Top

Minor. Incalcarea dispozitiilor art. 99 si 109 aHn. 1 Cod penal. Agravarea situatiei inculpatului in propriul apel.

Minor. Incalcarea dispozitiilor art. 99 si 109 aHn. 1 Cod penal. Agravarea situatiei inculpatului in propriul apel.

Prin sentinta penala nr. 655/17.12.2002 a Judecatoriei Tg.Bujor inculpatul M.S.S, a fbst condamnat la o pedeapsa de 2 (doi) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporate grava prev. de art. 182 alin, 1 Cod penal.

Conform art 83 Cod penal s-a revocat beneficiul suspendarii conditionate pentru pedeapsa de 2 (doi) ani inchisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 109/3.03.1999 a Judecatoriei Tg.Bujor si s-a dispus ca inculpatuJ sa execute in total 4 (patru) ani inchisoare.

S-a aplicat pedeapsa accesorie prevazuta de art 71 Cod penal pe durata executarii pedepsei.

Prin decizia penala nr. 1416/A/5.12.2003 a Tribunalului Oalati au fost admise apelurilc dcclarate de Parchetul de pe langa Judecatoria Tg.Bujor si de inculpatul M.S.S.

A fost desfiintata in parte sentinta penala nr. 655/2002 a Judecatoriei Tg.Bujor si in rejudecare a redus de la 2 ani inchisoare la 1 an si 6 luni inchisoare pe durata aplicata inculpatului pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 182 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 99 si urm. Cod penal.

Conform art 83 Cod penal s-a revocat beneficial suspendarii conditionate pentru pedeapsa de 2 ani inchisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 109/3.03.1999 a Judecatoriei Tg.Bujor, si s-a dispus ca inculpatul sa execute in total 3 ani si 6 luni inchisoare.

Au fost aplicate dispozitiile art. 71 si art 64 Cod penal. Pentru a pronunta aceasta decizie, tribunalul a retinut ca prima instanta a pronuntat o hotarare nelegala in ceea ce-1 priveste pe inculpatul M.S.S., intrucat fiind minor la data savarsirii infractiunii, trebuia sa retina la incadrarea juridica data faptei comise, dispozitiile art. 99 Cod penal.

Prin decizia penala nr. 474/R/27 mai 2004 a Curtii de Apel Oalati au fost admise recursurile declarate de Parchetul de pe langa Tribunalul Galati si de inculpatul M.S.S.

S-a casat in parte decizia penala nr. 1416/A/5.12.2003 a Tribunahimi Galati in ceea ce priveste latura penala a cauzei si in rejudecare s-a modificat pedeapsa aplicata inculpatului prin decizia recurata in sensul ca a redus de la 1 an si 6 luni inchisoare la 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 182 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 99 si urm. Cod penal.

S-a mentinut revocarea beneficiului suspendarii conditional pentru pedeapsa de 2 ani inchisoare aplicata inculpatului prin senttnta penala nr. 104/3.03.1999 a Judecatoriei Tg-Bujor si s-a dispus ca inculpatul sa execute in total 3 ani inchisoare.

Pentru a pronunta aceasta decizie Curtea a retinut urmatoarele:

Potrivit art. 109 alin. 1 Cod penal limitele pedepselor pentru minori se reduc la jumatate.

Din cuprinsul acestui text de lege rezulta ca ceea ce se reduce la jumatate sunt limitele prevazute de lege pentru infractiunea savarsita.

In speta, prin sentinta penala nr. 655 din 17.12.2002 pronuntata de Judecatoria Tg.Bujor, inculpatul recurrent a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala grava prev. de art 182 alin. 1 Cod penal.

Apreciind ca nelegala aceasta sentinta, intrucat la data savarsirii infractiunii 28.10.2000, inculpatul era minor, avand varsta de 17 ani, instanta de judecata nu a retinut in incadrarea juridica a faptei si disp. Art 99 si art. 109 alin. 1 Cod penal, Parchetul de pe langa Judecatoria Tg.Bujor a declarat apel.

Tribunalul Galati prin decizia penala nr. 1416/A/5.12.2003, a admis apelul parchetului si retinand la incadrarea juridica a faptei, dispozitiile art. 99 si art 109 alin. 1 Cod penal, reduce pedeapsa aplicata de la 2 ani la 1 an si 6 luni inchisoare.

In aceste conditii, solatia instantei de apel a condus la o situatie mai grea pentru incuipatul minor, avand in vedere ca in propriul apel i s-a agravat situatia.

Pe de alta parte, pedeapsa de 2 ani stabilita de prima instanta a fost criticata si de catre parchet, in sensul incalcarii disp. art 99 si 109 alin. 1 Cod penal.

Retinand starea de minoritate, instanta de apel trebuia sa dea eficienta disp. art. 109 aiin.1 cod penal si sa modifice pedeapsa deja stabilita de la 2 ani la 1 an inchisoare.

Etichete: