Top

Litigiu comercial

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

Dosar nr.2466/270/2009

Din 11. mai 2009 lit. comercial

SENTINTA CIVILA NR.1951

Sedinta publica din 19 iunie 2009

Desfasurata la sediul instantei

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

Presedinte – ADRIAN ASAVEI

Grefier – DORINICA LUNGU

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind actiunea în pretentii formulata de reclamanta S.C. „ M.” SRL Onesti , prin lichidator judiciar E.SPRL Bacau , împotriva pîrîtei D.R.

La apelul nominal facut în sedinta publica s-a prezentat consilier juridic G. S. pentru subscrisa E. SPRL Bacau pentru societatea reclamanta , lipsa pârâta.

Procedura de citare legal îndeplinita .

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, consilier juridic arata ca nu are cereri noi formulat si solicita a se acorda cuvântul pe fondul cauzei .

Instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei .

Consilier juridic S. G., solicita a se admite actiunea asa cum a fost formulata , obligarea pârâtei la plata sumei de 1.757,06 lei reprezentând c/v marfa .

Dezbaterile fiind terminate , cauza a ramas în pronuntare .

I N S T A N T A :

Deliberând ,

Asupra cauzei civile de fata ;

Constata ca SC” M.„ SRL cu sediul în municipiul Onesti, … prin lichidator judiciar E.Bacau, cu sediul social în municipiul Bacau, … a chemat în judecata pe pârâta D.R., domiciliata în com. …, jud. Bacau pentru a fi obligata la plata sumei de 1757,06 lei reprezentând c/v marfa livrata si neachitata.

Actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru si timbru judiciar,potrivit art. 77 din Legea 85/2006.

În motivare arata ca pârâta nu a achitat marfa livrata de reclamanta, aceasta fiind în valoare de 1757,66 lei .

Din actele si lucrarile dosarului instanta retine în fapt urmatoarele:

Reclamanta SC”M.”SRL Onesti a livrat pârâtei D.R. în baza relatiilor comerciale, marfa în valoare de 3057,06 lei conform facturii fiscale nr.260221/30.08.2006.

Pentru marfa livrata pârâta a achitat în avans 1300 lei cu chitanta nr.1751523 din 17.08.2006.

Prin sentinta 135 din 24.03.2008 Tribunalul Bacau a dispus deschiderea procedurii insolventei împotriva SC” M.” SRL Onesti iar prin sentinta nr. 300 din 23.02.2009 Tribunalul Bacau a dispus intrarea în faliment a debitoarei , Societatea E…Bacau fiind desemnata lichidator judiciar.

În vederea îndeplinirii atributiilor prevazute de art.20(1) lit.1 din Legea 85/2006 lichidatorul judiciar a procedat la verificarea actelor de evidenta contabila a debitoarei în insolventa si a fisei analitice clienti ocazie cu care s-a constatat ca reclamanta a livrat pârâtei – debitoare pavaje P01 si P08, în valoare totala de 3057,06 lei asa cum se mentioneaza în factura fiscala nr. 260221/30.08.2006 iar pentru marfa livrata a achitat în avans doar suma de 1300 lei, dovedita cu chitanta 17521523 din 17.08.2006.

Reclamanta prin administrator judiciar a încercat solutionarea litigiului pe cale amiabila, pârâta fiind convocata pentru conciliere directa conform art.720 si urm. din Codul procedura civila însa pârâta nu a dat curs convocarii la conciliere directa si nici nu a achitat debitul pe care îl are fata de societatea reclamanta.

În acest context reclamanta prin lichidator a formulat aceasta actiune.

Pârâta D.R. desi legal citata nu s-a prezentat în fata instantei în vederea combaterii actiunii si nici nu a formulat întâmpinare potrivit art.115 din Codul de procedura civila.

Fata de considerentele aratate instanta în baza art. 1073 din Codul civil va admite actiunea si în consecinta va fi obligata pârâta sa achite reclamantei 1757,06 lei suma ce reprezinta c/v marfii livrate si neachitate.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite actiunea civila formulata de reclamanta SC” M.” SRL Onesti prin lichidator judiciar E.cu sediul în Bacau, …, judetul Bacau în contradictoriu cu pârâta D.R., domiciliata în …., judetul Bacau.

Obliga pârâta sa achite reclamantei 1757,06 lei reprezentând c/v. marfa livrata si neachitata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 19.06.2009.

PRESEDINTE, GREFIER,

Red.A.A. – 02.07.2009

Dact.M.I. – 02.07.2009

Ex.5. – com. 02.07.2009

Etichete: