Top

Cheltuieli judiciare. Părţile responsabile civilmente pot fi obligate în solidar cu inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare numai în măsura în care sunt obligate în solidar cu aceştia la repararea pagubei.

Prin sentinţa penală nr. 41 din 19 ianuarie 2004 Tribunalul Iaşi a condamnat 3 inculpaţi minori pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie.
În latura civilă, instanţa a constatat recuperate prin restituirea prejudiciilor produse şi a luat act că părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile.
În baza articolului 191 Cod procedură penală, inculpaţii au fost obligaţi în solidar cu părţile responsabile civilmente la plata cheltuielilor judiciare către stat.
În apelul parchetului, sentinţa a fost desfiinţată pentru nelegalitate constând în încălcarea dispoziţiilor articolului 191 alineatul 3 Cod procedură penală. Conform temeiului de drept menţionat, partea responsabilă civilmente este obligată la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în caz de condamnare, în măsura în care este obligată în solidar cu inculpatul şi la repararea pagubei.
În speţă, inculpaţii nu au fost obligaţi la repararea pagubei, prejudiciile fiind recuperate prin restituirea, motiv pentru care nu este realizată cerinţa dispoziţiilor articolului 191 alineatul 3 Cod procedură penală.
Pentru cele precedente, s-a înlăturat obligarea părţilor responsabile civilmente la plata cheltuielilor judiciare către stat, acestea rămânând numai în sarcina inculpaţilor condamnaţi.
Decizia penală nr. 270/3.08. 2004.

Etichete: