Top

Infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice

Dosar nr. 335/829/2009

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA PENALĂ NR. 66

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN : 04.06.2009

Complet format din :

PREŞEDINTE: XX

Cu participare :

PROCUROR : YY

GREFIER: ZZ

Pe rol fiind judecarea cauzei penale, privind pe inculpatul C. I. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii privind circulaţia pe drumurile publice prevăzută de art. 87 alin.1 din OUG 195/2002.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: inculpatul C.I., apărătorul din oficiu al inculpatului – avocat A. E. şi martorul R. C., lipsind martorul V. M..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, învederând că este primul termen de judecată, procedura legal îndeplinită, după care:

Desfăşurarea şedinţei de judecată se înregistrează cu mijloace tehnice audio potrivit art. 304 Cod procedură penală.

Avocat A.E., depune la dosar Delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 39/13.05.2009.

Potrivit art. 70 al. 2 Cod procedură penală, inculpatului i se aduce la cunoştinţă fapta care formează obiectul cauzei, încadrarea juridică a acesteia, dreptul de a avea un apărător, precum şi dreptul de a nu face nici o declaraţie, atrăgându-i-se totodată atenţia că ceea ce declară poate fi folosit împotriva sa.

Inculpatul, având cuvântul, arată că este de acord să fie asistat de apărătorul din oficiu şi să dea declaraţie.

S-a procedat la audierea inculpatului C. I., în conformitate cu dispoziţiile art. 323 Cod procedură penală, declaraţia acestuia fiind consemnată în scris şi ataşată la dosar.

S-a procedat la audierea martorului R. C., în conformitate cu dispoziţiile art. 327 Cod procedură penală, depoziţia acestuia fiind consemnată în scris şi ataşată la dosar.

Instanţa pune în discuţia părţilor necesitatea audierii martorului V. M..

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, arată că având în vedere obiectul cauzei care se probează pe înscrisuri, consideră suficiente aceste probe şi nu insistă în audierea martorului lipsă.

Avocat A. E., pentru inculpat, având cuvântul, arată că nu insistă în audierea martorului V. M..

Instanţa ia act de renunţarea părţilor la audierea martorului din rechizitoriu, V. M. şi că nu mai are alte cereri de formulat în cauză.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, arată că nu mai are alte cereri de formulat şi solicită cuvântul pe fond.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, în baza art. 339 Cod procedură penală instanţa declară terminată cercetarea judecătorească şi în baza art. 340 Cod procedură penală acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul pe fond, expune pe larg situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu arătând că inculpatul a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 87 alin.1 din OUG 195/2002 modificată, constând în aceea că în noaptea de 18/19.03.2009, în jurul orelor 0100, a fost depistat în timp ce conducea autoturismul cu numărul de înmatriculare XX, pe DJ 241, pe raza comunei Glăvăneşti, judeţul Bacău, având o îmbibaţie alcoolică în sânge de 1,25 – 1,15 gr.‰. consideră suficiente probele administrate în cauză şi în baza art. 187 alin.1 din OUG 195/2002 modificată, pune concluzii de condamnare a inculpatului. Solicită ca la individualizare pedepsei să se ţină cont de valoarea alcoolemiei obţinută la cele două probe şi să se observe că curba este descendentă opinând că la momentul în care a fost depistat, îmbibaţia de alcool era mai mare, de unde rezultă că fapta inculpatului este gravă. În favoarea inculpatului, solicită să se aibă în vedere că nu posedă antecedente penale. În cazul aplicării unei pedepse cu suspendarea acesteia, să se dispună aplicarea pedepselor accesorii. Obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Inculpatul, prin avocat A. E., având cuvântul pe fond, arată că inculpatul a recunoscut fapta, nu a contestat alcoolemia, nu are antecedente penale şi solicită condamnarea inculpatului la o pedeapsă orientată la minimul special către general prevăzut de lege, cu onorariu MJ.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, declară că regretă săvârşirea faptei.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

?????

INSTANŢA

-deliberând-

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului a fost trimis în judecată inculpatul C. I. pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică în sânge peste limita legală prevăzută de art. 87 al. 1 din OUG nr. 195/2002, modificată.

În actul de sesizare al instanţei se arată că inculpatul a condus pe drumurile publice un autovehicul, având o îmbibaţie alcoolică în sânge peste limitele legale.

Din probatoriile administrate în cauză instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În noaptea zilei de 18/19.03.2009, în jurul orelor 0100, organele de poliţie aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu au oprit pentru control autoturismul marca dacia 1300, cu numărul de înmatriculare XX, condus de către inculpatul C.I. care circula pe DJ 241, pe raza comunei G, judeţul B..

În timpul controlului, faţă de împrejurarea că inculpatul prezenta indicii că ar fi consumat băuturi alcoolice, a fost tstat cu aparatul etilotest, rezultând o îmbibaţie alcoolică de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat,

Inculpatul a fost condus la Spitalul POLIMED Podu Turcului, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Din buletinul de analiză toxicologică alcoolemie nr. 721 – 722 din 19.03.2009, rezultă că inculpatul C.I. a avut o îmbibaţie alcoolică în sânge de 1,25 gr.‰ pentru proba de la 0130 şi 1,15 gr.‰ pentru proba recoltată la ora 0230.

Cu ocazia audierilor, inculpatul a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice anterior conducerii autoturismului pe drumurile publice.

În drept, fapta inculpatului C. I., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice având o îmbibaţie alcoolică peste limita prevăzută de lege, prevăzută de art. 87 al. 1 din OUG 195/2002, modificată.

Inculpatul, atât la urmărirea penală, cât şi în faza de judecată a recunoscut şi regretat fapta săvârşită.

Pentru fapta prevăzută şi pedepsită de art.87 alin. 1 din OUG 195/2002 modificată, cu aplicarea art. 74 lit. a, c Cod penal coroborat cu art. 76 lit. d Cod penal, inculpatul va fi condamnat la pedeapsa închisorii.

La individualizarea juridică a pedepsei se va avea în vedere gradul de pericol social al faptei, persoana inculpatului care nu a mai săvârşit fapte penale şi că a dat dovadă de sinceritate recunoscând şi regretând fapta.

Apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privare de libertate în temeiul art. 81 alin. 2 Cod penal coroborat cu art. 82 al. 1 Cod penal va suspenda condiţionat executarea pedepsei închisorii pe termenul de încercare şi va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării art. 83 Cod penal.

Va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza II Cod penal şi art. 64 lit. b Cod penal în condiţiile art. 71 Cod penal.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal va suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

Inculpatul a beneficiat de asistenţă juridică din oficiu, astfel că în temeiul art. 189 Cod procedură penală se va dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti către Baroul de Avocaţi Bacău a onorariului pentru apărător din oficiu, iar în temeiul art. 191 cod procedură penală va obliga inculpata la cheltuieli judiciare către stat, inclusiv onorariu apărător din oficiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 74 lit. a, c Cod penal coroborat cu art. 76 lit. d Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, condamnă pe inculpatul C. I., fiul lui —-l şi –, născut la data de –, în municipiul Bacău, cetăţean român, domiciliat în comuna – , studii 8 clase, agricultor, necăsătorit, fără antecedente penale, CNP -, la 6(şase)luni închisoare.

În temeiul art. 81 alin. 2 Cod penal, coroborat cu art. 82 alin. 1 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei închisorii pe termenul de încercare de 2(doi)ani şi 6(şase)luni închisoare atrăgându-i-se atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării art. 83 Cod penal.

Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza II Cod penal şi art. 64 lit. b Cod penal în condiţiile art. 71 Cod penal.

În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În temeiul art. 189 Cod procedură penală dispune plata din fondurile MJCL către BA Bacău a sumei de 200 lei, reprezentând onorariu apărător din oficiu.

În temeiul art. 191 Cod procedură penală obligă inculpatul la 450 lei, cheltuieli judiciare către stat.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 4 iunie 2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

XX/ZZ.

22/23.06.2009

Etichete: