Top

Plangere rezolutie procuror

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr. 2252/270/2010 plâng. rezolutie procuror

Înreg. la 29.03.2010

Sentinta penala nr. 318

Sedinta publica din data de 13.05.2010

Completul de judecata format din:

Presedinte – Liliana Badau

Grefier – Florentina Cristian

Ministerul public reprezentat de procuror – Aneta Neagu

Pe rol solutionarea plângerii formulate de petenta ……. împotriva rezolutiei de neînceperea a urmarii penale date de procuror în dosarul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti nr. 2770/P/2009.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta partile: petenta .. si faptuitorul ….

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta,

– cauza are ca obiect plângere împotriva rezolutiei de neîncepere a urmarii penale date de procuror în dosarul Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti nr. 2770/P/2009,

– stadiul procesual fond, dupa care,

La solicitarea instantei petenta ….. învedereaza instantei ca a depus toate înscrisurile la dosar.

Instanta considera terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Petenta având cuvântul arata ca actele depuse de aceasta la Prefectura Judetului Bacau au fost sustrase de catre viceprimarul ……..

De asemenea, arata ca decizia nr. 737/2006 nu a fost comunicata de catre Primaria Slanic Moldova nici ei si nici celorlalti mostenitori, arând în acest sens ca nici mama sa si nici sotul sau care era imobilizat la pat nu au semnat de primire decizia mai sus amintita. Referitor la aceeasi decizie arata ca dosarul nu a fost înca solutionat fiind în recurs la Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Faptuitorul ….. arata ca toate înscrisurile inclusiv cele doua documente invocate de catre petenta au fost înaintate la Consiliul Judetean Bacau si se afla la aceasta institutie dar sunt renumerotate. Aduce la cunostinta instantei ca a înaintat dosarul petentei la Comisia Nationala si a semnat înscrisurile necesare cu ocazia înaintarii dosarului, niciodata negând acest fapt. Solicita respingerea plângerii.

Petenta în replica arata ca în dosarul de notificare în cuprinsul inventarierii nu se regasesc înscrisurile solicitate. Solicita admiterea plângerii.

Procurorul solicita, având în vedere materialul probator administrat în cauza, respingerea plângerii ca neîntemeiata.

S-au declarat dezbaterile închise, instanta râmând în pronuntare.

INSTANTA

-deliberând-

Prin plangerea inregistrata sub nr. 2252/270/2010 pe rolul Judecatoriei Onesti, petenta …., in contradictoriu cu intimatul …… a solicitat desfiintarea rezolutiei nr. 2770/P/2009 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti, respectiv rezolutia nr. 99/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti.

In motivare, petenta invoca aceleasi argumente ca si cele mentionate in cadrul plangerii penale, formulata initial. Astfel, petenta a precizat ca faptuitorul, in calitate de viceprimar al orasului Slanic Moldova a sustras o serie de documente ( acte de stare civila,decizia 515/29940) din dosarul de notificare nr. 237/2001.

Totodata, petenta a precizat ca nu i-a fost comunicata decizia nr. 737/2006 emisa de primar si nu a avut posibilitatea sa o atace in instanta in termen util, dosarul civil nr.4532/110/2007 fiind respins pe exceptie. Petenta a mentionat ca recipisa de comunicare a deciziei nu apartine mamei sale, solicitand efectuarea unei noi expertize grafologice.

In dovedire s-a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele :

Prin dispozitia nr. 737/2006 Primaria Slanic Moldova respinge cererea formulata de petenta alaturi de ceilalti mostenitori ai lui ……. privind restituirea in natura a imobilului constructie …….., situata in Slanic Moldova. Prin aceeasi dispozitie se propune acordarea unor masuri reparatorii prin echivalent avand in vedere ca imobilul constructie rechizitionat prin procesul verbal din 21.03.1949 a fost ulterior demolat.

Din aceeasi dispozitie rezulta ca terenul aferent in suprafata de 1200 mp a fost restituit in natura mostentiorilor.

Petenta ……. a formulat plangere penala impotriva viceprimarului orasului Slanic Moldova solicitand tragerea la raspundere penala a acestuia intrucat sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute de art 242 alin 1, 246, 288 alin 1 si 2 si art 291 cod pen.

Instanta apreciaza ca raportat la motivele invocate de petenta in sprijinul plangerii pendente dar si fata de probele administrate in dosarul parchetului, ca solutiile pronuntate de reprezentantii ministerului public sunt legale si temeinice.

Asadar nu se poate retine afirmatia petentei in sensul ca din dosarul de notificare nr. 213/2001 a fost sustrasa dovada calitatii sale de mostenitor, acte de stare civila atata timp cat din adresa nr. nr.18060/2009 eliberata de Primaria Slanic Moldova rezulta dosarul inaintat la ANRP Bucuresti contine la fl. 117 certificatul de constatare a caitatii de mostenitoriar la fl. 129 se afla copia contractului de vanzare cumparare 732/1920.

Potrivit recipisei de confirmare primire, dispozitia nr. 737/2006 eliberata de Primaria Slanic Moldova a fost comunicata la domiciliul petentei mentionandu-se ca persoana care a primit documentul si a semnat este mama acesteia.

Petenta a contestat aceasta semnatura, aratand ca nu apartine mamei sale, insa potrivit raportului de constatare tehnico stiintifica grafica acest lucru nu a putut fi determinat cu certitudine. Din concluziile acestui raport rezulta ca nu este posibila examinarea comparativa in vederea identificarii autorului grafic intrucat semnatura in litigiu este neliterara, cu trasee simple, iar semnaturile model comparat prelevate de la ……… sunt literare.

Insusi factorul postal, …… a declarat ca cei care primeau corespondenta petentei era fie aceasta, fie membrii familiei sale, sotul sau mama iar conditiile in care se executa semnatura de primire erau improprii : la poarta, pe un suport constand in geanta postala, din pozitia in picioare.

Pe cale de consecinta, fata de concluziile raportului de constatare tehnico stiintifica, declaratia acestui martor, un nou raport de expertiza grafica, asa cum solicita petenta nu prezinta utilitate in prezenta cauza, nefiind concludent.

Fata de considerentele anterior mentionate, instanta apreciaza ca temeinica si legala solutia parchetului de neincepere a urmaririi penale fata de intimat intrucat din probe nu se confirma existenta infractiunilor sesizate, respectiv infractiunea de sustragere sau distrugere de inscrisuri » prevazuta de art 242 cod pen., « abuz in serviciu contra intereselor persoanei » prev. de art 246 cod pen., « fals in inscrisuri oficiale » prev. de art 288 alin 1 cod pen. si « uz de fals » prev. de art 291 cod pen.

In baza art 2781 alin 8 lit. a cod proc. Pen.va respinge ca nefondata plangerea formulata de petenta ……,cu privire la rezolutia nr. 2770/P/2009 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti, rezolutia nr. 99/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti, faptuitor …..

Va mentine rezolutiile atacate, respectiv rezolutia 2770/P/2009 a Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti, rezolutia nr. 99/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti.

In baza art 192 alin 2 cod proc. Pen. va obliga petenta la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare catre stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARÂSTE

In baza art 2781 alin 8 lit. a cod proc. pen. respinge ca nefondata plângerea formulata de petenta .., domiciliata in ….. cu privire la rezolutia nr. 2770/P/2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, rezolutia nr. 99/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, faptuitor ……., domiciliat in ……,jud. Bacau.

Mentine rezolutiile atacate,respectiv rezolutia 2770/P/2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti, rezolutia nr. 99/II/2/2010 a prim procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Onesti.

In baza art 192 alin 2 cod proc. pen. obliga petenta la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu recurs in 10 zile de la pronuntare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 13.05.2010.

Tags: