Top

Infractiuni la domeniul piscicol

SENTINŢA PENALĂ NR. 31

Şedinţa publică de la 12.02.2009

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg.Bujor nr.

213/P/2008 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor B. M. şi O. E. pentru

săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 64 lit. j din OUG nr. 23/2008 cu aplicarea art.

75 lit. a şi art. 13 Cod penal şi a inculpaţilor B. G. şi B. A. pentru săvârşirea

infracţiunilor prev. de art. 64 lit. j şi k din OUG nr. 23/2008 cu aplicarea art. 75 lit.

a Cod penal, art. 33 lit. a şi art. 13 Cod penal.

Din examinarea actelor efectuate în cele două faze ale procesului

penal instanţa reţine următoarele.

În fapt, la data de 06.02.2008 cei patru inculpaţi au plecat din B. cu o

căruţă aparţinând lui O. E. şi s-au deplasat pe jos la bazinele piscicole aparţinând

părţii vătămate SC „Z.” SA – F. V. În jurul orei 22,00, inculpaţii au pătruns în

interiorul fermei printr-o spărtură din gard, au întins plasele pe care le-au legat

între ele şi au scos din bazin 175 kg de peşte, din care 1 bucată somn în greutate de

8 kg şi o lungime între 25-50 cm (proces-verbal de cântărire fila 49 dosar urmărire

penală).

Au pus întreaga cantitate de peşte în patru saci de rafie şi l-au sunat pe

martorul B. V. pentru a veni să îi transporte cu autoturismul. Pe drumul spre casă,

autoturismul condus de martor în care se aflau cei patru inculpaţi a fost oprit de un

echipaj al poliţiei de frontieră care a descoperit în portbagaj cei 4 saci cu peşte

(procesul verbal de constatare, filele 3-4 dosar urmărire penală), şi 3 plase tip ava.

În urma cercetării la faţa locului organele de cercetare penală au

constatat împreună cu cei patru inculpaţi şi martorii asistenţi C. şi A. D. locul

(gaura) din gard pe unde au intrat în ferma piscicolă, urme plantare ale inculpaţilor,

aceştia indicând personal locul.

Din declaraţiile inculpaţilor din faza de urmărire penală şi din

procesele-verbale ale organului de cercetare penală rezultă fără echivoc această

situaţie de fapt, toţi cei patru inculpaţi recunoscând că au intrat în ferma V. prin

acea gaură din gard, au instalat în apă plasele, au aşteptat o oră, au scos peştele şi,

constatând că au prins o cantitate mare, au introdu-o în 4 saci de rafie, iar plasele

într-un alt sac. B. G. l-a sunat pe martorul B. V. şi l-a rugat să vină cu maşina

pentru a-i transporta ( filele 3-34, 48 – 56 dosar urmărire penală).

Din adresa nr. 668/FGL/07.02.2008 emisă de IJPF Galaţi –Sectorul

Poliţiei de Frontieră Folteşti rezultă că B. G. şi B. A. nu sunt posesori de permis de

pescuit în scop comercial şi nu sunt membri ai vreunei asociaţii de pescari cu

recunoaştere din partea ANPA ( fila 62 dosar urmărire penală).

În faza de cercetare judecătorească cei patru inculpaţi şi-au schimbat

declaraţiile în sensul că nu au pescuit din Ferma V., ci din B. V.. Instanţa înlătură

din declaraţiile celor patru inculpaţi din faza de cercetare judecătorească,

declaraţiile referitoare la locul de unde au pescuit, deoarece nu sunt sincere,

nefiind conforme cu adevărul. Aceştia şi-au schimbat declaraţiile date la urmărirea

penală deoarece partea vătămată S.C. „ Z.” SA – F. V. s-a constituit parte civilă cu

suma de 10500 RON şi s-au speriat, ştiind că trebuie să plătească aceste pagube.

Instanţa înlătură declaraţiile în sensul că au pescuit din B. V. şi nu din

bazinele piscicole ale părţii vătămate şi pentru că din adresa nr. 1102/28.11.2008

emisă de AJVPS Galaţi (fila 45 dosar instanţă) rezultă că zona „ B.” din

vecinătatea fermei piscicole V. este invadată cu vegetaţie acvatică dură (pipirig,

rogoz, etc.) în proporţie de 100% în tot timpul anului, iar în perioada ianuarie –

august 2008 va urmare a retragerii apelor râului Prut, nivelul apei era de cca 15-20

cm. Fauna acvatică este reprezentată de specii de dimensiuni mici fără valoare

economică( ghiborţ, plevuşcă, porcuşor etc), iar practicarea pescuitului cu ave sau

alte unelte de pescuit este imposibilă.

Din procesele – verbale aflate la filele 48 – 56 dosar urmărire penală

rezultă fără echivoc această situaţie de fapt şi un somn de 8 kg cu lungimea de 107

cm precum şi 72 bucăţi crap de 2-3 kg fiecare nu puteau fi pescuiţi decât din F. V.,

nu din bălţile aflate în vecinătatea părţii vătămate.

Partea vătămată S.C. „ Z.” S.A. F. V. ca urmare a infracţiunilor

săvârşite de inculpaţi a suferit un prejudiciu material de 10500 RON reprezentând

contravaloarea cantităţii de 175 kg peşte specia somn şi crap, conform actelor

doveditoare menţionate mai sus. Din certificatul de sănătate publică veterinară

pentru produse de origine animală din 07.02.2008 emis de DSVSA Galaţi ( fila 59

dosar urmărire penală) rezultă că cele 175 Kg de peşte nu este apt pentru consum

uman datorită depozitării şi transportului în condiţii necorespunzătoare.

Inculpaţii au fost audiaţi în cele două faze procesuale şi au recunoscut

săvârşirea faptelor pentru care au fost trimişi în judecată, iar în faţa instanţei şi-au

schimbat declaraţiile cu privire la locul de unde au pescuit cu ave.

Martorii din lucrări B. V., A. D. şi C. N. au confirmat săvârşirea

infracţiunilor de către inculpaţi.

Vinovăţia inculpaţilor este dovedită cu următoarele mijloace de probă:

declaraţiile inculpaţilor, declaraţiile părţii vătămate, declaraţiile martorilor,

procese-verbale de constatare, de căutare, măsurare în vederea confiscării, adresele

depuse în cauză, procesul verbal de control al autovehiculului.

În drept, fapta celor 4 inculpaţi de a deţine şi transporta cantitatea de

175 kg peşte fără a poseda documente legale, constituie infracţiunea prev. de art.

64 lit. j din OUG nr. 23/2008 cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal.

Fapta inculpaţilor B. G. şi B. A. de a deţine şi folosi la pescuit fără a fi

autorizat unelte de pescuit comercial constituie infracţiunea prev. de art. 64 lit. K

din OUG nr. 23/2008. Pentru aceşti inculpaţi, între cele două infracţiuni se va face

aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Din verificarea fişelor de cazier judiciar rezultă că cei 4 inculpaţi, nu

au antecedente penale ( filele 12,21,22,29,30,35 dosar urmărire penală).

La stabilirea pedepselor se va face aplicarea criteriilor generale de

individualizare prev. de art. 52 şi 72 Cod penal precum şi art. 75 lit. a Cod penal şi

art. 13 Cod penal.

Având în vedere materialul probator administrat în cauză, pericolul

social concret al faptelor şi limitele pedepselor prevăzute de lege, conduita

inculpaţilor şi urmarea produsă, instanţa va aplica pedeapsa cu amenda penală.

În baza art. 64 din OUG nr. 23/2008 şi art. 65 alin. 2 Cod penal va

aplica inculpaţilor pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a pescui.

În baza art. 334 Cod pr. penală, instanţa va respinge cererea de

schimbare a încadrării juridice formulată de partea vătămată deoarece prin

rechizitoriul s-a făcut încadrarea corectă şi legală a faptelor pentru care au fost

cercetaţi inculpaţii, cu aplicarea art. 13 Cod penal.

Prin rechizitoriu s-a făcut aplicarea legală a legii penale mai

favorabile, în speţă OG nr. 23/2008 care dezincriminează fapta de furt de peşte din

amenajările piscicole care anterior era reglementată în Legea nr. 192/2001.

Instanţa constată că procurorul prin rechizitoriu a făcut aplicarea

legală a principiilor prev. de art. 12 şi 13 Cod penal şi pentru motivele expuse va

respinge cererea de schimbare a încadrării juridice.

Pe latură civilă, instanţa constată că din toate probele administrate

rezultă fără echivoc legătura de cauzalitate dintre faptele inculpaţilor, urmarea

produsă, respectiv paguba materială suferită de S.C. „ Z.” SA F. V. şi va admite

acţiunea civilă aşa cum a fost formulată.

În baza art. 118 alin. 1 lit. b Cod penal instanţa va dispune

confiscarea specială a avelor folosite de inculpaţi la săvârşirea infracţiunilor şi care

aparţin acestora, cuprinse în dovada de primire seria AAA nr. 0000209 emisă de

IJPF Galaţi la 08.02.2008 ( fila 55 dosar urmărire penală).

În baza articolul. 189 şi 191 Cod pr. penală va obliga pe fiecare

inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Etichete: