Top

PĂRINŢI DIVORŢAŢI.CERERE FORMULATĂ DE PĂRINTELE CĂRUIA NU I S-A ÎNCREDINŢAT MINORUL DE A I SE INCUVIINŢA LEGĂTURI PERSONALE CU ACESTA.MINOR AFLAT ÎN STRĂINĂTATE.

JUDECĂTORIA POGOANELE

SENTINŢA CIVILĂ NR.138/15.02.2008

PĂRINŢI DIVORŢAŢI.CERERE FORMULATĂ DE PĂRINTELE CĂRUIA NU I S-A ÎNCREDINŢAT MINORUL DE A I SE INCUVIINŢA LEGĂTURI PERSONALE CU ACESTA.MINOR AFLAT ÎN STRĂINĂTATE.

Prin acţiunea civilă formulată reclamantul P.I.a chemat în judecată pe pârâta N.N.solicitând încuviinţarea legăturilor personale cu minorul S-M rezultat din căsătorie şi care ,prin sentinţa civilă de divorţ,a fost încredinţat spre creştere şi educare mamei pârâte,prin luarea acestuia în domiciliul său săptămânal, câte o săptămână în timpul vacanţelor de iarnă şi de primăvară şi timp de 45 de zile în vacanţa de vară,precum şi în afara ţării în concediile lui de odihnă.

Au fost invocate în drept dispoziţiile art.43 alin.3 şi ale art.97 din codul familiei.

Pârâta a formulat întâmpinare,potrivit prevederilor art.115 cod procedură civilă,prin care a solicitat respingerea acţiunii motivat de faptul că atât ea cât şi minorul şi-au stabilit domiciliul în Cipru iar reclamantul în Spania şi că drept consecinţă luarea minorului în domiciliul tatălui ar fi imposibilă.

Instanţa,analizând probatoriul administrat în cauză a reţinut că părţile în proces au avut calitatea de soţi,că prin hotărâre judecătorească irevocabilă s-a declarat desfăcută căsătoria iar minorul rezultat din căsătorie a fost încredinţat spre creştere şi educare mamei.

De asemenea,s-a mai reţinut că potrivit prevederilor art.43 alin.3 din codul familiei părintele divorţat,căruia nu i s-a încredinţat copilul,păstrează dreptul de a avea legături personale cu acesta,iar potrivit prevederilor art.97 din acelaşi cod ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copii şi exercită drepturile lor părinteşti numai în interesul copiilor.

Faţă de textele legale invocate este indubitabil că reclamantul este îndreptăţit să păstreze legături personale cu copilul său.

Numai că, în cauza de faţă, cei doi părinţi se găsesc într-o situaţie specială,reclamantul fiind plecat în Spania, iar pârâta şi copilul în Cipru, unde acesta este elev.

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului consacră principiul interesului superior al acestuia,care,potrivit prevederilor art.2 alin.2 este impus în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor copilului.

Cum minorul este stabilit împreună cu mama sa în Cipru, unde urmează cursurile şcolare,interesul său superior trebuie văzut şi analizat în acest context şi drept urmare tatăl reclamant trebuie să îl aibă în vedere,neputând pretinde ca în atare situaţie să i se permită să ia minorul în domiciliul său din străinătate,o atare modalitate de legături personale fiind aproape imposibilă.

Drept urmare instanţa îi va încuviinţa acestuia să păstreze legături personale cu minorul la domiciliul său din ţară,ori la reşedinţa din străinătate a pârâtei,lunar,în ultimele zile de sâmbătă şi duminică,de la orele 10,00 la orele 16,00,precum şi prin luarea acestuia la domiciliul lui din ţară în perioada vacanţei de vară,respectiv de la 1 august orele 10,00 până la 31 august orele 16,00.

La stabilirea unei atare modalităţi de păstrare a legăturilor personale instanţa are în vedere şi prevederile art.16 alin.1 din Legea nr.272/2004 potrivit cărora copilul care a fost separat de ambii părinţi sau de unul din aceştia are dreptul de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu ambii părinţi,cu excepţia situaţiei în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.

Ori,în modalitatea cerută de reclamant,de a avea legături cu minorul săptămânal şi în toate vacanţele şcolare prin luarea acestuia în domiciliul său din străinătate,s-ar ajunge la o bulversare totală a vieţii minorului situaţie în care,aşa cum prevede alin.2 al aceluiaşi articol, instanţa judecătorească poate limita exercitarea acestui drept,în speţă existând motive temeinice de natură a periclita dezvoltarea copilului.

Instanţa mai reţine că potrivit prevederilor art.17 alin.1 din aceiaşi lege copilul ai cărui părinţi locuiesc în state diferite are dreptul de a întreţine relaţii personale şi contacte directe cu aceştia,cu excepţia situaţiei în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.

Sentinţa a rămas definitivă şi irevocabilă prin neexercitarea căilor legale de atac.

Etichete: