aceasta parte. Având în vedere natura faptei savârsite generatoare de suferinte fizice dar si diagnosticul stabilit de medicul legist, instanta apreciaza ca acordarea unei sume de 10000 lei (RON) daune morale este suficienta pentru acoperirea prejudiciului moral suferit. În consecinta, constatând ca sunt îndeplinite cele patru conditii ale raspunderii civile delictuale, dar apreciind ca prejudiciul moral suferit de partea civila este inferior evaluarii realizate de catre aceasta, instanta va admite în parte actiunea civila. Astfel, in baza art. 14, art.346 Cod Proc. Penala raportat la art. 998-999 Cod Civil si art.1000 alin.2 Cod Civil , instanta va obliga inculpatul minor în solidar cu partile responsabile civilmente la plata sumei de 10000 lei (RON )catre partea civila ……. ,cu titlu de daune morale.

În ceea ce privesc daunele materiale, partea civila ….. a dovedit cu chitantele depuse la dosar si martora …….. ( fila 194 dosar i.) ca a cheltuit suma de 719 lei . Astfel, cu chitantele depuse la dosar partea civila a dovedit ca s-a cheltuit pentru transportul sau la spital si a rudelor în perioada internarii suma de 479 lei . De asemenea, în perioada internarii ( 24 zile) partea civila a fost vizitata la spital zilnic si i s-au dus alimente de aproximativ 10 lei pe zi , instanta apreciiind aceasta suma de bani medie, în functie de alimentele indicate de catre martora audiata. Astfel, in baza art. 14, art.346 Cod Proc. Penala raportat la art. 998-999 Cod Civil si art.1000 alin.2 Cod Civil , instanta va admite în partea actiunea civila si va obliga inculpatul minor în solidar cu partile responsabile civilmente la plata sumei de 719 lei catre partea civila ….. ,cu titlu de daune materiale, respingând în rest daunele solicitate , ca fiind nedovedite.

Si în ceea ce priveste cererea partii civile …… care a solicitat obligarea inculpatului minor la plata sumei de 200 lei , cu titlu de daune morale, prin raportare la solutia ce va fi data în latura penala a cauzei si la criteriile si elementele ce au stat la baza acesteia, instanta va constata ca si aceasta parte civila a suferit un prejudiciu moral evident. Prejudiciul moral este reprezentat în primul rând de suferinta cauzata partii civile prin lovire repetata cu o bâta , ce i-a produs leziuni importante . Astfel, în baza art. 14, art. 346 Cod Proc. Penala raportat la art. 998-999 Cod Civil si art. 1000 alin. 2 Cod Civil , instanta va obliga inculpatul minor în solidar cu partile responsabile civilmente la plata sumei de 200 lei (RON )catre aceasta parte civila ,cu titlu de daune morale. Totodata, instanta va respinge cererea privind daunele materiale ( 400 lei) ca fiind nedovedita.

De asemenea, instanta va respinge si actiunea civila formulata de partea civila ….. , ca fiind nedovedita si va lua act ca partile vatamate ….. si ….. nu s-au constituit parti civile în procesul penal.

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 va obliga inculpatul în solidar cu partile responsabil civilmente ….. si ……. si la plata sumei de 6358,51 lei RON (actualizata la data executarii)catre partea civila SPITALUL MINICIPAL ONESTI, reprezentând cheltuieli pentru îngrijiri medicale si spitalizare( parte vatamata Dragomir Constantin) .

De asemenea, în temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art. 313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006va obliga inculpatul în solidar cu partile responsabil civilmente ….. si …….. la plata sumei de 413 lei RON (actualizata la data executarii)catre partea civila SERVICIUL DE AMBULANTA BACAU, reprezentând cheltuieli de transport ( parte vatamata ……) .

Se va dispune confiscarea de la inculpat în favoarea statului a unei bâte din lemn , aflata la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti .

Se va constata ca inculpatul minor a fost asistat de catre avocat ales în faza de judecata.

În temeiul art. 189 Cod procedura penala se va dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 400 lei reprezentând onorarii pentru avocatii desemnati din oficiu în faza de urmarire penala ( av…. –200 lei ) si în faza de judecata av. …….200 lei, avocat desemnat din oficiu pentru partea vatamata ………..

Ca o consecinta a condamnarii, inculpatul minor va fi obligat în solidar cu partile responsabil civilmente si la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza de urmarire penala penala si în faza de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

În baza art. 101 lit. c Cod Penal, raportat la art. 104 si art. 106 Cod Penal, aplica inculpatului minor ….. , fiul lui …… si …., nascut la data de …, în …, jud. Bacau, CNP ….. domiciliat în …, .., jud. Bacau, fara antecedente penale, aflat în prezent (arestat preventiv) în Penitenciarul Bacau, masura educativa a internarii într-un centru de reeducare, pentru savârsirea infractiunilor de furt ,prev. de art. 208 alin. 1 Cod Penal( în dauna partii vatamate …) , lovire sau sau alte violente , prev. si ped. de art. 180 al. 1 Cod Penal ( în dauna partii vatamate …..), vatamare corporala grava prev. si ped. de art. 182 alin. 2 Cod penal ( în dauna partii vatamate …..), lovire sau sau alte violente , prev. si ped. de art. 180 al. 2 Cod Penal ( în dauna partii vatamate ….) , violare de domiciliu prev. de art. 192 al. 1 Cod Penal ( în dauna partii vatamate …..) si vatamare corporala prev. si ped. de art. 181 alin. 1 Cod penal ( în dauna partii vatamate ….) toate cu aplicarea art. 33 lit. a , art. 41 al. 2 Cod Penal si art. 99 si urm . din Cod Penal .

Constata ca inculpatul a fost retinut, arestat preventiv si mentinut în stare de arest preventiv în prezenta cauza începând cu data de 08.07.2010, ora 17,00.

Pune în vedere inculpatului minor dispoz. art. 108 alin. 2 Cod Penal privind revocarea masurii internarii în centru de reeducare, daca în timpul internarii sau a liberarii înainte de a fi major savârseste o noua infractiune.

În baza art. 490 alin. 1 si 2 Cod Procedura Penala , masura luata se executa de îndata .

Trimite câte o copie de pe hotarâre organului de politie din localitatea Urechesti ,jud. Bacau si Penitenciarului Bacau care vor lua masuri de internare a minorului.

În temeiul art. 14 alin.3 litera b si art. 346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art. 998-999 Cod Civil si art.1000 alin.2 Cod Civil admite în parte actiunea civila formulata de partea civila …… si obliga inculpatul în solidar cu partile responsabil civilmente …. si ….. la plata sumei de 719 lei cu titlu de daune materiale si 10.000 lei cu titlu de daune morale catre aceasta parte civila.

Respinge actiunea civila formulata de partea civila …….. ca fiind nedovedita.

În temeiul art. 14 alin.3 litera b si art. 346 alin. 1 Cod procedura penala raportat la art. 998-999 Cod Civil si art.1000 alin.2 Cod Civil admite în parte actiunea civila formulata de partea civila …. si obliga inculpatul în solidar cu partile responsabil civilmente …. si …… la plata sumei de 200 lei cu titlu de daune morale catre aceasta parte civila.

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 obliga inculpatul în solidar cu partile responsabil civilmente …… si ….. la plata sumei de 6358,51 lei RON (actualizata la data executarii)catre partea civila SPITALUL MINICIPAL ONESTI, reprezentând cheltuieli pentru îngrijiri medicale si spitalizare( parte vatamata ….) .

În temeiul art. 14, art. 346 alin. 1 Cod procedura penala si art.313 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, modificata si completata prin OUG 72/2006 obliga inculpatul în solidar cu partile responsabil civilmente …… si …. la plata sumei de 413 lei RON (actualizata la data executarii)catre partea civila SERVICIUL DE AMBULANTA BACAU, reprezentând cheltuieli de transport ( parte vatamata ……) .

Ia act ca partea vatamata …. nu s-a constituit parte civila în procesul penal, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

Ia act ca partea vatamata …. nu s-a constituit parte civila în procesul penal.

În baza art. 118 alin. 1 lit. b Cod Penal dispune confiscarea de la inculpat în favoarea statului a unei bâte din lemn , aflata la Camera de corpuri delicte a Judecatoriei Onesti .

Constata ca inculpatul minor a fost asistat de catre avocat ales în faza de judecata.

În temeiul art.189 Cod procedura penala dispune plata din fondul Ministerului Justitiei catre B.A. Bacau a sumei de 400 lei reprezentând onorarii pentru avocatii desemnati din oficiu în faza de urmarire penala ( av…. –200 lei ) si în faza de judecata av. …-200 lei, avocat desemnat din oficiu pentru partea vatamata ……)

În baza art. 191 alin. 1 si 3 Cod Procedura Penala obliga inculpatul minor în solidar cu partile responsabil civilmente ….. si …….. la plata sumei de 700 lei reprezentând cheltuieli judiciare catre stat, în faza de urmarire penala ( 300 lei) si în faza de judecata (400 lei ).

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare pentru toate partile.

Pronuntata în sedinta publica, azi 09.12.2010

Etichete: , ,

Furt

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 2900/270/2010 furt (art. 208- 209 C.p.)

Înreg. la 29.04.2010

Sentinta penala nr. 587

Sedinta publica din data de 14.10.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Badau

Grefier – Florentina Cristian

Ministerul Public reprezentat de procuror – Aneta Neagu

Pe rol judecarea cauzei penale având ca obiect infractiunea de furt prevazuta de dispozitiile art. 208 alin 1 C.p., art. 209 alin. 1 lit g. si i C.p, privind pe inculpatul …..

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta avocat ……. pentru inculpat, lipsa fiind partile din prezenta cauza.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care arata:

– cauza are ca obiect infractiunea de furt prevazuta de dispozitiile art. 208 C.p. – art. 209 alin. 1 lit. g lit g. si i C.p,

– se afla la al patrulea termen de judecata,

– s-au îndeplinit mandatele de aducere pentru martorii din lucrari.

– la dosar s-au depus de catre partea civila .. si partea vatamata …. înscrisuri din care rezulta valoarea bunurilor recuperate.

– stadiul procesual fond.

Instanta procedeaza la adierea partii civile …. si a martorilor din lucrari: ….., …., …, …., ……, …. declaratii consemnate si atasate la dosar.

Nemaifiind cereri de formulat si probe de administrat instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul in dezbateri.

Reprezentantul pachetului expune situatia de fapt retinuta prin actul de sesizare, aratând ca inculpatul a fost trimis în judecata pentru comiterea infractiunii prevazuta de art.208 -209 alin. 1 lit. g si i din Cod penal cu aplicarea art.41 al. 2 din Cod penal, constând în aceea ca în lunile mai si iulie 2009, a sustras pe timp de noapte si prin efractie, mai multe bunuri din locuinta partii civile …. si din locuinta partii vatamate ….. Fapta este foarte grava si este dovedita cu materialul probator administrat în cauza, motiv pentru care pune concluzii de condamnare a inculpatului cu executarea pedepsei în regim de detentie. Solicita sa se ia act ca partea vatamata …. nu s-a constituit parte civila. De asemenea solicita sa fie obligat inculpatul la plata despagubirilor civile catre …..în suma de 4470 lei si la obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare catre stat.

Partea civila … solicita obligarea inculpatului la plata despagubirilor civile.

Avocat ……. depune la dosar practica judiciara si arata ca la dosar nu exista declaratia inculpatului, iar înscrisul aflat la fila 20 -21 dosar arata pozitia inculpatului fata de aceasta cauza.

De asemenea arata ca nu exista la dosar nicio proba care sa duca la stabilirea vinovatiei inculpatului, existând doar procesul verbal de perchezitie, iar bunurile sustrase au fost restituite. Învedereaza ca din declaratiile martorilor audiati reiese ca acestia nu au perceput în mod direct savârsirea faptei. Aparatorul inculpatului pune concluzii de achitare a inculpatului.

Cauza a ramas în pronuntare.

INSTANTA

-deliberând-

Prin rechizitoriul nr. 1569/P/2009 al Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti inregistrat pe rolul instantei sub nr. 2900/270/2010 a fost trimis in judecata inculpatul ……., fiul lui …..si ….., nascut la data de …. in ….., cu domiciliul in com…., studii 10 clase, necasatorit, fara ocupatie, fara antecedente penale, CNP 1… sub aspectul savarsirii infractiunii de “ furt calificat” in forma continuata ,infractiune prevazuta de art 208 alin 1, 209 alin 1 lit. g,i cod pen. cu aplicarea art 41 alin 2 cod pen.

In actul de sesizare al instantei s-au retinut urmatoarele :

La data de 16.05.2009, ….. din ….. sesizeaza organele de politie despre faptul ca persoane necunoscute, în data de 14-16.05.2009, au patruns prin efractie în locuinta proprietate situata în raza comunei Bogdanesti, judetul Bacau, de unde au sustras un aragaz marca « Zanussi », 2 butelii de aragaz marca « Rafo », un boiler electric de 80 de litri, un TV marca « Yvone », o noptiera, trei mochete, etc, în valoare de 4600 lei.

La data de 16.07.2009, …… din Onesti reclama faptul ca în noaptea de 15/16.07.2009, persoane necunoscute au patruns prin efractie în casa de vacanta de pe raza comunei M. Casin, punct Scutaru, judetul Bacau de unde au sustras 2 hidrofoare, un generator electric, un radiocasetofon, 2 butelii de aragaz, o pereche de manusi pentru gradinarit, 2 cabluri electrice, un gemantan textil cu articole vestimentare, un set de tacâmiri de bucatarie, etc, în valoare de 8000 lei.

Din procesele verbale de cercetare la fata locului si plansele foto întomite de catre organele de politie rezulta ca în locuinta partii civile … s-a patruns prin fortarea si distrugerea unei usi din PVC care face accesul în locuinta prin partea din spate iar în locuinta partii vatamate ….. s-a patruns prin efractie, respectiv prin demontarea unei ferestre de la camerea centralei termice a locuintei.

In cele doua cauze a început urmarirea penala fata de autor necunoscut prin rezolutiile din 17.06.2009 si respectiv 24.09.2009.

La data de 01.03.2010, partea civila … a sesizat organele de politie despre faptul ca o persoana, care din motive de siguranta îsi pastreaza anonimatul, a informat-o ca bunurile i-au fost sustrase din locuinta proprietate în perioada 14-16.05.2009 de numitul …. si acestea se afla la domiciliul lui, cât si la domiciliul matusii sale ….. din aceeasi localitate.

In baza aspectelor sesizate, la data de 09.03.2010, Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti a propus efectuarea unei perchezitii domiciliare la locuintele acestora si prin încheierea nr. 8/09.03.2010, pronuntata în dosarul nr. 1795/270/2010 al Judecatoriei Onesti, a fost admisa, organele de cercetare penala fiind autorizate sa efectueze perchezitia.

La data de 10.03.2010, 5 lucratori de politie, în prezenta martorilor ….. si …. si a partii civile …., s-au deplasat la locuintele lui …….. si …. din com. ..au si în momentul în care au patruns în curte, ….. a sarit pe o ferestra afara din locuinta, escaladând un gard si s-a îndepartat în fuga prin gradinile vecinilor, fiind imposibila audierea acestuia pe tot parcusul cercetarilor, întrucât nu a mai revenit la domiciliu si se sutrage urmaririi penale. Aceste aspecte rezulta din procesul verbal întocmit de organele de politie, cât si din declaratiile martorilor asistenti.

Cu prilejul perchezitiei domiciliare efectuate în prezenta martorilor asistenti a partii civile ….. si a sotilor ….. si …, în imobilul în constructie în care locuieste inculpatul ….., au fost gasite mai multe bunuri apartinând partii vatamate …. si partii civile ……

Astfel, partea civila …. a recunoscut noptiera din pal melaminat de culare galben maronie, un boiler electric marca italiana si un proiector « Fanion » cu cablu electric, care i-au fost predate pe baza de dovada.

De asemenea, întru-un camin betonat de lânga fântana din curte s-a gasit un hidrofor marca « Wasserkonig » HW 25/25h, cu seria 1877638, cu pompa de apa atasata, în podul imobilului s-a gasit un generator electric marca « Einhell » model STE 2500/1, seria 4152310 si un cablu electric de culoare alba în lungime de 10 metri, care apartin partii vatamate …..

Particularitatile celor 2 bunuri imobiliazate în plansele foto de la filele 88-90 dosar urmarire penala, corespund cu datele mentionate ân certificatele de garantie prezentate de partea vatamata … si existente la filele 91-93 dosar urmarire penala.

Martorul …., tatal numitului …., prieten cu inculpatul si disparut de la domiciliu odata cu acesta, a predat lucratorilor de politie un radiocasetofon marca « Samsung », gasit la locuinta fiului sau, fara a-i cunoaste provenienta, constatându-se ca este cel sustras în noaptea de 15/16.07.2009 din casa de vacanta a partii vatamate …….

Toate aceste bunuri au fost predate partii vatamate …… la data de 11.03.2010, urmând sa-si rezerve dreptul de a se constitui parte civila ….. la data de 11.03.2010, urmând sa-si rezerve dreptul de se contitui parte civila ân instanta cu suma reprezentând bunurile nerecuperate.

Din probele testimoniale administrate, respectiv declaratia martorului ….., rezulta ca în iunie 2009 inculpatul a facut parte dintr-o echipa de muncitori care au executat lucrari la o fântâna situata în curtea locuintei partii vatamate ….. si a avut posibilitatea sa cunoasca locatia respectiva.

In cauza penala de fata a fost administrat urmatorul material probatoriu : in cursul urmaririi penale :reclamantiile si declaratiile partii vatamate, procesele verbale de cercetare la fata locului si plansele foto, proces verbal de perchezitie domiciliara, proces verbal de predare primire si plansele foto, dovezi de predare primire, certificate de garantie si planse foto, declaratii martori , in cursul judecatii : declaratie parte vatamata, declaratii martori.

Inculpatul aflat in stare de liberate nu s-a rezentat in fata instantei fiind reprezentat de aparator ales, av. ……

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

Partile vatamate …., .. au formulat plangere penala aratand ca in perioada 14-16.05.2009, respectiv 15/16.07.20009, persoane necunoscute ar fi intrat prin efractie in casele lor de vacanta din com. …… si ar fi sustras mai multe bunuri.

Din procesele verbale de cercetare la fata locului coroborat cu plansele foto rezulta ca in cele doua case de vacante s-a patruns prin efractie. Astfel, in casa lui …. s-a patruns prin fortarea si distrugerea unei usi PVC iar in casa lui …. s-a patruns prin demontarea unei ferestre de la camera centralei termice a locuintei.

Potrivit declaratiei partii vatamate …., o persoana care doreste sa-si past?eze anonimatul a informat-o despre faptul ca bunurile sustrase din locuinta sa ( un aragaz Zanussi, 2 butelii aragaz, un boiler electric, televizor marca Yvone, o noptiera, trei mochete, doua icoane din care una de argint, un evantai, lampa proiector) s-ar afla in casa inculpatului ….. cat si in casa matusii acestuia ……

Partea vatamata a precizat ca inainte de comiterea faptei l-a observat pe inculpat de mai multe ori in preajma casei sale, domiciliul acestuia fiind la aproximativ 700 de metri .

Din procesul verbal de perchezitie domiciliara rezulta ca la domiciliul inculpatului (a carei casa se afla in aceeasi curte cu cea a rudelor sale, fam. Verdisan) au fost gasite mai multe bunuri din care unele au fost recunoscute de partea civila ……. ca fiind proprietatea sa: un boiler electric de 80 de l, o noptiera, o lampa proiector, bunuri care i-au fost restituite potrivit dovezii de predare primire de la fl. 85 dosar parchet.

Inculpatul prin avocat a incercat sa-si construiasca apararea aratand ca nu el este autorul celor doua fapte de sustragere de bunuri, bunurile gasite la domiciliul sau fiind achizitionate de el din piata de la Oituz.

Instanta apreciaza ca atitudinea procesuala a inculpatului nu este sincera si in raport cu probele administrate in cauza va rezulta cu certitudine vinovatia inculpatului si forma sa de participatie la comiterea infractiunii deduse judecatii.

Astfel,din declaratia martorului asistent ……, proces verbal de perchezitie rezulta ca inculpatul a fugit din locuinta sa in momentul in care a observat organele de politie. Desi in inscrisul depus la dosarul cauzei inculpatul arata ca motivul plecarii sale in strainatate este unul financiar, unchiul sau martorul ….. declara ca acesta castiga foarte bine in tara din munca desfasurata in constructii fiind justificate din punct de vedere financiar toate bunurile care se aflau in locuinta nepotului sau. Odata ce a reusit sa fuga, inculpatul a inteles sa nu se prezinte nici macar o singura data in fata autoritatilor judiciare si s-a sustras atat de la urmarirea penala cat si de la judecata.

Inculpatul justifica in inscrisul existent la dosar( fl. 21) atitudinea sa de parasire a domiciliului in fuga la aparitia organelor de politie ( in luna martie 2010 cand s-a desfasurat perchezitia domciliara) prin faptul ca ar fi avut o datorie restanta la banca, ceea ce declara si unchiul sau.

Declaratia martorului ….. este neveridica si contradictorie. Acesta declara ca nu a mai luat legatura cu nepotul sau din martie, cand a avut loc perchezitia insa cunoaste versiunea inculpatului cu privire la motivul pentru care acesta a preferat sa fuga odata cu aparitia organelor de politie, respectiv ratele restante la banca. Un alt aspect cu caracter contradictoriu este acela ca potrivit declaratiei martorului nepotul sau dispunea de bani suficienti pentru achizitionarea diverselor bunuri aflate in locuinta sa, dar, pe de alta parte nu reusea sa-si achite creditele bancare.

Martorul asistent …… arata ca la momentul efectuarii perchezitiei unchiul inculpatului ….. ar fi declarat ca nu cunoaste provenienta bunurilor, ( asa cum s-a consemnat si in procesul verbal de efectuare a perchezitiei domiciliare), pentru ca ulterior, in fata instantei sa-si aduca aminte cu precizie faptul ca boilerul si hidroforul au fost cumparate de inculpat din piata de la Oituz.

Martorul …… a explicat existenta mai multor bunuri ce sunt folosite in domeniul constructiilor prin faptul ca inculpatul lucra in acest domeniu si el insusi isi ridica o casa. Nici sub acest aspect declaratia martorului nu este verosimila avand in vedere ca in locuinta inculpatului s-au gasit nu mai putin de cinci aparate bormasina.

Cel de-al doilea martor propus de inculpat, numitul …. declara ca nu l-a vazut pe inculpat din august anul trecut, nu a fost niciodata in casa acestuia si nu cunoaste nimic cu privire la bunurile pe care acesta le-ar fi avut in casa, motiv pentru care instanta apreciaza declaratia acestuia ca nefiind pertinenta si utila cauzei.

Martorul ……. a declarat ca in vara anului trecut a executat o lucrare in curtea casei partii vatamate …… iar din echipa de muncitori facea parte si inculpatul.

Un alt martor, ….. a aratat ca este tatal lui ….. confirmand faptul ca organele de politie au gasit in casa acestuia din urma un radiocasetofon insa nu cunoaste amanunte cu privire la acest bun. Din cunostintele sale fiul sau s-ar afla in Italia impreuna cu …. Radiocasetofonul marca Samsung a fost identificat de partea vatamata …… ca fiind al sau. Acest bun i-a fost restituit potrivit dovezii de predare primire de la dosarul cauzei.

Tot cu ocazia perchezitiei au fost identificate in locuinta inculpatului si doua bunuri apartinand partii vatamate ……, respectiv un generator electric marca „ Einhell” model STE 2500/l, un cablu electric de culoare alba in lungime de 10 m, un hidrofor marca „ Wasserkonig” HW25/25. Pentru cele trei bunuri ( radiocasetofon, hidrofor, generator) partea vatamata a prezentat documente de provenienta ( fl. 91-93 dosar parchet) fiind restituite acesteia potrivit dovezii de la dosarul de urmarire penala.

Fata de probele administrate in cauza, instanta apreciaza ca inculpatul …… in perioada 14-16.05.2009, respectiv 15/16.07.2009 a patruns prin efractie in casele de vacanta ale partilor vatamate sustragand mai multe bunuri.

In drept fapta inculpatului de a intra prin efractie, pe timp de noapte, in locuinta partilor vatamate, cu intentia de a lua bunuri din posesia acestora, fara consimtamantul lor in scopul insusirii pe nedrept intruneste elementele constiutive ale infractiunii de „furt calificat „ prev. de art 208 alin 1, 209 alin 1 lit. g,i cod pen.

La individualizarea judiciara a pedepsei instanta va avea in vedere criteriile generale prev. de art 72 cod pen. : dispozitiile partii generale ale codului penal, limitele speciale de pedeapsa, gradul de pericol social al faptei savarsite, persoana infractorului, urmand a aplica pedeapsa inchisorii orientata spre minimul special.

Fata de imprejurarea ca inculpatul nu are antecedente penale, instanta va retine circumstanta atenuanta prev. de art 74 lit. a si va cobori pedeapsa sub minimul special prevazut de lege, conform art 76 lit. c cod pen.

Avand in vedere ca inculpatul a savarsit doua actiuni care fiecare in parte prezinta continutul aceleiasi infractiuni deduse judecatii,la diferite intervale de timp dar in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, instanta va retine forma continuata a infractiunii prevazute de art 41 alin 2 cod pen.

În baza art. 71 Cod pen. va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II a si litera b Cod penal.

Fata de persoana inculpatului, infractor primar, instanta apreciaza ca scopul educativ al pedepsei prevazut de art 52 cod pen. poate fi atins si fara executare in regim de detentie, fiind indeplinite conditiile art 81 cod pen.

Astfel, in baza art. 81 cod pen., va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada compusa din pedeapsa ce va fi aplicata prin prezenta plus termenul de incercare de 2 ani stabilit in conditiile art 82 cod pen..

În baza art. 359 Cod proc. pen.va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendarii in cazul in care va savarsi o noua infractiune in cursul termenului de incercare.

In baza art. 71 al 5 cod pen., pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei, va suspenda si executarea pedepselor accesorii.

Sub aspectul laturii civile.

Partea vatamata …… nu s-a consituit parte civila in cauza, aratand ca o parte din bunurile sustrase au fost restituite asa cum rezulta si din dovada de predare primire existenta la dosar.

Din locuinta partii vatamate au fost sustrase mai multe bunuri: un radiocasetofn marca Samsung, doua hidrofoare din care unul marca „ Wasserkonig” HW25/25, un generator electric marca „ Einhell” model STE 2500/l, un cablu electric de culoare alba in lungime de 10 m, un geamantan , doua seturi tacamuri inox, o pereche de manusi de gradina, doua butelii, bunuri in valoare de 8.000 lei din care s-a recuperat suma de 2350 lei.

Va lua act ca partea vatamata …. nu se constituie parte civila in cauza.

In baza art 118 lit. e cod pen. va dispune confiscarea sumei de 5.750 lei de la inculpat, reprezentand contravaloare bunuri sustrase de la partea vatamata …. Potrivit dispozitiilor art 118 alin 4 cod pen. daca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc in locul lor se confisca bani si bunuri pana la concurenta valorii acestora.

In ceea ce priveste partea vatamata …. aceasta s-a constituit parte civila in prezenta cauza, aratand ca bunurile nerecuperate sunt in suma de 4470 lei.

Instanta apreciaza ca in cauza sunt intrunite conditiile raspunderii civile delictuale, intre fapta ilicita a inculpatului si prejudiciul infractional existand legatura de cauzalitate.

In baza art 14, 346 alin 1 cod proc. pen. coroborat cu art 998 cod civ. va obliga inculpatul la plata sumei de 4.470 lei, contravaloare bunuri sustrase catre partea civila ……..

Fata de culpa procesuala a inculpatului, instanta, in baza art 191 alin 1 cod proc. pen. il va obliga pe acesta la plata sumei de 200 lei, cheltuieli judiciare catre stat, din care 100 lei onorariu aparator oficiu.

Va lua act ca prin incheierea de sedinta din data de 10.06.2010 s-a dispus avansarea onorariului aparator din oficiu, av. ….., in cuantum de 100 lei din fondurile MJ catre BA Onesti.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

In baza art 208 alin 1, 209 alin 1 lit. g,i cod pen. cu aplicarea art 41 alin 2 cod pen., art 74 lit. a, 76 lit. c cod pen. condamna pe inculpatul …., fiul lui ..si …., nascut la data de …… in ….., cu domiciliul in …., studii 10 clase, necasatorit, fara ocupatie, fara antecedente penale, CNP ……la pedeapsa inchisorii de 2 ani sub aspectul savarsirii infractiunii de “ furt calificat”.

In baza art. 71 Cod pen. aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevazute de art. 64 litera a teza a II a si litera b Cod penal.

In baza art. 81 cod pen., dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada de 4 ani , termen de incercare stabilit in conditiile art 82 cod pen..

In baza art. 359 Cod proc. pen. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendarii in cazul in care va savarsi o noua infractiune in cursul termenului de incercare.

In baza art. 71 al 5 cod pen., pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei, suspenda si executarea pedepselor accesorii.

In baza art 14, 346 alin 1 cod proc. pen. coroborat cu art 998 cod civ. obliga inculpatul la plata sumei de 4.470 lei, contravaloare bunuri sustrase catre partea civila ….

Ia act ca partea vatamata .. nu se constituie parte civila in cauza.

In baza art 118 lit. e cod pen. dispune confiscarea sumei de 5.750 lei de la inculpat, reprezentand contravaloare bunuri sustrase de la partea vatamata …

In baza art 191 alin 1 cod proc. pen. obliga inculpatul la plata sumei de 200 lei, cheltuieli judiciare catre stat, din care 100 lei onorariu aparator oficiu.

Ia act ca prin incheierea de sedinta din data de 10.06.2010 s-a dispus avansarea onorariului aparator din oficiu, av. …., in cuantum de 100 lei din fondurile MJ catre BA Onesti.

Cu apel in 10 zile de la comunicare pentru inculpat, partea vatamata ….. si de la pronuntare pentru partea civila …..

Pronuntata in sedinta publica, azi 14.10.2010.

Etichete: