Top

Abandon de familie

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1753/270/2010

Înreg.8.03.2008 abandon de familie

SENTINTA PENALA NR.375

Sedinta publica din data de 10.06.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – LILIANA – MIRELA PUSCASU

Grefier – ELIZA FEKETE

Ministerul Public – reprezentat de procuror Vicentiu Craciunel Antohi

Pe rol judecarea actiunii penale pusa in miscare prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti împotriva inculpatului ……. ,trimis in judecata pentru savârsirea infractiunii de abandon de familie fapta prevazuta si pedepsita de art.305 lit.c Cod penal.

La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care , partea vatamata declara ca întelege sa-si retraga plângerea formulata împotriva inculpatului , sens în care, instanta procedeaza la audierea sa, declaratia fiind consemnata la dosar.

Nemaifiind alte cereri, instanta declara terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pentru dezbateri.

Procurorul solicita încetarea procesului penal în baza art.11 pct.2 lit.b raportat la art.10 lit.h c.p.p.ca urmare a retragerii plângerii partii vatamate, cu obligarea ambelor parti la cheltuieli judiciare catre stat.

Partea vatamata cere a se lua act ca si-a retras plângerea.

Inculpatul cere a se lua act de cererea partii vatamata.

Dezbaterile fiind terminate,

I N S T A N T A :

Deliberând asupra cauzei penale de fata ;

Constata ca prin rechizitoriului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti nr. 3285/P/2009 din data de 5.03.2010 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului …….. pentru comiterea infractiunii de abandon de familie, prev. de art.305 al.1 Cod penal.

Prin actul de sesizare sus-mentionat, înregistrat, la data de 5.03.2010 pe rolul instantei sub nr. 1753/270/2010 s-a retinut, in fapt ca inculpatul ….. , în perioada februarie 2006-februarie 2010, cu rea credinta, nu a achitat pensia de întretinere stabilita prin hotarâre judecatoreasca , având o restanta de 749 lei.

La data de 10.06.2010 partea vatamata a declarat ca îsi retrage plângerea penala formulata împotriva inculpatului – fila 9 dosar instanta.

Cum pentru infractiunea dedusa judecatii actiunea penala se pune in miscare la plângerea prealabila a partii vatamate iar retragerea plângerii penale este unul dintre cazurile in care se înlatura raspunderea penala instanta urmeaza ca in temeiul art. 11, pct. 2, lit. b Cod procedura penala cu referire la art. 10 lit. h Cod procedura penala, va dispune încetarea procesului penal.

Va fi obligata partea vatamata …….. la cheltuielile judiciare ocazionate de judecare prezentei cauze astfel cum prevad dispozitiile art. 192 pct. 2 lit. c Cod procedura penala.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

În baza art.11 punctul 2 litera b raportat la art. 10 litera h Cod procedura penala înceteaza procesul penal pornit la plângerea prealabila a partii vatamate ……., domiciliata în …… împotriva inculpatului …….., fiul lui ….., nascut la …… în ….. ,domiciliat în ……., CNP 1….., pentru infractiunea de „abandon de familie” prev. de art. 305 alin. 1 lit. c Cod penal , ca urmare a retragerii plângerii prealabile de catre partea vatamata.

În baza art.192 punctul 2 litera c Cod procedura penala obliga partea vatamata ……..CNP – ……, la plata sumei de 60 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu recurs în termen de 10 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 10.06.2010.

PRESEDINTE, GREFIER,

Etichete: