Top

Ordonanţa preşedenţială

Prin sentinţa civilă nr. 1288 din 02.06.2010, Judecătoria Fălticeni a admis cererea de reîncredinţare minor formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială de către reclamantul – pârât FG, în contradictoriu cu pârâta – reclamantă TV

A dispus reîncredinţarea provizorie a minorului FM, născut la data de 26.09.2003, către reclamantul – pârât până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acţiunii de reîncredinţare minor, ce formează obiectul dosarului nr. 1425/227/2010 aflat pe rolul Judecătoriei Fălticeni.

A respins ca nefondată cererea reconvenţională de obligare a reclamantului – pârât la predarea către pârâta – reclamantă a minorului FM

A obligat pârâta – reclamantă să plătească reclamantului – pârât cheltuieli de judecată în cuantum de 12 lei reprezentând taxă judiciară de timbru.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că reclamantul şi pârâta TV au fost căsătoriţi, iar prin sentinţa civilă nr. 1453/2007 a Judecătoriei Suceava s-a declarat desfăcută căsătoria, minorul rezultat din căsătorie fiind încredinţat spre creştere şi educare pârâtei, cu obligarea reclamantului la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorului în cuantum de 97,5 lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii şi până la majorat.

Prin cererea adresată Judecătoriei Fălticeni şi înregistrată sub nr. 1526/227 din 12.05.2010. reclamantul FG a chemat în judecată pe pârâtele TV şi TE, pentru ca, pe cale de ordonanţă preşedinţială, să se dispună reîncredinţarea provizorie până la soluţionarea irevocabilă a cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 1425/227/2010 aflată pe rolul Judecătoriei Fălticeni, a minorului FM, cu obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, a arătat că a divorţat de pârâta TV în anul 2007, iar minorul a fost încredinţat spre creştere şi educare acesteia, aşa cum rezultă din sentinţa civilă nr. 1453/2007.

Situaţia care a fost avută în vedere de instanţă la data încredinţării minorului s-a modificat, în sensul că de mai mult timp pârâta TV este plecată în Italia şi a abandonat copilul la mama sa, TE, în vârstă de 80 de ani. Aceasta nu are condiţii să crească minorul, este foarte murdară, trăieşte într-un mediu insalubru, punând în pericol şi sănătatea copilului, în plus, nu-l duce la grădiniţă, îl bate, iar sâmbăta şi duminica cerşeşte în preajma bisericilor. Recent a aflat că minorul pe fondul neîngrijirii s-a îmbolnăvit grav, iar bunica acestuia refuză ca el să contacteze copilul şi să-l ajute.

Tags: