Top

Ordonanta presedintiala

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A C A U

Dosar nr. 2993/270/2010 ordonanta presedintiala

Înreg. 5.05.2010

SENTINTA CIVILA NR. 1531

Sedinta publica din data de 12.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

Presedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Mihaela Ladan

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile având ca obiect ordonanta presedintiala, formulata de reclamanta S.C. ……., împotriva pârâtei UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA – Manastirea Casin – prin primar.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: avocat …..pentru reclamanta, conf. delegatiei aflata la dosar si consilier juridic ……., pentru pârâta, conf. delegatiei depusa la dosar.

Procedura completa.

S-a expus referatul cauzei de grefierul de sedinta dupa care;

La solicitarea instantei aparatorul reclamantei, arata ca pârâta este UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA – Manastirea Casin – prin primar.

Reprezentantul pârâtei, depune la dosar, în doua exemplare, o cerere reconventionala prin care solicita obligarea reclamantei la plata cheltuielilor ce urmeaza a fi facute cu ocazia procesului.

Instanta comunica un exemplar aparatorului reclamantei.

Aparatorul reclamantei arata ca nu solicita termen pentru a lua la cunostinta de cererea depusa, având în vedere ca se solicita doar plata cheltuielilor de judecata.

Aparatorul reclamantei depune la dosar o citatie din care rezulta ca pe data de 19 Mai 2010, la Tribunalul Bacau Sectia Comerciala si Contencios Administrativ exista un proces între cele doua parti, având ca obiect anulare act administrativ, respectiv anularea H. C.L. nr.10/2002.

Având pe rând cuvântul, partile prin aparatori, arata ca nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta acorda cuvântul pe fond.

Avocat …….., solicita instantei admiterea actiunii si sistarea lucrarilor de constructie, din com. Manastirea Casin. Pârâta a început sa faca lucrari de amenajare la cladirea precizata mai sus, cu toate ca pe rolul instantei exista o cauza având ca obiect anularea H.C.L. nr.10/28.07.2002. Spatiile comerciale s-au comasat într-o singura unitate. Prin H.C.L. nr.20/1999, s-a trecut în domeniul public toate spatiile comerciale ale cooperativei. H.C.L. 20/1999 a fost atacata în instanta de contencios administrativ si a fost anulata în parte, exact cu privire la acele imobile. În anul 2002, consiliul a emis o noua hotarâre, HCL nr.10/2002, (prin care a trecut din nou imobilele în domeniul public) care a fost atacata la instanta de contencios administrativ si se afla pe rolul Tribunalului Bacau. Pârâta sustine ca pamântul de sub cooperativa este spatiu public.

Avocat ……, solicita admiterea actiunii, sistarea lucrarilor de constructie, respingerea cererii reconventionale, fara cheltuieli de judecata.

Reprezentantul pârâtei, arata ca ………., a luat fiinta prin fuziune, care s-a facut pe baza unor procese-verbale false. În urma acestei fuziuni acestia au trecut în Cartea funciara bunuri care au apartinut Manastirii Casin. Protocolul nr. 1589 încheiat în anul 1999, a fost ca urmare a sentintei civile nr.7/1999. Prin Decizia civila nr.20/2006, s-a anulat irevocabil fuziunea. Spatiul a fost trecut în Cartea funciara în urma contractului de vânzare-cumparare. Bunurile apartin domeniului public si nu au nicio legatura cu …………. Cladirea era în paragina, pârâta a curatat santurile, a reparat cladirea, nu au facut lucrari care prin natura lor sa atraga dispozitiile ordonantei presedintiale. Fata de cele precizate a solicitat respingerea cererii.

I N S T A N T A

-deliberând-

Constata ca prin cererea formulata reclamanta ………., a chemat în judecata pe pârâta Unitatea Administrativ Teritoriala com. Manastirea Casin- prin primar, pentru ca, pe cale de ordonanta presedintiala, sa se dispuna sistarea lucrarilor de constructii la cladirea – sediu birouri, compusa din 5 camere, hol, grup sanitar si magazie, situate în com. Manastirea Casin, jud. Bacau.

Cererea a fost legal timbrata iar în motivare reclamanta arata ca pârâta a început sa faca lucrari de amenajare la aceasta cladire, imobil în legatura cu care exista un proces pe rolul Tribunalului Bacau- Sectia comerciala si contencios administrativ.

Pârâta a formulat cerere reconventionala, solicitând obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata pe care pârâta le va face cu acest proces si respingerea cererii reclamantei deoarece nu sunt întrunite elementele prav. de art.581 al.1 Cod procedura civila.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Reclamanta …….. sustine ca prin H.C.L. nr.10/28.07.2002, emise de Consiliul Local al com. M. Casin, jud. Bacau, cladirea –sediu birouri, compusa din 5 camere, hol, grup sanitar si magazie, situata în com. Manastirea Casin, jud. Bacau, s-a trecut în domeniul public magazinele, barurile si birourile reclamantei, cu toate ca procedase în acelasi mod prin H.C.L. nr.20/24.09.1999, când s-a trecut în domeniul public constructiile proprietatea reclamantei, însa prin sentinta civila nr.3/2001, pronuntata în dosar nr.8258/2008 a fost anulata H.C.L. nr.200/24.09.1999.

Pe rolul Tribunalului Bacau – Sectia Comerciala si Contencios Administrativ este înregistrat dosarul nr. 6564/110/2009, având ca obiect anularea act administrativ, respectiv, anularea H.C.L. nr.10/28.07.2002.

Reclamanta sustine ca pârâta a început sa faca lucrari de amenajare la cladirea precizata mai sus, cu toate ca pe rolul instantei exista o cauza având ca obiect anularea H.C.L. nr.10/28.07.2002.

Pârâta arata ca nu face lucrari de constructie, de demolare etc., ci a facut doar lucrari de întretinere la cladirea respectiva.

În raport de considerentele expuse, instanta apreciaza ca în cauza sunt întrunite conditiile de admisibilitate a cererii reclamantei, conditii prav. în art. 581 al.1 Cod procedura civila, motiv pentru care urmeaza a o admite.

Întrucât pârâta nu a dovedit ca a facut cheltuieli cu prilejul acestui proces, se va respinge cererea reconventionala.

Se va lua act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite cererea formulata de reclamanta ………, cu sediul în ……., jud. Bacau, în contradictoriu cu pârâta Unitatea Administrativ Teritoriala com. Manastirea Casin- prin primar.

Dispune ca pârâta sa sisteze lucrarile de constructii la cladirea sediu birouri, compusa din 5 camere, hol, grup sanitar si magazie, situata în com. M. Casin, jud. Bacau.

Respinge cererea reconventionala.

Ia act ca reclamanta nu a solicitat obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

Executorie fara somatie sau termen.

Cu recurs în 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 12.05.2010.

Etichete: