Top

Stabilire program vizite minor

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 202/270/2010 stabilire program vizite

Înreg. 11.01.2010 minor

SENTINŢA CIVILĂ NR.964

Şedinţa publică din data de 17.03.2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – ..

Grefier – ….

Astăzi a fost pe rol judecarea acţiunii civile formulată de reclamantul ………, domiciliat în comuna …., Judeţ Bacău împotriva pârâtei ….., domiciliată în comuna .., Judeţ Bacău, având ca obiect stabilire program vizite minor.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul asistat de avocat …… şi pârâta asistată de avocat ……..

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă după care;

Pârâta arată că în urma acţiuni de divorţ se numeşte … şi nu ….., acela-şi nume avându-l şi în buletin.

Apărătorul reclamantului, solicită instanţei să fie întrebată pârâta unde domiciliază.

La solicitarea instanţei, pârâta arată că domiciliază în com. …, jud. Bacău.

Apărătorul reclamantului depune la dosar o anchetă socială şi adeverinţa nr.640/8/2010, din care rezultă că minorul …. este pe lista Medicului de familie din …….., jud. Bacău.

Părţile, prin apărători, având pe rând cuvântul, arată că nu mai au alte cereri de formulat.

Apărătorul reclamantului, solicită instanţei admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, să se stabilească un program de vizitare, raportat la legătura dintre minor şi tată. Acesta precizează că pârâta nu i-a permis reclamantului să vadă copilul, iar prin întâmpinarea depusă la dosar, pârâta a solicitat admiterea acţiunii, dar într-o anumită modalitate. Însă având în vedere vârsta minorului şi faptul că cei doi soţi nu se vor înţelege niciodată, trebuie să i se permită reclamantului să aibă o legătură firească cu copilul, să se aprecieze interesul copilului, iar reclamantul să nu fie cenzurat să ia copilul la domiciliul său. Reclamantul are condiţii foarte bune, minorul a locuit la domiciliul reclamantului până la vârsta de 2 ani, se simte bine acolo, iar reclamantul având autoturism, ar putea să se deplaseze să ia copilul şi să-l aducă înapoi. De asemenea, apărătorul reclamantei mai precizează că, deşi în motivare pârâta a arătat că copilul este bolnav, acesta merge la grădiniţă, deci s-ar putea încuviinţa programul stabilit de reclamant. Faţă de cele precizate, apărătorul reclamantului, solicită, încuviinţarea programului solicitat de reclamant, iar acesta să poată lua copilul la el acasă.

În subsidiar, dacă se va cenzura programul, având în vedere că părţile nu se înţeleg, să i se permită reclamantului să ia copilul la domiciliul său.

Apărătorul pârâtei, arată că prin sentinţa civilă nr. 3519/10.11.2009, prin care s-a admis acţiunea de divorţ, s-a reţinut că pârâta ………, era deseori alungată de acasă cu copilul, iar căsătoria a fost desfăcută din vina exclusivă a reclamatului. Acesta mai arată că de câte ori o întâlneşte pe pârâtă, reclamantul o loveşte mereu, iar copilul are o vârstă fragedă şi nu-şi poate aminti locurile în care s-a născut. Nu este posibil să fie exclusă posibilitatea ca reclamantul să supună copilul unor rele tratamente la domiciliul său.

Faţă de cele precizate, apărătorul pârâtei, solicită instanţei să cenzureze programul de vizitare cu privire la zile, program şi loc, având în vedere vârsta minorului. Minorul să fie vizitat în ………., în prima şi a trei sâmbătă din lună, între orele 14-18, iar Duminica minorul să fie pregătit pentru grădiniţă. Fără cheltuieli.

Apărătorul reclamantului, mai arată că, având în vedere că cei doi nu se înţeleg, nu este în interesul minorului să fie expus agresiunilor. Reclamantul, atunci când merge să-şi viziteze copilul, trebuie să stea cu acesta la poartă, întrucât, este imposibil să meargă în casa pârâtei, iar acesta nu are cum să fie permanent în starea de ebrietate, întrucât este şofer.

Apărătorul pârâtului, solicită instanţei să aibă în vedere interesul superior al copilului, aşa cum prevede legea. Copilul să fie vizitat în prezenţa mamei.

Cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

-deliberând-

Constată că reclamantul …… a chemat în judecată pe pârâta ………, solicitând obligarea acesteia să permită reclamantului să aibă legături personale cu minorul …..

Cererea a fost legal timbrată.

În motivare reclamantul arată că pârâta nu-i permite să se apropie de minor, interzicându-i orice legătură cu acesta.

Pârâta a formulat întâmpinare, arătând că este de acord cu acţiunea, însă modalitatea în care reclamantul să aibă legături personale cu minorul să fie stabilit de instanţă.

În motivarea acestei susţineri pârâta arată că nu s-a opus niciodată ca reclamantul să-l vadă pe minor, însă reclamantul nu a venit niciodată la domiciliul ei şi al minorului, în …..

Dat fiind vârsta copilului, nu este în interesul acestuia să fie luat din această localitate şi dus în satul …….

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Reclamantul ……. a fost căsătorit cu pârâta …..

Din relaţia de căsătorie a rezultat minorul ……., născut la data de 15.02.2007.

Prin sentinţa civilă nr.3519/10.11.2009, pronunţată în dosarul nr. 4773/270/2009 al Judecătoriei Oneşti, căsătoria a fost desfăcută din culpa reclamantului, iar minorul rezultat din căsătorie a fost încredinţat pârâtei spre creştere şi educare.

Potrivit art. 43 al.3 din Codul Familiei, „părintele divorţat, căruia nu i s-a încredinţat copilul, păstrează dreptul de a avea legături personale cu acesta, …”.

Având în vedere comportamentul reclamantului faţă de minor, situaţia care a fost reţinută în considerentele sentinţei civile precizate mai sus, respectiv faptul că pârâta era deseori alungată din casă cu copilul mic în braţe, deoarece reclamantul se îmbăta şi devenea violent, precum şi vârsta mică a acestuia, instanţa apreciază că este în interesul minorului ca acesta să nu fie luat de la domiciliul pârâtei, aşa cum solicită reclamantul.

Faţă de cele de mai sus, urmează a se admite acţiunea, în sensul că pârâta va fi obligată să permită reclamantului să aibă legături personale cu minorul …….., în modul următor: vizitarea minorului la domiciliul pârâtei în prima şi a treia sâmbătă din fiecare lună, între orele 1300-1700.

Se va lua act că nu s-au cerut cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite acţiunea formulată de reclamantul ….., domiciliat în com. ……, jud.Bacău împotriva pârâtei …, domiciliată în com. …………, jud. Bacău.

Obligă pârâta să permită reclamantului să aibă legături personale cu minorul …., născut la .., în modul următor: vizitarea minorului la domiciliul pârâtei în prima şi a trei sâmbătă din fiecare lună, între orele 1300-1700.

Ia act că nu s-au cerut cheltuieli de judecată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.03.2010.

Etichete: