Top

Art. 278/1 C.p.p.

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 962 /270/2010

Înreg.8.02.2010 pl.sol.procuror

ÎNCHEIERE DE AMÂNARE A PRONUNTARII

Sedinta publica din 13.05.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – LILIANA MIRELA PUSCASU

Grefier – ELIZA FEKETE

Ministerul Public – reprezentat de procuror Vicentiu Craciunel Antohi

Pe rol judecarea actiunii penale având ca obiect plângerea formulata de petentii ……, ….., …… împotriva ordonantei de scoatere de sub urmarire penala nr. 1965/P/2006 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns avocat ales ……. pentru petentul ….., petenta … si faptuitoarea ………. personal, lipsind celelalte parti.

Procedura legal îndeplinita .

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, nemaifiind alte cereri, instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pentru dezbateri judiciare.

Pentru petentul ……, avocat ……. sustine ca din multitudinea actelor din toate dosarele atasate , instanta are de solutionat mai multe plângeri împotriva unor rezolutii date de procuror. Între parti care sunt si rude au existat mai multe conflicte. Bruma Ion este nemultumit ca el a fost agresat, a fost vatamat si s-a ajuns la concluzia ca fapta reclamata de acesta nu este dovedita. Între familia …si familia … în 2006 s-a produs un conflict pe str. V.Babes din Onesti , la care … nu a participat, fiind la serviciu. Cineva a chemat politia si au fost luati toti cei gasiti la fata locului si dusi la sediul politiei. Fiul lui ….. i-a telefonat acestuia chemându-l la politie,iar când a ajuns acolo, cei din familia . l-au agresat.Solicita admiterea plângerii , trimiterea cauzei la parchet pentru a se efectua cercetari cu privire la fapta reclamata de petentul Bruma Ion a se lua masuri legale în cauza.

Petenta ….. sustine ca mereu este jignita si apostrofata de familia .care umbla în gasca. Solicita admiterea plângerii.

Faptuitoarea ….. precizeaza ca sunt în relatii de dusmanie cu familia bruma de mai multa vreme. Sotul ei a fost taiat cu cutitul si a avut 24 zile îngrijiri medicale. Familie ….. umbla în grup si mereu îi ameninta atât pe ei cât si pe copii. Depune la dosar un memoriu. Solicita admiterea plângerilor depuse de ….. si …….

Procurorul apreciaza ca nu sunt motive pentru admiterea plângerilor, în baza art.2781 lit.a c.p.p. solicita respingerea plângerilor formulate de ….., …., ……,…. Solicita respingerea plângerii formulate de …….. ca tardiva. A se mentine ordonanta atacata si a fi obligate partile la cheltuieli judiciare.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Din lipsa de timp pentru deliberare,

D I S P U N E

Amâna pronuntarea la 18.05.2010, ora 12.00, pentru când partile prezente au TC.

Pronuntata in sedinta publica, astazi 13.05.2010.

PRESEDINTE , GREFIER,

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 962/270/2010

Înreg. 8.02.2010 art. 2781 C.p.p.

SENTINTA PENALA NR. 329

Sedinta publica din data de 18.05.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – LILIANA MIRELA PUSCASU

Grefier – ELIZA FEKETE

Ministerul Public reprezentat de procuror Vicentiu Craciunel Antohi

Pe rol fiind pronuntarea în cauza penala având ca obiect plângerea formulata de petentul …s.a. împotriva ordonantei de scoatere de sub urmarire penala nr. 1965/P/2006 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

Dezbaterile în fond au avut loc în data de 13.05.2010, fiind consemnate în încheierea de amânare a pronuntarii de la acea data si care face parte integranta din prezenta hotarâre .

I N S TA N T A

Deliberând asupra cauzei penale de fata constata ca prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 6355/15.11.2007 …., domiciliat în ……., jud. Bacau a solicitat desfiintarea ordonantei nr.1695/P/2006 din data de 26.09.2007 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

Plângerea nu a fost motivata în fapt sau în drept.

Pe durata solutionarii cauzei Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti a înaintat acestei instante, spre competenta solutionare, plângerea formulata de …., …. si …. împotriva ordonantei nr.1695/P/2006 din 26.09.2007- a se vedea filele 89-93 dosar.

La rândul ei, petenta …. a atacat, separat, aceeasi solutie a procurorului, respectiv ordonanta nr.1695/P/2006 din 26.09.2007.

Plângerea a fost înregistrata pe rolul instantei sub nr.6507/23.11.2007, formând obiectul dosarului penal nr.6507/270/2007.

….., ….., ….. si ……, au atacat si ei ordonanta sus-mentionata, plângerea lor, fiind înregistrata pe rolul instantei sub nr.6310/09.11.2007.

Dosarul penal nr.6310/270/2007 la care s-a dispus atasarea dosarului nr. 1695/P/2006 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti a fost solutionat prin sentinta penala nr.1011/23.11.2007.

Prin decizia penala nr.293/R/08.04.2008 Tribunalul Bacau a admis recursurile declarate de …, …… si … împotriva sentintei penale nr.1011/23.11.2007 a Judecatoriei Onesti.

Pe cale de consecinta, sentinta atacata a fost casata în întregime, cauza fiind trimisa spre rejudecare Judecatoriei Onesti.

Cu ocazia rejudecarii dosarului având ca obiect plângerea formulata de …, ….., … si ….. împotriva ordonantei nr. 1695/P/2006 din 26.09.2007 a fost înregistrata sub nr.2415/250/R/2008.

Vazând identitatea de obiect instanta a dispus conexarea dosarelor nr.2415/270/R/2008, 6507/270/2007 la dosarul penal nr. 6355/270/2007.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarele:

Persoanele vatamate ….., ……., …. si …. au reclamat ca în data de 26.08.2006 au fost agresate fizic de ….., ….., ….. si …….. Plângerea a format obiectul dosarului nr.2109/P/2006 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

…. si … au formulat plângere penala împotriva lui ……, ……, ….., ….., ……., ….. care în zilele de 25.08.2006 si 26.08.2006 i-au lovit, cauzându-le leziuni corporale vindecabile în 6-7 zile de îngrijiri medicale, în cazul lui …… si în 12-13 zile de îngrijiri medicale în cazul lui ……

Aceasta din urma a reclamat ca aceiasi agresori i-au patruns, fara drept, în domiciliu în data de 27.08.2006.

Plângerile formulate de ….. si ……. au format obiectul dosarului nr.1795/P/2006.

La rândul lor, ….. si ….. au formulat plângere împotriva lui ….., …….. … si .. care în ziua de 27.08.2006 au patruns, fara drept, în domiciliul lor si le-au aplicat lovituri, cauzându-le leziuni corporale vindecabile în 22-24 si respectiv, 9 zile de îngrijiri medicale.

Plângerea prealabila formulata de .. si .. a format obiectul dosarului nr.1695/P/2006.

Între cele trei cauze existând conexitate s-a dispus conexarea dosarelor nr.2109/P/2006, 1795/P/2006 la dosarul nr.1695/P/2006.

Prin rezolutia din 22.01.2007 s-a dispus începerea urmaririi penale împotriva lui …, …., ….., ….., …., …., …., …., ……, zis ….., .., …, …., … si …… cercetati sub aspectul savârsirii infractiunilor prevazute de art.322, 182 al.2, 181 al.1, 180 al.2 si 192 al.2 Cod penal, constând în aceea ca:

În seara zilei de 25.08.2006, în timp ce se deplasa pe Calea Marasesti din municipiul Onesti, partea vatamata ….. a fost agresata fizic de …, ….., ….., .. si .. care i-au pricinuit leziuni corporale vindecabile în 12-13 zile de îngrijiri medicale si fractura dintilor 21 si 23.

În ziua de 26.08.2006 pe strada Victor Babes din municipiul Onesti a avut loc un nou conflict în cursul caruia …, …., ….., …., …., …, … si … s-au lovit reciproc.

În aceeasi zi, pe strada Tineretului, … a fost agresat de ….., ….., …, .., …, … si …..

Partea vatamata … a suferit leziuni corporale vindecabile în 6-7 zile îngrijiri medicale.

În ziua urmatoare, respectiv la 27.08.2006 .. a patruns, fara drept, în locuinta lui ……

La 27.08.2006, în jurul orei 15oo, ……., ….. si …. s-au deplasat în comuna Stefan cel Mare, sat Negoiesti, unde i-au lovit pe …. si .., pricinuindu-le traumatisme ce au necesitat spre vindecare 22-24 zile si respectiv, 7-9 zile de îngrijiri medicale.

Examinând materialul de urmarire penala, respectiv declaratiile partilor si ale martorilor audiati în dosarul nr.1695/P/2006 procurorul a retinut ca faptele savârsite de membrii familiilor ….. si …. unii împotriva celorlalti, constituie, în materialitatea lor, fapta ce încalca linistea si ordinea publica, provocând indignarea cetatenilor.

Constituirea membrilor celor doua familii în grupuri de 3 sau mai multe persoane în vederea comiterii unor acte de violenta fizica, verbala si pentru a provoca scandal public reprezinta fapte de natura contraventionala sanctionate de Legea nr.61/1991 republicata.

Procurorul a concluzionat ca leziunile constatate prin certificatele medico-legale invocate de partile vatamate nu au fost produse în conditiile si la datele stabilite pe timpul cercetarilor penale.

Pe cale de consecinta si în baza art.249 Cod procedura penala, art.11 pct.1 lit.b si art.10 lit. b Cod procedura penala s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala pentru infractiunile prevazute de art.322 al.1 si 3, art.182 al.2, art.181 al.1, art.180 al.2 Cod penal si art.192 al.2 Cod penal a învinuitilor: ….., ……, …., .., …, ……, …., …., ……, …., ….., …….

Prin aceeasi ordonanta nr.1695/P/2006 din 26.09.2007 s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de ….. cercetat pentru savârsirea infractiunilor prevazute de art.322 al.1 si 3, 192 al.2 Cod penal si fata de …….. cercetate sub aspectul savârsirii infractiunii prevazuta de art.322 al.1 si 3 Cod penal.

Solutia de netrimitere în judecata a fost atacata de ….., ….., …., …, … si …….

Prin ordonanta nr.659/II/2/2007 din 23.10.2007 prim-procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti a respins, însa, ca neîntemeiate plângerile, mentinând ordonanta nr.1695/P/2006 din 26.09.2007.

Nemultumiti de modul de solutionare a plângerilor lor …, .., …, ….., ….., …. s-au adresat instantei, în termenul legal, uzând de dispozitiile art.2781 Cod procedura penala.

Instanta astfel sesizata retine, însa, ca plângerile conexe sunt neîntemeiate

pentru urmatoarele considerente:

În dosarul nr.1695/P/2006 a fost administrat un probatoriu complet.

În urma analizarii acestuia procurorul a stabilit situatia de fapt corecta si s-a pronuntat asupra tuturor infractiunilor reclamate de partile vatamate.

Fata de situatia conflictuala întretinuta de membrii familiilor înrudite …. si ….s-a retinut în mod corect ca în intervalul de timp cuprins între 25-27.08.2006 acestia au provocat si participat la scandaluri repetate în locuri publice tulburând linistea si ordinea publica.

Vazând starea de fapt mai sus invocata procurorul a pronuntat solutia legala si temeinica astfel ca în baza art.278 1 al.8 lit.a Cod procedura penala instanta va respinge ca neîntemeiata plângerile formulate de ….., …., ….., …, … si ……..

Pe cale de consecinta va fi mentinuta ordonanta nr.1695/P/2006 din data de 26.09.2007.

Desi nu a avut calitatea de parte în dosarul nr.1695/P/2006 numita …., nora petitionarului …….., a atacat si ea ordonanta sus invocata – a se vedea filele 89-93 dosar nr.6355/278/2007 coroborate cu fila 15 din acelasi dosar.

Întrucât locuieste în aceeasi gospodarie cu …, socrul sau, petenta ….. poate fi încadrata în categoria oricaror alte persoane ale caror interese legitime sunt vatamate ca titulari ai dreptului de a face plângerea împotriva solutiilor procurorului de netrimitere în judecata.

Plângerea acesteia a fost înregistrata, însa, la Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti, în data de 22.02.2008, astfel ca în baza art.2781 al.8 lit.a Cod procedura penala instanta o va respinge pe criteriul tardivitatii.

În baza art.189 Cod procedura penala onorariul aparatorului desemnat din oficiu pentru faptuitorul …. va fi suportat din fondurile speciale ale Ministerului Justitiei.

Constatându-se culpa procesuala a petitionarilor se va dispune obligarea acestora la plata cheltuielilor judiciare catre stat în conformitate cu dispozitiile art. 192 al.2 si 4 Cod procedura penala.

Fata de respingerea plângerii sale si în baza art. 193 al.6 Cod procedura penala i se va respinge lui …… si cererea privind restituirea cheltuielilor facute în cursul procesului, respectiv a onorariului aparatorului ales.

Pentru aceste motive,

În numele legii

H O T A R A S T E

În baza art. 2781 alin. 8 lit. a Cod procedura penala respinge, ca nefondate, plângerile formulate de …, ….., ., .., …., ……… împotriva ordonantei nr. 1695/P/2006 din data de 26.09.2007 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

In baza art. 2781 alin. 8 lit. a Cod procedura penala respinge, ca tardiva, plângerea formulata de … împotriva aceleiasi ordonante.

Mentine ordonanta atacata.

In baza art. 192 alin. 2 si 4 Cod procedura penala obliga petentii …. din ….., judetul Bacau, ….., ……, ….., .., toti domiciliati in ……, judetul Bacau, ….., ….. ambii domiciliati in Onesti, str. Stefan cel Mare, nr. 6, jud. Bacau la câte 60 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru …., … si …… si de la comunicare pentru celelalte parti.

Pronuntata în sedinta publica, azi 18.05.2010.

PRESEDINTE, GREFIER,

Etichete: