Top

Infracţiuni prevăzute în legi şi decrete

Prin sentinţa penală nr. 2/05.01.2010 instanţa a condamnat pe inculpatul .., fiul lui …. şi .. şi .., născut la data de .., în mun. Fălticeni, jud. Suceava, cu domiciliul în mun. Fălticeni, str. .. jud. Suceava, CNP ….., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002, cu aplicarea art. 74 alin. 1 şi 2, art. 76 alin. 1, lit. „e” C.penal, raportate la art. 3201 C.pr.penală, la pedeapsa de 6 (şase) luni închisoare.

În temeiul art. 71 alin. 1 şi 2 C.penal, interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, drepturile prevăzute de art. 64 lit. „a” teza a II-a şi lit. „b” C.penal.

În baza art. 81 C.penal suspendă condiţionat executarea pedepsei în condiţiile şi cu consecinţele ce decurg din art. 82, 83 şi următoarele C.penal.

Face aplicarea art. 71 alin. 5 C.penal.

Obligă inculpatul să plătească statului suma de 550 lei cheltuieli judiciare, din care 200 lei reprezintă onorariu avocat oficiu, ….

Prin rechizitoriul nr. 1010/P/2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni din 26.10.2010, a fost trimis în judecată inculpatul … pentru săvârşirea infracţiunii de „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 87 al. 1 din OUG 195/2002 republicată.

În fapt s-au reţinut următoarele:

La data de 26.10.2010, în jurul orei 0040 organele de poliţie . Dacia cu numărul de înmatriculare .., condus de inculpatul ….., pentru verificări.

Întrucât, inculpatul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat valori de 1,05 mg/l alcool în aerul expirat. Ulterior, inculpatului i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea determinării alcoolemiei la Spitalul Municipal Fălticeni.

Prin Buletinul de analiză toxicologică nr. 1218/D/2010, emis de Serviciul de Medicină Legală Suceava s-a stabilit că … avea o alcoolemie de 2,05 g%o alcool – prima probă de sânge, respectiv 1,90g%o alcool – a doua probă.

În cursul urmăririi penale inculpatul a recunoscut şi regretat săvârşirea infracţiunii.

La cercetarea penală, inculpatului i s-au respectat drepturile procesuale şi procedurale privind aducerea la cunoştinţă a învinuirii, dreptul la apărare şi i-a fost prezentat materialul de cercetare penală.

Fapta reţinută în sarcina inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată şi care este prevăzută şi pedepsită de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, republicată, fiind probată cu: procesul-verbal de constatare al infracţiunii, buletinul de analiză toxicologică şi declaraţiile martorilor coroborate cu declaraţia inculpatului.

Legal citat, inculpatul s-a prezentat în instanţă şi a declarat că recunoaşte infracţiunea săvârşită, dorind ca judecata cauzei să se facă, în conformitate cu prevederile art. 43 din Legea nr. 202/2010 coroborate cu cele ale art. 3201 C.pr.penală, doar pe baza probelor administrate la urmărirea penală.

Analizând întreg probatoriul administrat în cauză, şi anume: procesul-verbal de constatare a infracţiunii, buletinul de analiză toxicologică a alcoolemiei nr. 1218/D/18.06.2010, depoziţia martorului … coroborată cu declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului, instanţa a reţinut că la data de 15.06.2010, în jurul orei 0040, inculpatul, după ce a consumat băuturi alcoolice, a condus autoturismul Opel cu numărul de înmatriculare …, pe raza mun. Fălticeni, jud. Suceava, respectiv pe str. Victoriei, fiind oprit de organele de poliţie pentru verificări.

La individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului se vor avea în vedere: gradul de pericol social al faptei, împrejurările comiterii ei cât şi persoana inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale, dar şi dispoziţiile art. 3201 alin. 7 C.pr.penală aşa cum a fost introdus prin Legea nr. 202/2010.

Funcţie de aceste criterii de individualizare, instanţa apreciază că în favoarea inculpatului pot fi reţinute şi circumstanţele atenuante prevăzute de art. 74 lit. „a” C.penal, sens în care acesta va fi condamnat la o pedeapsă cu închisoarea ce va fi coborâtă sub minimul special prevăzut de textul de lege pentru infracţiunea săvârşită, în condiţiile art. 76 lit. „e” CP, astfel încât acestuia i se va aplica o pedeapsă de 6 luni închisoare.

Privitor la modalitatea de executare a pedepsei, instanţa constată îndeplinite prevederile art. 81 C.P. referitoare la cuantumul pedepsei aplicată, care nu depăşeşte limita de 3 ani, inculpatul nu a mai fost condamnat, nefiind cunoscut cu antecedente penale şi se apreciază că scopul pedepsei – acela de reeducare a inculpatului, se poate realiza fără ca executarea pedepsei să aibă loc în regim de detenţie.

Astfel, conform art. 81 C.P., instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata termenului de încercare prevăzut de art. 82, 83 şi următoarele C.P..

Va face aplicarea art. 71 alin. 1 şi 2 C.penal raportat la art. 64 lit. „a” teza a II-a şi lit. „b” C.penal, cu privire la interzicerea unor drepturi.

În temeiul art. 71 alin. 5 C.penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, va suspenda şi executarea pedepselor accesorii.

Etichete: