Top

Contopire pedepse. Este nelegală sentinţa penală prin care s-a dispus contopirea de doua ori a aceleiaşi pedeapse de 1 an şi 6 luni aplicată prin sentinţa penală nr.1057/25.09.2006

Prin sentinţa penală nr.851/26.05.2008 a Judecătoriei Brăila s-a admis

cererea de contopire formulata de petentul condamnat E. C. si, in consecinta:

S-a descontopit pedeapsa rezultanta de 2 ani si 2 luni inchisoare aplicata

prin sentinta penala nr. 339/25.05.2007 a Judecatoriei Moinesti, definitiva la

03.03.2008 prin decizia penala nr. 47/A/05.02.2008 a Tribunalului Bacau, in

pedepsele componente:

– pedeapsa de baza de 8 luni inchisoare aplicata prin aceasta sentinta pentru fapta

dedusa judecatii;

– pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

1057/25.09.2006 a Judecatoriei Moinesti, definitiva la 06.10.2006, si cu privire la

care s-a dispus revocarea suspendarii conditionate a executarii;

– pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

125/19.02.2007 a Judecatoriei Moinesti, si cu privire la care s-a dispus anularea

suspendarii conditionate a executarii, pedeapsa descontopita in pedepsele

componente de 8 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 125/19.02.2007 a

Judecatoriei Moinesti si respectiv 1 an si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta

penala nr. 1057/25.09.2006 a Judecatoriei Moinesti, definitiva la 06.10.2006;

S-a descontopit pedeapsa rezultanta de 2 ani si 6 luni inchisoare aplicata

prin sentinta penala nr. 368/11.06.2007 a Judecatoriei Moinesti, definitiva prin

neapelare la data de 22.06.2007, in pedepsele componente:

– pedeapsa de baza de 2 ani inchisoare aplicata prin aceasta sentinta pentru fapta

dedusa judecatii;

– pedeapsa de baza de 2 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin aceasta sentinta

pentru fapta dedusa judecatii;

– pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

1057/25.09.2006 a Judecatoriei Moinesti, definitiva la 06.10.2006 si pedeapsa de 1

an si 6 luni inchisoare, aplicata prin sentinta penala nr. 125/19.02.2007 a

Judecatoriei Moinesti, ambele cu privire la care s-a dispus anularea suspendarii

conditionate a executarii;

– pedeapsa de 8 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 125/19.02.2007 a

Judecatoriei Moinesti, descontopita din pedeapsa mentionata anterior.

In baza art. 449 alin. 1 lit. a C.p.p. rap. la art. 36 C.p. s-au contopit

urmatoarele pedepse:

– pedeapsa de baza de 8 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

339/25.05.2007 a Judecatoriei Moinesti, definitiva la 03.03.2008 prin decizia

penala nr. 47/A/05.02.2008 a Tribunalului Bacau pentru fapta dedusa judecatii;

– pedeapsa de baza de 2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

368/11.06.2007 a Judecatoriei Moinesti, definitiva prin neapelare la data de

22.06.2007, pentru fapta dedusa judecatii;

– pedeapsa de baza de 2 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin aceeasi sentinta

pentru fapta dedusa judecatii;

– pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

1057/25.09.2006 a Judecatoriei Moinesti, definitiva la 06.10.2006;

– pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

125/19.02.2007 a Judecatoriei Moinesti;

– pedeapsa de 8 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 125/19.02.2007 a

Judecatoriei Moinesti, descontopita din pedeapsa mentionata anterior.

S-a dispus ca petentul condamnat sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea

de 2 ani si 6 luni inchisoare sporita cu 10 luni inchisoare, astfel ca acesta va

executa o pedeapsa totala de 3 ani si 4 luni inchisoare.

In baza art. 36 alin. 3 C.p., s-a dedus din pedeapsa aplicata prin prezenta

hotarare durata efectiv executata, respectiv din 29.06.2007 la zi.

S-au anulat vechile mandate de executare si emiterea unui nou mandat

corespunzator pedepsei stabilite prin prezenta hotarare- 3 ani si 4 luni inchisoare.

In baza art. 192 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat in

cuantum de 60 lei raman in sarcina acestuia.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs Parchetul şi condamnatul-

recurent E. C.

Prin Decizia penală nr.236/2008 Tribunalul Brăila a admis recursurile

formulate.

A fost desfiinţată în parte sentinţa atacată şi în rejudecare,

S-a constatat că faptele pentru care petentul a fost condamnat prin

sentinţa penală nr. 339/25.05.2007 a Judecătoriei Moineşti şi 368/11.VI.2007 a

aceleiaşi judecătorii sunt în concurs.

S-a descontopit pedeapsa rezultanta de 2 ani si 2 luni inchisoare aplicata

prin sentinta penala nr. 339/25.05.2007 a Judecatoriei Moinesti, definitiva la

03.03.2008 prin decizia penala nr. 47/A/05.02.2008 a Tribunalului Bacau, in

pedepsele componente: pedeapsa de baza de 8 luni inchisoare aplicata prin aceasta

sentinta pentru fapta dedusa judecatii; pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare

aplicata prin sentinta penala nr. 1057/25.09.2006 a Judecatoriei Moinesti,

definitiva la 06.10.2006, si cu privire la care s-a dispus revocarea suspendarii

conditionate a executarii; -pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare aplicata prin

sentinta penala nr. 125/19.02.2007 a Judecatoriei Moinesti, si cu privire la care s-a

dispus anularea suspendarii conditionate a executarii, pedeapsa descontopita in

pedepsele componente de 8 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

125/19.02.2007 a Judecatoriei Moinesti si respectiv 1 an si 6 luni inchisoare

aplicata prin sentinta penala nr. 1057/25.09.2006 a Judecatoriei Moinesti,

definitiva la 06.10.2006;

S-a descontopit pedeapsa rezultanta de 2 ani si 6 luni inchisoare aplicata

prin sentinta penala nr. 368/11.06.2007 a Judecatoriei Moinesti, definitiva prin

neapelare la data de 22.06.2007, in pedepsele componente:

– pedeapsa de baza de 2 ani inchisoare aplicata prin aceasta sentinta

pentru fapta dedusa judecatii; pedeapsa de baza de 2 ani si 6 luni inchisoare

aplicata prin aceasta sentinta pentru fapta dedusa judecatii; pedeapsa de 1 an si 6

luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 1057/25.09.2006 a Judecatoriei

Moinesti, definitiva la 06.10.2006 si pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare aplicata

prin sentinta penala nr. 125/19.02.2007 a Judecatoriei Moinesti, ambele cu privire

la care s-a dispus anularea suspendarii conditionate a executarii; pedeapsa de 8

luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 125/19.02.2007 a Judecatoriei

Moinesti, descontopita din pedeapsa mentionata anterior.

In baza art. 449 alin. 1 lit. a C.p.p. rap. la art. 36 C.p. s-a dispus

contopirea urmatoarele pedepse:

– pedeapsa de baza de 8 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala

nr. 339/25.05.2007 a Judecatoriei Moinesti, definitiva la 03.03.2008 prin decizia

penala nr. 47/A/05.02.2008 a Tribunalului Bacau pentru fapta dedusa judecatii;

– pedeapsa de baza de 2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

368/11.06.2007 a Judecatoriei Moinesti, definitiva prin neapelare la data de

22.06.2007, pentru fapta dedusa judecatii;

– pedeapsa de baza de 2 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin aceeasi

sentinta pentru fapta dedusa judecatii;

– pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

1057/25.09.2006 a Judecatoriei Moinesti, definitiva la 06.10.2006;

– pedeapsa de 8 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.

125/19.02.2007 a Judecatoriei Moinesti, descontopita din pedeapsa mentionata

anterior.

S-a dispus ca petentul condamnat sa execute pedeapsa cea mai grea,

aceea de 2 ani si 6 luni inchisoare sporita cu 10 luni inchisoare, astfel ca acesta va

executa o pedeapsa totala de 3 ani si 4 luni inchisoare.

In baza art.36 alin.3 c.pen, s-a dedus din pedeapsa aplicată prin prezenta

hotărâre durata efectiv executată, respectiv din 29,06.2007 la zi..

S-au anulat vechile mandate de executare şi s-a dispus

emiterea unui nou mandat corespunzător pedepsei stabilite prin prezenta hotărâre-

3 ani şi 4 luni închisoare.

Într- adevăr, examinând hotărârea atacată s-a constatat că instanţa de

fond a contopit de doua ori aceeaşi pedeapsă de 1 an şi 6 luni aplicată prin sentinţa

penală nr.1057/25.09.2006, odată ca pedeapsă aplicată şi a doua oară ca pedeapsă

rezultată din descontopirea pedepsei de 1 an şi 6 luni stabilită prin sentinţa penală

nr.125/19.02.2007 a Judecătoriei Moineşti.

Pentru acest motiv, Tribunalul a admis recursul Parchetului ca fiind

întemeiat .

Din punct de vedere al motivului de recurs invocat de inculpat

Tribunalul a reţinut că acesta nu este întemeiat întrucât s-au contopit pedepse care

totalizează 7ani şi 4 luni ,s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni

închisoare sporită cu 10 luni, în condiţiile în care maximul de pedeapsă este

stabilit de prevederile art. 34 al.1şi al. 2 c.p. , la nivelul totalului pedepselor

contopite (7 ani şi 4 luni) deci sporul maxim ce putea fi aplicat ar fi putut tinde

către 4 ani şi 10 luni .

Sporul de 10 luni este modic în comparaţie cu cel maxim ce ar fi putut

fi aplicat; astfel motivul de recurs invocat de inculpat nu este fondat, însă recursul

inculpatului va fi admis pentru motivul întemeiat invocat de Parchet.

( Decizia penală nr.236/2008 Tribunalul Brăila )

Etichete: