Top

OUG 195/2002

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

Dosar nr. 5477/270/2010

Înreg. la 20.07.2010 O.U.G. nr. 195/2002

Sentinţa penală nr. 671

Şedinţa publică din data de 25.11.2010

Completul de judecată format din:

Preşedinte – ….

Grefier – …

Ministerul Public reprezentat de procuror – …

Pe rol judecarea cauzei penale pusă în mişcare prin rechizitoriu Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti împotriva inculpatului …. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii privind circulaţia pe drumurile publice prevăzută de dispoziţiile O.U.G. nr.195/2002.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă inculpatul …. şi martorul …, lipsă fiind apărătorul ales al inculpatului avocat ….

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, care învederează:

– cauza are ca obiect infracţiunea prevăzută de O.U.G. nr. 195/2002,

– cauza se află la al patrulea termen de judecată,

– procedura este legal îndeplinită,

– stadiul procesual fond, după care;

Instanţa faţă de lipsa avocatului …. lasă cauza la a doua strigare.

La a doua strigare făcută în şedinţă publică se prezintă inculpatul …….., apărătorul ales al inculpatului avocat …. şi martorul ……..

Instanţa procedează la audierea martorului …., declaraţie consemnată şi ataşată la dosar.

Nemaifiind alte cereri instanţa declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond.

Procurorul expune situaţia de fapt reţinută prin actul de sesizare, arătând că inculpatul a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, modificată prin Legea nr. 49/2006, constând în aceea că în data de 07.05.2010 conducând o autoutilitară marca „Ivaco” în localitatea Filipeşti, comuna Bogdăneşti, judeţul Bacău avea în sânge o alcoolemie de 2,15-2,00g%. Fapta este recunoscută de către inculpat şi probată. Pune concluzii de condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, urmând a se dispune în baza art.81 cod penal suspendarea executării pedepsei şi obligarea inculpatului la cheltuieli judiciare către stat.

Avocat …… arată că în prezenta speţă lipseşte pericolul social, solicită instanţei să aibă în vedere împrejurările în care a fost comisă fapta, arătând că în momentul când inculpatul a consumat alcool nu ştia că urmează să plecă imediat în cursă.

Apărătorul inculpatului contestă rezultatul alcoolemiei, arătând că a consumat o cantitate mică de alcool faţă de cea rezultată la analize. De a asemenea arată că martorii audiaţi au arătat că nu au observat la inculpat un comportament ciudat. Solicită să se aibă în vedere faptul că inculpatul nu are antecedente penale, rezultatele buletinului de examinare clinică şi declaraţiile celor doi martori audiaţi.

Avocat ….. solicită achitarea inculpatului, aplicarea art. 11 pct 2 raportat la art. 10 pct. b ind. 1 Cod penal iar în subsidiar dacă instanţa nu va dispune achitarea inculpatului aplicarea unei pedepse minime cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Inculpatul având ultimul cuvânt arată că regretă fapta săvârşită.

Cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

-deliberând-

Asupra cauzei penale de faţă ;

Prin rechizitoriul nr. 1120/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti a fost trimis in judecata inculpatul …, fiul lui … si .., nascut la data de … in …., jud. Brasov cu acelasi domiciliu, …… jud. Brasov, casatorit, studii liceale, sofer, fara antecedente penale, CNP …… sub aspectul savarsirii infractiunii de « conducere a unui autovehicul pe drumurile publice avand in sange o imbibatie alcoolica peste limita legala ».

In actul de sesizare al instanţei s-au reţinut următoarele:

Inculpatul ….. posedă permis de conducere categoriile „B” şi „C” dom anul 2006. În data de 07.05.2010. în jurul orelor 16:30, în timp ce conducea autoutilitara marca „Ivaco” cu număr de înmatriculare B-92-PUZ pe DN 11 în localitatea Filipeşti, com. Bogdăneşti, judeţul Bacău a fost oprit regulamentar pentru control de către organele de poliţie, ocazie cu care s-a contestat că acesta emana haleră alcoolică.

Inculpatul …. a fost testat cu aparatul etilotest Drager Printer, rezultând o concentraţie de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Inculpatul a fost condus de organele de poliţie la Spitalul Municipal Oneşti în vederea recoltării probelor biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În buletinul de analiză toxicologică a alcoolemiei nr. 1257 – 1258 din data de 10.05.2010 emis de S.M.L. Bacău a fost constatat că inculpatul avea în sânge o alcoolemie de 2,15 – 2,00 g%, iar din buletinul de examinarea clinică reiese că ….. a condus autoturismul sub influinţa alcoolului.

Inculpatul a recunoscut fapta comisă, declarând că în data de 07.05.2010, în jurul orelor 12:00 a consumat circa 50ml. palincă, nu a consumat alimente şi a fost obosit. Acesta nu a contestat rezultatul alcoolemiei.

In cauza penala de fata a fost administrat următorul material probatoriu:

proces verbal de constatare, buletin de analiză alcoolemie şi rezultat alcooltest, buletin de examinare clinică, proces verbal de prelevare, declaraţie martor, cazier, proces verbal, declaraţii inculpat, in cursul judecaţii: declaraţii martori, declaraţie inculpat.

Inculpatul aflat in stare de libertate s-a prezentat in fata instanţei.

A fost desemnat apărător din oficiu in conformitate cu prevederile art 171 cod proc. pen. avocat …. Inculpatul şi –a angajat apărător ales pe avocat ….

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele :

In data de 07.05.2010. în jurul orelor 16:30, în timp ce conducea autoutilitara marca „Ivaco” cu număr de înmatriculare B-92-PUZ pe DN 11 în localitatea Filipeşti, com. Bogdăneşti, judeţul Bacău a fost oprit regulamentar pentru control de către organele de poliţie, ocazie cu care s-a contestat că acesta emana haleră alcoolică.

Inculpatul a fost condus de organele de poliţie la Spitalul Municipal Oneşti în vederea recoltării probelor biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

În buletinul de analiză toxicologică a alcoolemiei nr. 1257 – 1258 din data de 10.05.2010 emis de S.M.L. Bacău a fost constatat că inculpatul avea în sânge o alcoolemie de 2,15 – 2,00 g%, iar din buletinul de examinarea clinică reiese că ….. a condus autoturismul sub influinţa alcoolului.

Inculpatul a recunoscut fapta comisă, declarând că în data de 07.05.2010, în jurul orelor 12:00 a consumat circa 50ml. palincă, nu a consumat alimente şi a fost obosit. Inculpatul nu a contestat rezultatul alcoolemiei.

Situaţia în fapt a fost dovedită cu declaraţia inculpatului care a recunoscut săvârşirea faptei.

În drept, fapta inculpatului …., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 87 al. 1 din OUG 195/2002, modificată prin Legea 49/2006.

La individualizarea judiciara a pedepsei instanţa va avea in vedere criteriile generale prev. de art 72 cod pen. : dispoziţiile părţii generale ale codului penal, limitele speciale de pedeapsa, gradul de pericol social al faptei săvârşite, persoana infractorului, urmând a aplica pedeapsa închisorii orientata spre minimul special.

În baza art. 71 Cod pen. aplică va inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 64 litera a teza a II a şi litera b Cod penal.

Fata de persoana inculpatului, infractor primar, instanţa apreciază ca scopul educativ al pedepsei prevăzut de art 52 cod pen. poate fi atins si fără executare in regim de detenţie, fiind îndeplinite condiţiile art 81 cod pen.

Astfel, in baza art. 81 cod pen., va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada de 3 ani, termen de incercare stabilit in conditiile art 82 cod pen..

În baza art. 359 Cod proc. pen. va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendării in cazul in care va savarsi o noua infractiune in cursul termenului de incercare.

In baza art. 71 al 5 cod pen., pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei, va suspenda si executarea pedepselor accesorii.

In baza art 191 alin 1 cod proc. pen. va obliga inculpatul la plata sumei de 350 lei cheltuieli judiciare catre stat, din care 100 lei reprezentand 50 % din cuantum onorariu avocat din oficiu.

In baza art 189 cod proc. pen. va dispune avansarea onorariului aparator din oficiu, av. ….., in cuantum de 100 lei din fondurile MJ catre BA Onesti.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

In baza art 87 alin 1 din OUG 195/2002 modificata prin Legea 49/2006 condamna pe inculpatul ….., fiul lui …… si …., nascut la data de …. in ……., jud. Brasov cu acelasi domiciliu, ….., jud. Brasov, casatorit, studii liceale, sofer, fara antecedente penale, CNP ….. la pedeapsa inchisorii de 1 an, sub aspectul savarsirii infractiunii de « conducere a unui autovehicul pe drumurile publice avand in sange o imbibatie alcoolica peste limita legala ».

În baza art. 71 Cod pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 64 litera a teza a II a şi litera b Cod penal.

In baza art. 81 cod pen., dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada de 3 ani, termen de incercare stabilit in conditiile art 82 cod pen..

În baza art. 359 Cod proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendării in cazul in care va savarsi o noua infractiune in cursul termenului de incercare.

In baza art. 71 al 5 cod pen., pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei, suspenda si executarea pedepselor accesorii.

In baza art 191 alin 1 cod proc. pen. obliga inculpatul la plata sumei de 350 lei cheltuieli judiciare catre stat, din care 100 lei reprezentand 50 % din cuantum onorariu avocat din oficiu.

In baza art 189 cod proc. pen. dispune avansarea onorariului aparator din oficiu, av. …….., in cuantum de 100 lei din fondurile MJ catre BA Onesti.

Cu apel in 10 zile de la pronuntare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 25.11.2010.

Etichete: