Top

Plângere rezolutie procuror

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 4860/270/2010 plângere rezolutie procuror

Înreg. la 20.07.2010

SENTINTA PENALA NR.456

Sedinta publica din data de 02.08.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Badau

Grefier – Laureta Ionescu

Ministerul public reprezentat de procuror – Vasile Dima

Pe rol solutionarea plângerii împotriva rezolutiilor Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti si a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, formulata de petentul ……. împotriva faptuitorului …….

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta petentul personal, lipsind faptuitorul.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care arata:

– cauza are ca obiect plângere la rezolutiile Parchetului Local Onesti si a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti;

– se afla la primul termen de judecata,

– stadiul procesual fond, dupa care,

Instanta procedeaza la legitimarea petentului ca fiind posesorul CI seria XC nr……….., CNP …..

Petentul depune la dosar 2 înscrisuri, respectiv o adresa a Politiei Bogdanesti si un act emis de Oficiul postal Onesti. Arata ca faptuitorul îl ameninta , i-a stricat geamurile.

Instanta considera terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentantul parchetului arata ca în cauza ne intereseaza reclamatia pentru posibilele infractiuni de furt si violare de domiciliu. Din probele administrate rezulta nevinovatia faptuitorului ….., motiv pentru care solicita respingerea plângerii si mentinerea rezolutiilor.

Petentul arata ca numitul …… a patruns în curtea sa, i-a sustras lemne si solicita ca instanta sa se deplaseze la fata locului pentru a constata cele sesizate.

Instanta învedereaza ca în cauza poate fi administrata doar proba cu înscrisuri.

S-au declarat dezbaterile închise, instanta râmânand în pronuntare.

INSTANTA

-deliberând-

Prin plangerea înregistrata pe rolul instantei sub nr. 4860/270/2010, petentul ……. , domiciliat in ……. jud. Bacau in contradictoriu cu intimatul ……, domiciliat in …….. jud. Bacau a solicitat desfiintarea rezolutiei nr. 388/P/2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, nr. 319/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

In motivare, petentul a aratat ca a formulat plângere penala privind pe faptuitorul ……., însa nu a fost citat si audiat de organele de cercetare penala.

In dovedire s-a solicitat incuviintarea probei cu acte.

A fost atasat spre consultare dosarul 388/P/2010 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

Analizand materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

In data de 19.02.2010, petentul ……. a formulat plângere penala împotriva faptuitorului ……, solicitând tragerea la raspundere penala a acestuia sub aspectul savarsirii infractiunilor de “ furt ” prev. de art 208 alin. 1 si “ violare de domiciliu” prev. de art 192 alin. 1 cod pen.

In cursul cercetarilor penale au fost audiate mai multe persoane în calitate de martori dar si faptuitorul, petentul contrar celor afirmate de catre acesta din urma.

Asa cum rezulta din declaratiile martorilor ………), în data de 16.02.2010, faptuitorul …., împreuna cu …….. a încercat sa-l ajute pe fratele sau, …….. sa repare pana de la autoturismul ce se afla parcat în localitatea Bogdanesti.

Intrucât erau necesare niste bucati de lemn pentru a scoate rotile de la autovehicul, ……s-a deplasat la domiciliul petentului cerând cu titlu de împrumut niste bucati de lemn. ……… i-a cerut sa revina mai târziu, iar peste aproximativ o ora, petentul a încercat din nou la domiciliul petentului.

Intrucât usa holului era deschisa, faptuitorul a intrat in casa lui … de unde a luat 4 buturuge de lemn, însa petentul l-a observat si a început sa strige : « hotul, mi-a furat lemnele ». În acel moment au intervenit martorii …. si ….. care l-au oprit pe faptuitor si l-au condus înapoi la domiciliul lui …. ..a restituit proprietarului cele patru buturugi de lemn.

Parchetul de pe lânga Judecatoria Onesti a dispus prin rezolutia nr. 388/P/ 19.03.2010 neinceperea urmaririi penale fata de ….. sub aspectul savârsirii infractiunilor de “ furt ” prev. de art 208 alin 1 si “ violare de domiciliu” prev. de art 192 alin 1 cod pen.

Reprezentantul Ministerului Public a motivat, pe baza materialului probator existent ( declaratii testimonaile mai sus mentionate), ca actiunea penala nu poate fi pusa în miscare, fiind aplicabile dispozitiile art 10 lit. d cod proc. pen, întrucât faptuitorul a patruns in domiciliul partii vatamate cu intentia de a-i solicita câteva bucati de lemn ce urmau a fi folosite pentru repararea unei pene de cauciuc la autoturismul fratelui sau, fara a urmari însusirea acestora.

Examinând din punct de vedere al legalitatii si temeiniciei rezolutiile nr. 388/P/2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, nr. 319/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, instanta apreciaza ca plângerea formulata de petent este nefondata urmând sa o respinga.

Intr-adevar, analizand pe baza declaratiilor testimoniale situatia de fapt retinuta si in considerentele de mai sus, în cauza nu se poate retine vinovatia faptuitorului de a fi patruns fara drept în locuinta petentului. Din declaratiile martorilor rezulta ca cei doi au avut o discutie prealabila, în urma careia faptuitorul a revenit în curtea petentului cu intentia de a relua acea discutie si sa împrumute patru bucati de lemn.

Intentia faptuitorului a fost de a folosi acel material lemnos si nu de a si-l însusi pe nedrept. Dealtfel, faptuitorul nici nu l-a folosit, la solicitarea unor vecini s-a intors si a restiuit lemnul petentului.

Pe cale de consecinta, în baza art 2781 alin 8 lit. a cod proc. pen. va respinge ca nefondata plângerea formulata de petentul ……, împotriva rezolutiei nr. 388/P/2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, nr. 319/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

Va mentine rezolutiile nr. 388/P/2010 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, nr. 319/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

In baza art 192 alin 2 cod proc. pen. va obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în suma de 100 lei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

In baza art 2781 alin 8 lit. a cod proc. pen. respinge ca nefondata plangerea formulata de petentul ….., domiciliat in ……, jud. Bacau impotriva rezolutiei nr. 388/P/2010 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti, nr. 319/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti.

Mentine rezolutiile nr. 388/P/2010 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti, nr. 319/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti.

In baza art 192 alin 2 cod proc. pen. obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, in suma de 100 lei.

Cu recurs in 10 zile de la pronuntare pentru petent si de la comunicare pentru intimat.

Pronuntata in sedinta publica, azi 2.08.2010.

Presedinte, Grefier,

Etichete: