Top

Art. 193, 279 CP

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 6537/270/2009

Înreg. 7.10.2009 art.193,279 C.Penal

SENTINŢA PENALĂ 640

Şedinţa publică din data de 11.11.2010

Completul de judecată format din:

Preşedinte – ……

Grefier – …..

Ministerul Public – reprezentat de procuror …..

Pe rol judecarea acţiunii penale pusă in mişcare prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti împotriva inculpatului …….. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, fapte prev. de art.193 cod penal şi 279 al.1 cod penal cu aplicarea art.33 lit.a cod penal.

La apelul nominal făcut in şedinţă publică, a răspuns pentru inculpat, avocat …………şi avocat ….., partea vătămată personal şi asistată de avocat ……, lipsind inculpatul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că prin Compartimentul registratură la data de 10.XI. 2010, apărătorul părţii vătămate, a depus la dosar un memoriu;

La solicitarea instanţei, apărătorul părţii vătămate, avocat …….., arată că insistă în cererea de schimbare a încadrării juridice.

Instanţa pune în discuţie, cererea de schimbare a încadrării juridice din infracţiunea prev. de art. 279 alin.1- 193 al. 1 Cod penal cu aplicarea art. 33 al. a Cod penal în art. 279 alin. 1, art. 194 al. 1 cu aplicarea art. 33 al. a Cod penal.

Avocat ……, arată că schimbarea încadrării juridice este o obligaţie pentru instanţă atunci când din actele dosarului reiese că fapta a fost săvârşită în atare împrejurări care atrag o altă încadrare juridică. Ameninţarea părţii vătămate cu moartea, pentru a obţine în mod injust plata unei datorii creând o stare de temere şi lezând libertatea psihică conduce la săvârşirea infracţiunii de şantaj.

Drept urmare, solicită transformarea infracţiunii de ameninţare, în infracţiunea de şantaj, datorită scopului urmărit de inculpat, de a da ceva. Acesta arată că din probele depuse la dosar, respectiv declaraţiile de la filele: 28, 31, 25, 110 dosar instanţă şi 18 dosar urmărire penală, consideră întemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice.

Faţă de cele precizate, apărătorul părţii vătămate, avocat ……, solicită schimbarea încadrări juridice din infracţiunea de ameninţare în infracţiunea de şantaj.

Procurorul, având în vedere probatoriul administrat în cauză, apreciază că nu se impune schimbarea încadrării juridice.

Avocat ………, pentru inculpat, arată că nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru infracţiunea de şantaj. Nicio condiţie nu este îndeplinită. Conflictul a pornit de la o datorie, însă nu a făcut-o în mod injust. Faptul că folosul este injust, nu poate conduce la schimbarea încadrării juridice. Faţă de cele precizate, solicită respingerea cererii de schimbare a încadrării juridice.

Instanţa se va pronunţa asupra cererii de schimbare a încadrării juridice odată cu fondul.

Avocat ……., pentru inculpat, arată că expertiza a fost solicitată la mai multe termene. La termenul din 14.10.2010, expertiza a fost admisă, cu condiţia ca inculpatul să depună pistolul. Aceasta solicită să se verifice caietul de şedinţă a grefierului.

Instanţa respinge cererea, motivat de faptul că cererea privind efectuarea unei expertize balistice a fost respinsă.

Avocat ……., depune la dosar două reţete medicale şi o chitanţa nr. 36/01.03.2010, în cuantum de 70 lei, reprezentând contravaloare consultaţie.

La solicitarea instanţei, procurorul şi părţile, având pe rând cuvântul, arată că nu mai au alte cereri de formulat.

Constatând că nu mai sunt cereri de formulat şi probe de administrat, în baza art. 339 C proc. pen., instanţa a declarat terminată cercetarea judecătorească şi, în baza art. 340 C proc. pen. a dispus trecerea la dezbateri, dând cuvântul pe fond.

Procurorul expune situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu, apreciind dovedit faptul, în baza probelor administrate, că în noaptea de 25/26.04.2009, în jurul orei 00.30, inculpatul a folosit un pistol, pentru care nu avea autorizaţie, cu ajutorul căruia l-a ameninţat cu moartea pe ……….

Situaţia de fapt expusă întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 305 al.1 lit.c Cod penal, temei în care solicită condamarea inculpatului la pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi obligarea la cheltuieli de judecată.

Avocat ……, arată că potrivit art. 15 alin. 3 Cod procedură penală, persoana vătămată, poate participa în procesul penal în calitate de parte vătămată dacă în temeiul legal se constituie parte civilă.

În ce priveşte cele două laturi, raportat la latura penală – împrejurările comise la data de 26.04.2009, de a ameninţa cu un pistol, partea vătămată, în scopul obţinerii în mod injust a unei datorii, inculpatul săvârşind un concurs de infracţiuni. Fapta inculpatului de ameninţa partea vătămată cu moartea, dovedeşte o periculozitate sporită a inculpatului. Acest lucru determină instanţa să constate probele mediate, declaraţiile martorilor şi probele directe mediate, care dovedesc săvârşirea infracţiunii. Atunci când instaţa, va aplica pedeapsa să se orienteze asupra gradului de pericol social. Cu privire la incidenţa dispoziţiilor art. 74 Cod penal, dispoziţiile aliniatelor b şi c nu pot fi reţinute. Inculpatul nu a avut o comportare sinceră, a fost doar asistat, s-a sustras urmăririi penale şi nu a fost de acord cu prejudiciul. Art. 75 alin. 2 Cod penal, reclamă incidenţa unei agravante, instanţa urmând să reţină aceste agravante, având în vedere locul producerii incidentului, în loc public, adică în stradă. În cazul infracţiunilor de omor şi furt, dacă faptele se săvârşeşc în loc public, constituie agravantă. Arma se putea descărca şi putea fi un omor calificat. Şi acest lucru poate constitui o agravantă. Faţă de dispoziţiile art. 75 alin. 2 Cod penal, urmează ca instanţa în momentul stabilirii pedepsei să nu reţină circumstanţe atenunate şi să nu i se scadă pedeapsa sub minimum. Instanţa ar trebui să reţină că că inculpatul nu doar a deţinut un obiect material, ci acesta l-a avut asupra sa şi a uzat de el.

În ce priveşte latura civilă, depoziţiile martorului ………, fila 30 dosar, sunt necesare, acesta arată că ulterior după ce s-a mai întâlinit cu partea vătămată, aceasta a precizat că îi este frică de inculpat. Martorul …….., arată că partea vătămată a fost afecatată de cele petrecute. Actele medicale depuse sunt din 2010. Starea de anxietate, a persistat din momentul producerii faptei şi până în prezent. Faţă de cele precizate, solicită condamnarea inculpatului la plata sumei de 10 mii lei, daune morale, daune materiale şi la dobânda legală cuvenită. Cu cheltuieli de judecată.

Apărătorul părţii vătămate, avocat ………, depune la dosar practică judiciară.

Apărătorul inculpatului, avocat ……., arată că inculpatul s-a prezentat în instanţă şi a dat declaraţie. Inculpatul lucrează în Italia, şi poate de aceea partea vătămată consideră că are de unde plăti. Partea vătămată s-a prezentat la psihiatru după un an de zile, în toată această perioadă, putând fi şi alţi factori, care puteau determina starea părţii vătămate. Dacă le punea imediat după comiterea faptei, era o justificare. Instanţa poate stabili dacă s-au încălcat dispoziţiile legale. Când ………, a venit din Italia în ţară, acesta a rugat partea vătămată de mai multe ori să-i achite datoria, dar aceasta nu a dat curs. Prima expertiză nu a lămurit situaţia. Glontele nu ştie de la ce armă a provenit. S-a demonstrat instanţei s-a folosit un pistol marca Bruni, care era cu gloanţe oarbe. Acestea sunt apreciate ca fiind muniţie ? În aprilie 2009, era necesară autorizaţie pentru pistol cu gloanţe oarbe ? pistolul găsit asupra sa în Italia se folosea pentru a te apăra de păsări! La dosar nu sunt toate elementele pentru a se vedea dacă infracţiunea s-a consumat.

În cauză să fie aplicat principiul „ in dubio pro reo” , iar inculpatul să fie achitat.

În subsidiar, apărătorul inculpatului, avocat …….., arată că nu se ştie dacă în pistol mai erau şi alte gloanţe. Pentru un singur glonţ, nu poate fi condamnat la pedeapsa închisorii, cu executare. Instanţa va vedea dacă inculpatul se face vinovat de infracţiunea de ameninţare. Acesta nu este un vagabond, un boschetar, el lucrează în Italia, împreună cu familia. El cere clemenţă. Faţă de cele precizate, solicită să se dispună suspendarea condiţionată a pedepsei, fiind destule elemente.

În ce priveşte latura civilă, apărătorul inculpatului, arată că nu este de acord cu plata daunelor morale, suma fiind mult prea mare. Parţii vătămate nu i se cuvin daune morale. Procesul nefiind este o sursă de câştig.

Avocat …….., arată că partea vătămată nu doreşte să se îmbogăţească, aceasta doreşte doar repararea prejudiciului, potrivit art. 998-999 cod civil.

Cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cererii de faţă, constată că:

Prin rechizitoriul nr. 1266/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti a fost trimis în judecată ,în stare de libertate, inculpatul ………, cercetat pentru comiterea infracţiunilor de „ ameninţare”, prevăzută şi pedepsită de art. de art. 193 al. 1 Cod Penal şi „nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor ” prevăzută şi pedepsită de art. 279 alin. 1 Cod penal.

În esenţă, prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că în noaptea de 25/26.04.2009, în jurul orei 00.30, a folosit un pistol asemănător celui marca „Walter”, fără a poseda autorizaţie, cu care a ameninţat-o cu moartea pe partea vătămată ……., în timp ce acesta se afla la discoteca „Disco Boll” din ………, jud. Bacău.

În faza de urmărire penală a fost administrat următorul probatoriu: plângerea şi declaraţia părţii vătămate (fl. 7-8 dosar urmărire penală), declaraţii martori (fl. 10-24 dosar urmărire penală), raport de constatare tehnico-ştiinţifică (fl. 26-36 dosar urmărire penală), verificări şi investigaţii cu referire la persoana inculpatului (fl. 38-48 ddosar urmărire penală).

În cursul cercetării judecătoreşti, partea vătămată a declarat că îşi însuşeşte martorii din lucrări în dovedirea laturii penale şi a propus şi proba cu înscrisuri, iar inculpatul a solicitat instanţei proba testimonială şi proba cu înscrisuri .

Instanţa, în baza art. 67 Cod procedură penală a admis aceste probe ca fiind utile şi concludente soluţionării cauzei , iar martorii au fost audiaţi pe parcursul cercetării judecătoreşti , sub prestare de jurământ, relatând situaţia de fapt pe care au perceput-o personal. La dosarul cauzei s-au depus şi înscrisuri.

Din oficiu, instanţa a luat declaraţii inculpatului şi părţilor vătămate, părţi care s-au constituit părţi civile, în termen legal.

Fiind legitimat şi interogat în faţa instanţei inculpatul ……… , asistat de apărător ales, a avut o poziţie relativ sinceră.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză în ambele faze ale procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

În noaptea de 25/26.04.2009, inculpatul Sprinciană Bogdan Ionuţ s-a deplasat la discoteca organizată de S.C. DISCO BOLL S.R.L. ……… unde a avut o scurtă discuţie, la intrare, cu numiţii …….. şi …… care asigurau ordinea publică, spunându-le să nu intervină după ce va intra în acel loc, deoarce se va produce un scandal public.

În această împrejurare, la scurt timp după discuţia purtată, din discoteca a ieşit partea vătămată ……. însoţit de inculpat, care s-au deplasat către autoturismul acestuia din urmă, parcat în apropiere. Odată cei doi ajunşi lângă autoturism, inculpatul a deschis brusc portiera şi a luat din interior un pistol asemănător celui marca “Walter”, fără serie, de calibrul 8 mm, pe care l-a armat şi apoi l-a îndreptat în direcţia capului părţii vătămate, ameniţând-o cu moartea.

În condiţiile arătate, una din cele două persoane care asigurau ordinea publică şi anume ……. a încercat să-l imobilizeze pe inculpat, apucând cu mâna stângă de ţeavă pistolului, dar operaţiunea nu a reuşit, pentru că au intervenit mai multe persoane necunoscute în sprijinul lui …….. De la faţa locului a fost ridicat un cartuş de calibrul 8 mm, care a sărit din încărcătorul pistolului în timp ce acesta a fost armat, aspect nebăgat în seamă de autorul agresiunii.

După intervenţia oamenilor de ordine şi a celorlalţi necunoscuţi, inculpatul a plecat de la locul faptei la volanul autoturismului proprietate personală, ameniţându-l în continuare pe vătămat că va reveni în scurt timp pentru a-l împuşca, promisiune parţial îndeplinită, întrucât a revenit în apropiere, dar a rămas în autoturism, fără a mai întreprinde alte acte.

Modalitatea şi împrejurările comiterii faptelor au fost cunoscute şi de martorii ……. şi ……..

În cauză s-a dispus şi efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice cu privire la cartuşul ridicat de la faţa locului, concluzionându-se că acesta constituie muniţie destinată pentru pistoalele de start sau de autoapărare, putând fi utilizat la orice armă pe care pentru detonare foloseşte acelaşi principiu cu armele de autoapărare sau de star.

Situaţia de fapt arătată mai sus a fost reţinută din coroborarea declaraţiilor părţilor vătămate cu depoziţia inculpatului, a martorilor ……., …….n, ….., ……., ……, ….. şi cu raportul de constatare tehnico ştiinţifică, probe care dovedesc vinovăţia inculpatului în comiterea celor două infracţiuni.

La şedinţa din data de 11.11.2010 instanţa, a pus în discuţia părţilor cererea formulată de către partea vătămată prin apărător privind schimbarea încadrării juridice a faptelor dată prin actul de sesizare a instanţei din infracţiunile prevăzute de art. 193 al. 1 Cod Penal şi art. 279 al. 1 C.P. , cu aplicarea art. 33 lit. a C.P. în art. 194 al. 1 C.p: şi art. art. 279 al. 1 C.P. , cu aplicarea art. 33 lit. a C.P..

Având în vedere faptul că din ansamblul probelor administrate în cauză nu rezultă că partea vătămată a fost constrânsă să facă ceva împotriva voinţei sale , fapta nefiind comisă cu scopul de a obţine inculpatul un folos injust ( martorii declarând că la locul comiterii faptei s-a discutat despre o datorie anterioară a părţii vătămate către inculpat ) , instanţa va respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor.

Având în vedere situaţia de fapt reţinută, ÎN DREPT, fapta inculpatului ……. de a ameninţa partea vătămată cu săvârşirea unei infracţiuni ,care a fost de natură să o alarmeze, având reprezentarea faptului că acţiunea sa va produce un asemenea rezultat pe care, de altfel, l-a urmărit prin comiterea faptei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „ameninţare”, prev şi ped. de art.193 al. 1 Cod Penal.

Astfel, sub aspectul laturii obiective a existat o acţiune de ameninţare (partea vătămată fiind ameninţată de inculpat cu comiterea unei infracţiuni îndreptate împotriva ei), o urmare periculoasă ( starea de temere provocată părţii vătămate) .

Sub aspectul laturii subiective, instanţa reţine că fapta a fost săvârşită de inculpat cu vinovăţie în forma intenţiei directe , acesta prevăzând rezultatul faptei sale şi urmărind producerea lui prin săvârşirea faptei.

De asemenea, având în vedere situaţia de fapt reţinută, ÎN DREPT, fapta inculpatului …… de a deţine şi folosi un pistol asemănător celui marca “ Walter” , fără a poseda autorizaţie întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor ” prevăzută şi pedepsită de art. 279 alin. 1 Cod penal .

Astfel, sub aspectul laturii obiective a existat o acţiune de deţinere de către inculpat a unei arme , fără drept, fără a deţine o autorizaţie legală. Astfel, potrivit raportului de constatare tehnico-ştiinţifică ( fila 34 d.u.p.) efectuat în faza de urmărire penală , s-a stabilit cu privire la cartuşul expertizat, ridicat de la faţa locului , că acesta constituie muniţie destinată pentru pistoalele de start sau autoapărare , putând fi utilizat la orice armă care pentru detonare foloseşte acelaşi principiu cu armele de autoapărare sau de start.

Sub aspectul laturii subiective, instanţa reţine că fapta a fost săvârşită de inculpat cu vinovăţie în forma intenţiei directe , acesta prevăzând rezultatul faptei sale şi urmărind producerea lui prin săvârşirea faptei.

Reţinând vinovăţia inculpatului …….. în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunilor de ameninţare şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor deduse judecăţii, instanţa urmează a-i aplica câte o pedeapsă pentru fiecare infracţiune în parte.

La stabilirea şi individualizarea judiciară a pedepselor se va ţine seama de prevederile art. 72 Cod Penal şi anume: dispoziţiile părţii generale, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială a Codului Penal , de gradul de pericol social concret a fiecărei fapte săvârşite determinat atât de modul de producere, cât şi de importanţa valorilor sociale încălcate. Vor fi de asemenea, avute în vedere datele personale ale inculpatului, respectiv faptul că se află la primul conflict cu legea penală (din fişa de cazier judiciar rezultă că inculpatul nu a mai fost sancţionat penal) şi poziţia relativ sinceră a acestuia.

În ceea ce-l priveşte pe inculpat, instanţa reţine că acesta este o persoană tânără şi că , ulterior săvârşirii infracţiunii în cursul judecăţii, acesta a avut în mod constant o conduită procesuală corespunzătoare ,un comportament relativ sincer, recunoscând parţial comiterea faptelor .

Toate aceste împrejurări favorabile vor fi calificate drept circumstanţe atenuante judiciare, potrivit disp. art. 74 lit. a Cod Penal.

În consecinţă, reţinând incidenţa art. 74 lit. a Cod Penal raportat la art. 76 alin. 1 lit. e şi d C.pen., instanţa va aplica inculpatului câte o pedeapsă orientată sub minimul special prev. de lege considerând că aceaste pedeapse sunt suficiente pentru atingerea scopurilor prevăzute de art. 52 C.pen., de reeducare şi de prevenire a săvârşirii altor fapte penale.

Având în vedere că infracţiunile deduse judecăţii au fost comise de către inculpat înainte de a fi fost condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, se constată că sunt aplicabile dispoziţiile art. 33 lit.a C.p. ce reglementează concursul real de infracţiuni.

În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C.pen., vor fi contopite pedepsele mai sus aplicate inculpatului in pedeapsa cea mai grea ce va fi şi pedeapsa rezultantă ce urmează a fi executată de către inculpat.

Cu referire la pedeapsa accesorie, instanţa reţine că natura faptei săvârşite şi, implicit gradul de pericol social al acesteia duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b din C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, motiv pentru care exerciţiul acestora va fi interzis pe perioada executării pedepsei.

În ceea ce priveşte individualizarea executării pedepsei, instanţa reţine că, în cauză, sunt îndeplinite condiţiile pentru incidenţa instituţiei suspendării condiţionate a executării pedepsei, prevăzute la art. 81 C.pen. Astfel, pedeapsa aplicată de instanţă este mai mică de 3 ani închisoare, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, aşa cum rezultă din cazierul judiciar depus la dosar şi, ţinând cont de circumstanţele săvârşirii faptei, precum şi de circumstanţele personale ale inculpatului, analizate mai sus, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia.

În consecinţă, în temeiul art. 81 raportat la art. 82 C.pen., va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe perioada unui termen de încercare de 3 ani de zile.

În temeiul art. 71 alin. 5 C.pen., va suspenda executarea pedepselor accesorii prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi b din C. pen pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

În baza art. 359 C.proc.pen., raportat la art. 83 , 84 C.pen., va atrage atenţia celui condamnat asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Sub aspectul laturii civile, partea vătămată ….. s-a constituit parte civilă, în termenul legal prevăzut de art. 15 alin. 2 Cod procedură penală, solicitând obligarea inculpatului la plata sumei de 10.000 lei (RON ) cu titlu de daune morale .

Instanţa apreciază că daunele morale solicitate se justifică întrucât partea vătămată a trăit un timp cu sentimentul de frică ca i se poate întâmpla ceva rău. Dar cuantumul solicitat de către această parte este exagerat si instanţa apreciaza ca fiind suficientă suma de 2.000 lei cu titlu de reparaţie a unui drept nepatrimonial . Prin urmare, acţiunea civilă va fi admisă în parte.

Se va lua act că inculpatul a fost asistat de către avocat ales.

În baza art. 118 alin. 1 lit. b Cod Penal se va dispune confiscarea de la inculpat în favoarea statului a unui cartuş cal. 8 mm, aflat în Camera de corpuri delicte a Judecătoriei Oneşti.

Se va dispune restituirea către inculpat a unui pistol marca BRUNI model 92, calibru 8 mm K-9 mm PAK, aflat în Camera de corpuri delicte a Judecătoriei Oneşti, având în vedere faptul că din ansamblul probelor nu rezultă că este pistolul folosit de inculpat.

Ca o consecinţă a condamnării, inculpatul va fi obligat şi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, inclusiv la cheltuielile judiciare avansate de partea vătămată (onorariu de avocat şi cheltuieli medicale).

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor, ca neîntemeiată.

În baza art. 193 alin. 1 Cod Penal cu aplicarea art. 74 lit. a Cod Penal şi art. 76 lit. e Cod Penal condamnă pe inculpatul ……., fiul lui …. şi ……., născut la data de ….. în …… jud. Bacău, domiciliat în ……., jud. Bacău, fără ocupaţie, fără antecedente penale, CNP-…… , la o pedeapsă de :

— 2 (două ) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „ameninţare” .

În baza art. 279 alin. 1 Cod Penal cu aplicarea art. 74 lit. a Cod Penal şi art. 76 lit. d Cod Penal condamnă pe inculpatul …… la o pedeapsă de :

— 1( un ) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor ” .

În baza art. 33 lit. a Cod Penal , art. 34 lit. b Cod Penal contopeşte pedepsele aplicate şi inculpatul execută pedeapsa cea mai grea de 1( un ) an închisoare .

În baza art. 71 alin.2 Cod Penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b Cod Penal.

În baza art. 81 Cod Penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 3 (trei) ani reprezentând termen de încercare, potrivit art. 82 Cod Penal.

În baza art. 71 alin.5 Cod Penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei suspendă inculpatului şi executarea pedepselor accesorii.

Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83,84 Cod Penal în condiţiile art. 359 Cod procedură penală.

Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă ……..

În temeiul art. 14 alin.3 litera b şi art . 346 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art.998 Cod Civil obligă inculpatul să achite suma de 2000 lei (RON) către partea civilă ……, reprezentând daune morale .

În baza art. 118 alin. 1 lit. b Cod Penal dispune confiscarea de la inculpat a unui cartuş cal. 8 mm , aflat în Camera de corpuri delicte a Judecătoriei Oneşti.

Dispune restituirea către inculpat a unui pistol marca BRUNI model 92, calibru 8 mm K-9 mm PAK, aflat în Camera de corpuri delicte a Judecătoriei Oneşti.

Ia act că inculpatul a fost asistat de către avocat ales.

În baza art.191 alin. 1 Cod Procedură Penală obligă inculpatul la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare către stat reprezentând cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală ( 100 lei) şi în faza de judecata (200 lei) .

În temeiul art. 193 alin 1 Cod Procedură Penală obligă inculpatul la plata sumei de 1.070 lei către partea civilă, reprezentând cheltuieli judiciare (onorariu avocat şi onorariu medic psihiatru ).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru partea civilă şi de la comunicare pentru inculpat.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 11.11.2010.

Etichete: ,